Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:30 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

У наявності
880 грн
Обраний том:  Том 1  Том 2   Том 3 
Автори: за редакцією Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона
Аудиторія: для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, субординаторів і магістрів медичних закладів вищої освіти, лікарів-практиків різних спеціальностей
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Davidson's Principles and Practice of Medicine, 23rd edition публікується відповідно до угоди з Elsevier Limited
Мова: українська
Рік: 2021
Кількість сторінок: ххіі, 642 (кольорові)
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
ISBN: 978-617-505-798-8
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Від моменту першої публікації посібника «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» понад 2 млн студентів-медиків, лікарів та інших фахівців галузі охорони здоров’я в усьому світі мали змогу користуватися цією книгою. У 23-му виданні висвітлено патофізіологію та клінічні прояви найважливіших станів з основних спеціальностей внутрішньої медицини, описано методи обстеження пацієнтів, а також діагностику та лікування цих захворювань. Книга, створена на основі славетних лекцій сера Стенлі Девідсона, і досі актуальна, оскільки автори постійно відстежують досягнення сучасної медицини і подають важливу інформацію у зручному для сприйняття, стислому та прекрасно ілюстрованому форматі.
Особливості 23-го видання:
• Українське видання, перекладене з англійської, складається із трьох томів.
• У томі 1 викладено матеріал перших двох частин посібника. У частині I описано основи генетики, імунології, інфекційних хвороб і громадського здоров’я, принципи прийняття клінічних рішень та засади раціональної фармакотерапії.
• У частині II висвітлено заходи невідкладної допомоги при отруєннях, укусах специфічних тварин й основи екологічної медицини. Розглянуто загальні принципи невідкладної допомоги, а також діагностику та лікування критичних станів.
• Матеріал частини ІІІ «Клінічна медицина», присвяченої найпоширенішим захворюванням з основних медичних спеціальностей, поділено на два томи. У томі 2 наведено базові знання та практичні поради щодо діагностики і лікування інфекційних хвороб, захворювань нирок, серця, легень, ендокринних залоз й органів травлення. У томі 3 висвітлено найважливіші питання з гепатології, гематології і трансфузіології, ревматології та захворювань кісток, неврології, клінічної офтальмології і психіатрії, дерматології та онкології. Матеріал кожного розділу ретельно переглянуто й оновлено. Два нові розділи, присвячені репродуктивній медицині й медицині підліткового та перехідного віку, доповнили розділ «Старіння і геріатрія»; у кожному з них розглядаються проблеми, що виникають на основних етапах життя пацієнтів.
• У рубриці «Об’єктивне обстеження» узагальнено основні елементи огляду для різних систем організму. Тепер цю рубрику додано в розділи з клінічної біохімії, нутриціології та дерматології.
• У рубриці «Актуальні проблеми» подано рекомендації щодо оцінювання найпоширеніших скарг з кожної медичної спеціальності.
• У блоках «Практичні поради» докладно описано практичні навички, які повинні опанувати студенти-медики і лікарі-інтерни.
• У блоках «Невідкладна допомога» узагальнено базові знання, необхідні для лікування критичних станів.
• У блоках «Похилий вік», «Вагітність» та «Дитячий і підлітковий вік» описано відмінності в лікуванні цих груп пацієнтів і проілюстровано взаємодію загальної медичної, акушерської та педіатричної служб.
• Текст містить багато ілюстрацій: понад 1000 графіків і діаграм, фотографії клінічних випадків, зображення, отримані за допомогою візуалізаційних та морфологічних досліджень.
• Глобальні перспективи забезпечено завдяки участі Міжнародної консультативної ради експертів із 17 країн й авторів з усього світу.
Книга «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» поєднує медичну науку з клінічною медициною, містить базові знання та практичні поради в доступному й зручному для сприйняття форматі.
Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, субординаторів і магістрів медичних закладів вищої освіти, лікарів-практиків різних спеціальностей.

