Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

74789
Продана, не переиздается
Авторы: Погорелов Игорь Иванович, Манаенкова Ольга Дмитриевна
Гриф: утверждено МЗ Украины
Аудитория: для студентов медицинских (фармацевтических) колледжей, училищ, академии и институтов медсестринства
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2018, 2-е (исправленное)
Количество страниц: 320 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-637-0
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

На рівні сучасного розвитку наукових уявлень про психіатрію і наркологію у підручнику викладено матеріал цих дисциплін відповідно до навчальної програми.
Значну увагу приділено питанням професійної діяльності фельдшера в роботі з пацієнтами психіатричного і наркологічного профілю, усебічно проаналізовано його цілі, завдання та професійні навички.
Викладено сучасні уявлення про психіатричні та наркологічні хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми і синдроми, що їх спостерігають при різних психічних розладах. Визначено роль, місце та завдання фельдшера під час надання допомоги психічнохворим.
Підручник має на меті сформувати у студентів вміння і навички самостійно приймати рішення при загрозливих для життя пацієнта станах в умовах діяльності ФАПу, у відділеннях швидкої і невідкладної медичної допомоги та за непередбачених обставин.
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.

Содержание книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

Передмова
РоздIл I. Предмет і завдання психіатрії та наркології. Історія психіатрії. Організація психіатричної допомоги в Україні. Організаційні принципи психіатричної служби в Україні. Структура психоневрологічного диспансеру. Показання та протипоказання до госпіталізації психічнохворого у психіатричну лікарню. Закон України «Про психіатричну допомогу»
Iсторія психіатрії
Організація психіатричної допомоги в Україні
Структура психоневрологічного диспансеру і психіатричної лікарні. Показання та протипоказання до госпіталізації психічнохворого у психіатричну лікарню
Закон України «Про психіатричну допомогу»
Контрольні запитання
РоздIл II. Обстеження психічнохворих: клінічно­психопатологічний, експериментально­психологічні, патопсихологічні, рентгенологічні, генетичні, електрофізіологічні, біохімічні та інші методи дослідження
Етапність діагностичного пошуку
Клінічне обстеження психічнохворого
Експериментально­психологічне дослідження
Дослідження відчуттів і сприйняття
Дослідження мислення
Дослідження осмислювання
Дослідження пам’яті
Дослідження уваги
Дослідження інтелекту
Дослідження емоцій
Дослідження рухово­вольової сфери
Дослідження особистості, темпераменту, характеру
Лабораторні дослідження
Нейрофізіологічні дослідження
Нейрорентгенологічні дослідження
Контрольні запитання
РоздIл III. Психопатологічні розлади
Патологія відчуттів і сприйняття. Психопатологічні синдроми розладів відчуттів і сприйняття, їх діагностичне значення
Відчуття, їхня роль у сприйнятті інформації
Контрольні запитання
Патологія пам’яті та уваги. Психопатологічні синдроми розладів пам’яті та уваги, їх діагностичне значення
Контрольні запитання
Патологія мислення та інтелекту. Психопатологічні синдроми розладів мислення та інтелекту, їх діагностичне значення
Розлади мислення за темпом
Розлади мислення за зв’язком асоціацій
Розлади мислення за змістом асоціацій
Розлади інтелекту
Контрольні запитання
Розлади афективної сфери. Психопатологічні синдроми розладів афективної сфери, їх діагностичне значення
Контрольні запитання
Розлади вольової сфери і потягів. Психопатологічні синдроми розладів вольової сфери і потягів, їх діагностичне значення
Розлади вольової активності
Зниження вольової активності
Підвищення вольової активності
Спотворення вольової активності
Психомоторні розлади
Акінезія (ступор)
Гіперкінезії
Розлади інстинктів
Розлади харчового інстинкту
Розлади статевого інстинкту
Розлади інстинкту самозбереження
Контрольні запитання
Розлади свідомості. Психопатологічні синдроми розладів свідомості, їх діагностичне значення
Розлади свідомості
Розлади самосвідомості
Контрольні запитання
РоздIл IV. Сучасні методи лікування психічних захворювань
Психофармакотерапія
Нейролептики
Похідні фенотіазину
Похідні бутирофенону
Похідні тіоксантену
Похідні інших хімічних сполук
Похідні фенотазину і бензодіазепіну
Нейролептичні засоби пролонгованої дії
Побічні ефекти нейролептиків
Транквілізатори
Антидепресанти
Засоби, що стабілізують настрій (нормотиміки)
Протисудомні засоби
Ноотропні засоби
Методи загальнобіологічного впливу
Психотерапія
Контрольні запитання
РоздIл V. Шизофренія. Сучасний стан питання про механізм шизофренії. Загальні закономірності клінічної картини і перебігу
Етіологія і патогенез
Контрольні запитання
Клінічні прояви і форми шизофренії
Параноїдна шизофренія
Гебефренічна (гебефренна) шизофренія
Кататонічна шизофренія
Постшизофренічна депресія
Залишкова шизофренія
Проста шизофренія
Шизотиповий розлад
Хронічні маячні розлади
Контрольні запитання
Гострі і минущі психотичні розлади
Iндукований маячний розлад
Шизоафективні розлади
Шизоафективний розлад, маніакальний тип
Шизоафективний розлад, депресивний тип
Контрольні запитання
Шизофренія дитячого і підліткового віку
Гебефренічна, або юнацька, шизофренія
Шизофренічні дефекти особистості
Розлади емоційно­вольової сфери
Суїцидальні розлади
Перебіг і прогноз
Лікування шизофренії
Контрольні запитання
РоздIл VI. Біполярний афективний розлад. Маніакальний епізод. Депресивний епізод. Циклотимія. Клінічна картина, діагностика, лікування
Контрольні запитання
