Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Латинська мова та основи медичної термінології: підручник / Л.Ю. Смольська, П.А. Содомора, Д.Г. Шега та ін. — 4-е видання

Латинська мова та основи медичної термінології: підручник / Л.Ю. Смольська, П.А. Содомора, Д.Г. Шега та ін. — 4-е видання

В наличии
740 грн
Авторы: Л.Ю. Смольская, П.А. Солодомора, Д.Г. Шега и др.; под редакцией Л.Ю. Смольской
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов и преподавателей медицинских заведений высшего образования
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: латинский, украинский
Год и номер издания: 2019, 4-е (стереотипное)
Количество страниц: 472 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-756-8
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Латинська мова та основи медичної термінології: підручник / Л.Ю. Смольська, П.А. Содомора, Д.Г. Шега та ін. — 4-е видання

Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи. Мета його — навчити студента не лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У новому виданні підручника враховано останні зміни і доповнення до міжнародних анатомічної та гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології, додано вправи для самостійної роботи. Уміщено цікавий інформативно-пізнавальний матеріал з різних галузей стародавньої медицини.
У підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а й допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного і мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці латинсько-грецьких суфіксів, а також кінцевих терміноелементів, латинсько-український та українсько-латинський словники, які відображають лексику, використану у вправах.
Для студентів і викладачів медичних закладів вищої освіти.

Содержание книги Латинська мова та основи медичної термінології: підручник / Л.Ю. Смольська, П.А. Содомора, Д.Г. Шега та ін. — 4-е видання

Передмова
Тема 1. Алфавіт. Правила вимови голосних, дифтонгів, приголосних, буквосполучень
Тема 2. Довгота і короткість складів. Наголос
Тема 3. Поняття «науковий термін». Структура анатомо-гістологічних термінів. Іменник (Nomen substantivum). Граматичні категорії іменника, словникова форма, характеристика відмін. Неузгоджене означення
Тема 4. Прикметник (Nomen adject?vum). Граматичні категорії прикметника, поділ на групи, родові закінчення, словникова форма, визначення основи. Узгоджене означення
Тема 5. Морфологічна і синтаксична структура багаточленного анатомічного терміна з різними типами означень
Тема 6. I відміна іменників (Declinatio prima). Прийменник (Praepositio)
Тема 7. II відміна іменників (Declinatio secunda). Іменники чоловічого роду (masculina). Іменники середнього роду (neutra)
Тема 8. Прикметники I—II відмін (Adjectiva declinationum I—II). Дієприкметник минулого часу пасивного стану (Participium perfecti passivi)
Тема 9. III відміна іменників (Declinatio tertia)
Тема 10. III відміна іменників (Declinatio tertia). Іменники чоловічого роду (masculina)
Тема 11. III відміна іменників (Declinatio tertia). Іменники жіночого роду (feminina)
Тема 12. III відміна іменників (Declinatio tertia). Іменники середнього роду (neutra)
Тема 13. Особливості відмінювання деяких іменників ІІІ відміни
Тема 14. Прикметники III відміни (Adjectiva declinationis III). Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Participium praesentis activi)
Тема 15. Ступені порівняння прикметників (Gradus comparationis adjectivorum)
Тема 16. IV i V відміни іменників (Declinatio quarta et quinta)
Тема 17. Вступ до клінічної термінології. Греко-латинські дублети іменників I відміни. Кінцеві терміноелементи I відміни
Тема 18. Греко-латинські дублети іменників II відміни. Кінцеві терміноелементи II відміни
Тема 19. Греко-латинські дублети прикметників I—II відмін
Дієприкметник минулого часу пасивного стану в клінічній термінології
Тема 20. Греко-латинські дублети іменників чоловічого роду III відміни
Тема 21. Греко-латинські дублети іменників жіночого роду III відміни
Словотворення за допомогою суфіксів
Тема 22. Греко-латинські дублети іменників середнього роду III відміни
Кінцеві терміноелементи III відміни. Словотворення за допомогою суфіксів
Тема 23. Греко-латинські дублети прикметників III відміни
Дієприкметник теперішнього часу активного стану в клінічній термінології
Тема 24. Греко-латинські дублети іменників IV—V відмін
Тема 25. Латинські та грецькі префікси. Числівники і прислівники у ролі префіксів
Грецькі дублети латинських займенників
Тема 26. Переклад діагнозів
Тема 27. Дієслово (Verbum). Основні відомості про дієслово. Наказовий спосіб (Modus imperativus).
Теперішній час дійсного способу активного і пасивного стану (Praesens indicativi activi et passivi). Дієслово sum, esse
Тема 28. Теперішній час умовного способу активного і пасивного стану (Praesens conjunctivi activi et passivi). Дієслово fio, fieri
Тема 29. Латинська хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, оксидів, солей, вуглеводневих і кислотних радикалів, складних ефірів
Тема 30. Словотворчі елементи, які містять інформацію про хімічний склад лікарського засобу. Словотворчі елементи, які вказують на належність лікарського засобу до фармакологічної групи. Словотворчі елементи, які вказують на фармакологічну дію лікарської речовини. Назви рослин у номенклатурі лікарської сировини
Тема 31. Рецепт (Receptum). Структура рецепта, його латинська частина
Тема 32. Рідкі лікарські форми (Formae medicamentorum liquidae)
Тема 33. М'які лікарські форми (Formae medicamentorum molles)
Тема 34. Тверді лікарські форми (Formae medicamentorum durae)
Додатки
Додаток 1. Назви груп лікарських препаратів за їх фармакологічною дією
Додаток 2. Грецькі та латинські префікси, корені, суфікси в англійській та латинській медичній термінології
Додаток 3. Рецептурні скорочення
Додаток 4
Додаток 5
Латинсько-український словник
Українсько-латинський словник
Список використаних джерел

Авторы книги Латинська мова та основи медичної термінології: підручник / Л.Ю. Смольська, П.А. Содомора, Д.Г. Шега та ін. — 4-е видання

Л.Ю. Смольська, П.А. Солодомора, Д.Г. Шега, Дз.Ю. Коваль-Гнатів, О.В. Милик, Н.В. Кучумова, Л.О. Червінська, В.Г. Синиця, О.М. Бєляєва, М.І. Гуцол

Характеристики книги Латинська мова та основи медичної термінології: підручник / Л.Ю. Смольська, П.А. Содомора, Д.Г. Шега та ін. — 4-е видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: латинский, украинский
Год и номер издания: 2019, 4-е (стереотипное)
Количество страниц: 472 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 760 г
ISBN: 978-617-505-756-8 (9786175057568)
Роман
2024-05-27 19:48:33
Прекрасна та корисна книга
Ответить
Ліза
2024-01-29 21:32:52
Я думаю, що людина, яка вчить латину, перше, що має зробити — це подолати психологічний бар'єр. Бо якщо ти сидиш над підручником з будь-якої "живої" іноземної мови, то всі сприймають це заняття як перспективне. Але коли кажеш, що вчиш латинську мову, то це сприймається як щось неактуальне і застаріле. Але у будь-якому випадку, на медико-біологічних спеціальностях вона потрібна. Фармацевти вчать її в обов'язковому порядку. І хоча у сучасному світі латина все менш популярна, але окрім медичних напрямків її усе ще факультативно вивчають філологи, мистецтвознавці та спеціалісти з документознавства.
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебник авторов Л.Ю. Смольской, П.А. Содоморы, Д.Г. Шеги и др. «Латинский язык и основы медицинской терминологии» на латинском, украинском языках, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»