Зміст книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Передмова
Автори
Міжнародна консультативна рада
Подяка
Вступ
22. ГЕПАТОЛОГІЯ
Клінічні ознаки захворювань гепатобіліарної системи
Функціональна анатомія та фізіологія
Прикладна анатомія
Функції печінки
Обстеження у разі захворювань гепатобіліарної системи
Печінкові проби та інші біохімічні показники
Гематологічні дослідження
Імунологічні дослідження
Візуалізаційні методи діагностики
Гістологічні дослідження
Неінвазивні маркери фіброзу печінки
Клінічні проблеми у разі захворювань печінки
Гостра печінкова недостатність
Відхилення показників функціонального стану печінки
Жовтяниця
Гепатомегалія
Асцит
Печінкова енцефалопатія
Варикозна кровотеча
Цироз
Портальна гіпертензія
Інфекційні хвороби та печінка
Вірусні гепатити
ВІЛ-інфекція та печінка
Абсцес печінки
Алкогольна хвороба печінки
Неалкогольна жирова хвороба печінки
Аутоімунні захворювання печінки та жовчовивідних шляхів
Аутоімунний гепатит
Первинний біліарний холангіт
Первинний склерозивний холангіт
IgG4-асоційований холангіт
Пухлини печінки та інші вогнищеві ураження печінки
Первинні злоякісні пухлини
Вторинні злоякісні пухлини
Доброякісні пухлини
Медикаментозна терапія та печінка
Медикаментозно-індуковані ураження печінки
Спадкові захворювання печінки
Гемохроматоз
Хвороба Вільсона
Дефіцит α1-антитрипсину
Синдром Жільбера
Судинні захворювання печінки
Захворювання артерій печінки
Ураження портальної системи
Захворювання печінкових вен
Вагітність і печінка
Інтеркурентні та діагностовані до вагітності захворювання печінки
Захворювання печінки, що асоціюються з вагітністю
Трансплантація печінки
Показання та протипоказання
Ускладнення
Прогноз
Холестаз та захворювання жовчовивідної системи
Хімічний холестаз
Доброякісний рецидивний внутрішньопечінковий холестаз
Внутрішньопечінкова біліарна патологія
Позапечінкова біліарна патологія
Вторинний біліарний цироз
Жовчнокам’яна хвороба
Холецистит
Холедохолітіаз
Пухлини жовчного міхура і біліарного шляху
Інші розлади жовчовивідних шляхів
23. ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІЙНА МЕДИЦИНА
Клінічне обстеження при захворюваннях крові
Функціональна анатомія та фізіологія
Кровотворення
Клітини крові та їхні функції
Гемостаз
Дослідження при захворюваннях системи крові
Загальний аналіз крові
Дослідження мазка крові
Дослідження кісткового мозку
Дослідження згортання крові
Основні симптоми при захворюваннях крові
Анемія
Підвищений рівень гемоглобіну
Лейкопенія (зменшення кількості лейкоцитів)
Лейкоцитоз (збільшення кількості лейкоцитів)
Лімфаденопатія
Спленомегалія
Кровотеча
Тромбоцитопенія (зменшення кількості тромбоцитів)
Тромбоцитоз (збільшення кількості тромбоцитів)
Панцитопенія
Інфекція
Принципи лікування гематологічних захворювань
Препарати крові і трансфузія
Хіміотерапія
Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин
Антикоагулянтна та антитромбоцитарна терапія
Анемії
Залізодефіцитна анемія
Анемія хронічного захворювання
Мегалобластна анемія
Гемолітична анемія
Гемоглобінопатії
Серпоподібно-клітинна анемія
Інші гемоглобінопатії
Таласемії
Гематологічні злоякісні новоутворення
Лейкемії
Лімфоми
Парапротеїнемії
Апластичні анемії
Мієлопроліферативні новоутворення
Геморагічні розлади
Порушення первинного гемостазу
Коагуляційні розлади
Тромботичні розлади
Венозна тромбоемболічна хвороба (венозна тромбоемболія)
Спадкова і набута тромбофілії та протромботичні стани
24. РЕВМАТОЛОГІЯ І ХВОРОБИ КІСТОК
Клінічне обстеження опорно-рухового апарату
Функціональна анатомія та фізіологія
Кістки
Суглоби
Скелетні м’язи
Обстеження у разі патології опорно-рухового апарату
