Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

В наличии
355 грн
Авторы: Воронюк Александр Леонидович
Гриф: утверждено МОЗ Украины
Аудитория: для студентов медицинских, фармацевтических колледжей, училищ, и институтов медсестринства
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2018, 3-е (переработанное и дополненное)
Количество страниц: 216 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-553-3
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Підручник створено відповідно до освітнього стандарту вищої освіти України підготовки фахівців зі спецальності «Фармація», а також згідно з навчальною про¬грамою для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства, ухваленої МОЗ України у 2011 р.
Це видання містить теоретичний матеріал з основних розділів історії філософії від найдавніших часів до кінця ХХ ст. та основних галузей філософського знання — онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії та філософії історії.
Особливу увагу приділено сучасним моделям філософствування (структуралізм, постмодернізм), діалектиці як філософській основі медицини, проблемі свідомості у філософії, медичному контексту традиційних філософських питань та філософським проблемам сучасної медицини (соціально-біологічний, психосоматичний підходи, медична етика, біоетика).
У підручнику вміщено додаток — короткий історичний нарис історії медицини від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.
Для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства.

Содержание книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Передмова
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ
Тема 1. Філософія як специфічний тип знання
1.1. Світогляд, його структура та історичні типи
1.2. Філософія як специфічний тип світогляду
1.3. Філософія та медицина
Тема 2. Філософія Стародавнього світу
2.1. Філософія Стародавньої Індії
2.2. Філософія Стародавнього Китаю
2.3. Становлення та розвиток античної філософії
Тема 3. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження
3.1. Загальні особливості філософії Середньовіччя
3.2. Середньовічні патристика та схоластика
3.3. Філософія епохи Відродження
Тема 4. Філософія Нового Часу
4.1. Загальні особливості філософії Нового Часу. Становлення модерну
4.2. Емпіризм і раціоналізм. Проблема методу
4.3. Просвітництво як базовий проект філософії Нового Часу
4.4. Французький матеріалізм XVIII ст.
Тема 5. Німецький ідеалізм
5.1. Теорія пізнання та етика Іммануїла Канта
5.2. «Науковчення» Йогана Готліба Фіхте
5.3. Об’єктивний ідеалізм Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля
5.4. Філософія як антропологія: Людвіг Феєрбах
Тема 6. Західна філософія ХІХ ст
6.1. Криза раціоналізму. Становлення ірраціоналістичної філософії. Волюнтаризм Артура Шопенгауера
6.2. Екзистенціальна філософія Сорена К’єркегора
6.3. Філософія марксизму
6.4. Філософія як методологія науки: «перший» і «другий» позитивізм, прагматизм
6.5. Фрідріх Ніцше та кінець модерну
Тема 7. Західноєвропейська філософія ХХ ст
7.1. Становлення та розвиток психоаналізу
7.2. Екзистенціалізм: загальна характеристика
7.3. Філософська антропологія XX ст.
7.4. Філософська герменевтика
7.5. Структуралізм
7.6. Постмодернізм як стан сучасного філософського знання
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
Тема 8. Онтологія
8.1 Поняття онтології. Проблема субстанції
8.2. Буття як філософська категорія. Основні форми буття
 8.3. Рух як атрибут буття. Рух і розвиток
8.4. Проблема детермінізму у філософії
8.5. Простір і час як форми буття
Тема 9. Гносеологія
9.1. Поняття, основні категорії гносеології
9.2. Основні форми пізнання
9.3. Поняття, ознаки, види істини. Критерії істини
9.4. Наука як основна форма пізнання
9.5. Специфіка медичного пізнання
Тема 10. Діалектика - філософська основа медицини
10.1. Поняття та основні принципи діалектики
10.2. Основні закони діалектики та їх застосування в медицині
10.3. Характеристика основних категорій діалектики
Тема 11. Проблема свідомості у філософії та медицині
11.1. Основні підходи до вирішення проблеми свідомості у філософії
11.2. Роль процесу відображення у формуванні свідомості
11.3. Основні властивості свідомості. Проблема ідеальності свідомості. Свідомість і мова
11.4. Структура свідомості та її функції
11.5. Слово як лікувальний чинник. Сутність і місце психотерапії в сучасній медицині
Тема 12. Філософська антропологія
12.1. Людина як предмет філософського осмислення. Особливості медичної антропології
12.2. Людина як біосоціальна істота. Поняття та типи особистості
12.3. Проблема сенсу життя, смерті та безсмертя людини в контексті медицини і філософії
Тема 13. Соціальна філософія та філософія історії
13.1. Суспільство як предмет філософського осмислення
13.2. Типи суспільств
13.3. Суспільне виробництво
13.4. Філософське осмислення історії. Моделі історичного процесу
13.5. Проблема суб’єкта суспільно-історичного процесу
Тема 14. Філософські проблеми медицини
14.1. Проблема здоров’я і хвороби у філософії та медицині
14.2. Філософські аспекти сучасної медицини. Соціально-біологічний і психосоматичний підходи
14.3. Медична етика, її принципи. Біоетика
14.4. Евтаназія як головна проблема сучасної біоетики
ДОДАТОК. Історія становлення та розвитку медицини від стародавніх часів до ХІХ ст.
Література

Авторы книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

О.Л. Воронюк

Характеристики книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год и номер издания: 2018, 3-е (переработанное и дополненное)
Количество страниц: 216 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 304 г
ISBN: 978-617-505-553-3

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Философия: учебник (ВУЗ І—ІII ур. а.) / А.Л. Воронюк. — 3-е изд., перераб. и доп. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна просмотреть подробную информацию (фото, отзывы, характеристики, содержание, описание, авторы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Днепропетровск, Кировоград, Полтава, Ровно, Хмельницкий, Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск, Кременчуг, Чернигов, Харьков, Ужгород, Луцк, Житомир, Винница, Николаев, Сумы, Запорожье, Черкассы, Луганск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.