Телефоны

044-235-16-29,  044-581-15-67

с 8:30 до 17:30 (Сб, Вс выходные)

Латинська мова і основи медичної термінології: навчальний посібник / Є.М. Шевченко. — 11-е видання

Латинська мова і основи медичної термінології: навчальний посібник / Є.М. Шевченко. — 11-е видання

В наличии
150 грн
Авторы: Евгения Михайловна Шевченко
Гриф: допущено МЗ Украины
Аудитория: для студентов медицинских (фармацевтических) заведений специального предвысшего образования
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: латинский, украинский
Год и номер издания: 2021, 11-е (стереотипное)
Количество страниц: 240
ISBN: 978-617-505-846-6
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Латинська мова і основи медичної термінології: навчальний посібник / Є.М. Шевченко. — 11-е видання

Навчальний посібник складається з нормативного курсу латинської мови для медичних закладів фахової передвищої освіти і додаткових матеріалів, що містять зразки контрольних робіт, списки латинських назв захворювань тощо. Наприкінці книги подано латинсько-український та українсько-латинський алфавітні словники. Термінологічна спрямованість посібника допоможе студентам упевнено користуватися медичною термінологією.
Доповнено тестовими завданнями.
Для студентів медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої освіти.

Содержание книги Латинська мова і основи медичної термінології: навчальний посібник / Є.М. Шевченко. — 11-е видання