Пункція суглоба
Візуалізаційні методи дослідження
Аналіз крові
Біопсія
Електроміографія
Синдроми, характерні для захворювань опорно-рухового апарату
Гострий моноартрит
Поліартрит
Переломи кісток
Генералізований м’язово-скелетний біль
Біль у спині
Місцевий м’язово-скелетний біль
Біль у м’язах і м’язова слабкість
Принципи лікування захворювань опорно-рухового апарату
Поінформованість пацієнтів та зміна способу життя
Немедикаментозні методи лікування
Медикаментозне лікування
Остеоартрит
Кристал-індукований артрит
Фіброміалгія
Інфекції кісток та суглобів
Ревматоїдний артрит
Ювенільний ідіопатичний артрит
Спондилоартропатії
Осьова спондилоартропатія
Реактивний артрит
Псоріатичний артрит
Ентеропатичний спондилоартрит
Аутоімунні захворювання сполучної тканини
Васкуліт
Захворювання кісток
Остеопороз
Остеомаляція, рахіт і дефіцит вітаміну D
Кісткова хвороба Педжета
Інші захворювання кісток
Пухлини кісток і суглобів
Ревматологічні симптоми інших захворювань
Інші стани
25. НЕВРОЛОГІЯ
Клінічне обстеження нервової системи
Функціональна анатомія та фізіологія
Функціональна анатомія нервової системи
Локалізація ураження в центральній нервовій системі
Обстеження у разі неврологічних захворювань
Нейровізуалізація
Нейрофізіологічні дослідження
Основні проблеми у разі неврологічних захворювань
Головний біль і біль у ділянці обличчя
Запаморочення, потемніння в очах, непритомність
Епілептичний статус
Кома
Делірій
Амнезія
Слабкість
Розлади чутливості
Патологія рухів
Патологія сприйняття
Порушення балансу тіла та головокружіння
Патологія ходи
Порушення мови та мовлення
Розлади нюху
Зорові розлади та окорухові порушення
Порушення слуху
Бульбарні симптоми – дисфагія та дизартрія
Розлади сечовипускання, кишківника та сексуальна дисфункція
Зміни особистості
Розлади сну
Психіатричні розлади
Функціональні симптоми
Синдроми головного болю
Епілепсія
Вестибулярні розлади
Розлади сну
Надмірна денна сонливість (гіперсомнолентність)
Парасомнії
Запальні захворювання нервової системи
Паранеопластичні неврологічні розлади
Нейродегенеративні захворювання
Рухові розлади
Атаксії
Тремтливі розлади
Дистонія
Геміфаціальний спазм
Хвороби мотонейронів
Спінальна м’язова атрофія
Інфекції нервової системи
Менінгіти
Паренхімні вірусні інфекції
Паренхімні бактеріальні інфекції
Хвороби, спричинені бактеріальними токсинами
Пріонові хвороби
Внутрішньочерепні новоутворення та підвищення
внутрішньочерепного тиску
Підвищений внутрішньочерепний тиск
Пухлини головного мозку
Паранеопластичні неврологічні захворювання
Гідроцефалія
Ідіопатична внутрішньочерепна гіпертензія
Травма голови
Порушення функції мозочка
Захворювання хребта і спинного мозку
Шийний спондильоз
Спондильоз поперекового відділу хребта
Компресія спинного мозку
Власні захворювання спинного мозку
Захворювання периферичних нервів
Тунельні нейропатії
Множинний мононеврит
Полінейропатія
Синдром Гієна–Барре
Хронічна полінейропатія
Плечова плексопатія
Попереково-крижова плексопатія
Ураження спинномозкових корінців
Хвороби нервово-м’язового з’єднання
Міастенія
Міастенічний синдром Ламберта–Ітона
Захворювання м’язів
М’язові дистрофії
Спадкові метаболічні міопатії
Набуті міопатії
26. МЕДИЦИНА ІНСУЛЬТУ
Клінічне обстеження у разі інсульту
Функціональна анатомія та фізіологія
Обстеження
Основні симптоми у разі інсульту
Парези
Порушення мови
Порушення зору
Візуально-просторова дисфункція
Атаксія
Головний біль
Судоми
Кома
Інсульт
Патогенез
Клінічні прояви
Обстеження
Лікування
Субарахноїдальний крововилив
Клінічна картина
Обстеження
Лікування
Церебральні венозні захворювання
Клінічна картина
Обстеження та лікування
27. КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
Функціональна анатомія та фізіологія
Діагностика порушень зору
Периметрія
Візуалізаційні дослідження
Електрофізіологічне дослідження
Симптоми очних хвороб
«Сухе око»
Свербіж
Біль/головний біль
Світлобоязнь/відблиски
Фотопсія
Затуманення зору
Втрата зору
Порушення зору внаслідок дисторсії
Ретракція повік
Набряк диска зорового нерва
Проптоз
Основні захворювання органа зору
Запалення очей
Інфекційні захворювання
Катаракта
Ураження очей при цукровому діабеті
Оклюзія судин сітківки
Вікова макулярна дегенерація
28. МЕДИЧНА ПСИХІАТРІЯ
Клінічне обстеження
Психіатричне інтерв’ю
Обстеження психічного стану
Додаткові дослідження в психіатрії
Функціональна анатомія та фізіологія
Біологічні чинники
Психологічні та поведінкові чинники
Соціальні чинники та чинники довкілля
Розлади при психічних хворобах
Делірій
Зловживання алкоголем
Зловживання психоактивними речовинами
Марення та галюцинації
Пригнічений настрій
Піднесений настрій
Тривога
Психологічні чинники, що впливають на медичні стани
Соматичні симптоми, які неможливо пояснити з медичного погляду
Самоушкодження
Стурбована поведінка та агресія
Принципи лікування психічних розладів
Медикаментозна терапія
Електросудомна терапія
Інші форми електромагнітної стимуляції
Хірургічна терапія
Психотерапія
Соціальні втручання
Психічні розлади
Деменція
Зловживання алкоголем та алкогольна залежність
Розлади внаслідок зловживання психоактивними речовинами
Шизофренія
Афективні розлади
Тривожні розлади
Обсесивно-компульсивний розлад
Стрес-асоційовані розлади
Соматоформні розлади
Розлади харчової поведінки
Розлади особистості
Симулятивний розлад і симуляція
Післяпологові психіатричні розлади
Психіатрія та законодавство
29. ДЕРМАТОЛОГІЯ
Клінічне обстеження при захворюваннях шкіри
Функціональна анатомія та фізіологія
Діагностика захворювань шкіри
Симптоми у разі захворювань шкіри
Морфологічні елементи висипу
Висип
Пузир
Свербіж
Фоточутливість
Виразки нижніх кінцівок
Порушення пігментації
Захворювання росту волосся та нігтів
Невідкладні стани в дерматології
Принципи лікування захворювань шкіри
Загальні заходи
Топічна терапія
Фототерапія та фотохіміотерапія
Системна терапія
Дерматохірургія
Нехірургічне лікування
Пухлини шкіри
Злоякісні пухлини
Доброякісні ураження шкіри
Поширені інфекції шкіри та паразитози
Бактеріальні інфекції
Вірусні інфекції
Грибкові інфекції
Паразитози
Акне та розацеа
Екзема
Псоріаз та інші еритематозні дерматози з лущенням шкіри
Ліхеноїдний еруптивний висип
Кропив’янка
Бульозні захворювання
Токсичний епідермальний некроліз
Імунобульозні захворювання
Розлади пігментації
Зниження пігментації
Підвищена пігментація
Розлади росту волосся
Захворювання нігтів
Захворювання шкіри в загальній медицині
Стани за участю судинної системи шкіри
Захворювання сполучної тканини
Гранульоматозна хвороба
Порфірії
Порушення відкладення в шкірі
Генетичні розлади
Реактивні розлади
Токсикодермії
30. МЕДИЦИНА ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ
Клінічне обстеження під час вагітності
Клінічне обстеження в акушерстві
Планування вагітності у пацієнток із соматичною патологією
Функціональна анатомія та фізіологія
Діагностика
Променеві методи дослідження
Проблеми під час вагітності
Задишка
Біль у грудях
Судинний колапс
Головний біль
Нудота і блювання
Набряк
Судоми
Соматичні розлади у період вагітності
Артеріальна гіпертензія
Респіраторні захворювання
Захворювання органів травлення
Цукровий діабет
Ендокринні захворювання
Інфікування вірусом імунодефіциту людини
Ревматична гарячка
Захворювання серцево-судинної системи
Захворювання нирок
Захворювання печінки
