Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Психічні розлади внаслідок COVID-19: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович

Психічні розлади внаслідок COVID-19: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович

В наявності
320 грн
Автори: В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович
Гриф: рекомендовано вченою радою Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика
Аудиторія: для слухачів вищих медичних закладів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, лікарів-психотерапевтів, лікарів-психіатрів, лікарів-неврологів, лікарів-психологів, практичних психологів, лікарів загальної практики — сімейної медицини
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2024
Кількість сторінок: 151 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-969-2
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Психічні розлади внаслідок COVID-19: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович

Навчальний посібник присвячений основним питанням психодіагностичних, лікувальних, психокорекційних, реабілітаційних заходів у системі медичної допомоги особам з розладами психіки і поведінки соматогенного, органічного, психогенного походження внаслідок дії COVID-19.
Пандемія COVID-19 вносить значні корективи насамперед у медичну галузь. На сьогодні встановлено, що COVID-19 негативно впливає, зокрема, на психічне здоров’я населення в усьому світі, спричинюючи негативні психологічні реакції, як-от дистрес і дезадаптація. Травмувальний вплив на психічне здоров’я і психологічний стан людини потребує від суспільства швидкого, адекватного і своєчасного реагування. Усе це диктує необхідність детального, поглибленого вивчення феноменології розладів психічної сфери внаслідок COVID‑19, патогенетичних механізмів, що зумовлюють їх розвиток, та розробки таргетно спрямованих лікувально-реабілітаційних заходів.
На підставі узагальнення даних світових публікацій і власного досвіду авторів у посібнику вперше:
подано характеристику феноменології розладів психічної сфери внаслідок COVID‑19;
визначено медико-біологічні і соціально‑психологічні чинники впливу COVID-19 на розвиток розладів психічної сфери;
досліджено патогенетичні механізми формування COVID-асоційованих розладів психіки і поведінки;
описано класифікаційні ознаки розладів психіки і поведінки з урахуванням наслідків COVID-19;
розкрито принципи терапії і реабілітації хворих на розлади психічної сфери, зумовлені COVID-19;
приділено увагу застосуванню психотерапії в поєднанні з психофармакотерапією.
Книга призначена для слухачів вищих медичних закладів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, лікарів-психотерапевтів, лікарів-психіатрів, лікарів-неврологів, лікарів-психологів, практичних психологів, лікарів загальної практики — сімейної медицини.

Зміст книги Психічні розлади внаслідок COVID-19: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович

