Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Дитяча імунологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко та ін.; за ред. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи

Дитяча імунологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко та ін.; за ред. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи

71657
Немає в наявності
 
 
Автори: Людмила Іванівна Чернишова, Алла Петрівна Волоха, Лариса Василівна Костюченко та ін.; за редакцією Людмили Іванівни Чернишової, Алли Петрівни Волохи
Гриф: затверджено МОН і МОЗ України
Аудиторія: для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, лікарів-практиків, студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 720 (повнокольорове видання)
ISBN: 978-617-505-242-6
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Дитяча імунологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко та ін.; за ред. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи

У підручнику викладено основи сучасних знань з дитячої імунології. Детально розглянуто питання вікових особливостей імунітету, діагностики та лікування первинних імунодефіцитів. Наведено сучасні підходи до вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань.
Для лукарів-інтернів, лікарів-курсантів, лікарів-практиків, студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації

Зміст книги Дитяча імунологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко та ін.; за ред. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи

Передмова
Список скорочень
Розділ 1. Предмет і основні завдання клінічної імунології: медичні, соціальні та економічні аспекти
1.1. Завдання і предмет дитячої імунології
1.2. Особливості деонтології та лікарської етики клінічного імунолога
Розділ 2. Поняття про імунітет. Основні фактори імунітету
2.1. Визначення та види імунітету
2.2. Органи імунної системи
2.3. Неспецифічні фактори імунітету
2.4. Система поліморфно-нуклеарних фагоцитів
2.5. Система мононуклеарних фагоцитів
2.6. Система комплементу
2.7. Популяції та субпопуляції лімфоцитів
2.8. Система місцевого імунітету
Розділ 3. Імунна відповідь
3.1. Антигени
3.2. Молекули головного комплексу гістосумісності
3.3. Розвиток та диференціація В-лімфоцитів. Активація В-лімфоцитів. Синтез антитіл
3.4. Антитіла
3.5. Імунна відповідь клітинного типу
3.6. Імунна толерантність
Розділ 4. Діагностика первинних імунодефіцитів
4.1. Клінічні ознаки первинних імунодефіцитів
4.2. Лабораторна діагностика первинних імунодефіцитів
4.2.1. Скринінгові методи дослідження
4.2.2. Поглиблене імунологічне дослідження
4.3. Генетичні дослідження. Визначення дефекту гена або молекули
4.4. Принципи оцінки антитілоопосередкованого імунітету
4.5. Принципи оцінки клітинного імунітету
4.6. Оцінка фагоцитарної функції
4.7. Оцінка функції системи комплементу
4.8. Інструментальні та гістологічні методи дослідження в діагностиці первинних імунодефіцитів
4.9. Пренатальна діагностика первинних імунодефіцитів
4.10. Диференціальна діагностика первинних імунодефіцитів
4.11. Діагностика первинних імунодефіцитів у новонароджених
Розділ 5. Імуномодулююча терапія
5.1. Препарати імуноглобулінів
5.2. Препарати інтерферонів
5.3. Препарати моноклональних антитіл
5.4. Препарати інтерлейкінів, лімфокінів
5.5. Імуносупресивна терапія
5.5.1. Глюкокортикоїди
5.5.2. Інші імуносупресивні препарати
Розділ 6. Загальні підходи до лікування та профілактики первинних імунодефіцитів
6.1. Замісна терапія при первинних імунодефіцитах
6.1.2. Замісна терапія препаратами імуноглобулінів
6.1.3. Замісна терапія препаратами аденозиндезамінази
6.2. Трансплантація стовбурових клітин
