Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

В наявності
130 грн
Автори: Погорєлов Ігор Іванович, Манаєнкова Ольга Дмитрівна
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 320
ISBN: 978-617-505-637-0
ВСВ «Медицина»

Опис книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

На рівні сучасного розвитку наукових уявлень про психіатрію і наркологію у підручнику викладено матеріал цих дисциплін відповідно до навчальної програми.
Значну увагу приділено питанням професійної діяльності фельдшера в роботі з пацієнтами психіатричного і наркологічного профілю, усебічно проаналізовано його цілі, завдання та професійні навички.
Викладено сучасні уявлення про психіатричні та наркологічні хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми і синдроми, що їх спостерігають при різних психічних розладах. Визначено роль, місце та завдання фельдшера під час надання допомоги психічнохворим.
Підручник має на меті сформувати у студентів вміння і навички самостійно приймати рішення при загрозливих для життя пацієнта станах в умовах діяльності ФАПу, у відділеннях швидкої і невідкладної медичної допомоги та за непередбачених обставин.
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.

Зміст книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

Передмова | РоздIл I. Предмет і завдання психіатрії та наркології. Історія психіатрії. Організація психіатричної допомоги в Україні. Організаційні принципи психіатричної служби в Україні. Структура психоневрологічного диспансеру. Показання та протипоказання до госпіталізації психічнохворого у психіатричну лікарню. Закон України «Про психіатричну допомогу» | Iсторія психіатрії | Організація психіатричної допомоги в Україні | Структура психоневрологічного диспансеру і психіатричної лікарні. Показання та протипоказання до госпіталізації психічнохворого у психіатричну лікарню | Закон України «Про психіатричну допомогу» | Контрольні запитання | РоздIл II. Обстеження психічнохворих: клінічно­психопатологічний, експериментально­психологічні, патопсихологічні, рентгенологічні, генетичні, електрофізіологічні, біохімічні та інші методи дослідження | Етапність діагностичного пошуку | Клінічне обстеження психічнохворого | Експериментально­психологічне дослідження | Дослідження відчуттів і сприйняття | Дослідження мислення | Дослідження осмислювання | Дослідження пам’яті | Дослідження уваги | Дослідження інтелекту | Дослідження емоцій | Дослідження рухово­вольової сфери | Дослідження особистості, темпераменту, характеру | Лабораторні дослідження | Нейрофізіологічні дослідження | Нейрорентгенологічні дослідження | Контрольні запитання | РоздIл III. Психопатологічні розлади | Патологія відчуттів і сприйняття. Психопатологічні синдроми розладів відчуттів і сприйняття, їх діагностичне значення | Відчуття, їхня роль у сприйнятті інформації | Контрольні запитання | Патологія пам’яті та уваги. Психопатологічні синдроми розладів пам’яті та уваги, їх діагностичне значення | Контрольні запитання | Патологія мислення та інтелекту. Психопатологічні синдроми розладів мислення та інтелекту, їх діагностичне значення | Розлади мислення за темпом | Розлади мислення за зв’язком асоціацій | Розлади мислення за змістом асоціацій | Розлади інтелекту | Контрольні запитання | Розлади афективної сфери. Психопатологічні синдроми розладів афективної сфери, їх діагностичне значення | Контрольні запитання | Розлади вольової сфери і потягів. Психопатологічні синдроми розладів вольової сфери і потягів, їх діагностичне значення | Розлади вольової активності | Зниження вольової активності | Підвищення вольової активності | Спотворення вольової активності | Психомоторні розлади | Акінезія (ступор) | Гіперкінезії | Розлади інстинктів | Розлади харчового інстинкту | Розлади статевого інстинкту | Розлади інстинкту самозбереження | Контрольні запитання | Розлади свідомості. Психопатологічні синдроми розладів свідомості, їх діагностичне значення | Розлади свідомості | Розлади самосвідомості | Контрольні запитання | РоздIл IV. Сучасні методи лікування психічних захворювань | Психофармакотерапія | Нейролептики | Похідні фенотіазину | Похідні бутирофенону | Похідні тіоксантену | Похідні інших хімічних сполук | Похідні фенотазину і бензодіазепіну | Нейролептичні засоби пролонгованої дії | Побічні ефекти нейролептиків | Транквілізатори | Антидепресанти | Засоби, що стабілізують настрій (нормотиміки) | Протисудомні засоби | Ноотропні засоби | Методи загальнобіологічного впливу | Психотерапія | Контрольні запитання | РоздIл V. Шизофренія. Сучасний стан питання про механізм шизофренії. Загальні закономірності клінічної картини і перебігу | Етіологія і патогенез | Контрольні запитання | Клінічні прояви і форми шизофренії | Параноїдна шизофренія | Гебефренічна (гебефренна) шизофренія | Кататонічна шизофренія | Постшизофренічна депресія | Залишкова шизофренія | Проста шизофренія | Шизотиповий розлад | Хронічні маячні розлади | Контрольні запитання | Гострі і минущі психотичні розлади | Iндукований маячний розлад | Шизоафективні розлади | Шизоафективний розлад, маніакальний тип | Шизоафективний розлад, депресивний тип | Контрольні запитання | Шизофренія дитячого і підліткового віку | Гебефренічна, або юнацька, шизофренія | Шизофренічні дефекти особистості | Розлади емоційно­вольової сфери | Суїцидальні розлади | Перебіг і прогноз | Лікування шизофренії | Контрольні запитання | РоздIл VI. Біполярний афективний розлад. Маніакальний епізод. Депресивний епізод. Циклотимія. Клінічна картина, діагностика, лікування | Контрольні запитання | РоздIл VII. Психічні розлади при епілепсії. Постійні і пароксизмальні психічні розлади. