Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

В наявності
355 грн
Автори: Воронюк Олександр Леонідович
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2018, 3-є (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 216 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-553-3
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Підручник створено відповідно до освітнього стандарту вищої освіти України підготовки фахівців зі спецальності «Фармація», а також згідно з навчальною про¬грамою для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства, ухваленої МОЗ України у 2011 р.
Це видання містить теоретичний матеріал з основних розділів історії філософії від найдавніших часів до кінця ХХ ст. та основних галузей філософського знання — онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії та філософії історії.
Особливу увагу приділено сучасним моделям філософствування (структуралізм, постмодернізм), діалектиці як філософській основі медицини, проблемі свідомості у філософії, медичному контексту традиційних філософських питань та філософським проблемам сучасної медицини (соціально-біологічний, психосоматичний підходи, медична етика, біоетика).
У підручнику вміщено додаток — короткий історичний нарис історії медицини від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.
Для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства.

Зміст книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Передмова
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ
Тема 1. Філософія як специфічний тип знання
1.1. Світогляд, його структура та історичні типи
1.2. Філософія як специфічний тип світогляду
1.3. Філософія та медицина
Тема 2. Філософія Стародавнього світу
2.1. Філософія Стародавньої Індії
2.2. Філософія Стародавнього Китаю
2.3. Становлення та розвиток античної філософії
Тема 3. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження
3.1. Загальні особливості філософії Середньовіччя
3.2. Середньовічні патристика та схоластика
3.3. Філософія епохи Відродження
Тема 4. Філософія Нового Часу
4.1. Загальні особливості філософії Нового Часу. Становлення модерну
4.2. Емпіризм і раціоналізм. Проблема методу
4.3. Просвітництво як базовий проект філософії Нового Часу
4.4. Французький матеріалізм XVIII ст.
Тема 5. Німецький ідеалізм
5.1. Теорія пізнання та етика Іммануїла Канта
5.2. «Науковчення» Йогана Готліба Фіхте
5.3. Об’єктивний ідеалізм Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля
5.4. Філософія як антропологія: Людвіг Феєрбах
Тема 6. Західна філософія ХІХ ст
6.1. Криза раціоналізму. Становлення ірраціоналістичної філософії. Волюнтаризм Артура Шопенгауера
6.2. Екзистенціальна філософія Сорена К’єркегора
6.3. Філософія марксизму
6.4. Філософія як методологія науки: «перший» і «другий» позитивізм, прагматизм
6.5. Фрідріх Ніцше та кінець модерну
Тема 7. Західноєвропейська філософія ХХ ст
7.1. Становлення та розвиток психоаналізу
7.2. Екзистенціалізм: загальна характеристика
7.3. Філософська антропологія XX ст.
7.4. Філософська герменевтика
7.5. Структуралізм
7.6. Постмодернізм як стан сучасного філософського знання
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
Тема 8. Онтологія
8.1 Поняття онтології. Проблема субстанції
8.2. Буття як філософська категорія. Основні форми буття
 8.3. Рух як атрибут буття. Рух і розвиток
8.4. Проблема детермінізму у філософії
8.5. Простір і час як форми буття
Тема 9. Гносеологія
9.1. Поняття, основні категорії гносеології
9.2. Основні форми пізнання
9.3. Поняття, ознаки, види істини. Критерії істини
9.4. Наука як основна форма пізнання
9.5. Специфіка медичного пізнання
Тема 10. Діалектика - філософська основа медицини
10.1. Поняття та основні принципи діалектики
10.2. Основні закони діалектики та їх застосування в медицині
10.3. Характеристика основних категорій діалектики
Тема 11. Проблема свідомості у філософії та медицині
11.1. Основні підходи до вирішення проблеми свідомості у філософії
11.2. Роль процесу відображення у формуванні свідомості
11.3. Основні властивості свідомості. Проблема ідеальності свідомості. Свідомість і мова
11.4. Структура свідомості та її функції
11.5. Слово як лікувальний чинник. Сутність і місце психотерапії в сучасній медицині
Тема 12. Філософська антропологія
12.1. Людина як предмет філософського осмислення. Особливості медичної антропології
12.2. Людина як біосоціальна істота. Поняття та типи особистості
12.3. Проблема сенсу життя, смерті та безсмертя людини в контексті медицини і філософії
Тема 13. Соціальна філософія та філософія історії
13.1. Суспільство як предмет філософського осмислення
13.2. Типи суспільств
13.3. Суспільне виробництво
13.4. Філософське осмислення історії. Моделі історичного процесу
13.5. Проблема суб’єкта суспільно-історичного процесу
Тема 14. Філософські проблеми медицини
14.1. Проблема здоров’я і хвороби у філософії та медицині
14.2. Філософські аспекти сучасної медицини. Соціально-біологічний і психосоматичний підходи
14.3. Медична етика, її принципи. Біоетика
14.4. Евтаназія як головна проблема сучасної біоетики
ДОДАТОК. Історія становлення та розвитку медицини від стародавніх часів до ХІХ ст.
Література

Автори книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

О.Л. Воронюк

Характеристики книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2018, 3-є (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 216 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 304 г
ISBN: 978-617-505-553-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути детальну інформацію (фото, опис, зміст, автори, характеристики, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Черкаси, Рівне, Полтава, Кременчук, Івано-Франківськ, Житомир, Суми, Луцьк, Чернігів, Тернопіль, Луганськ, Чернівці, Кіровоград, Запоріжжя, Ужгород, Вінниця, Харків, Львів, Хмельницький, Дніпропетровськ, Миколаїв, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.