Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

В наявності
210 грн
Автори: Назарова Інеса Борисівна, Самойленко Володимир Борисович
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 408 + 4 кольор. вкл.
ISBN: 978-617-505-634-9
ВСВ «Медицина»

Опис книги Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітарно-гігієнічний режим у пологових будинках, фізіологічний перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду. Викладено методи оцінки стану плода і новонародженого.
Відповідно до наказів МОЗ України стандартизовано й уніфіковано методи діагностики та лікування захворювань породіль і новонароджених, які дають змогу знизити їх смертність.
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.

 

Зміст книги Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

Передмова | Список скорочень | Теоретична частина | РОЗДІЛ 1. Акушерство як наука. Основні етапи розвитку акушерства | Розвиток акушерства в Російській імперії | Розвиток акушерства в Україні | Медична етика і деонтологія в сучасному акушерстві | РОЗДІЛ 2. Уведення в доказову медицину | РОЗДІЛ 3. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні | Принципи організації акушерської служби в Україні | Жіноча консультація | Завдання жіночої консультації | Організація диспансерного нагляду за вагітними | Організація амбулаторної гінекологічної допомоги | Організація спеціалізованої амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги | Організація амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в сільській місцевості | Права та обов’язки акушерки жіночої консультації | Фельдшерсько-акушерський пункт | Пологовий будинок | Права та обов’язки акушерки акушерського стаціонару | Обов’язки медичної сестри відділення новонароджених | Основи законодавства України про охорону здоров’я жінки | РОЗДІЛ 4. Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах | Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах | Основні поняття і терміни | Організаційні заходи | Профілактика ВЛI | Санітарно-протиепідемічні заходи | Профілактика ВЛI у медичного персоналу | Методика обробки рук медичного персоналу та пацієнтів, використання медичних рукавичок | Правила використання медичних рукавичок | РОЗДІЛ 5. Анатомія та фізіологія жіночих статевих органів | Зовнішні статеві органи | Внутрішні статеві органи | Зв’язковий апарат внутрішніх статевих органів | Кровоносна, лімфатична і нервова системи статевих органів | Грудні залози | РОЗДІЛ 6. Жіночий таз і тазове дно | Кістки таза | З’єднання таза | Великий таз | Малий таз | М’язи таза | Дослідження таза | Додаткові розміри таза | Відмінність жіночого таза від чоловічого | РОЗДІЛ 7. Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя | Вікові періоди життя жінки | Нейрогуморальна регуляція менструального циклу | Гігієна жінки в різні періоди життя | Гігієна дівчаток | Гігієна дорослої жінки | РОЗДІЛ 8. Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної жінки | Особливості адаптації організму жінки до вагітності в різні її терміни | Плід у різні терміни вагітності | Здоровий спосіб життя під час вагітності | Зразок одноденного меню | Плід як об’єкт пологів | Голівка зрілого плода | Розміри голівки і тулуба зрілого плода | Гігієна вагітних | РОЗДІЛ 9. Діагностика вагітності | Діагностика вагітності на ранніх термінах | Додаткові методи діагностики вагітності | Діагностика вагітності на пізніх термінах | Методика обстеження вагітних | Розміщення плода в порожнині матки | Зовнішнє акушерське дослідження | Прийоми Леопольда | Додаткові методи дослідження під час вагітності | Неінвазивні методи | Iнвазивні методи | Визначення терміну вагітності, дати декретної відпустки і дати пологів | Визначення дати декретної відпустки | Визначення передбачуваної дати пологів | Визначення довжини та маси тіла плода | РОЗДІЛ 10. Пологи. Перший туалет новонародженого | Провісники і початок пологів | Ознаки зрілості шийки матки | Пологові сили | Періоди пологів | Перебіг I періоду пологів | Перебіг II періоду пологів | Біомеханізм пологів | Біомеханізм пологів при передньому виді потиличного передлежання | Біомеханізм пологів при задньому виді потиличного передлежання | Послідовий період | Ведення фізіологічних пологів | Порядок прийому роділлі | Ведення I періоду пологів | Спостереження та допомога роділлі | Ведення партограми | Ведення II періоду пологів | Відношення голівки до площин таза | Акушерська допомога (захист промежини) | Ведення III періоду пологів | Ознаки відшарування плаценти від стінок матки | Зовнішні прийоми виділення посліду | Первинний туалет новонародженого | Тепловий ланцюжок | Догляд за новонародженим | Догляд за пуповинним залишком у пологовому будинку | Догляд за пуповинним залишком після виписування