6.2.1. Загальні питання трансплантації стовбурових клітин
6.2.2. Ускладнення трансплантації стовбурових клітин
6.2.2.1. Відторгнення трансплантата
6.2.2.2. Хвороба “трансплантат проти хазяїна”
6.2.2.3. Реакція “трансплантат проти хазяїна”
6.2.2.4. Інфекційні ускладнення трансплантації стовбурових клітин
6.2.3. Особливості трансплантації стовбурових клітин залежно від їх джерела
6.2.3.1. Трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку
6.2.3.2. Трансплантація стовбурових клітин периферичної крові
6.2.3.3. Трансплантація стовбурових клітин пуповинної крові
6.2.4. Віддалені наслідки алогенної трансплантації стовбурових клітин
6.2.5. Внутришньоматкова трансплантація стовбурових клітин
6.3. Генна терапія
6.4. Антимікробна терапія та профілактика інфекцій
6.5. Імуномодулююча терапія в лікуванні первинних імунодефіцитів
6.5.1. Препарати γ-інтерферону
6.5.2. Колонієстимулюючі фактори
6.6. Профілактика первинних імунодефіцитів
Розділ 7. Вікові особливості імунної системи в дітей. Діти з частими респіраторними інфекціями
7.1. Вікові особливості імунної системи в дітей
7.2. Діти з частими респіраторними інфекціями
Розділ 8. Первинні імунодефіцити
8.1. Первинні імунодефіцити: визначення понять, поширеність, класифікація
8.2. Комбіновані імунодефіцити
8.2.1. Патогенез комбінованих імунодефіцитів
8.2.2. Діагностика комбінованих імунодефіцитів
8.2.3. Підходи до лікування комбінованих імунодефіцитів
8.2.4. Т-В+тяжкі комбіновані імунодефіцити
8.2.4.1. Дефіцит γ-ланцюга цитокінових рецепторів IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-1
8.2.4.2. Дефіцит JAK3
8.2.4.3. Дефіцит α-ланцюга рецептора IL-7
8.2.4.4. Дефіцит CD45
8.2.4.5. Дефіцит молекул CD3-комплексу (CD3γ, CD3λ, CD3ε, CD3ξ)
8.2.5. Т-В-тяжкі комбіновані імунодефіцити
8.2.5.1. Дефіцит RAG1/RAG2
8.2.5.2. Дефіцит Artemis
8.2.5.3. Дефіцит аденозиндезамінази
8.2.5.4. Ретикулярна дизгенезія
8.2.6. Синдром Оменна (Т+В-/+NK+)
8.2.7. Інші форми тяжких комбінованих імунодефіцитів
8.2.7.1. Дефіцит ДНК-лігази IV
8.2.7.2. Дефіцит Cernunnos
8.2.7.3. Недостатність пуринонуклеозидфосфорилази (T-B+NK+)
8.2.7.4. Дефіцит експресії антигенів головного комплексу гістосумісності І класу (дефіцит ТАР1/2, дефіцит тапазину)
8.2.7.5. Дефіцит експресії антигенів головного комплексу гістосумісності ІІ класу (дефіцит CIITA, дефіцит RFX5, дефіцит RFXAP, дефіцит RFXANK)
8.2.7.6. Дефіцит CD8+ лімфоцитів (дефіцит ZAP-70, дефіцит α-ланцюга CD8+) (Т+В+NK+)
8.2.7.7. Дефіцит CD4 (ідіопатична CD4+ лімфопенія, дефіцит p56lck)
8.2.7.8. Дефіцит активованих кальцієм каналів, що регулюють надходження кальцію (CRAC)
8.2.7.9. Дефіцит Winged-Helix-Nude (WHN)
8.2.7.10. Дефіцит CD25 (дефіцит α-ланцюга рецептора IL-2)
8.2.7.11. Дефіцит STAT5B
8.3. Первинні дефіцити антитілоутворення
8.3.1. Семіотика первинних дефіцитів антитілоутворення
8.3.2. Агаммаглобулінемія з відсутніми В-лімфоцитами
8.3.3. Гіпогаммаглобулінемія з нормальною або зниженою кількістю В-лімфоцитів (загальний варіабельний імунодефіцит)
8.3.4. Імунодефіцит із підвищенням рівня імуноглобуліну М (дефекти переключення класів імуноглобулінів, гіпер-IgM-синдром)
8.3.5. Селективний дефіцит ІgА
8.3.6. Селективний дефіцит субкласів ІgG
8.3.7. Дефіцит специфічних антитіл при нормальній кількості імуноглобулінів   
8.3.8. Транзиторна гіпогаммаглобулінемія у дітей
8.4. Інші визначені імунодефіцити
8.4.1. Синдроми, пов’язані з порушеннями репарації ДНК
8.4.2. Атаксія-телеангіектазія (синдром Луї-Бар)
8.4.3. Синдром Ніймегена
8.4.4. Синдром Ді Джорджі (CATCH 22)
8.4.5. Синдром Віскотта — Олдріча
8.4.6. Гіпер-IgE-синдром
8.4.7. Імунодефіцит із карликовістю за рахунок коротких кінцівок. Гіпоплазія хрящів-волосся
