Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович. — 2-е видання

Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович. — 2-е видання

В наличии
До завершения акции:
390 грн351 грн
Авторы: В.Д. Мишыев, Б.В. Михайлов, Е.Г. Гриневич, В.Ю. Омельянович
Гриф: рекомендовано ученым советом Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2024, 2-е переработанное и дополненное издание
Количество страниц: 167 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-983-8
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович. — 2-е видання

У зв’язку зі збільшенням кола осіб, які потребують медико-психологічної підтримки (військовослужбовці, члени їхніх родин, тимчасово переміщені особи та ін.), виникає нагальна потреба в підготовці фахівців, здатних надавати медико-психологічну допомогу як самостійно, так і в складі мобільних мультидисциплінарних команд. Цьому сприяє пропонований посібник.
Нове у другому виданні:
• внесено зміни згідно з МКХ-11, зроблені на підставі доказових даних;
• оновлено характеристики механізмів розвитку порушень психічної сфери внаслідок воєнних дій;
• доповнено загальні діагностичні критерії ПТСР та інших патологічних станів як за МКХ-10, так і за МКХ-11;
• додано новий розділ, присвячений клінічним особливостям та лікуванню енцефалопатичних розладів;
розширено описи клінічних форм дисоціативних розладів за МКХ-11.
А також:
• охарактеризовано варіанти та феноменологію психічних розладів як серед військовослужбовців, так і в групах цивільного населення, що проживає в екстремальних умовах;
• ідентифіковано основні форми розладів психічної сфери широкого контингенту осіб, що постраждали внаслідок бойових дій;
• розкрито загальні положення та етапи надання психіатричної й медико-психологічної допомоги постраждалим із гострими реактивними станами;
• наведено різноманітні варіанти технік екстреної медико-психологічної допомоги особам із РА і ПТСР, що реалізується за інтегративним принципом мультимодального застосування психотехнік в індивідуальній і груповій формах;
• подано алгоритм програми медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій на основі психотерапевтичного супроводу;
• описано особливості застосування препаратів фармакотерапії при виражених соматовегетативних симптомах з урахуванням їх переваг та можливих побічних ефектів;
• приділено увагу психоосвітнім терапевтичним заходам, базовим формам і методам психотерапії, зокрема прийомам когнітивно-поведінкової терапії, методикам аутогенного тренування, гіпнотерапії тощо.
Матеріал посібника підготовлений із залученням сучасних алгоритмів розроблення діагностично-лікувальних заходів, побудованих на принципах доказової медицини.
Книга розраховано на студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, слухачів вищих медичних закладів (факультетів) післядипломної освіти, а також психотерапевтів, психіатрів, неврологів, психологів, лікарів сімейної медицини.

Содержание книги Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович. — 2-е видання

Передмова
Перелік умовних скорочень
Понятійно-термінологічний апарат
Розділ 1. Розлади психічної сфери внаслідок військових дій
1.1. Варіанти розладів психічної сфери в учасників бойових дій, членів їхніх сімей, родин загиблих військовослужбовців і тимчасово переміщених осіб
1.2. Патогенетичні механізми розвитку порушень психічної сфери внаслідок воєнних дій
1.3. Феноменологія розладів психічної сфери в учасників бойових дій, членів їхніх сімей, родин загиблих військовослужбовців і тимчасово переміщених осіб
Питання для контролю отриманих знань
Список рекомендованої літератури
Розділ 2. Загальні положення надання психіатричної і медико-психологічної допомоги постраждалим з гострими реактивними станами
2.1. Екстрена медико-психологічна допомога під час воєнних дій та інших надзвичайних ситуацій
2.2. Техніки екстреної медико-психологічної допомоги
2.3. Варіанти технік екстреної медико-психологічної допомоги при різних розладах психічної сфери та поведінки
2.3.1. Техніки в екстремальних ситуаціях, пов’язаних із загрозою для життя
2.3.2. Техніки, опосередковані через тілесно-вегетативні впливи
2.3.3. Техніки для саморегуляції
Питання для контролю отриманих знань
Список рекомендованої літератури
Розділ 3. Психогенні патологічні реакції
3.1. Розлади адаптації
3.2. Змішаний тривожний і депресивний розлад
3.3. Посттравматичний стресовий розлад
3.4. Iнші розлади психічної сфери екстремально-психогенного походження
Питання для контролю отриманих знань
Список рекомендованої літератури
Розділ 4. Розлади психічної сфери в структурі енцефалопатичних розладів
4.1. Класифікація і клінічні прояви енцефалопатичних розладів
4.2. Цефалгічні пароксизми та їх характеристики
Питання для контролю отриманих знань
Список рекомендованої літератури
Розділ 5. Ресурсне забезпечення і техніки психотерапевтичного супроводу осіб з розладами адаптації і посттравматичними стресовими розладами
5.1. Етапи надання медико-психологічної допомоги хворим на розлади адаптації та ПТСР
5.2. Психотерапія хворих на розлади адаптації та птср
Питання для контролю отриманих знань
Список рекомендованої літератури
Розділ 6. Програма та принципи медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій за допомогою психотерапевтичного супроводу
6.1. Основні положення програми організації медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій за допомогою психотерапевтичного супроводу
6.2. Алгоритм програми медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій на основі психотерапевтичного супроводу
6.3. Техніки роботи з агресією
6.4. Ресурсні техніки
Питання для контролю отриманих знань
Список рекомендованої літератури
Розділ 7. Психофармакотерапія
Питання для контролю отриманих знань
Список рекомендованої літератури
Розділ 8. Базові форми і методи психотерапії в системі медико-психологічної реабілітації постраждалих внаслідок бойових дій
8.1. Психоосвітні (інформаційно-санологічні) заходи
8.2. Когнітивно-поведінкова терапія
8.3. Когнітивна психотерапія
8.4. Десенсибілізація та переробка рухом очей
8.5. Допоміжні техніки
8.5.1. Методика аутогенного тренування
8.5.2. Прогресивна м’язова релаксація Е. Джейкобсона
8.5.3. Раціональна психотерапія
8.6. Групова психотерапія
8.7. Методика гіпнотерапії (в модифікації А.Т. Філатова?— Б.В. Михайлова)
Питання для контролю отриманих знань
Список рекомендованої літератури
Розділ 9. Принципи організації психіатричного і психотерапевтичного супроводу учасників бойових дій, членів родин загиблих військовослужбовців, тимчасово переміщених осіб
Питання для контролю отриманих знань
Список рекомендованої літератури
Відповіді на питання для контролю отриманих знань
Список використаної літератури
Додатки

Авторы книги Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович. — 2-е видання

В.Д. Мішиєв — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії та наркології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, заслужений лікар України.
Б.В. Михайлов — доктор медичних наук, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії та наркології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, заслужений діяч науки і техніки України.
Є.Г. Гриневич — доктор медичних наук, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.
В.Ю. Омелянович — доктор медичних наук, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіат­рії і наркології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Характеристики книги Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович. — 2-е видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год и номер издания: 2024, 2-е переработанное и дополненное издание
Количество страниц: 167 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16 (14,5х21,5 см)
Дата выпуска: 17.07.24
ISBN: 978-617-505-983-8 (9786175059838)

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебное пособие авторов В.Д. Мишыева, Б.В. Михайлова, Е.Г. Гриневич, В.Ю. Омельяновича Расстройства психической сферы в результате боевых действий на украинском языке, а также прочитать онлайн фрагмент книги и скачать бесплатно информацию о ней. ВСИ «Медицина»