Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

74650
Нет в наличии
 
 
Авторы: Григорий Трохимович Сонник, Александр Константинович Напреенко, Андрей Николаевич Скрыпников, Лилия Валентиновна Животовская, Наталья Юрьевна Напреенкопод редакцией Александра Константиновича Напреенка
Гриф: рекомендовано ВР НМУ им. А.А. Богомольца
Аудитория: для студентов стоматологических факультетов высших учебных заведений — медицинских университетов, институтов и академий, а также врачей общего профиля (семейных врачей) и смежных специалистов
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 424
ISBN: 978-617-505-559-5
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

Пропонована книжка є переробленим і доповненим виданням першого в Україні підручника «Психіатрія» для студентів стоматологічних факультетів (2006). Цей підручник висвітлює загальні й окремі питання психіатрії і за структурою та змістом відповідає чинній навчальній програмі. Він складається з двох основних частин. У першій описано питання загальної психопатології та симптоматики психічних захворювань, а друга присвячена клінічній психіатрії і наркології, насамперед тим захворюванням, знання яких потрібне майбутнім лікарям-стоматологам.
Клінічні уявлення про основні форми психічних розладів у підручнику подано з урахуванням новітніх досягнень теоретичної медицини; попереднє видання підручника доповнене розділами про психопатологію при інфекційних захворюваннях і розлади психологічного розвитку, поведінки та емоцій, що починаються в дитячому і підлітковому віці. Значну увагу приділено сучасним методам діагностики, лікування і профілактики психічних захворювань. Для кращого засвоєння навчального матеріалу наведено словник психіатричних термінів. Систематику психопатології подано як за традиційною вітчизняною, так і Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду (МКХ-10), а також за класифікацією, прийнятою Американською асоціацією психіатрів (DSМ-IV), яку визнано в багатьох країнах.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, а також лікарів загального профілю (сімейних лікарів) і суміжних спеціалістів.

Содержание книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

Передмова  
ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Розділ 1. Історія психіатрії
1.1. Основні етапи розвитку психіатрії
1.2. Становлення і розвиток наукової психіатрії в Україні та інших слов’янських країнах
Розділ 2. Організація психіатричної допомоги в Україні      
2.1. Принципи організації психіатричної допомоги 
2.2. Структура психіатричної допомоги         
2.3. Структура і завдання закладів психіатричної допомоги
2.4. Лікувальний режим і медична документація психіатричного стаціонару     
2.5. Швидка і невідкладна психіатрична допомога 
2.6. Реабілітація психічнохворих          
2.7. Лікарсько-трудова, військово-лікарська і судово-психіатрична експертиза     
Розділ 3. Класифікація і типи перебігу психічних розладів
3.1. Класифікація психічних розладів
3.2. Основні типи перебігу психічних розладів         
Розділ 4. Методи обстеження психічнохворих      
4.1. Особливості курації хворих у психіатричній лікарні      
4.2. Етапність діагностичного пошуку  
4.3. Клінічне обстеження       
4.4. Експериментально-психологічне дослідження
4.5. Лабораторні дослідження   
4.6. Нейрофізіологічні дослідження    
4.7. Нейрорентгенологічні дослідження         
Розділ 5. Симптоми та синдроми психічних захворювань  
5.1. Загальна характеристика   
5.2. Розлади відчуттів і сприйняття      
5.3. Розлади мислення  
5.4. Розлади пам’яті, уваги та інтелекту         
5.5. Розлади емоцій     
5.6. Розлади ефекторно-вольової сфери     
5.7. Розлади свідомості  
5.8. Основні синдроми психічних захворювань        
Розділ 6. Методи лікування психічнохворих
6.1. Фармакотерапія     
6.2. Шокова терапія     
6.3. Психотерапія
6.4. Ургентна допомога в психіатрії    
ЧАСТИНА 2. КЛІНІЧНА ПСИХІАТРІЯ
 
