Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс выходные)

Неврологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; за ред. І.А. Григорової, Л.І. Соколової

Неврологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; за ред. І.А. Григорової, Л.І. Соколової

73601
Нет в наличии
 
 
Авторы: Ирина Анатольевна Григорова, Лариса Ивановна Соколова, Роман Дмитриевич Герасимчук и др.; под редакцией Ирины Анатольевны Григоровой, Ларисы Ивановны Соколовой
Гриф: утверждено МЗ Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов, врачей-неврологов, семейных врачей
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2015
Количество страниц: 640
ISBN: 978-617-505-300-3
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Неврологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; за ред. І.А. Григорової, Л.І. Соколової

У національному підручнику з позицій класичної медицини та сучасних наукових досягнень подано топічну діагностику захворювань нервової системи та основні розділи клінічної неврології. Детально розгля-нуто головні топічні принципи будови центральної і периферичної нервової системи, симптоматику уражен-ня черепних нервів, питання нейрофізіології, її особливості в дитячому віці. Викладено засади сучасної діагностики нервових хвороб та її методи (електрофізіологічні, ультразвукові, комп’ютерно-томографічні, біохімічні), що дають змогу досліджувати структуру і функції нервової системи, її метаболізм, гемодинаміку в умовах фізіології та патології.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-неврологів, сімейних лікарів.

Содержание книги Неврологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; за ред. І.А. Григорової, Л.І. Соколової

