Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Нейроортопедія: посібник (ВНЗ ІV р.а.) / Н.Є. Уліс; за ред. Г.В. Гайка

Нейроортопедія: посібник (ВНЗ ІV р.а.) / Н.Є. Уліс; за ред. Г.В. Гайка

72815
Продана, не перевидається
 
 
Автори: Наталія Євгенівна Уліс; за редакцією Георгія Васильовича Гайка
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 360
ISBN: 978-617-505-316-4
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Нейроортопедія: посібник (ВНЗ ІV р.а.) / Н.Є. Уліс; за ред. Г.В. Гайка

У посібнику "Нейроортопедія" запропоновано проблемно-орієнтований підхід до вивчення неврологічних аспектів у хворих із патологією опорно-ру­хового апарату. В основу покладено 40-річний досвід роботи в ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" у м. Києві, неврологом у лікарні м. Ужгород, неврологом у Народній Республіці Алжир.
Потреба у виданні посібника зумовлена швидким поширенням знань про молекулярні основи неврологічних спінальних захворювань при патології опорно-рухового апарату і появою нових методів терапії таких хвороб. У ви­данні наведено ключові показники.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, неврологів, ортопедів, фахівців-науковців.

Зміст книги Нейроортопедія: посібник (ВНЗ ІV р.а.) / Н.Є. Уліс; за ред. Г.В. Гайка

