Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

В наличии
660 грн
Авторы: Назарова Инесса Борисовна, Самойленко Владимир Борисович
Гриф: утверждено МОЗ Украины
Аудитория: для студентов медицинских (фармацевтических) колледжей, училищ, академии и институтов медсестринства
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2018, 2-е (переработанное и дополненное)
Количество страниц: 408 (черно-белые) + 4 цветной вклейки
ISBN: 978-617-505-634-9

 

Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітарно-гігієнічний режим у пологових будинках, фізіологічний перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду. Викладено методи оцінки стану плода і новонародженого.
Відповідно до наказів МОЗ України стандартизовано й уніфіковано методи діагностики та лікування захворювань породіль і новонароджених, які дають змогу знизити їх смертність.
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.

Содержание книги Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

Передмова
Список скорочень
І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Розділ 1. Акушерство як наука. Основні етапи розвитку акушерства
Розвиток акушерства в Російській імперії
Розвиток акушерства в Україні
Медична етика і деонтологія в сучасному акушерстві
Розділ 2. Уведення в доказову медицину
Розділ 3. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
Принципи організації акушерської служби в Україні
Жіноча консультація
Завдання жіночої консультації
Організація диспансерного нагляду за вагітними
Організація амбулаторної гінекологічної допомоги
Організація спеціалізованої амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги
Організація амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в сільській місцевості
Права та обов’язки акушерки жіночої консультації
Фельдшерсько-акушерський пункт
Пологовий будинок
Права та обов’язки акушерки акушерського стаціонару
Обов’язки медичної сестри відділення новонароджених
Основи законодавства України про охорону здоров’я жінки
Розділ 4. Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах
Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах
Основні поняття і терміни
Організаційні заходи
Профілактика ВЛI
Санітарно-протиепідемічні заходи
Профілактика ВЛI у медичного персоналу
Методика обробки рук медичного персоналу та пацієнтів, використання медичних рукавичок
Правила використання медичних рукавичок
Розділ 5. Анатомія та фізіологія жіночих статевих органів
Зовнішні статеві органи
Внутрішні статеві органи
Зв’язковий апарат внутрішніх статевих органів
Кровоносна, лімфатична і нервова системи статевих органів
Грудні залози
Розділ 6. Жіночий таз і тазове дно
Кістки таза
З’єднання таза
Великий таз
Малий таз
М’язи таза
Дослідження таза
Додаткові розміри таза
Відмінність жіночого таза від чоловічого
Розділ 7. Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя
Вікові періоди життя жінки
Нейрогуморальна регуляція менструального циклу
Гігієна жінки в різні періоди життя
Гігієна дівчаток
Гігієна дорослої жінки
Розділ 8. Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної жінки
Особливості адаптації організму жінки до вагітності в різні її терміни
Плід у різні терміни вагітності
Здоровий спосіб життя під час вагітності
Зразок одноденного меню
Плід як об’єкт пологів
Голівка зрілого плода
Розміри голівки і тулуба зрілого плода
Гігієна вагітних
Розділ 9. Діагностика вагітності
Діагностика вагітності на ранніх термінах
Додаткові методи діагностики вагітності
Діагностика вагітності на пізніх термінах
Методика обстеження вагітних
Розміщення плода в порожнині матки
Зовнішнє акушерське дослідження
Прийоми Леопольда
Додаткові методи дослідження під час вагітності
Неінвазивні методи
Iнвазивні методи
Визначення терміну вагітності, дати декретної відпустки і дати пологів
Визначення дати декретної відпустки
Визначення передбачуваної дати пологів
Визначення довжини та маси тіла плода
Розділ 10. Пологи. Перший туалет новонародженого
Провісники і початок пологів
Ознаки зрілості шийки матки
Пологові сили
Періоди пологів
Перебіг I періоду пологів
Перебіг II періоду пологів
Біомеханізм пологів
Біомеханізм пологів при передньому виді потиличного передлежання
Біомеханізм пологів при задньому виді потиличного передлежання
Послідовий період
Ведення фізіологічних пологів
Порядок прийому роділлі
Ведення I періоду пологів
Спостереження та допомога роділлі
Ведення партограми
Ведення II періоду пологів
Відношення голівки до площин таза
Акушерська допомога (захист промежини)
Ведення III періоду пологів
Ознаки відшарування плаценти від стінок матки
Зовнішні прийоми виділення посліду
Первинний туалет новонародженого
Тепловий ланцюжок
Догляд за новонародженим
Догляд за пуповинним залишком у пологовому будинку
Догляд за пуповинним залишком після виписування з пологового будинку
Догляд за шкірою
Догляд за дитиною, яка народилася шляхом операції кесаревого розтину
Розділ 11. Фізіологія і патологія новонароджених
Анатомо-фізіологічні особливості новонароджених
Перинатальний період, живонародження та мертвонародження
Термін пологів. Новонароджений
Неонатальний період
Маса і довжина тіла при народженні
Зрілість новонародженого
Критичні періоди розвитку плода
Дистрес плода під час вагітності та пологів
Дистрес плода при вагітності
Діагностичні критерії
Діагностика
Тактика ведення вагітності з дистресом плода
Лікування
Розродження
Профілактика
Дистрес плода під час пологів
Діагностичні критерії
Тактика ведення пологів
Асфіксія при народженні та первинна реанімація новонароджених
Первинна реанімація новонароджених
Підготовка до надання реанімаційної допомоги новонародженому
Методика оцінки стану новонародженого під час реанімації
Забезпечення прохідності дихальних шляхів у разі чистих навколоплідних вод
Забезпечення прохідності дихальних шляхів у разі забруднення навколоплідних вод меконієм
Киснева терапія
Техніка проведення кисневої терапії
ШВЛ новонародженого
Використання додаткового кисню
Контроль за ефективністю ШВЛ
Iнтубація трахеї
Непрямий масаж серця
Техніка проведення непрямого масажу серця
Оцінка ефективності непрямого масажу серця
Застосування лікарських засобів
Заходи після народження дитини
Визначення необхідності проведення реанімації дитині, яка народилась після вилиття чистих навколоплідних вод
Визначення необхідності проведення реанімації дитині, яка народилась після вилиття вод, забруднених меконієм
Визначення необхідності проведення реанімації дітям, які народилися в терміні гестації до 32 тиж
Первинні кроки допомоги новонародженому
Первинні кроки допомоги дитині, яка народилась після вилиття чистих навколоплідних вод
