Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

В наявності
550 грн
Обраний том:   Том 1   Том 2  Том 3
Автори: за редакцією Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона
Аудиторія: для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, субординаторів і магістрів медичних закладів вищої освіти, лікарів-практиків різних спеціальностей
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Davidson's Principles and Practice of Medicine, 23rd edition опубліковано відповідно до угоди з Elsevier Limited
Мова: українська
Рік: 2020
Кількість сторінок: 280 (кольорові, великоформатні)
ISBN: 978-617-505-796-4
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Від моменту першої публікації посібника «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» понад 2 млн студентів-медиків, лікарів та інших фахівців галузі охорони здоров’я в усьому світі мали змогу користуватися цією книгою. У 23-му виданні висвітлено патофізіологію та клінічні прояви найважливіших станів з основних спеціальностей внутрішньої медицини, описано методи обстеження пацієнтів, а також діагностику та лікування цих захворювань. Книга, створена на основі славетних лекцій сера Стенлі Девідсона, і досі актуальна, оскільки автори постійно відстежують досягнення сучасної медицини і подають важливу інформацію у зручному для сприйняття, стислому та прекрасно ілюстрованому форматі.
Особливості 23-го видання:
• Українське видання, перекладене з англійської, складається із трьох томів.
• У томі 1 викладено матеріал перших двох частин посібника. У частині I описано основи генетики, імунології, інфекційних хвороб і громадського здоров’я, принципи прийняття клінічних рішень та засади раціональної фармакотерапії.
• У частині II висвітлено заходи невідкладної допомоги при отруєннях, укусах специфічних тварин й основи екологічної медицини. Розглянуто загальні принципи невідкладної допомоги, а також діагностику та лікування критичних станів.
• Матеріал частини ІІІ «Клінічна медицина», присвяченої найпоширенішим захворюванням з основних медичних спеціальностей, поділено на два томи. У томі 2 наведено базові знання та практичні поради щодо діагностики і лікування інфекційних хвороб, захворювань нирок, серця, легень, ендокринних залоз й органів травлення. У томі 3 висвітлено найважливіші питання з гепатології, гематології і трансфузіології, ревматології та захворювань кісток, неврології, клінічної офтальмології і психіатрії, дерматології та онкології. Матеріал кожного розділу ретельно переглянуто й оновлено. Два нові розділи, присвячені репродуктивній медицині й медицині підліткового та перехідного віку, доповнили розділ «Старіння і геріатрія»; у кожному з них розглядаються проблеми, що виникають на основних етапах життя пацієнтів.
• У рубриці «Об’єктивне обстеження» узагальнено основні елементи огляду для різних систем організму. Тепер цю рубрику додано в розділи з клінічної біохімії, нутриціології та дерматології.
• У рубриці «Актуальні проблеми» подано рекомендації щодо оцінювання найпоширеніших скарг з кожної медичної спеціальності.
• У блоках «Практичні поради» докладно описано практичні навички, які повинні опанувати студенти-медики і лікарі-інтерни.
• У блоках «Невідкладна допомога» узагальнено базові знання, необхідні для лікування критичних станів.
• У блоках «Похилий вік», «Вагітність» та «Дитячий і підлітковий вік» описано відмінності в лікуванні цих груп пацієнтів і проілюстровано взаємодію загальної медичної, акушерської та педіатричної служб.
• Текст містить багато ілюстрацій: понад 1000 графіків і діаграм, фотографії клінічних випадків, зображення, отримані за допомогою візуалізаційних та морфологічних досліджень.
• Глобальні перспективи забезпечено завдяки участі Міжнародної консультативної ради експертів із 17 країн й авторів з усього світу.
Книга «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» поєднує медичну науку з клінічною медициною, містить базові знання та практичні поради в доступному й зручному для сприйняття форматі.
Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, субординаторів і магістрів медичних закладів вищої освіти, лікарів-практиків різних спеціальностей.