Умовні скорочення | Вступ | ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ перший. АПАРАТ РУХУ Й ОПОРИ | Глава I. Хребет | Анатомія та фізіологія хребта | Структурно-функціональний елемент хребта — хребцево-рухомий сегмент | Розділ другий. НЕРВОВА СИСТЕМА | Глава I. Топічне співвідношення хребцево-рухомих сегментів і спінальних сегментів спинного мозку | Спинний мозок: загальна анатомо-топографічна характеристика | Глава II. Соматична нервова система спінального рівня | Сегментарний апарат спинного мозку (сіра речовина спинного мозку) та клінічні прояви його ураження | Провідниковий апарат (біла речовина спинного мозку), клінічна симптоматика його ураження | Периферична нервова система та клінічна симптоматика її ураження | Глава III. Вегетативна нервова система периферична | Краніальний парасимпатичний центр. Структури симпатичних центрів, парасимпатичних спінальних центрів шийного відділу, дорсолюмбального та сакрального спінальних відділів | Вегетативні вузли голови, їхній зв'язок із симпатичними та парасимпатичними вегетативними центрами головно-го і спинного мозку | Розподіл вегетативної нервової системи на симпатичну нервову систему та парасимпатичну нервову систему і їхні функціональні особливості | Неврологічні аспекти анатомії сечового міхура, прямої кишки та репродуктивної системи | Неврологічні аспекти фізіології сечового міхура, прямої кишки та сексуальної функції | Глава IV. Фізіологія соматичної та вегетативної нервової системи | Наукова полеміка стосовно впливу вегетативної чи соматичної нервової системи на формування адаптацій-но-трофічного процесу | Розділ третій. КРОВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПИННОГО МОЗКУ, СПИННОМОЗКОВИХ НЕРВІВ І ХРЕБТА | Глава I. Анатомія і фізіологія васкуляризації спинного мозку трьома артеріальними басейнами | СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА | Розділ четвертий. КЛІНІКО-НЕВРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПАТОЛОГІЇ БОЛЮ. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ХРЕБТА. ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНІ УРАЖЕННЯ ХРЕБТА | Глава I. Біль як неврологічний прояв патології опорно-рухового апарату | Загальноприйняті класифікації болю | Вегетативний біль і його походження | Проекційний біль | Рефлекторний біль | Соматичний біль, його характеристика та походження | Соматовегетосенсорна чутливість | Формування домінанти за А.А. Ухтомським | Біохімічні фактори болю | Глава II. Аномалії розвитку хребта | Філогенетичні аномалії | Онтогенетичні аномалії | Аномалії змішаного характеру | Мармурова хвороба | Глава III. Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта | Класифікація та характеристика основних складових дегенеративно-дистрофічних уражень хребта | Етіопатогенез дегенеративно-дистрофічного ураження хребта | Класифікація дегенеративно-дистрофічних уражень хребта у співвідношенні з клініко-неврологічними проявами | Розділ п'ятий. ВЕРТЕБРОГЕННІ РАДИКУЛЯРНІ СИНДРОМИ РАДИКУЛОПАТІЇ ТА РАДИКУЛОМІЄЛОПАТІЇ У ХВОРИХ ІЗ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИМ УРАЖЕННЯМ ХРЕБТА | Глава I. Вертеброгенні радикулопатії у хворих з аномаліями розвитку і дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта | Анатомо-фізіологічна характеристика спінальних корінців, спінального нерва та патофізіологічні особли-вості розвитку радикулопатій | Клінічна нейроанатомія, характеристика і класифікація радикулопатій | Параклінічні методи обстеження хворих із радикулопатіями | Глава II. Радикуломієлопатії (патогенез, клінічна картина, топографо-клінічні різновиди радикуломієлопатій) | Загальна клінічна характеристика радикуломієлопатій | Залежність клінічних проявів радикуломієлопатій від масштабів ураженої корінцевої артерії | Різновиди радикуломієлопатій | Диференціальна діагностика нейрогенної переміжної кульгавості, переміжної кульгавості в пацієнтів з облі-теруючим атеросклерозом і синдромом ангіоневрозу нижніх кінцівок при дегенеративно-дистрофічних ураженнях хребта | Глава III. Лікування радикулопатій і радикуломієлопатій у хворих із дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта | Нейрохірургічна та ортопедична допомога, показання і протипоказання до оперативних втручань | Консервативне лікування | Консервативне неврологічне лікування | Параклінічні методи обстеження | Розділ шостий. НЕЙРОТРОФІЧНІ РОЗЛАДИ І ВЕРТЕБРОГЕННІ РЕФЛЕКТОРНІ СИНДРОМИ ВЕГЕТАТИВНОГО ГЕНЕЗУ | Глава I. Нервова трофіка як процес управління обміном речовин | Висвітлення ролі соматичної і вегетативної нервової системи у формуванні нервової трофіки | Рефлекторні симпатичні дистрофії | Комплексний регіонарний больовий синдром | Сучасний погляд на патогенез нейротрофічних порушень | Глава II. Вертеброгенні рефлекторні синдроми — нейротрофічні порушення вегетативного генезу у хворих із дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта | Патогенез вертеброгенних рефлекторних синдромів | Клінічний перебіг вертеброгенних рефлекторних синдромів | Класифікація вертеброгенних рефлекторних синдромів | Семіотика вертеброгенних рефлекторних синдромів | Глава III. Вертеброгенні рефлекторні нейродистрофічні синдроми вегетативного генезу у хворих із дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта | Патогенез вертеброгенних рефлекторних нейродистрофічних синдромів | Загальна клініко-рентгенологічна характеристика вертеброгенних рефлекторних нейродистрофічних синдромів у хворих із дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта | Клініко-топографічна класифікація вертеброгенних рефлекторних нейродистрофічних синдромів | Класифікація вертеброгенних рефлекторних нейродистрофічних синдромів у хворих із дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта | Конкретизація клінічних і параклінічних проявів вертеброгенних рефлекторних нейродистрофічних синд-ромів верхніх і нижніх кінцівок, у тому числі післятравматичних вертеброгенних