8.4.8. Хронічний шкірно-слизовий кандидоз
8.4.9. Синдром Незертона
8.5. Дефект імунної регуляції
8.5.1. Імунодефіцити з гіпопігментацією (синдром Чедіака — Хігаші,синдром Грісчеллі ІІ типу, синдром Гержманського — Пудлака  ІІ типу та дефіцит р14)
8.5.2. Х-зчеплений лімфопроліферативний синдром (синдром Дункана)
8.5.3. Аутоімунний лімфопроліферативний синдром
8.5.4. Синдром IPEX
8.5.5. Аутоімунна поліендокринопатія з кандидозом та ектодермальною дистрофією                                                 
8.5.6. Синдроми сімейного гемофагоцитарного лімфогістіоцитозу  
8.6. Дефекти фагоцитозу
8.6.1. Загальна характеристика нейтропеній                                                                                 
8.6.2. Тяжка вроджена нейтропенія
8.6.3  Циклічна нейтропенія
8.6.4. Синдром Швахмана — Даймонда
8.6.5. Дефіцит адгезії лейкоцитів І типу
8.6.6. Дефіцит адгезії лейкоцитів ІІ типу
8.6.7. Хронічна гранульоматозна хвороба
8.6.8. Дефіцит специфічних гранул
8.6.9. Дефіцит β-актину
8.6.10. Локалізований ювенільний періодонтит
8.6.11. Синдром Papillon-Lefevre
8.6.12. Спадкова схильність до мікобактеріальних інфекцій: дефіцит шляху активації інтерферон-γ/інтерлейкін-12
8.7. Дефекти вродженого імунітету
8.7.1. Ангідротична ектодермальна дисплазія з імунодефіцитом
8.7.2. Дефіцит IRAK-4
8.7.3. Синдром WHIM
8.7.4. Бородавчаста епідермодисплазія
8.7.5. Герпетичний енцефаліт
8. 8. Аутозапальні захворювання
8.8.1. Загальна характеристика синдромів періодичної гарячки
8.8.2. Сімейна середземноморська гарячка
8.8.3. Синдром гіперімуноглобулінемії D (HIDS)
8.8.4. Періодичний синдром, асоційований із дефектом рецептора фактора некрозу пухлин (TRAPS)
8.8.5. Періодичні синдроми, асоційовані з мутацією гена кріопірину CIAS1 – CAPS
8.8.6. Піогенний артрит, гангренозна піодермія, акне (синдром РАРА) та синдром
8.8.7. Синдром періодичної гарячки з афтозним стоматитом, фарингітом, аденопатією (синдром PFAPA
8.9. Дефекти системи комплементу
8.9.1. Клінічний симптомокомплекс дефіцитів системи комплементу
8.9.2. Первинні дефіцити компонентів комплементу
8.9.3. Дефіцит регуляторних протеїнів системи комплементу
8.9.3.1. Спадковий ангіоневротичний набряк
8.9.3.2. Дефіцит інших регуляторних протеїнів
8.9.4. Bторинна недостатність системи комплементу
8.9.5. Діагностика дефіцитів комплементу .
8.9.6. Лікування дефіцитів комплементу
Розділ 9. Інфекції та імунітет
9.1. Протиінфекційний імунітет
9.1.1. Основні принципи протиінфекційного імунітету
9.1.2. Імунітет проти бактерій, що розмножуються позаклітинно
9.1.3. Імунітет проти внутрішньоклітинних бактерій
9.1.4. Противірусний імунітет
9.1.5. Імунітет проти паразитарних інфекцій
9.1.6. Імунітет проти грибкових інфекцій
9.2. Інфекції в імуноскомпрометованого пацієнта
9.2.1. Схильність до інфекцій, спричинених піогенними бактеріями
9.2.2. Схильність до інфекцій, спричинених внутрішньоклітинними бактеріями
9.2.3. Схильність до грибкових інфекцій
9.2.4. Схильність до вірусних інфекцій
9.2.5. Схильність до паразитарних інфекцій
9.3. Опортуністичні інфекції
9.3.1. БЦЖ-інфекція
9.3.2. Кандидозна інфекція
9.3.3. Пневмоцистна пневмонія
9.3.4. Токсоплазмоз
9.3.5. Герпетична інфекція
9.3.6. Вітряна віспа та оперізувальний герпес
9.3.7. Епштейна — Барр вірусна інфекція
9.3.8. Цитомегаловірусна інфекція
Розділ 10. Імунопрофілактика інфекційних хвороб
10.1. Класифікація вакцин
10.2. Складові компоненти вакцин
10.3. Транспортування та зберігання вакцин
10.4. Спосіб уведення препарату для активної імунопрофілактики
10.5. Імунопрофілактика окремих інфекцій
10.5.1. Грип
10.5.2. Гепатит В
10.5.3. Інфекція, зумовлена Haemophilus in†uenzae тип b