Зміст книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Передмова
Автори
Міжнародна консультативна рада
Подяка
Вступ
ЧАСТИНА І. ОСНОВИ МЕДИЦИНИ
1. Прийняття клінічних рішень
Вступ
Причини діагностичних помилок
Клінічне мислення: визначення
Клінічні навички і прийняття рішень
Використання та інтерпретація діагностичних тестів
Нормальні значення
Інші чинники (окрім типових для захворювання), які впливають на результати дослідження
Робочі характеристики методу
Чутливість і специфічність
Поширеність захворювання
Методи подолання невизначеності
Когнітивні спотворення
Мислення типу 1 і типу 2
Поширені когнітивні спотворення в медицині
Людський чинник
Запобігання помилкам у прийнятті клінічних рішень
Стратегії уникнення когнітивних спотворень
Використання правил клінічного прогнозування та інших допоміжних засобів
Ефективне спілкування в команді
Пацієнт-центрована доказова медицина і спільне прийняття рішень
Прийняття клінічних рішень: висновок
Відповіді на задачі
2. Фармакотерапія та раціональне призначення лікарських засобів
Принципи клінічної фармакології
Фармакодинаміка
Фармакокінетика
Індивідуальні особливості відповіді на лікарський засіб
Несприятливі наслідки медикаментозної терапії
Небажаний вплив лікарських засобів
Взаємодія лікарських засобів
Похибки медикаментозної терапії
Регуляція виробництва та управління лікарськими засобами
Розроблення лікарських засобів і маркетинг
Якісне використання лікарських засобів
Призначення лікарських засобів на практиці
Прийняття рішень щодо призначення лікарських засобів
Особливості призначення лікарських засобів
Виписування рецептів
Контроль медикаментозної терапії
3. Клінічна генетика
Основні принципи геноміки
Упакування генів: ДНК, хроматин і хромосоми
Від ДНК до білка
Некодувальна РНК
Поділ, диференціація та міграція клітин
Загибель клітин, апоптоз і старіння
Геноміка, здоров’я та хвороби
Типи геномних варіацій
Наслідки геномних варіацій
Геномні варіації в нормі
Конституціональне генетичне захворювання
Соматичні генетичні захворювання
Дослідження геному: мінливий пейзаж геномних технологій
Погляд на хромосоми
Погляд на гени
Геноміка і клінічна практика
Геноміка та охорона здоров’я
Лікування генетичних захворювань
Етика в геномному столітті
4. Клінічна імунологія
Функціональна анатомія і фізіологія
Вроджений імунітет
Набутий (адаптивний) імунітет
Запалення
Гостре запалення
Хронічне запалення
Лабораторні показники запального процесу
Захворювання, спричинені імунними розладами
Рецидивні інфекції
Переміжна гарячка
Анафілактична реакція
Імунодефіцит
Первинний дефіцит фагоцитів
Недостатність системи комплементу
Первинний дефіцит антитіл
Первинний дефіцит Т-лімфоцитів
Вторинний імунодефіцит
Синдроми періодичної гарячки
Амілоїдоз
Аутоімунні захворювання
Алергія
Ангіоневротичний набряк
Трансплантація і відторгнення трансплантата
Відторгнення трансплантата
Ускладнення імуносупресивної терапії після трансплантації
Донорство органів
Імунологія пухлини
5. Здоров’я населення та епідеміологія
Глобальний тягар хвороби та основні фактори ризику
Тривалість життя
Причини глобальної передчасної смертності та непрацездатності
Фактори ризику розвитку захворювання
Соціальні детермінанти здоров’я
Ієрархія систем – від молекулярного до екологічного рівня
Перебіг життя
Профілактична медицина
Принципи скринінгу
Епідеміологія
Розуміння причин і наслідків
Дані про стан здоров’я (медична інформатика)
6. Основні аспекти інфекційних захворювань
Інфекційні агенти
Нормальна мікрофлора
Взаємодія хазяїн–збудник
Діагностика інфекції
Безпосереднє виявлення збудників
Культуральний метод
Непрямі методи
Визначення чутливості до протимікробних засобів