Авторський колектив
Передмова
Поняттєво-термінологічний апарат
Розділ 1. COVID-19: нові виклики для системи охорони психічного здоров’я
Питання для контролю отриманих знань
Рекомендована література
Розділ 2. Медичні та соціально-психологічні чинники впливу COVID-19 на розвиток розладів психічної сфери
Питання для контролю отриманих знань
Рекомендована література
Розділ 3. Патогенетичні механізми розвитку COVID-асоційованих розладів психіки і поведінки
Питання для контролю отриманих знань
Рекомендована література
Розділ 4. Класифікаційні ознаки розладів психіки внаслідок COVID -19
Питання для контролю отриманих знань
Рекомендована література
Розділ 5. Клінічні прояви розладів психіки, спричинених COVID-19
5.1. Тривожні розлади
5.1.1. Змішаний тривожний та депресивний розлад (F41.2)
5.1.2. Панічний розлад (F41.0)
5.1.3. Лікування тривожних розладів
5.1.4. Лікування змішаних тривожних та депресивних розладів
5.2. Посттравматичний стресовий розлад (F43.1)
5.3. Розлади адаптації (F43.2)
5.4. Соматоформні розлади
5.5. Пароксизмальні стани
5.6. Неорганічні порушення сну
5.7. Психотичні розлади
5.8. Енцефалопатичні розлади у періоді віддалених наслідків COVID-19
Питання для контролю отриманих знань
Рекомендована література
Розділ 6. Загальні принципи терапії і реабілітації хворих на розлади психічної сфери внаслідок COVID-19
6.1. Фармакотерапія
6.2. Психотерапія
6.2.1. Когнітивно-поведінкова терапія
6.2.2. Експозиція (експозиційна терапія)
6.2.3. Десенситизація (систематична десенсибілізація)
6.2.4. Занурення (терапія занурення)
6.2.5. Десенсибілізація та переробка рухом очей (Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) F. Shapiro)
6.2.6. Когнітивно-біхевіоральна терапія (в модифікації А. Бека)
6.2.7. Допоміжні техніки
6.3. Автосугестія
6.4. Раціональна психотерапія
6.5. Групова психотерапія
6.6. Методика гіпнотерапії (в модифікації А.Т. Філатова — Б.В. Михайлова)
6.7. Принципи психотерапії хворих на посттравматичні стресові розлади
6.8. Допоміжні методи відновлювальної терапії і реабілітації
6.8.1. Арома-, музико-, кольоротерапія
6.8.2. Електротерапія
6.8.3. Кліматолікування, бальнеотерапія, лікувальна фізкультура
Питання для контролю отриманих знань
Рекомендована література
Висновки
Відповіді на питання для контролю отриманих знань
Список використаної літератури
Додатки
Додаток 1. Психофармакологічні засоби, які можуть бути використані для лікування психотичних і непсихотичних COVID-асоційованих розладів психіки і поведінки
Додаток 2. Диференційно-діагностичні критерії психічних розладів психогенного походження
Додаток 3. Орієнтовний розподіл медико-психологічних реабілітаційних заходів на день перебування
Додаток 4. Міссісіпська шкала посттравматичного стресового розладу

Автори книги Психічні розлади внаслідок COVID-19: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович

Мішиєв В’ячеслав Данилович — доктор медичник наук, професор, заслужений лікар України, лікар-психіатр вищої категорії, завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національного університету охорони здоров’я (НУОЗ) імені П.Л. Шупика, директор КНП «Клінічна лікарня “Психіатрія”», член Європейської асоціації з психіатрії (ЕАР), член президії Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України.
Михайлов Борис Володимирович — доктор медичних наук, професор, академік НАН ВО України, заслужений діяч науки і техніки України, лікар-психіатр, психотерапевт вищої категорії, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НУОЗ імені П.Л. Шупика, професор кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації Київського медичного університету, член Європейської асоціації з психіатрії (ЕАР), Європейської психотерапевтичної асоціації(ЕРА), член президії Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України.
Гриневич Євгенія Геннадіївна — доктор медичних наук, професор, лікар-психіатр, психотерапевт вищої категорії, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НУОЗ імені П.Л. Шупика, віце-президент ГО «Національна академія наук вищої освіти України», член Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України.
Омелянович Віталій Юрійович — доктор медичних наук, професор, лікар-психіатр, психотерапевт вищої категорії, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НУОЗ імені П.Л. Шупика, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету (НМУ) імені О.О. Богомольця, член Європейської асоціації психосоматичної медицини (ЕАРМ), член Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини.

Характеристики книги Психічні розлади внаслідок COVID-19: навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: навчальний посібник
Мова: українська
Рік: 2024
Кількість сторінок: 151 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16 (14,5х21,5 см)
Вага: 270 г
Дата випуску: 27.02.2024
ISBN: 978-617-505-969-2 (9786175059692)
Тетяна Ростовська
2024-04-02 19:36:00
Дякую авторам за книгу — тема хоч і дуже не проста, але викладено доступно. «Проковтнула» на одному диханні: багато речей стало на свої місця. Книга буде цікава не тільки безпосередньо психіатрам і психотерапевтам, а й фахівцям інших допомагаючих професій (психологам, соцпрацівникам) для розмежування компетенцій.
Відповісти

1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці можна ознайомитися і купити навчальний посібник авторів В.Д. Мішиєва, Б.В. Михайлова, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омеляновича Психічні розлади внаслідок COVID-19 українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн фрагмент книги і скачати інформацію про неї. ВСВ «Медицина»