рефлекторних нейродистрофічних синдромів | Хондропатії, остеохондропатії, остеопатії ребер і груднинно- реберного, надплечово-ключичного і реберно-хребцевого суглобів | Конкретизація клінічних і параклінічних проявів спондилопатій та інших дорсопатій у хворих із дегенерати-вно- дистрофічними ураженнями хребта | Глава IV Параклінічні обстеження хворих із вертеброгенними рефлекторними синдромами та вертеброгенними ре-флекторними нейродистрофічними синдромами при дегенеративно-дистрофічних ураженнях хребта | Методи обстеження при ураженнях вегетативної нервової системи | Методи дослідження трофічно-адаптаційних порушень органів і тканин | Глава V Лікування вертеброгенних рефлекторних синдромів і вертеброгенних рефлекторних нейродистрофічних синдромів у хворих із дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта | Патогенетичний комплексний метод лікування вертеброгенних рефлекторних синдромів і вертеброгенних рефлекторних нейродистрофічних синдромів | Розділ сьомий. ХВОРОБИ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ (НЕВРОПАТІЇ) | Загальна характеристика невропатій | Глава I. Мононевропатії | Загальна характеристика патогенезу, клінічної картини, патоморфології і лікування мононевропатій у хворих із дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта | Тунельні невропатії верхніх кінцівок | Плексопатії | Тунельні невропатії нижніх кінцівок | Глава II. Поліневропатії | Класифікація поліневропатій за причинним фактором | Загальна клінічна характеристика поліневропатій | Характеристика деяких класичних поліневропатій | Невральна форма прогресуючої м'язової атрофії. Аміотрофія Шарко — Марі | Атаксія Фрідрейха | Діагностика невропатій | Лікування невропатій | Розділ восьмий. ХВОРОБИ М'ЯЗОВОЇ І НЕРВОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ | Загальна характеристика міопатій (патогенез, патофізіологія, клінічна картина, параклінічні методи обсте-ження, лікування) | Глава I. Первинні м'язові атрофії (міопатії) | Спадкові міопатії | Запальні міопатії | Періодичний параліч | Метаболічні міопатії | Хвороба Мак-Ардла | М'язові дистрофії | Глава II. Вторинні (денерваційні) неврогенні м'язові атрофії | Міастенія | Синдром Ламберта — Ітона | Ботулізм | Розділ дев'ятий. СПИННІ ХВОРОБИ | Глава I. Мієлопатії | Загальна характеристика мієлопатій (патогенез, клінічна картина, топіко-морфологічна картина, параклінічні методи обстеження) | Глава II. Судинні мієлопатії | Патогенез судинних мієлопатій | Клінічні форми мієлопатій, у тому числі при дегенеративно-дистрофічних ураженнях хребта | Патологічна фізіологія та патологічна анатомія судинних мієлопатій | Глава III. Компресійні мієлопатії у хворих із дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта | Класифікації мієлопатій за рівнем і ступенем ураження | Глава IV. Травматична мієлопатія | Патогенез травматичних мієлопатій | Стадії травматичних мієлопатій | Основні принципи лікування | Глава V Мієлопатії після радіаційного опромінення | Класифікація і клінічні прояви мієлопатій після радіаційно-терапевтичного опромінювання | Глава VI. Мієлопатії при запальних неспецифічних і специфічних спондилітах | Остеомієліт | Туберкульоз | Сифілітичний спондиліт | Актиномікозний спондиліт | Глава VII. Паразитарні ураження | Ехінококові спондиліти | Глава VIII. Інфекційні спінальні хвороби | Епідурит | Менінгіт | Арахноїдит | Мієліт | Глава IX. Пухлини хребта | Первинні пухлини кісток хребта | Первинні злоякісні пухлини хребта | Глава X. Пухлини спинного мозку | Глава XI. Анкілозивний спондилоартрит (хвороба Бехтерева) | Глава XII. Нейрофіброматоз | Форми нейрофіброматозу, клінічна характеристика та лікувальні заходи | Глава XIII. Сирингомієлія | Глава XIV Сколіотична хвороба | Глава XV. Спинномозкова грижа | Глава XVI. Розсіяний склероз | Глава XVII. Ураження передньобічних нейронів у дорослих | Бічний аміотрофічний склероз | Прогресуюча спінальна м'язова атрофія | Поліомієліт | Глава XVIII. Неврологічні ускладнення синдрому набутого імунодефіциту | Розділ десятий. ТРАВМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ | Глава I. Травма нерва | Клініко-топографічне співвідношення травми нерва і травмованої кінцівки | Параклінічна діагностика анатомічного та функціонального розриву нерва | Глава II. Травма хребта і спинного мозку | Загальна клінічна характеристика, етіологія і патогенез спінальної травми | Окремі ураження шийного відділу хребта, їх класифікація та неврологічні післятравматичні синдроми | Тактика ведення пацієнта із травмою хребта | Глава III. Неврологічна клінічна картина і патологічна фізіологія травматичного ураження спинного мозку | Патогенез ураження спинного мозку в пацієнтів із травмою хребта | Періоди травматизації спинного мозку | Клінічні прояви повного і неповного ураження спинного мозку | Класифікація спінальної травми | Клініко-морфологічні форми травми спинного мозку | Лікування спінальної травми | Список літератури

Автори книги Нейроортопедія: посібник (ВНЗ ІV р.а.) / Н.Є. Уліс; за ред. Г.В. Гайка

Н.Є. Уліс

Характеристики книги Нейроортопедія: посібник (ВНЗ ІV р.а.) / Н.Є. Уліс; за ред. Г.В. Гайка

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: посібник
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 360
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 527 г
ISBN: 978-617-505-316-4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Нейроортопедія: посібник (ВНЗ ІV р.а.) / Н.Є. Уліс; за ред. Г.В. Гайка (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути інформацію (фото, характеристики, відгуки, зміст, опис, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Луганськ, Житомир, Дніпропетровськ, Суми, Рівне, Луцьк, Львів, Черкаси, Кіровоград, Тернопіль, Кременчук, Миколаїв, Ужгород, Полтава, Хмельницький, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Чернігів, Харків, Чернівці, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.