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація | Контрольні питання | РоздIл VIII. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях та ураженнях головного мозку (енцефаліти, менінгіти). Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація. Післяпологові психічні розлади. Проблеми жіночого і чоловічого клімаксу | Гострі симптоматичні психози | Затяжні симптоматичні психози | Післяпологові психічні розлади | Проблеми жіночого клімаксу | Чоловічий клімакс | Контрольні запитання | РоздIл IX. Розлади психічної діяльності при черепно­мозкових травмах та їх наслідках. Травматичні психози. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація | Контрольні запитання | РоздIл X. Пресенільні (інволюційні) і сенільні психози. Психічні розлади при атрофічних процесах головного мозку (хвороба Альцгеймера, хвороба Піка) | Пресенільні психози | Сенільні психози | Контрольні запитання | РоздIл XI. Психічні розлади при церебральному атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, артеріальній гіпотензії та порушеннях мозкового кровообігу. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація | Контрольні запитання | РоздIл XII. Психічні розлади при пухлинах головного мозку. Психосоматичні захворювання. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація | Пухлини головного мозку | Психосоматичні розлади | Контрольні запитання | РоздIл XIII. Психогенні хвороби. Невротичні розлади, неврози, реактивні психози | Психогенні хвороби | Критерії визначення психогенного болю | Деякі види психогенного болю | Невротичні розлади | Неврози | Неврастенія | Невроз нав’язливих станів | Iстерія (істеричний невроз) | Особливості догляду за хворими з неврозами | Реактивні психози | Реактивно­істеричні психози | Контрольні запитання | РоздIл XIV. Психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням спиртними напоями. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація, профілактика | Просте алкогольне сп’яніння | Експертиза алкогольного сп’яніння | Патологічне сп’яніння | Алкоголізм (залежність від алкоголю) | Алкогольні психози | Контрольні запитання | РоздIл XV. Психічні та поведінкові розлади, спричинені вживанням психоактивних речовин (седативної, стимулювальної дії, психоделічних речовин),?— наркоманії і токсикоманії. Тютюнокуріння. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація, профілактика | Наркоманії і токсикоманії | Гостра інтоксикація гашишем | Гостра інтоксикація опіатами | Гостра інтоксикація кокаїном | Гостра інтоксикація ефедрином | Iнтоксикація снодійними препаратами | Зловживання антипаркінсонічними препаратами | Iнтоксикація діетиламідом лізергінової кислоти (ЛСД) | Гостре отруєння транквілізаторами | Особливості кофеїнової залежності | Iнтоксикація засобами, які належать до групи ароматичних вуглеводнів і органічних розчинників | Невідкладна допомога при гострому отруєнні наркотичними | Сучасні методи лікування наркоманій | Психічні та поведінкові розлади, спричинені тютюнокурінням | Контрольні запитання | РоздIл XVI. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих (психопатії). Патологічний розвиток особистості. Клінічна картина, перебіг, діагностика, надання медичної та психологічної допомоги, реабілітація | Особливості клінічного перебігу психопатій | Розлади потягів при психопатіях | Контрольні запитання | РоздIл XVII. Розумова відсталість (олігофренія). Клінічна картина, діагностика, корекція поведінки, лікування, профілактика | Контрольні запитання | РоздIл XVIII. Поведінкові розлади, зумовлені фізіологічними порушеннями.Розлади споживання їжі (анорексія, нервова булімія, переїдання, блювання). Розлади сну. Діагностика, лікування, профілактика | Розлади споживання їжі | Розлади сну | Контрольні запитання | РоздIл XIX. Розлади потягів. Психологічні і поведінкові розлади, пов’язані із сексуальним розвитком і орієнтацією. Діагностика, лікування, профілактика | Розлади звичок і потягів | Розлади статевої ідентифікації | Розлади сексуальної переваги (парафілії) | Психологічні і поведінкові розлади, пов’язані із сексуальним розвитком та орієнтацією | Контрольні запитання | РоздIл XX. Невідкладна допомога при психічних захворюваннях | Спроба або загроза суїциду | Психомоторне збудження | Невідкладна допомога при психомоторному збудженні | Стаціонарне лікування | Особливості лікування залежно від клінічного варіанта психомоторного збудження | Особливості догляду за хворими із психомоторним збудженням | Контрольні запитання | Додатки | Додаток 1. Розлади психіки, специфічні для окремих культур | Додаток 2. Словник психіатричних термінів | Додаток 3. Закон України «Про психіатричну допомогу» | Додаток 4. Ситуаційні задачі | Список літератури

Автори книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова

Характеристики книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 320
Обкдадинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 422 г
ISBN: 978-617-505-637-0

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна отримати детальну інформацію (фото, опис, характеристики, автори, відгуки, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Полтава, Житомир, Ужгород, Львів, Суми, Хмельницький, Вінниця, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернігів, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Черкаси, Тернопіль, Луганськ, Миколаїв, Кременчук, Рівне, Кіровоград, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.