10.5.4. Гепатит А
10.5.5. Пневмококова інфекція
10.5.6. Менінгококова інфекція
10.5.7. Кір
10.5.8. Краснуха
10.5.9. Епідемічний паротит
10.5.10. Кашлюк
10.5.11. Дифтерія
10.5.12. Правець
10.5.13. Поліомієліт
10.5.14. Туберкульоз
10.5.15. Ротавірусна інфекція
10.5.16. Інфекція, зумовлена вірусом папіломи людини
10.6. Новий критерій оцінення післявакцинального періоду
10.7. Пасивна імунопрофілактика
10.7.1. Пасивний імунітет
10.7.2. Препарати людського нормального імуноглобуліну
10.7.3. Специфічні (гіперімунні) імуноглобуліни
10.7.4. Гіперімунні сироватки тваринного походження
10.8. Вакцинація імуноскомпрометованого пацієнта
10.8.1. Вакцинація пацієнтів із первинними імунодефіцитами
10.8.2. Вакцинація пацієнтів із вторинними імунодефіцитами
10.8.3. Вакцинація дітей із ВІЛ-інфекцією
Розділ 11. Вторинні імунодефіцити. ВІЛ-інфекція у дітей
11.1. Вторинні імунодефіцити
11.1.1. Інфекції як причина вторинного імунодефіциту
11.1.2. Імунодефіцити при недостатності харчування
11.1.3. Імунодефіцит при спадкових хворобах.
11.1.4. Імунодефіцит при хронічних захворюваннях
11.1.5. Імунодефіцит, спричинений імуносупресивними агентами
11.1.6. Імунодефіцит при лімфопроліферативних та онкогематологічних захворюваннях
11.1.7. Імунодефіцити, зумовлені стресом: травми, операції, опіки
11.1.8. Спленектомія
11.2. ВІЛ-інфекція в дітей
11.2.1. Епідеміологія ВІЛ-інфекції
11.2.2. Етіологія і патогенез ВІЛ-інфекції у дітей
11.2.3. Клінічні прояви та класифікація ВІЛ-інфекції
11.2.4. Діагностика ВІЛ-інфекції в дітей
11.2.5. Лікування ВІЛ-інфекції в дітей
11.2.6. Профілактика ВІЛ-інфекції
Розділ 12. Імунологічні аспекти соматичних захворювань у дітей
12.1. Алергічні захворювання
12.1.1. Імунологічні механізми розвитку алергічної патології
12.1.2. Бронхіальна астма
12.1.3. Алергічний риніт
12.1.4. Атопічний дерматит
12.2. Ревматичні захворювання
12.2.1. Аутоімунні захворювання при первинних імунодефіцитах
12.2.2. Загальні питання ревматичних захворювань у дітей
12.2.3. Ювенільний ідіопатичний артрит
12.2.4. Системний червоний вовчак
12.2.5. Ювенільний дерматоміозит
12.2.6. Склеродермія
12.2.7. Васкуліти в дітей
Додатки
Додаток 1. Класифікація первинних імунодефіцитів
Додаток 2. Вікова норма сироваткових імуноглобулінів
Додаток 3. Вікова норма субкласів IgG
Додаток 4. Вікові показники субпопуляцій лімфоцитів крові
Додаток 5. Номенклатура CD-антигенів лейкоцитів людини
Додаток 6. Інформація про медичні імунобіологічні препарати
Список літератури
Предметний покажчик

Автори книги Дитяча імунологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко та ін.; за ред. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи

Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко, Д.В. Самарін, А.В. Бондаренко, В.П. Чернишов, Ф.І. Лапій, Ю.С. Степановський

Характеристики книги Дитяча імунологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко та ін.; за ред. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 720 (повнокольорове видання)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.483 кг
ISBN: 978-617-505-242-6

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Дитяча імунологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко та ін.; за ред. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути інформацію (фото, відгуки, опис, автори, зміст, характеристики, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Луцьк, Рівне, Ужгород, Кременчук, Чернігів, Луганськ, Львів, Харків, Черкаси, Івано-Франківськ, Житомир, Дніпропетровськ, Тернопіль, Миколаїв, Хмельницький, Запоріжжя, Кіровоград, Полтава, Вінниця, Чернівці, Суми, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.