Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Неврологія: підручник / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін. — 3-є видання

Неврологія: підручник / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін. — 3-є видання

В наявності
840 грн
Автори: І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; за редакцією І.А. Григорової, Л.І. Соколової
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-неврологів, сімейних лікарів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2020, 3-є (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 640 (чорно-білі) + 32 кольорової вклейки
ISBN: 978-617-505-777-3
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Неврологія: підручник / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін. — 3-є видання

У національному підручнику з позицій класичної медицини та сучасних наукових досягнень подано топічну діагностику захворювань нервової системи та основні розділи клінічної неврології. Детально розглянуто головні топічні принципи будови центральної та периферичної нервової системи, симптоматику ураження черепних нервів, питання нейрофізіології, її особливості в дитячому віці. Викладено засади сучасної діагностики нервових хвороб та її методи (електрофізіологічні, ультразвукові, комп’ютерно-томографічні, біохімічні), що дають змогу досліджувати структуру і функції нервової системи, її метаболізм, гемодинаміку в умовах фізіології та патології. У підручнику наведено нові класифікації епілепсії та головного болю.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-неврологів, сімейних лікарів.

Зміст книги Неврологія: підручник / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін. — 3-є видання

Список скорочень   
Передмова    
 
ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА НЕВРОЛОГІЯ
Розділ 1. Основні принципи будови та функціонування нервової системи        
Загальний принцип будови нервової системи    
Основні етапи розвитку нервової системи          
Загальні принципи функціонування нервової системи  
Розділ 2. Чутлива система і симптоми її ураження 
Анатомія аналізатора поверхневих видів чутливості      
Анатомія аналізатора глибоких видів чутливості (м’язово-суглобової, вібраційної і частини тактильної)          
Методика дослідження чутливості
Види і типи розладів чутливості    
Розділ 3. Система моторики
Рефлекторна діяльність       
Система довільних рухів     
Екстрапірамідна система    
Статико-координаційна система   
Розділ 4. Загальна анатомо-фізіологічна характеристика черепних нервів    
Розділ 5. Iнтеграційні системи головного мозку          
Кора головного мозку         
Біла речовина півкуль головного мозку    
Когнітивні функції та їх порушення           
Розділ 6. Автономна нервова система     
Анатомо-функціональні особливості і синдроми ураження      
Методи дослідження автономної нервової системи       
Синдроми ураження автономної нервової системи       
Розділ 7. Особливості дослідження нервової системи в дітей раннього віку 
Загальні дані про розвиток нервової системи в дітей     
Особливості рефлекторної сфери в новонароджених     
Розвиток рухових функцій  
Особливості формування вищих психічних функцій      
Особливості неврологічного огляду дитини       
Семіотика неврологічних розладів у різному віці
Розділ 8. Спинномозкова рідина. Симптомокомплекс подразнення мозкових оболонок
Анатомо-фізіологічні особливості лікворної системи     
Дослідження спинномозкової рідини       
Симптомокомплекс подразнення мозкових оболонок   
Розділ 9. Додаткові методи дослідження
Електрофізіологічні методи дослідження  
Ультразвукові методи     
Морфологічні методи дослідження           
Iнші методи дослідження    
Тести до частини 1 «Загальна неврологія»
 