Неврологічні захворювання
Психічні розлади
Захворювання органів кровотворення
31. ПІДЛІТКОВА МЕДИЦИНА ТА МЕДИЦИНА ПЕРЕХІДНОГО ВІКУ
Взаємозв’язок між службами охорони здоров’я для дитячого та дорослого населення
Функціональна анатомія та фізіологія
Особливості ендокринної системи
Особливості фізичного розвитку
Когнітивні та поведінкові особливості
Обстеження
Клінічне оцінювання
Проблеми медицини перехідного віку
Проблеми прихильності
Високоризикова поведінка
Незапланована вагітність
Клінічні прояви
Захворювання нервової системи
Захворювання органів дихання
Захворювання серцево-судинної системи
Онкологічні захворювання
Захворювання нирок
Трансплантація органів
Цукровий діабет
Захворювання органів травлення
Ревматологічні та кісткові захворювання
Підсумки
32. СТАРІННЯ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ
Комплексне геріатричне оцінювання
Демографічна ситуація
Функціональна анатомія та фізіологія
Біологічні аспекти старіння
Фізіологічні зміни при старінні
Слабкість і мультиморбідність
Обстеження
Комплексне геріатричне оцінювання
Рішення щодо обстеження та лікування
Проблеми у геріатричній медицині
Падіння
Запаморочення
Делірій
Нетримання сечі
Призначення та відміна призначень
Інші проблеми в старості
Реабілітація
33. ОНКОЛОГІЯ
Клінічне обстеження хворого на рак
10 Основних ознак раку
1. Нестабільність геному і мутації
2. Резистентність до загибелі клітин
3. Підтримка проліферативних сигнальних каскадів
4. Ухилення від супресорів росту
5. Реплікаційне безсмертя
6. Індукування ангіогенезу
7. Активація інвазії та метастазування
8. Перепрограмування енергетичного метаболізму
9. Запалення, що активує ріст пухлини
10. Ухилення від імунного знищення
Екологічні та генетичні детермінанти раку
Обстеження
Гістологія
Візуалізація
Біохімічні маркери
Клінічні прояви в онкології
Пухлина
Втрата маси тіла та гарячка
Тромбоемболізм
Ектопічне виділення гормонів
Неврологічні паранеопластичні синдроми
Шкірні прояви раку
Невідкладні ускладнення, спричинені пухлинами
Метастатична хвороба
Лікування онкохворих
Хірургічне лікування
Системна хіміотерапія
Променева терапія
Гормональна терапія
Імунотерапія
Біологічна терапія
Результати лікування
Пізня токсичність
Злоякісні пухлини специфічних локалізацій
Рак грудної залози
Рак яєчника
Рак ендометрія
Рак шийки матки
Пухлини голови та шиї
Рак невідомого походження
Мультидисциплінарна комісія
34. БІЛЬ ТА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА
Біль
Функціональна анатомія та фізіологія
Дослідження
Принципи лікування
Втручання
Хронічні больові синдроми
Паліативна допомога
Проблеми паліативної допомоги
Смерть і вмирання
35. ЛАБОРАТОРНІ РЕФЕРЕНТНІ МЕЖІ
Примітки до міжнародної системи одиниць (одиниці СІ)
Лабораторні референтні межі у дорослих
Сечовина та електроліти у венозній крові
Досліджувані речовини в артеріальній крові
Гормони у венозній крові
Інші загальні досліджувані речовини у венозній крові
Загальні досліджувані речовини в сечі
Досліджувані речовини у спинномозковій рідині
Досліджувані речовини у калі
Гематологічні значення
Лабораторні референтні межі в дитячому та підлітковому віці
Лабораторні референтні межі при вагітності
Покажчик

Автори книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Стюарт Г. Ралстон — доктор медицини, член ради Королівської колегії лікарів, дійсний член Академії медичних наук, член ради Королівського товариства Единбурга, почесний член ради факультету фармацевтичної медицини; професор ревматології та досліджень артриту, Единбурзький університет; почесний лікар-консультант з ревматології, Західна лікарня загального профілю, Единбург, Велика Британія.
