Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

В наличии
80 грн
Авторы: Воронюк Александр Леонидович
Гриф: утверждено МОЗ Украины
Аудитория: для студентов медицинских, фармацевтических колледжей, училищ, и институтов медсестринства
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 216
ISBN: 978-617-505-553-3
ВСИ «Медицина»

Описание книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Підручник створено відповідно до освітнього стандарту вищої освіти України підготовки фахівців зі спецальності «Фармація», а також згідно з навчальною про¬грамою для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства, ухваленої МОЗ України у 2011 р.
Це видання містить теоретичний матеріал з основних розділів історії філософії від найдавніших часів до кінця ХХ ст. та основних галузей філософського знання — онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії та філософії історії.
Особливу увагу приділено сучасним моделям філософствування (структуралізм, постмодернізм), діалектиці як філософській основі медицини, проблемі свідомості у філософії, медичному контексту традиційних філософських питань та філософським проблемам сучасної медицини (соціально-біологічний, психосоматичний підходи, медична етика, біоетика).
У підручнику вміщено додаток — короткий історичний нарис історії медицини від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.
Для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства.

Содержание книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Передмова | Розділ І. Історія філософії | ТЕМА 1. Філософія як специфічний тип знання | 1.1. Світогляд, його структура та історичні типи | 1.2. Філософія як специфічний тип світогляду | 1.3. Філософія та медицина | ТЕМА 2. Філософія Стародавнього світу | 2.1. Філософія Стародавньої Індії | 2.2. Філософія Стародавнього Китаю | 2.3. Становлення та розвиток античної філософії | ТЕМА 3. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження | 3.1. Загальні особливості філософії Середньовіччя | 3.2. Середньовічні патристика та схоластика | 3.3. Філософія епохи Відродження | ТЕМА 4. Філософія Нового Часу | 4.1. Загальні особливості філософії Нового Часу. Становлення модерну | 4.2. Емпіризм і раціоналізм. Проблема методу | 4.3. Просвітництво як базовий проект філософії Нового Часу | 4.4. Французький матеріалізм XVIII ст. | ТЕМА 5. Німецький ідеалізм | 5.1. Теорія пізнання та етика Іммануїла Канта | 5.2. «Науковчення» Йогана Готліба Фіхте | 5.3. Об’єктивний ідеалізм Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля | 5.4. Філософія як антропологія: Людвіг Феєрбах | ТЕМА 6. Західна філософія ХІХ ст | 6.1. Криза раціоналізму. Становлення ірраціоналістичної філософії. Волюнтаризм Артура Шопенгауера | 6.2. Екзистенціальна філософія Сорена К’єркегора | 6.3. Філософія марксизму | 6.4. Філософія як методологія науки: «перший» і «другий» позитивізм, прагматизм | 6.5. Фрідріх Ніцше та кінець модерну | ТЕМА 7. Західноєвропейська філософія ХХ ст | 7.1. Становлення та розвиток психоаналізу | 7.2. Екзистенціалізм: загальна характеристика | 7.3. Філософська антропологія XX ст. | 7.4. Філософська герменевтика | 7.5. Структуралізм | 7.6. Постмодернізм як стан сучасного філософського знання | Розділ ІІ. Основні галузі філософського знання | ТЕМА 8. Онтологія | Поняття онтології. Проблема субстанції | 8.1. Буття як філософська категорія. Основні форми буття | 8.2. Рух як атрибут буття. Рух і розвиток | 8.3. Проблема детермінізму у філософії | 8.4. Простір і час як форми буття | ТЕМА 9. Гносеологія | 9.1. Поняття, основні категорії гносеології | 9.2. Основні форми пізнання | 9.3. Поняття, ознаки, види істини. Критерії істини | 9.4. Наука як основна форма пізнання | 9.5. Специфіка медичного пізнання | ТЕМА 10. Діалектика - філософська основа медицини | 10.1. Поняття та основні принципи діалектики | 10.2. Основні закони діалектики та їх застосування в медицині | 10.3. Характеристика основних категорій діалектики | ТЕМА 11. Проблема свідомості у філософії та медицині | 11.1. Основні підходи до вирішення проблеми свідомості у філософії | 11.2. Роль процесу відображення у формуванні свідомості | 11.3. Основні властивості свідомості. Проблема ідеальності свідомості. Свідомість і мова | 11.4. Структура свідомості та її функції | 11.5. Слово як лікувальний чинник. Сутність і місце психотерапії в сучасній медицині | ТЕМА 12. Філософська антропологія | 12.1. Людина як предмет філософського осмислення. Особливості медичної антропології | 12.2. Людина як біосоціальна істота. Поняття та типи особистості | 12.3. Проблема сенсу життя, смерті та безсмертя людини в контексті медицини і філософії | ТЕМА 13. Соціальна філософія та філософія історії | 13.1. Суспільство як предмет філософського осмислення | 13.2. Типи суспільств | 13.3. Суспільне виробництво | 13.4. Філософське осмислення історії. Моделі історичного процесу | 13.5. Проблема суб’єкта суспільно-історичного процесу | ТЕМА 14. Філософські проблеми медицини | 14.1. Проблема здоров’я і хвороби у філософії та медицині | 14.2. Філософські аспекти сучасної медицини. Соціально-біологічний і психосоматичний підходи | 14.3. Медична етика, її принципи. Біоетика | 14.4. Евтаназія як головна проблема сучасної біоетики | ДОДАТОК. Історія становлення та розвитку медицини від стародавніх часів до ХІХ ст. | Література

Авторы книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

О.Л. Воронюк

Характеристики книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 216
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 304 г
ISBN: 978-617-505-553-3

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Философия: учебник (ВУЗ І—ІII ур. а.) / А.Л. Воронюк. — 3-е изд., перераб. и доп. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна просмотреть подробную информацию (фото, отзывы, характеристики, содержание, описание, авторы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Днепропетровск, Кировоград, Полтава, Ровно, Хмельницкий, Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск, Кременчуг, Чернигов, Харьков, Ужгород, Луцк, Житомир, Винница, Николаев, Сумы, Запорожье, Черкассы, Луганск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.