Розділ 7. Шизофренія   
7.1. Історичні дані         
7.2. Епідеміологія
7.3. Етіологія і патогенез
7.4. Класифікація
7.5. Клінічна картина    
7.6. Симптоми шизофренії в практиці лікаря-стоматолога   
7.7. Лікування    
7.8. Експертиза    
Розділ 8. Афективні розлади
8.1. Класифікація
8.2. Біполярний афективний розлад    
8.3. Циклотимія   
8.4. Дистимія      
8.5. Вікові особливості перебігу афективних розладів
8.6. Лікування     
8.7. Прогноз       
8.8. Експертиза  
8.9. Особливості стоматологічної допомоги хворим з афективними розладами  
Розділ 9. Епілепсія       
9.1. Історичні дані       
9.2. Епідеміологія
9.3. Етіологія     
9.4. Патогенез      
9.5. Класифікація 
9.6. Клінічна картина     
9.7. Лікування      
9.8. Експертиза    
Розділ 10. Алкогольна залежність. Алкогольні психози 
10.1 Історичні дані       
10.2. Епідеміологія
10.3. Етіологія       
10.4. Патогенез      
10.5. Класифікація 
10.6. Гостра алкогольна інтоксикація     
10.7. Методи експертизи алкогольного сп’яніння     
10.8. Хронічна алкогольна інтоксикація 
10.9. Алкогольні психози 
10.10. Лікування      
10.11. Експертиза   
Розділ 11. Наркоманія і токсикоманія
11.1. Етіологія і патогенез
11.2. Класифікація 
11.3. Клінічна картина    
11.4. Лікування   
11.5. Експертиза  
Розділ 12. Психічні розлади похилого і старечого віку
12.1. Історичні дані         
12.2. Епідеміологія
12.3. Етіологія і патогенез
12.4. Класифікація
12.5. Клінічна картина  
12.6. Лікування     
12.7. Експертиза  
Розділ 13. Психічні розлади, зумовлені черепно- мозковою травмою    
13.1. Історичні дані        
13.2. Етіологія і патогенез
13.3. Класифікація
13.4. Клінічна картина
13.5. Лікування   
13.6. Експертиза   
Розділ 14. Психічні розлади, зумовлені судинними захворюваннями
14.1. Історичні дані         
14.2. Епідеміологія
14.3. Етіологія      
14.4. Патогенез     
14.5. Класифікація 
14.6. Клінічна картина  
14.7. Лікування   
14.8. Експертиза   
Розділ 15. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях        
15.1. Психічні розлади при загальних інфекційних захворюваннях
15.2. Нейросифіліс
Розділ 16. Психосоматичні та соматопсихічні розлади
16.1. Психосоматичні розлади 
16.2. Соматопсихічні розлади
Розділ 17. Психогенні психічні розлади (психогенії)
17.1. Класифікація
17.2. Невротичні розлади 
17.3. Реактивні психози
Розділ 18. Розлади особистості (психопатії). Акцентуації особистості
18.1. Історичні дані      
18.2. Епідеміологія
18.3. Етіологія і патогенез
18.4. Класифікація 
18.5. Клінічна картина 
18.6. Лікування
18.7. Експертиза
Розділ 19. Порушення психологічного розвитку дитячого і підліткового віку. Дитячий аутизм 
19.1. Історичні дані        
19.2. Епідеміологія
19.3. Етіологія і патогенез
19.4. Класифікація 
19.5. Клінічна картина 
19.6. Діагностика
19.7. Диференціальна діагностика 
19.8. Лікування  
19.9. Прогноз  
Розділ 20. Поведінкові та емоційні розлади, які зазвичай починаються в дитячому і підлітковому віці
20.1. Гіперкінетичний розлад
20.2. Розлади поведінки 
Тлумачний словник психіатричних термінів
Список рекомендованої літератури

Авторы книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

Г.Т. Сонник, А.К. Напреенко, А.М. Скрыпников, Л.В. Животовская, Н.Ю. Напреенко

Характеристики книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. — 3-є вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 424
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 704 г
ISBN: 978-617-505-559-5

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Психиатрия и наркология: учебник (ВУЗ III—IV ур. а.) / Г.Т. Сонник, А.К. Напреенко, А.Н. Скрипников и др.; под ред. А.К. Напреенко. — 3-е изд., испр. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете получить информацию (фото, авторы, содержание, описание, характеристики, отзывы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Житомир, Черновцы, Кировоград, Сумы, Ужгород, Харьков, Полтава, Ровно, Луганск, Черкассы, Винница, Николаев, Днепропетровск, Запорожье, Хмельницкий, Кременчуг, Чернигов, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67/