Первинні кроки допомоги дитині, яка народилась після вилиття вод, забруднених меконієм, якщо дитина неактивна
Подальші дії після 30 с ШВЛ мішком і маскою
Припинення реанімації
Розділ 12. Знеболювання пологів
Механізм пологового болю
Немедикаментозні методи
Комплексна підготовка до партнерських пологів
Методика проведення комплексної підготовки до партнерських пологів
Медикаментозне знеболювання
Розділ 13. Післяпологовий період. Грудне вигодовування
Зміни в організмі породіллі
Ведення післяпологового періоду
Післяпологове консультування
Спільне перебування матері і новонародженого
Лактація та грудне вигодовування дітей
Важливість годування дитини груддю
Основні компоненти грудного молока
Вплив грудного вигодовування на розвиток дитини та організм матері
Механізм лактопоезу
Методика годування груддю
Зціджування грудного молока
Стимуляція окситоцинового рефлексу
Гігієна жінки, яка годує груддю
Підтримання тривалої стійкої лактації
Режим годування дитини
Причини неефективного грудного вигодовування
ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Тема. Організація акушерської допомоги в Україні
Основні якісні показники оцінки роботи жіночої консультації
Чинники ризику перинатальної патології
Тема. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні (пологовий будинок, ФАП)
Тема. Профілактика захворювань в акушерському стаціонарі
Алгоритм “Iнструкція з обробки рук медичного персоналу за методом Спасокукоцького — Кочергіна”
Склад аптечки для надання невідкладної медичної допомоги медичним працівникам і технічному персоналу лікувально-профілактичних закладів
Iнструкція з профілактики професійного зараження вIл-інфекцією
Профілактика внутрішньолікарняної інфекції та протиепідемічні заходи
Методика обробки рук медичного персоналу та пацієнтів, використання медичних рукавичок
Тема. Жіночий таз
Алгоритм дії: вимірювання зовнішніх розмірів таза
Алгоритм дії: вимірювання діагональної кон’югати
Алгоритм дії: визначення справжньої кон’югати
Ситуаційні задачі
Тема. Плід як об’єкт пологів
Ситуаційні задачі 
Тема. Діагностика вагітності
Алгоритм дії: курація вагітних
Алгоритм дії: вимірювання зовнішніх розмірів таза
Алгоритм дії: вимірювання діагональної кон’югати
Алгоритм дії: визначення справжньої кон’югати
Алгоритм дії: дослідження піхви і шийки матки в дзеркалах
Алгоритм дії: бімануальне дослідження
Алгоритм дії: узяття мазків з піхви на визначення ступеня чистоти
Алгоритм дії: узяття крові на виявлення ВIЛ-інфекції
Алгоритм дії: заповнення направлень у лабораторію
Алгоритм дії: патронаж вагітних удома з оформленням документації
Iнструкція з виконання допологового патронажу (1-й патронаж)
Самостійна робота
Рекомендована література
Вимоги до реферату
Тема. Діагностика вагітності. Методика обстеження вагітної
Алгоритм дії: курація вагітних
Алгоритм дії: визначення об’єму живота і висоти стояння дна матки
Алгоритм дії: вимірювання зовнішніх розмірів таза
Алгоритм дії: вимірювання діагональної кон’югати
Алгоритм дії: визначення справжньої кон’югати
Алгоритм дії: визначення членорозташування плода
Алгоритм дії: вислуховування серцебиття плода
Алгоритм дії: дослідження піхви і шийки матки в дзеркалах
Алгоритм дії: бімануальне дослідження
Алгоритм дії: узяття мазків з піхви на визначення ступеня чистоти піхви
Алгоритм дії: визначення білка в сечі
Алгоритм дії: узяття крові на виявлення ВIЛ-інфекції
Алгоритм дії: заповнення направлень у лабораторію
Алгоритм дії: патронаж вагітних удома з оформленням документації
Тести
Ситуаційні задачі
Самостійна робота
Рекомендована література
Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою
Матеріали для самоконтролю
Контрольні запитання
Тести
Матеріали для аудиторної самостійної роботи
Орієнтовна карта для самостійної аудиторної роботи
Iнструкція з виконання допологового патронажу (1-й патронаж)
Iнструкція з виконання допологового патронажу (2-й патронаж)
Iнструкція з виконання допологового патронажу (3-й патронаж)
Тема. Періоди і фази пологів. Біомеханізм пологів
Алгоритм дії: визначення тривалості переймів і пауз
Алгоритм дії: визначення членорозташування плода
Алгоритм дії: вислуховування серцебиття плода
Тести
Тема. Ведення І і ІІ періодів пологів
Столик для прийому пологів
Алгоритм дії: послідовність дій при здійсненні медичного спостереження за здоровим новонародженим у пологовій залі
Тести
Самостійна робота
Матеріали для позааудиторної самостійної перевірки
Матеріали для позааудиторної самостійної роботи
Контрольні запитання
Тести
Рекомендована література
Тема. Ведення ІІІ періоду пологів
Алгоритм дії: діагностика ознак відділення плаценти
Алгоритм дії: виділення посліду, що відокремився, зовнішніми прийомами
Алгоритм дії: огляд плаценти пуповини
Алгоритм дії: огляд шийки матки в ранній післяпологовий період
Алгоритм дії: облік крововтрати в пологах
Тести
Ситуаційні задачі
Тема. Внутрішньоутробна гіпоксія плода і асфіксія новонародженого
Алгоритм дії: визначення членорозташування плода
Алгоритм дії: вислуховування серцебиття плода
Ситуаційні задачі
Тема. Знеболювання пологів
Алгоритм дії: курація вагітних
Алгоритм дії: визначення об’єму живота і висоти стояння дна матки
Алгоритм дії: визначення членорозташування плода
Алгоритм дії: вислуховування серцебиття плода
Тема. Післяпологовий період
Алгоритм дії: дослідження піхви і шийки матки в дзеркалах
Алгоритм дії: бімануальне дослідження
Алгоритм дії: узяття мазків з піхви на визначення ступеня чистоти
Алгоритм дії: заповнення направлень у лабораторію
ІІІ. СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ І ТЕСТИ
Ситуаційні задачі
Тести
ІV. ДOДАТКИ
Додаток 1. Облікова документація акушерсько-гінекологічних закладів амбулаторного типу
Додаток 2. Анкета вагітної
Додаток 3. Групи ризику інфікування та захворюваності на туберкульоз серед вагітних
Додаток 4. Фактори прогнозування ризику перинатальної та материнської патології (за A. Coopland)
Додаток 5. Критерії оцінки здоров’я вагітної та групи динамічного спостереження
Додаток 6. Тест рухів плода
Додаток 7. Норми потреб у поживних речовинах та енергії для вагітних
Додаток 8. Використання партограми
Додаток 9. Оцінка результатів визначення показників бпп
Додаток 10. Оцінка результатів ктг під час пологів і тактика ведення пологів
Додаток 11. Перелік витратних матеріалів і лікарських засобів для реанімації новонароджених
Додаток 12. Методика проведення комплексної підготовки до партнерських пологів
Додаток 13. Комплекс дихальних вправ
Додаток 14. Прикладання дитини до грудей
Додаток 15. Зціджування молока
Додаток 16. Консультативна допомога матері
Додаток 17. Засоби стимуляції лактації
Список літератури

