Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

74650
Немає в наявності
 
 
Автори: Григорій Трохимович Сонник, Олександр Костянтинович Напрєєнко, Андрій Миколайович Скрипніков, Лілія Валентинівна Животовська, Наталія Юріївна Напреєнко; за редакцією Олександра Костянтиновича Напрєєнка
Гриф: рекомендовано ВР НМУ ім. О.О. Богомольця
Аудиторія: для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медич­них університетів, інститутів та академій, а також лікарів загального профілю (сімей­них лікарів) і суміжних спеціалістів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 424
ISBN: 978-617-505-559-5
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

Пропонована книжка є переробленим і доповненим виданням першого в Україні підручника «Психіатрія» для студентів стоматологічних факультетів (2006). Цей підручник висвітлює загальні й окремі питання психіатрії і за структурою та змістом відповідає чинній навчальній програмі. Він складається з двох основних частин. У першій описано питання загальної психопатології та симптоматики психічних захворювань, а друга присвячена клінічній психіатрії і наркології, насамперед тим захворюванням, знання яких потрібне майбутнім лікарям-стоматологам.
Клінічні уявлення про основні форми психічних розладів у підручнику подано з урахуванням новітніх досягнень теоретичної медицини; попереднє видання підручника доповнене розділами про психопатологію при інфекційних захворюваннях і розлади психологічного розвитку, поведінки та емоцій, що починаються в дитячому і підлітковому віці. Значну увагу приділено сучасним методам діагностики, лікування і профілактики психічних захворювань. Для кращого засвоєння навчального матеріалу наведено словник психіатричних термінів. Систематику психопатології подано як за традиційною вітчизняною, так і Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду (МКХ-10), а також за класифікацією, прийнятою Американською асоціацією психіатрів (DSМ-IV), яку визнано в багатьох країнах.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, а також лікарів загального профілю (сімейних лікарів) і суміжних спеціалістів.

Зміст книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

Передмова  
ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Розділ 1. Історія психіатрії   
1.1. Основні етапи розвитку психіатрії
1.2. Становлення і розвиток наукової психіатрії в Україні та інших слов’янських країнах
Розділ 2. Організація психіатричної допомоги в Україні      
2.1. Принципи організації психіатричної допомоги 
2.2. Структура психіатричної допомоги         
2.3. Структура і завдання закладів психіатричної допомоги
2.4. Лікувальний режим і медична документація психіатричного стаціонару     
2.5. Швидка і невідкладна психіатрична допомога 
2.6. Реабілітація психічнохворих          
2.7. Лікарсько-трудова, військово-лікарська і судово-психіатрична експертиза     
Розділ 3. Класифікація і типи перебігу психічних розладів
3.1. Класифікація психічних розладів
3.2. Основні типи перебігу психічних розладів         
Розділ 4. Методи обстеження психічнохворих      
4.1. Особливості курації хворих у психіатричній лікарні      
4.2. Етапність діагностичного пошуку  
4.3. Клінічне обстеження       
4.4. Експериментально-психологічне дослідження
4.5. Лабораторні дослідження   
4.6. Нейрофізіологічні дослідження    
4.7. Нейрорентгенологічні дослідження         
Розділ 5. Симптоми та синдроми психічних захворювань  
5.1. Загальна характеристика   
5.2. Розлади відчуттів і сприйняття      
5.3. Розлади мислення  
5.4. Розлади пам’яті, уваги та інтелекту         
5.5. Розлади емоцій     
5.6. Розлади ефекторно-вольової сфери     
5.7. Розлади свідомості  
5.8. Основні синдроми психічних захворювань        
Розділ 6. Методи лікування психічнохворих
6.1. Фармакотерапія     
6.2. Шокова терапія     
6.3. Психотерапія
6.4. Ургентна допомога в психіатрії    
ЧАСТИНА 2. КЛІНІЧНА ПСИХІАТРІЯ
 