РоздIл VII. Психічні розлади при епілепсії. Постійні і пароксизмальні психічні розлади. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація
Контрольні питання
РоздIл VIII. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях та ураженнях головного мозку (енцефаліти, менінгіти). Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація. Післяпологові психічні розлади. Проблеми жіночого і чоловічого клімаксу
Гострі симптоматичні психози
Затяжні симптоматичні психози
Післяпологові психічні розлади
Проблеми жіночого клімаксу
Чоловічий клімакс
Контрольні запитання
РоздIл IX. Розлади психічної діяльності при черепно­мозкових травмах та їх наслідках. Травматичні психози. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація
Контрольні запитання
РоздIл X. Пресенільні (інволюційні) і сенільні психози. Психічні розлади при атрофічних процесах головного мозку (хвороба Альцгеймера, хвороба Піка)
Пресенільні психози
Сенільні психози
Контрольні запитання
РоздIл XI. Психічні розлади при церебральному атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, артеріальній гіпотензії та порушеннях мозкового кровообігу. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація
Контрольні запитання
РоздIл XII. Психічні розлади при пухлинах головного мозку. Психосоматичні захворювання. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація
Пухлини головного мозку
Психосоматичні розлади
Контрольні запитання
РоздIл XIII. Психогенні хвороби. Невротичні розлади, неврози, реактивні психози
Психогенні хвороби
Критерії визначення психогенного болю
Деякі види психогенного болю
Невротичні розлади
Неврози
Неврастенія
Невроз нав’язливих станів
Iстерія (істеричний невроз)
Особливості догляду за хворими з неврозами
Реактивні психози
Реактивно­істеричні психози
Контрольні запитання
РоздIл XIV. Психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням спиртними напоями. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація, профілактика
Просте алкогольне сп’яніння
Експертиза алкогольного сп’яніння
Патологічне сп’яніння
Алкоголізм (залежність від алкоголю)
Алкогольні психози
Контрольні запитання
РоздIл XV. Психічні та поведінкові розлади, спричинені вживанням психоактивних речовин (седативної, стимулювальної дії, психоделічних речовин),?— наркоманії і токсикоманії. Тютюнокуріння. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація, профілактика
Наркоманії і токсикоманії
Гостра інтоксикація гашишем
Гостра інтоксикація опіатами
Гостра інтоксикація кокаїном
Гостра інтоксикація ефедрином
Iнтоксикація снодійними препаратами
Зловживання антипаркінсонічними препаратами
Iнтоксикація діетиламідом лізергінової кислоти (ЛСД)
Гостре отруєння транквілізаторами
Особливості кофеїнової залежності
Iнтоксикація засобами, які належать до групи ароматичних вуглеводнів і органічних розчинників
Невідкладна допомога при гострому отруєнні наркотичними
Сучасні методи лікування наркоманій
Психічні та поведінкові розлади, спричинені тютюнокурінням
Контрольні запитання
РоздIл XVI. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих (психопатії). Патологічний розвиток особистості. Клінічна картина, перебіг, діагностика, надання медичної та психологічної допомоги, реабілітація
Особливості клінічного перебігу психопатій
Розлади потягів при психопатіях
Контрольні запитання
РоздIл XVII. Розумова відсталість (олігофренія). Клінічна картина, діагностика, корекція поведінки, лікування, профілактика
Контрольні запитання
РоздIл XVIII. Поведінкові розлади, зумовлені фізіологічними порушеннями.Розлади споживання їжі (анорексія, нервова булімія, переїдання, блювання). Розлади сну. Діагностика, лікування, профілактика
Розлади споживання їжі
Розлади сну
Контрольні запитання
РоздIл XIX. Розлади потягів. Психологічні і поведінкові розлади, пов’язані із сексуальним розвитком і орієнтацією. Діагностика, лікування, профілактика
Розлади звичок і потягів
Розлади статевої ідентифікації
Розлади сексуальної переваги (парафілії)
Психологічні і поведінкові розлади, пов’язані із сексуальним розвитком та орієнтацією
Контрольні запитання
РоздIл XX. Невідкладна допомога при психічних захворюваннях
Спроба або загроза суїциду
Психомоторне збудження
Невідкладна допомога при психомоторному збудженні
Стаціонарне лікування
Особливості лікування залежно від клінічного варіанта психомоторного збудження
Особливості догляду за хворими із психомоторним збудженням
Контрольні запитання
Додатки
Додаток 1. Розлади психіки, специфічні для окремих культур
Додаток 2. Словник психіатричних термінів
Додаток 3. Закон України «Про психіатричну допомогу»
Додаток 4. Ситуаційні задачі
Список літератури

Авторы книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова

Характеристики книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — 2-е вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год и номер издания: 2018, 2-е (исправленное)
Количество страниц: 320 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вага: 422 г
ISBN: 978-617-505-637-0

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Психиатрия и наркология: учебник (ВУЗ І—ІІІ ур. а.) / И.И. Погорелов, О.Д. Манаенкова. — 2-е изд., испр. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна просмотреть подробную информацию (фото, отзывы, авторы, описание, содержание, характеристики, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Кременчуг, Сумы, Полтава, Чернигов, Днепропетровск, Черкассы, Харьков, Луцк, Николаев, Черновцы, Запорожье, Ужгород, Ровно, Хмельницкий, Кировоград, Луганск, Ивано-Франковск, Житомир, Тернополь, Винница, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.