Ян Д. Пенман — бакалавр наук (з відзнакою), доктор медицини, член ради Королівської колегії лікарів Единбурга; лікар-консультант з гастроентерології, Королівська лікарня Единбурга; почесний старший лектор, Единбурзький університет, Велика Британія.
Марк В.Дж. Стрекен — бакалавр наук (з відзнакою), доктор медицини, член ради Королівської колегії лікарів Единбурга; лікар-консультант з ендокринології, відділення обміну речовин, Західна лікарня загального профілю, Единбург; почесний професор, Единбурзький університет, Велика Британія.
Річард П. Гобсон — магістр права, доктор філософії, член Королівської колегії лікарів Великої Британії, член ради Королівської колегії патологів; лікар-консультант з мікробіології, Цільовий фонд Національної служби охорони здоров’я в Гарогейті та окрузі; почесний старший лектор, Університет Лідсу, Велика Британія.
Ілюстрації Роберта Бріттона.

Наукові редактори перекладу:
Ігор Скрипник — доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Полтавського державного медичного університету.
Олександр Курята — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету.
Лариса Соколова — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Рімма Скрипник — доктор медичних наук, професор кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Ганна Кожина — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету.
Яніна Кутасевич — доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України».
Микола Щербина — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Харківського національного медичного університету.
Олександр Абатуров — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики Дніпровського державного медичного університету.
Лілія Бабінець — доктор медичних наук, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги загальної практики – сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.
Ігор Галайчук — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології, променевої діагностики i терапії та радіаційної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.
Юрій Кобеляцький — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного медичного університету.
Любов Лаповець — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Характеристики книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Davidson's Principles and Practice of Medicine, 23rd edition публікується відповідно до угоди з Elsevier Limited
Форма: друкована книга (видання)
Мова: українська
Рік: 2021
Кількість сторінок: ххіі, 642 (кольорові)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
Вага: 2,170 кг
ISBN: 978-617-505-798-8 (9786175057988)
Іванна
2022-02-19 10:28:58
Доброго дня. Замовила книжку 02.02.22, замовлення №56433 . 15 днів пройшло- ще ніхто зі мною не зв'язувався щодо замовлення. Його довго чекати? Бо я б краще на іншому сайті тоді книгу замовила.
Відповісти
Менеджер Сергій
2022-02-21 15:16:46
Доброго дня!
Дякуємо за звернення. Ваш запит передано відповідальному менеджеру. Очікуйте на дзвінок.
Відповісти
ВАСИЛЬ
2022-02-18 12:47:31
Доброго дня, оформив замовлення, хотів оплатити картою єПідтримка, але забув в казати вийшло так що оформи накладним платежем, звяжіться, будь ласка, зі мною номер замовлення № 60089
Відповісти
Менеджер Сергій
2022-02-18 16:35:26
Доброго дня!
Дякуємо за звернення. Вам потрібно повторно зробити замовлення на сайті. При оформленні замовлення заповніть необхідні поля, оберіть спосіб оплати "Онлайн на сайті" і натисніть кнопку "Підтвердити і перейти до оплати". Далі ви перейдете на сторінку оплати, де потрібно вказати реквізити картки єПідтримка і натиснути кнопку "Оплатити".
Відповісти
Анна
2022-02-14 10:57:23
Добрий день. Замовлення 51011 від 15.01.2022 ще довго чекати?
Відповісти
Менеджер Сергій
2022-02-16 09:53:26
Доброго дня!
Дякуємо за звернення. Ваш запит передано відповідальному менеджеру.

Відповісти

1 2 3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити книгу посібник за редакцією Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 3 українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн і скачати фрагмент книги. ВСВ «Медицина»