Список скорочень   
Передмова    
ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА НЕВРОЛОГІЯ
Розділ 1. Основні принципи будови та функціонування нервової системи (Шкробот С.I.)          
Загальний принцип будови нервової системи    
Основні етапи розвитку нервової системи          
Загальні принципи функціонування нервової системи  
Розділ 2. Чутлива система і симптоми її ураження (Шкробот С.I.)   
Анатомія аналізатора поверхневих видів чутливості      
Анатомія аналізатора глибоких видів чутливості (м’язово-суглобової, вібраційної і частини тактильної)          
Методика дослідження чутливості
Види і типи розладів чутливості    
Синдроми ураження чутливих шляхів на різних рівнях 
Розділ 3. Система моторики (Товажнянська О.Л., Пашковський В.М., Кушнір Г.М.)
Рефлекторна діяльність       
Система довільних рухів     
Екстрапірамідна система    
Статико-координаційна система   
Розділ 4. Загальна анатомо-фізіологічна характеристика черепних нервів (Московко С.П.)        
Розділ 5. Iнтеграційні системи головного мозку (Корсунська Л.Л.)           
Кора головного мозку         
Біла речовина півкуль головного мозку    
Когнітивні функції та їх порушення           
Розділ 6. Автономна нервова система (Сон А.С.)          
Анатомо-функціональні особливості і синдроми ураження      
Методи дослідження автономної нервової системи       
Синдроми ураження автономної нервової системи       
Розділ 7. Особливості дослідження нервової системи у дітей раннього віку (Пітик М.І., Гриб В.А.)  
Загальні дані про розвиток нервової системи у дітей     
Особливості рефлекторної сфери в новонароджених     
Розвиток рухових функцій  
Особливості формування вищих психічних функцій      
Особливості неврологічного огляду дитини       
Семіотика неврологічних розладів у різному віці
Розділ 8. Спинномозкова рідина. Симптомокомплекс подразнення мозкових оболонок (Дзяк Л.А.)
Анатомо-фізіологічні особливості лікворної системи     
Дослідження спинномозкової рідини       
Симптомокомплекс подразнення мозкових оболонок   
Розділ 9. Додаткові методи дослідження (Школьник В.М.)  
Електрофізіологічні методи дослідження  
Ультразвукові методи         
Методи візуалізації черепа, хребта, судин, головного і спинного мозку          
Морфологічні методи дослідження           
Iнші методи дослідження    
Тести до частини  “Загальна неврологія” 
ЧАСТИНА 2. СПЕЦІАЛЬНА НЕВРОЛОГІЯ
Розділ 10. Судинні захворювання головного та спинного мозку (Козьолкін О.А., Григорова І.А., Смоланка В.І.)    
Кровопостачання головного мозку           
Судинні захворювання головного мозку  
Кровопостачання спинного мозку
Порушення спинномозкового кровообігу 
Розділ 11. Захворювання периферичної нервової системи (Мироненко Т.В.)         
Вертеброгенні ураження периферичної нервової системи        
Ураження міжхребцевих вузлів і сплетень           
Ураження спинномозкових корінців і нервів      
Невралгія і нейропатія черепних нервів   
Розділ12. Iнфекційні захворювання центральної нервової системи (Пшик С.С.)       
Менінгіти      
Церебральний арахноїдит  
Енцефаліти   
Пріонові хвороби     
Нейробореліоз          
Розділ 13. Паразитарні та грибкові захворювання нервової системи (Дзяк Л.А.)        
Токсоплазмоз           
Ехінококоз     
Цистицеркоз 
Кандидоз      
Криптококоз 
Кокцидіоїдоз 
Розділ 14. НейроСНІД (Статінова О.А.)
Загальна характеристика ВIЛ-інфекції      
Неврологічні прояви ВIЛ-інфекції, зумовлені безпосереднім впливом вірусу на нервову систему 
Лікування      
Розділ 15. Нейросифіліс (Статінова О.А.)          
Розділ 16. Ураження нервової системи при туберкульозі (Статінова О.А.)  
Туберкульозний менінгіт (менінгоенцефаліт)       
Туберкульозний васкуліт    
Туберкулома головного мозку        
Туберкульозний абсцес головного мозку 
Туберкульозні мієлопатії     
Туберкульозний менінгоенцефаліт у поєднанні з ураженням нервової системи при СНIДі 
Туберкульозний менінгоенцефаліт у поєднанні з грибковим ураженням нервової системи 
Туберкульозна інтоксикація (синдром вегетативної дистонії, соматогенно зумовлений туберкульозною інтоксикацією)     
Розділ 17. Демієлінізуючі захворювання (Соколова Л.І.)         
Розсіяний склероз    
Гострий розсіяний енцефаломієліт
Розділ 18. Спадкові захворювання нервової системи (Кушнір Г.М., Московко С.П.)    
Спадкові захворювання з переважним ураженням нервово-м’язової системи          
Спадкові захворювання з переважним ураженням пірамідної системи           
Спадкові захворювання з переважним ураженням екстрапірамідної системи
Спадкові захворювання з переважним ураженням координаторної системи 
Розділ 19. Міастенія та міастенічний синдром (Пашковський В.М.)          
Розділ 20. М’язові дистонії (Кушнір Г.М.)
Розділ 21. Хвороба Паркінсона (Московко С.П.)          
Розділ 22. Бічний аміотрофічний склероз (Литвиненко Н.В.)
Розділ 23. Деменції (Герасимчук Р.Д.)  
Розділ 24. Перинатальні ураження нервової системи (Пітик М.І., Гриб В.А.)           
Гіпоксично-ішемічні ураження головного мозку 
Гіпоксично-геморагічні ураження головного мозку        
Дитячий церебральний параліч    
Розділ 25. Вроджені дефекти хребта і спинного мозку. Сирингомієлія (Пітик М.І., Гриб В.А.)       
Вроджені дефекти хребта і спинного мозку         
Краніовертебральні аномалії          
Сирингомієлія          
Розділ 26. Головний біль (Григорова І.А.)        
Розділ 27. Сон і його порушення (Соколова Л.І.)         
Анатомічний субстрат і фізіологія сну       
Варіанти порушення сну     
Розділ 28. Пароксизмальні стани в клініці нервових хвороб (Статінова О.А., Шкробот С.I.)     
Епілепсія       
Пароксизмальні стани неепілептичного походження    
Розділ 29. Ураження нервової системи внаслідок впливу фізичних чинників (Товажнянська О.Л.)
Неврологічні порушення при променевій хворобі          
Неврологічні прояви професійних захворювань, зумовлених впливом фізичних факторів   
Розділ 30. Екзогенні нейроінтоксикації (Дзяк Л.А.)          
Загальна характеристика    
Отруєння ртуттю та її сполуками  
Отруєння свинцем та його сполуками     
Екзогенна інтоксикація марганцем
Екзогенна інтоксикація миш’яком та його сполуками    
Iнтоксикація сірководнем   
Iнтоксикація оксидом вуглецю      
Iнтоксикація хлорорганічними сполуками           
Iнтоксикація фосфорорганічними сполуками      
Iнтоксикація трикрезилфосфатом  
Iнтоксикація метиловим спиртом 
Iнтоксикація бензином       
Отруєння етиловим спиртом        
Розділ 31. Пухлини центральної нервової системи (Смоланка В.І.)  
Первинні пухлини головного мозку         
Первинні пухлини спинного мозку          
Вторинні (метастатичні) пухлини 
Лікування пухлин головного мозку           
Лікування пухлин спинного мозку
Розділ 32. Травматичні ураження центральної нервової системи і периферичних нервів (Сон А.С.)   
Черепно-мозкова травма    
Хребтово-спинномозкова травма 
Травма периферичної нервової системи  
Питання реабілітації після травми нервової системи      
Розділ 33. Соматоневрологічні синдроми (Товажнянська О.Л.)     
Ураження нервової системи в разі серцево-судинних захворювань    
Ураження нервової системи при захворюваннях органів дихання      
Ураження нервової системи в разі захворювань травного тракту        
Неврологічні порушення в разі захворювань нирок        
Ураження нервової системи при ендокринних захворюваннях           
Ураження нервової системи при захворюваннях системи крові          
Нервові порушення при захворюваннях сполучної тканини     
Нервові порушення при злоякісних новоутвореннях немозкової локалізації   
Розділ 34. Нейростоматологічні захворювання (Литвиненко Н.В., Лисенюк В.П.)     
Больові феномени    
Синдроми ураження лицевого, язико-глоткового, блукаючого та під’язикового нервів       
Парестетичний синдром (глосодинія)      
Iнші неврогенні захворювання обличчя   
Розділ 35. Методологія неврологічного діагнозу. ятрогенія, деонтологія і етика в практиці лікаря-невропатолога (Григорова І.А.)   
Методологія неврологічного діагнозу       
Ятрогенія, деонтологія і етика в практиці лікаря-невропатолога          
Тести до частини “Спеціальна неврологія”        
Задачі до частини “Спеціальна неврологія”        
Список літератури