Епідеміологія інфекційних захворювань
Профілактика і контроль поширення інфекцій
Внутрішньолікарняні інфекції
Спалахи інфекції
Імунізація
Стратегія використання антибіотиків
Лікування інфекційних захворювань
Принципи протимікробної терапії
Антибактеріальні препарати
Антимікобактеріальні засоби
Протигрибкові засоби
Противірусні засоби
Протипаразитарні засоби
ЧАСТИНА ІІ. ЕКСТРЕНА І НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА
7. Отруєння
Об’єктивне обстеження при отруєнні фармацевтичними засобами і препаратами, що зумовлюють залежність
Загальні принципи діагностики і лікування
Діагностика отруєння і надання допомоги
Об’єктивне обстеження
Оцінювання психічного стану
Загальні принципи лікування
Отруєння фармацевтичними засобами
Анальгетики
Антидепресанти
Серцево-судинні засоби
Препарати заліза
Антипсихотичні препарати
Гіпоглікемічні засоби
Фармацевтичні засоби, які рідко спричинюють отруєння
Зловживання наркотичними речовинами
Депресанти
Психостимулятори та ентактогени
Галюциногени
Дисоціативні препарати
Леткі речовини
Бодипакінг і бодистафінг
8. Отруєння, спричинені укусами специфічних тварин
Об’єктивне обстеження при укусах специфічних тварин
Географічне поширення отруйних змій
Обстеження пацієнта на місці події
Загальна характеристика отруєнь
Отрута
Отруйні тварини
Клінічні прояви
Загальні принципи лікування
Перша допомога
Оцінювання стану пацієнта в лікарні
Лікування
Подальше спостереження
Отруєння, спричинені специфічними тваринами
Укуси отруйних змій
Укуси скорпіонів
Укуси павуків
Укуси кліщів, які спричинюють параліч
Укуси отруйних комах
Укуси отруйних морських тварин
9. Екологічна медицина
Радіаційне опромінення
Перепади температури
Висотна хвороба
Утоплення і хвороба дайверів
Гуманітарна криза
10. Невідкладна медична допомога і критичні стани
Об’єктивне обстеження при критичних станах
Контроль стану пацієнта (моніторинг)
Невідкладна медична допомога
Показання до госпіталізації
Амбулаторне лікування
Гострі невідкладні стани
Біль у грудях
Гостра задишка
Синкопе/пресинкопе
Делірій
Головний біль
Однобічний набряк нижньої кінцівки
Контроль стану пацієнта
Рання діагностика і роль бригади екстреної медичної допомоги
Негайне оцінювання стану пацієнта
Вибір відповідного місця для швидкого надання медичної допомоги
Загальні симптоми погіршення стану
Тахіпное
Гіпоксемія
Тахікардія
Артеріальна гіпотензія
Артеріальна гіпертензія
Порушення свідомості
Зниження діурезу/погіршення функції нирок
Розлади, які спричинюють критичні стани
Сепсис і системна запальна відповідь
Гострий респіраторний дистрес-синдром
Гостра недостатність кровообігу (кардіогенний шок)
Стан після зупинки серця
Інші причини поліорганної недостатності
Надання допомоги при критичних станах
Показання до госпіталізації у відділення інтенсивної терапії
Стабілізація стану і функції внутрішніх органів
Респіраторна підтримка
Підтримка серцево-судинної системи
Підтримка функції нирок
Підтримка функції нервової системи
Щоденний догляд за хворими у відділенні інтенсивної терапії
Фізикальне обстеження
Седація та знеболювання
Діагностика і лікування делірію
Припинення респіраторної підтримки
Екстубація
Трахеостомія
Харчування
Інші важливі компоненти інтенсивної терапії
Ускладнення і наслідки критичних станів
Неврологічні ускладнення
Інші віддалені наслідки
Ведення пацієнтів похилого віку
Припинення активного лікування і смерть у реанімаційному відділенні
Виписування з відділення інтенсивної терапії
Системи оцінювання ефективності лікування
Алфавітний покажчик