Розділ 7. Шизофренія   
7.1. Історичні дані         
7.2. Епідеміологія
7.3. Етіологія і патогенез
7.4. Класифікація
7.5. Клінічна картина    
7.6. Симптоми шизофренії в практиці лікаря-стоматолога   
7.7. Лікування    
7.8. Експертиза    
Розділ 8. Афективні розлади
8.1. Класифікація
8.2. Біполярний афективний розлад    
8.3. Циклотимія   
8.4. Дистимія      
8.5. Вікові особливості перебігу афективних розладів
8.6. Лікування     
8.7. Прогноз       
8.8. Експертиза  
8.9. Особливості стоматологічної допомоги хворим з афективними розладами  
Розділ 9. Епілепсія       
9.1. Історичні дані       
9.2. Епідеміологія
9.3. Етіологія     
9.4. Патогенез      
9.5. Класифікація 
9.6. Клінічна картина     
9.7. Лікування      
9.8. Експертиза    
Розділ 10. Алкогольна залежність. Алкогольні психози 
10.1 Історичні дані       
10.2. Епідеміологія
10.3. Етіологія       
10.4. Патогенез      
10.5. Класифікація 
10.6. Гостра алкогольна інтоксикація     
10.7. Методи експертизи алкогольного сп’яніння     
10.8. Хронічна алкогольна інтоксикація 
10.9. Алкогольні психози 
10.10. Лікування      
10.11. Експертиза   
Розділ 11. Наркоманія і токсикоманія
11.1. Етіологія і патогенез
11.2. Класифікація 
11.3. Клінічна картина    
11.4. Лікування   
11.5. Експертиза  
Розділ 12. Психічні розлади похилого і старечого віку
12.1. Історичні дані         
12.2. Епідеміологія
12.3. Етіологія і патогенез
12.4. Класифікація
12.5. Клінічна картина  
12.6. Лікування     
12.7. Експертиза  
Розділ 13. Психічні розлади, зумовлені черепно- мозковою травмою    
13.1. Історичні дані        
13.2. Етіологія і патогенез
13.3. Класифікація
13.4. Клінічна картина
13.5. Лікування   
13.6. Експертиза   
Розділ 14. Психічні розлади, зумовлені судинними захворюваннями
14.1. Історичні дані         
14.2. Епідеміологія
14.3. Етіологія      
14.4. Патогенез     
14.5. Класифікація 
14.6. Клінічна картина  
14.7. Лікування   
14.8. Експертиза   
Розділ 15. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях        
15.1. Психічні розлади при загальних інфекційних захворюваннях
15.2. Нейросифіліс
Розділ 16. Психосоматичні та соматопсихічні розлади
16.1. Психосоматичні розлади 
16.2. Соматопсихічні розлади
Розділ 17. Психогенні психічні розлади (психогенії)
17.1. Класифікація
17.2. Невротичні розлади 
17.3. Реактивні психози
Розділ 18. Розлади особистості (психопатії). Акцентуації особистості
18.1. Історичні дані      
18.2. Епідеміологія
18.3. Етіологія і патогенез
18.4. Класифікація 
18.5. Клінічна картина 
18.6. Лікування
18.7. Експертиза
Розділ 19. Порушення психологічного розвитку дитячого і підліткового віку. Дитячий аутизм 
19.1. Історичні дані        
19.2. Епідеміологія
19.3. Етіологія і патогенез
19.4. Класифікація 
19.5. Клінічна картина 
19.6. Діагностика
19.7. Диференціальна діагностика 
19.8. Лікування  
19.9. Прогноз  
Розділ 20. Поведінкові та емоційні розлади, які зазвичай починаються в дитячому і підлітковому віці
20.1. Гіперкінетичний розлад
20.2. Розлади поведінки 
Тлумачний словник психіатричних термінів
Список рекомендованої літератури

Автори книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

Г.Т. Сонник, О.К.Напрєєнко, А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, Н.Ю. Напрєєнко

Характеристики книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 424
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 704 г
ISBN: 978-617-505-559-5

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете отримати інформацію (фото, відгуки, характеристики, опис, автори, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Рівне, Луганськ, Запоріжжя, Миколаїв, Чернігів, Дніпропетровськ, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Житомир, Суми, Луцьк, Львів, Кіровоград, Кременчук, Вінниця, Чернівці, Полтава, Ужгород, Харків, Черкаси, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.