Авторы книги Неврологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; за ред. І.А. Григорової, Л.І. Соколової

І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук, В.А. Гриб, Л.А. Дзяк, О.А. Козьолкін, Л.Л. Корсунська, Г.М. Кушнір, В.П. Лисенюк, Н.В. Литвиненко, Т.В. Мироненко, С.П. Московко, В.М. Пашковський, М.І. Пітик, С.С. Пшик, В.І. Смоланка, А.С. Сон, О.А. Статінова, О.Л. Товажнянська, В.М. Школьник, С.І. Шкробот

Характеристики книги Неврологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; за ред. І.А. Григорової, Л.І. Соколової

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2015
Количество страниц: 640
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 1.025 кг
ISBN: 978-617-505-300-3

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Неврология: учебник (ВУЗ IV ур. а.) / И.А. Григорова, Л.И. Соколова, Р.Д. Герасимчук и др.; под ред. И.А. Григоровой, Л.И. Соколовой (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете получить информацию (фото, описание, характеристики, авторы, отзывы, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Черновцы, Запорожье, Ужгород, Харьков, Полтава, Винница, Черкассы, Николаев, Луганск, Луцк, Днепропетровск, Чернигов, Ивано-Франковск, Сумы, Житомир, Кременчуг, Тернополь, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.