ЧАСТИНА 2. СПЕЦІАЛЬНА НЕВРОЛОГІЯ
Розділ 10. Судинні захворювання головного та спинного мозку
Кровопостачання головного мозку           
Судинні захворювання головного мозку  
Кровопостачання спинного мозку
Порушення спинномозкового кровообігу 
Розділ 11. Захворювання периферичної нервової системи     
Вертеброгенні ураження периферичної нервової системи        
Ураження міжхребцевих вузлів і сплетень           
Ураження спинномозкових корінців і нервів      
Невралгія і нейропатія черепних нервів   
Розділ12. Iнфекційні захворювання центральної нервової системи    
Менінгіти      
Енцефаліти   
Пріонові хвороби     
Нейробореліоз          
Розділ 13. Паразитарні та грибкові захворювання нервової системи       
Токсоплазмоз           
Ехінококоз     
Цистицеркоз 
Кандидоз      
Криптококоз 
Кокцидіоїдоз 
Розділ 14. НейроСНІД
Загальна характеристика ВIЛ-інфекції      
Неврологічні прояви ВIЛ-інфекції, зумовлені безпосереднім впливом вірусу на нервову систему 
Лікування ВIЛ-інфекції    
Розділ 15. Нейросифіліс        
Розділ 16. Ураження нервової системи при туберкульозі 
Туберкульозний менінгіт (менінгоенцефаліт)       
Туберкульозний васкуліт    
Туберкульома головного мозку        
Туберкульозний абсцес головного мозку 
Туберкульозні мієлопатії     
Туберкульозний менінгоенцефаліт у поєднанні з ураженням нервової системи при СНIДі 
Туберкульозний менінгоенцефаліт у поєднанні з грибковим ураженням нервової системи 
Туберкульозна інтоксикація (синдром вегетативної дистонії, соматогенно зумовлений туберкульозною інтоксикацією)     
Розділ 17. Демієлінізувальні захворювання      
Розсіяний склероз    
Гострий розсіяний енцефаломієліт
Розділ 18. Спадкові захворювання нервової системи   
Спадкові захворювання з переважним ураженням нервово-м’язової системи          
Спадкові захворювання з переважним ураженням пірамідної системи           
Спадкові захворювання з переважним ураженням екстрапірамідної системи
Спадкові захворювання з переважним ураженням координаторної системи 
Розділ 19. Міастенія та міастенічний синдром        
Розділ 20. М’язові дистонії
Розділ 21. Хвороба Паркінсона        
Розділ 22. Бічний аміотрофічний склероз
Розділ 23. Деменції
Розділ 24. Перинатальні ураження нервової системи         
Гіпоксично-ішемічні ураження головного мозку 
Гіпоксично-геморагічні ураження головного мозку        
Дитячий церебральний параліч    
Розділ 25. Вроджені дефекти хребта і спинного мозку. Сирингомієлія    
Вроджені дефекти хребта і спинного мозку         
Краніовертебральні аномалії          
Сирингомієлія          
Розділ 26. Головний біль
Первинний головний біль
Вторинний головний біль
Краніальні невралгії, центральний та первинний лицевий біль та інший головний біль     
Розділ 27. Сон і його порушення    
Анатомічний субстрат і фізіологія сну       
Варіанти порушення сну     
Розділ 28. Пароксизмальні стани в клініці нервових хвороб
Епілепсія       
Пароксизмальні стани неепілептичного походження    
Розділ 29. Ураження нервової системи внаслідок впливу фізичних факторів
Неврологічні прояви професійних захворювань, зумовлених впливом фізичних факторів   
Розділ 30. Екзогенні нейроінтоксикації 
Отруєння ртуттю та її сполуками  
Отруєння свинцем та його сполуками     
Екзогенна інтоксикація марганцем
Екзогенна інтоксикація миш’яком та його сполуками    
Iнтоксикація сірководнем   
Iнтоксикація оксидом вуглецю      
Iнтоксикація хлорорганічними сполуками           
Iнтоксикація фосфорорганічними сполуками      
Iнтоксикація трикрезилфосфатом  
Iнтоксикація метиловим спиртом 
Iнтоксикація бензином       
Отруєння етиловим спиртом        
Розділ 31. Пухлини центральної нервової системи
Первинні пухлини головного мозку         
Первинні пухлини спинного мозку          
Вторинні (метастатичні) пухлини 
Лікування пухлин головного мозку           
Лікування пухлин спинного мозку
Розділ 32. Травматичні ураження центральної нервової системи і периферичних нервів
Черепно-мозкова травма    
Хребтово-спинномозкова травма 
Травма периферичної нервової системи  
Питання реабілітації після травматичного ураження нервової системи      
Розділ 33. Соматоневрологічні синдроми   
Ураження нервової системи в разі серцево-судинних захворювань    
Ураження нервової системи при захворюваннях органів дихання      
Ураження нервової системи в разі захворювань травного тракту        
Неврологічні порушення в разі захворювань нирок        
Ураження нервової системи при ендокринних захворюваннях           
Ураження нервової системи при захворювань системи крові          
Нервові порушення в разі захворювань сполучної тканини     
Нервові порушення в разі злоякісних новоутворень немозкової локалізації   
Розділ 34. Нейростоматологічні захворювання  
Больові феномени    
Синдроми ураження лицевого, язико-глоткового, блукаючого та під’язикового нервів       
Парестетичний синдром (глосодинія)      
Iнші неврогенні захворювання обличчя   
Розділ 35. Методологія неврологічного діагнозу. Ятрогенія, деонтологія і етика в практиці лікаря-невропатолога
Методологія неврологічного діагнозу       
Ятрогенія, деонтологія і етика в практиці лікаря-невропатолога          
Тести до частини 2 «Спеціальна неврологія»       
Задачі до частини 2 «Спеціальна неврологія»      
Література

Автори книги Неврологія: підручник / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін. — 3-є видання

І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук, В.А. Гриб, Л.А. Дзяк, О.А. Козьолкін, Л.Л. Корсунська, Г.М. Кушнір, В.П. Лисенюк, Н.В. Литвиненко, Т.В. Мироненко, С.П. Московко, В.М. Пашковський, М.І. Пітик, С.С. Пшик, В.І. Смоланка, А.С. Сон, О.А. Статінова, О.Л. Товажнянська, В.М. Школьник, С.І. Шкробот

Характеристики книги Неврологія: підручник / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін. — 3-є видання

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2020, 3-є (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 640 (чорно-білі) + 32 кольорової вклейки
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.035 кг
ISBN: 978-617-505-777-3 (9786175057773)
Світлана
2021-04-07 21:17:02
Доброго дня!
Скажіть чи планується перевидання 2021 року?
Відповісти
Менеджер Сергій
2021-04-09 09:25:50
Доброго дня! Дякуємо за звернення. Не планується. Поки в наявності видання 2020 року.
Відповісти

1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити підручник авторів І.А. Григорової, Л.І. Соколової, Р.Д. Герасимчука та ін. Неврологія українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн і скачати фрагмент книги. ВСВ «Медицина»