Передмова
Вступ
Фонетика
§ 1. Латинський алфавіт
§ 2. Класифікація звуків
§ 3. Правила читання голосних букв (Litteral vocales)
§ 4. Дифтонги
§ 5. Приголосні (consonantes)
§ 6. Вправи
§ 7. Лексичний мінімум
§ 8. Вимова деяких приголосних.
§ 9. Вправи
§ 10. Буквосполучення приголосних з голосними
§ 11. Буквосполучення приголосних з h
§ 12. Лексичний мінімум
§ 13. Вправи
§ 14. Наголос (Accentus)
§ 15. Лексичний мінімум
§ 16. Вправи
§ 17. Контрольні запитання
Морфологія
§ 18. Дієслово (Verbum). Загальні відомості
§ 19. Вправа
§ 20. Наказовий спосіб (Modus imperativus)
§ 21. Вправи
§ 22. Теперішній час дійсного способу активного і пасивного стану (Praesens indicatоvi actоvi et passоvi)
§ 23. Зразки відмінювання дієслів у третій особі однини і множини в Praesens indicatоvi actоvi et passоvi
§ 24. Допоміжне дієслово бути (sum, esse)
§ 25. Вправи
§ 26. Лексичний мінімум
§ 27. Контрольні запитання
§ 28. Вступ до медичної термінології
§ 29. Іменник (Nomen substantоvum). Загальні відомості
§ 30. Лексичний мінімум
§ 31. Вправи
§ 32. Контрольні запитання
§ 33. Перша відміна іменників (Declinatio prima)
§ 34. Іменники першої відміни грецького походження
§ 35. Неузгоджене означення
§ 36. Попередні відомості про прийменники
§ 37. Лексичний мінімум
§ 38. Вправи
§ 39. Контрольні запитання
§ 40. Cловотвір. Терміноелементи
§ 41. Лексичний мінімум
§ 42. Вправи
§ 43. Контрольні запитання
§ 44. Друга відміна іменників (Declinatio secunda). Чоловічий рід
§ 45. Латинсько-грецькі дублети іменників другої відміни чоловічого роду
§ 46. Лексичний мінімум
§ 47. Вправи
§ 48. Контрольні запитання
§ 49. Іменники другої відміни середнього роду
§ 50. Латинсько-грецькі дублети іменників другої відміни середнього роду
§ 51. Лексичний мінімум
§ 52. Вправи
§ 53. Суфікси іменників другої відміни
§ 54. Контрольні запитання
§ 55. Прикметник (Nomen adiectоvum)
§ 56. Лексичний мінімум
§ 57. Суфікси прикметників першої і другої відмін
§ 58. Вправи
§ 59. Контрольні запитання
§ 60. Короткі відомості про рецепт
§ 61. Лексичний мінімум
§ 62. Вправи
§ 63. Контрольні запитання
§ 64. Латинська хімічна номенклатура
§ 65. Вправи
§ 66. Лікарські форми
§ 67. Вправи
§ 68. Умовний спосіб (modus coniunctоvus)
§ 69. Вправи
§ 70. Лексичний мінімум
§ 71. Контрольні запитання
§ 72. Третя відміна іменників (declinatio tertia)
§ 73. Іменники третьої відміни чоловічого роду
§ 74. Суфікси іменників третьої відміни чоловічого роду
§ 75. Вправи
§ 76. Лексичний мінімум
§ 77. Контрольні запитання
§ 78. Іменники третьої відміни жіночого роду
§ 79. Суфікси іменників третьої відміни жіночого роду
§ 80. Терміноелементи іменників третьої відміни
§ 81. Вправи
§ 82. Лексичний мінімум
§ 83. Контрольні запитання
§ 84. Особливості відмінювання іменників грецького походження на -sis.
§ 85. Вправи
§ 86. Іменники третьої відміни середнього роду
§ 87. Вправи
§ 88. Лексичний мінімум
§ 89. Контрольні запитання
§ 90. Прикметники третьої відміни (прикметники другої групи)
§ 91. Узгодження прикметників третьої відміни з іменниками першої, другої і третьої відмін
§ 92. Вправи
§ 93. Лексичний мінімум
§ 94. Контрольні запитання
§ 95. Четверта відміна іменників (declinatio quarta)
§ 96. Вправи
§ 97. Лексичний мінімум
§ 98. П’ята відміна іменників (declinatio quinta)
§ 99. Вправи
§ 100. Лексичний мінімум
§ 101. Контрольні запитання
§ 102. Ступені порівняння прикметників (Gradus comparationis)
§ 103. Найвищий ступінь порівняння (Gradus superlatоvus)
§ 104. Утворення ступенів порівняння прикметників від різних основ
§ 105. Недостатні ступені порівняння прикметників
§ 106. Вживання відмінків при ступенях порівняння
§ 107. Вживання ступенів порівняння прикметників у медичній термінології
§ 108. Вправи
§ 109. Контрольні запитання
§ 110. Прислівник (Adverbium)
§ 111. Прислівники, які вживають у рецептурі
§ 112. Вправи
§ 113. Контрольні запитання
§ 114. Числівник (Nomen numerale)
§ 115. Числівники-префікси
§ 116. Вправи
§ 117. Контрольні запитання
§ 118. Короткі відомості про займенники
§ 119. Вправи
§ 120. Прийменники (Praepositiфnes)
§ 121. Вправи
§ 122. Контрольні запитання
§ 123. Сполучники (Coniunctiфnes)
§ 124. Вправи
§ 125. Підсумкові контрольні запитання
Додатки
Додаток 1. Завдання для письмового опитування з фонетики
Додаток 2. Письмова робота на тему: “Іменники і прикметники I і II відмін. Рецепт”
Додаток 3. Підсумкова контрольна робота за семестр
Додаток 4. Тексти для читання
Додаток 5. Латинські назви деяких захворювань і їх симптомів
Додаток 6. Латинські назви деяких хірургічних інструментів і пов’язок
Додаток 7. Латинсько-грецькі дублети іменників
Додаток 8. Список терміноелементів
Додаток 9. Назви лікарських рослин, які найчастіше вживають у номенклатурі лікарських засобів
Додаток 10. Список рецептів, рекомендованих для додаткових і домашніх завдань
Додаток 11. Тестові додаткові завдання у зв’язку з вимогою декредитації Болонського процесу
Латинсько-український словник
Українсько-латинський словник

Авторы книги Латинська мова і основи медичної термінології: навчальний посібник / Є.М. Шевченко. — 11-е видання

Є.М. Шевченко

Характеристики книги Латинська мова і основи медичної термінології: навчальний посібник / Є.М. Шевченко. — 11-е видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: латинский, украинский
Год и номер издания: 2021, 11-е (стереотипное)
Количество страниц: 240
Обложка: твердая
Формат: 60х84/16
Вага: 327 г
ISBN: 978-617-505-846-6 (9786175058466)

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебное пособие автора Е.М. Шевченко Латинская язык и основы медицинской терминологии на латинском, украинском языках, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»