з пологового будинку | Догляд за шкірою | Догляд за дитиною, яка народилася шляхом операції кесаревого розтину | РОЗДІЛ 11. Фізіологія і патологія новонароджених | Анатомо-фізіологічні особливості новонароджених | Перинатальний період, живонародження та мертвонародження | Термін пологів. Новонароджений | Неонатальний період | Маса і довжина тіла при народженні | Зрілість новонародженого | Критичні періоди розвитку плода | Дистрес плода під час вагітності та пологів | Дистрес плода при вагітності | Діагностичні критерії | Діагностика | Тактика ведення вагітності з дистресом плода | Лікування | Розродження | Профілактика | Дистрес плода під час пологів | Діагностичні критерії | Тактика ведення пологів | Асфіксія при народженні та первинна реанімація новонароджених | Первинна реанімація новонароджених | Підготовка до надання реанімаційної допомоги новонародженому | Методика оцінки стану новонародженого під час реанімації | Забезпечення прохідності дихальних шляхів у разі чистих навколоплідних вод | Забезпечення прохідності дихальних шляхів у разі забруднення навколоплідних вод меконієм | Киснева терапія | Техніка проведення кисневої терапії | ШВЛ новонародженого | Використання додаткового кисню | Контроль за ефективністю ШВЛ | Iнтубація трахеї | Непрямий масаж серця | Техніка проведення непрямого масажу серця | Оцінка ефективності непрямого масажу серця | Застосування лікарських засобів | Заходи після народження дитини | Визначення необхідності проведення реанімації дитині, яка народилась після вилиття чистих навколоплідних вод | Визначення необхідності проведення реанімації дитині, яка народилась після вилиття вод, забруднених меконієм | Визначення необхідності проведення реанімації дітям, які народилися в терміні гестації до 32 тиж | Первинні кроки допомоги новонародженому | Первинні кроки допомоги дитині, яка народилась після вилиття чистих навколоплідних вод | Первинні кроки допомоги дитині, яка народилась після вилиття вод, забруднених меконієм, якщо дитина неактивна | Подальші дії після 30 с ШВЛ мішком і маскою | Припинення реанімації | РОЗДІЛ 12. Знеболювання пологів | Механізм пологового болю | Немедикаментозні методи | Комплексна підготовка до партнерських пологів | Методика проведення комплексної підготовки до партнерських пологів | Медикаментозне знеболювання | РОЗДІЛ 13. Післяпологовий період. Грудне вигодовування | Зміни в організмі породіллі | Ведення післяпологового періоду | Післяпологове консультування | Спільне перебування матері і новонародженого | Лактація та грудне вигодовування дітей | Важливість годування дитини груддю | Основні компоненти грудного молока | Вплив грудного вигодовування на розвиток дитини та організм матері | Механізм лактопоезу | Методика годування груддю | Зціджування грудного молока | Стимуляція окситоцинового рефлексу | Гігієна жінки, яка годує груддю | Підтримання тривалої стійкої лактації | Режим годування дитини | Причини неефективного грудного вигодовування | ІІ. Практична частина | Тема. Організація акушерської допомоги в Україні | Основні якісні показники оцінки роботи жіночої консультації | Чинники ризику перинатальної патології | Тема. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні (пологовий будинок, ФАП) | Тема. Профілактика захворювань в акушерському стаціонарі | Алгоритм “Iнструкція з обробки рук медичного персоналу за методом Спасокукоцького — Кочергіна” | Склад аптечки для надання невідкладної медичної допомоги медичним працівникам і технічному персоналу лікувально-профілактичних закладів | Iнструкція з профілактики професійного зараження вIл-інфекцією | Профілактика внутрішньолікарняної інфекції та протиепідемічні заходи | Методика обробки рук медичного персоналу та пацієнтів, використання медичних рукавичок | Тема. Жіночий таз | Алгоритм дії: вимірювання зовнішніх розмірів таза | Алгоритм дії: вимірювання діагональної кон’югати | Алгоритм дії: визначення справжньої кон’югати | Ситуаційні задачі | Тема. Плід як об’єкт пологів | Ситуаційні задачі  | Тема. Діагностика вагітності | Алгоритм дії: курація вагітних | Алгоритм дії: вимірювання зовнішніх розмірів таза | Алгоритм дії: вимірювання діагональної кон’югати | Алгоритм дії: визначення справжньої кон’югати | Алгоритм дії: дослідження піхви і шийки матки в дзеркалах | Алгоритм дії: бімануальне дослідження | Алгоритм дії: узяття мазків з піхви на визначення ступеня чистоти | Алгоритм дії: узяття крові на виявлення ВIЛ-інфекції | Алгоритм дії: заповнення направлень у лабораторію | Алгоритм дії: патронаж вагітних удома з оформленням документації | Iнструкція з виконання допологового патронажу (1-й патронаж) | Самостійна робота | Рекомендована література | Вимоги до реферату | Тема. Діагностика вагітності. Методика