Автори книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Стюарт Г. Ралстон — доктор медицини, член ради Королівської колегії лікарів, дійсний член Академії медичних наук, член ради Королівського товариства Единбурга, почесний член ради факультету фармацевтичної медицини; професор ревматології та досліджень артриту, Единбурзький університет; почесний лікар-консультант з ревматології, Західна лікарня загального профілю, Единбург, Велика Британія;
Ян Д. Пенман — бакалавр наук (з відзнакою), доктор медицини, член ради Королівської колегії лікарів Единбурга; лікар-консультант з гастроентерології, Королівська лікарня Единбурга; почесний старший лектор, Единбурзький університет, Велика Британія;
Марк В.Дж. Стрекен — бакалавр наук (з відзнакою), доктор медицини, член ради Королівської колегії лікарів Единбурга; лікар-консультант з ендокринології, відділення обміну речовин, Західна лікарня загального профілю, Единбург; почесний професор, Единбурзький університет, Велика Британія;
Річард П. Гобсон — магістр права, доктор філософії, член Королівської колегії лікарів Великої Британії, член ради Королівської колегії патологів; лікар-консультант з мікробіології, Цільовий фонд Національної служби охорони здоров’я в Гарогейті та окрузі; почесний старший лектор, Університет Лідсу, Велика Британія;
Ілюстрації Роберта Бріттона

Наукові редактори перекладу:
В’ячеслав Ждан — доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини і терапії, ректор Української медичної стоматологічної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар України;
Лілія Бабінець — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики — сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;
Людмила Пасієшвілі — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного медичного університету;
Валентина Величко — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини Одеського національного медичного університету;
Наталія Михайловська — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету

Характеристики книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Davidson's Principles and Practice of Medicine, 23rd edition опублікований відповідно до угоди з Elsevier Limited
Форма: друкована книга (видання)
Мова: українська
Рік: 2020
Кількість сторінок: 280 (кольорові, великоформатні)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
Вага: 1,105 кг
ISBN: 978-617-505-796-4 (9786175057964)
Орест
2023-09-20 11:32:57
Дивовижна книга, мені подобається якість паперу, чіткість і нешаблонний підхід до викладу матеріалу. Ця книга допомагає закласти міцний фундамент кар'єри в медицині. Рекомендую!
Відповісти
Катя
2023-07-31 16:27:02
Книга дуже змістовна. Поки купила 1 том. Відправили швидко, оперативно. Дякую.
Відповісти
Валентина
2022-11-28 16:01:59
Після десятиліть клінічної практики та досліджень, здавалося б чимало вивчила посібників, але я продовжую купувати всі нові видання, особливо цікавлять всі, що спрямовані на дослідження Західної медицини. Ці три томи "Медицини за Девідсоном" не стали вийнятком, також придбала й звертаюся до них. У цих книгах стисло, вичерпно, із дотиком фундаментальної науки, все чітко розписано. Мені подобаються короткі розділи про вітаміни, харчування, а також про ендокринну систему й параграф про первинний гіперпаратиреоз і щитовидну залозу загалом. Без вагань можу сказати, що всі ці три томи видання можуть стати чудовим посібником із клінічної медицини, навіть тим, хто просто нею захоплюється, а не вивчає. На мою думку, кожен студент-медик і лікар мають ознайомитися із виданнями наших британських колег, які достеменно «досліджують» хвороби.
Відповісти

1 2 3 4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити книгу посібник за редакцією Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн і скачати фрагмент книги. ВСВ «Медицина»