Авторы книги Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

I.Б. Назарова, В.Б. Самойленко

Характеристики книги Фізіологічне акушерство: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е вид., переробл. і допов.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год и номер издания: 2018, 2-е (переработанное и дополненное)
Количество страниц: 408 (черно-белые) + 4 цветной вклейки
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 674 г.
ISBN: 978-617-505-634-9
Каріна
2023-02-07 17:38:04
Хотіла прочитати про пологи саме фахову літературу, а не в інтернеті. Як усе відбувається, послідовність, про знеболення, догляд за новонародженим, аби у потрібний момент почуватися більш впевнено. Бо є дві категорії людей: яким психологічно легше не дуже вникати у якусь тему і ті, хто навпаки почувається краще, якщо розуміє, що відбувається і намагається контролювати події. У книжки невелика вартість і зараз ще знижка.
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Физиологическое акушерство: учебник (ВУЗ I—III ур.а) / И.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — 2-е изд., перераб. и доп. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете получить информацию (фото, авторы, содержание, отзывы, описание, характеристики, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Черновцы, Житомир, Николаев, Винница, Полтава, Луцк, Сумы, Ужгород, Харьков, Луганск, Хмельницкий, Черкассы, Кременчуг, Кировоград, Тернополь, Запорожье, Днепропетровск, Чернигов, Ровно, Ивано-Франковск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.