обстеження вагітної | Алгоритм дії: курація вагітних | Алгоритм дії: визначення об’єму живота і висоти стояння дна матки | Алгоритм дії: вимірювання зовнішніх розмірів таза | Алгоритм дії: вимірювання діагональної кон’югати | Алгоритм дії: визначення справжньої кон’югати | Алгоритм дії: визначення членорозташування плода | Алгоритм дії: вислуховування серцебиття плода | Алгоритм дії: дослідження піхви і шийки матки в дзеркалах | Алгоритм дії: бімануальне дослідження | Алгоритм дії: узяття мазків з піхви на визначення ступеня чистоти піхви | Алгоритм дії: визначення білка в сечі | Алгоритм дії: узяття крові на виявлення ВIЛ-інфекції | Алгоритм дії: заповнення направлень у лабораторію | Алгоритм дії: патронаж вагітних удома з оформленням документації | Тести | Ситуаційні задачі | Самостійна робота | Рекомендована література | Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою | Матеріали для самоконтролю | Контрольні запитання | Тести | Матеріали для аудиторної самостійної роботи | Орієнтовна карта для самостійної аудиторної роботи | Iнструкція з виконання допологового патронажу (1-й патронаж) | Iнструкція з виконання допологового патронажу (2-й патронаж) | Iнструкція з виконання допологового патронажу (3-й патронаж) | Тема. Періоди і фази пологів. Біомеханізм пологів | Алгоритм дії: визначення тривалості переймів і пауз | Алгоритм дії: визначення членорозташування плода | Алгоритм дії: вислуховування серцебиття плода | Тести | Тема. Ведення І і ІІ періодів пологів | Столик для прийому пологів | Алгоритм дії: послідовність дій при здійсненні медичного спостереження за здоровим новонародженим у пологовій залі | Тести | Самостійна робота | Матеріали для позааудиторної самостійної перевірки | Матеріали для позааудиторної самостійної роботи | Контрольні запитання | Тести | Рекомендована література | Тема. Ведення ІІІ періоду пологів | Алгоритм дії: діагностика ознак відділення плаценти | Алгоритм дії: виділення посліду, що відокремився, зовнішніми прийомами | Алгоритм дії: огляд плаценти пуповини | Алгоритм дії: огляд шийки матки в ранній післяпологовий період | Алгоритм дії: облік крововтрати в пологах | Тести | Ситуаційні задачі | Тема. Внутрішньоутробна гіпоксія плода і асфіксія новонародженого | Алгоритм дії: визначення членорозташування плода | Алгоритм дії: вислуховування серцебиття плода | Ситуаційні задачі | Тема. Знеболювання пологів | Алгоритм дії: курація вагітних | Алгоритм дії: визначення об’єму живота і висоти стояння дна матки | Алгоритм дії: визначення членорозташування плода | Алгоритм дії: вислуховування серцебиття плода | Тема. Післяпологовий період | Алгоритм дії: дослідження піхви і шийки матки в дзеркалах | Алгоритм дії: бімануальне дослідження | Алгоритм дії: узяття мазків з піхви на визначення ступеня чистоти | Алгоритм дії: заповнення направлень у лабораторію | ІІІ. Ситуаційні задачі і тести | Ситуаційні задачі | Тести | ІV. Дoдатки | Додаток 1. Облікова документація акушерсько-гінекологічних закладів амбулаторного типу | Додаток 2. Анкета вагітної | Додаток 3. Групи ризику інфікування та захворюваності на туберкульоз серед вагітних | Додаток 4. Фактори прогнозування ризику перинатальної та материнської патології (за A. Coopland) | Додаток 5. Критерії оцінки здоров’я вагітної та групи динамічного спостереження | Додаток 6. Тест рухів плода | Додаток 7. Норми потреб у поживних речовинах та енергії для вагітних | Додаток 8. Використання партограми | Додаток 9. Оцінка результатів визначення показників бпп | Додаток 10. Оцінка результатів ктг під час пологів і тактика ведення пологів | Додаток 11. Перелік витратних матеріалів і лікарських засобів для реанімації новонароджених | Додаток 12. Методика проведення комплексної підготовки до партнерських пологів | Додаток 13. Комплекс дихальних вправ | Додаток 14. Прикладання дитини до грудей | Додаток 15. Зціджування молока | Додаток 16. Консультативна допомога матері | Додаток 17. Засоби стимуляції лактації | Список літератури

Автори книги Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

I.Б. Назарова, В.Б. Самойленко

Характеристики книги Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 408 + 4 кольор. вкл.
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 674 г.
ISBN: 978-617-505-634-9

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути детальну інформацію (фото, зміст, характеристики, відгуки, опис, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Чернігів, Тернопіль, Черкаси, Кіровоград, Луганськ, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Хмельницький, Суми, Полтава, Миколаїв, Запоріжжя, Львів, Чернівці, Кременчук, Рівне, Житомир, Вінниця, Ужгород, Харків, Луцьк, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.