Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

В наявності
80 грн
Автори: Воронюк Олександр Леонідович
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 216
ISBN: 978-617-505-553-3
ВСВ «Медицина»

Опис книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Підручник створено відповідно до освітнього стандарту вищої освіти України підготовки фахівців зі спецальності «Фармація», а також згідно з навчальною про¬грамою для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства, ухваленої МОЗ України у 2011 р.
Це видання містить теоретичний матеріал з основних розділів історії філософії від найдавніших часів до кінця ХХ ст. та основних галузей філософського знання — онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії та філософії історії.
Особливу увагу приділено сучасним моделям філософствування (структуралізм, постмодернізм), діалектиці як філософській основі медицини, проблемі свідомості у філософії, медичному контексту традиційних філософських питань та філософським проблемам сучасної медицини (соціально-біологічний, психосоматичний підходи, медична етика, біоетика).
У підручнику вміщено додаток — короткий історичний нарис історії медицини від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.
Для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства.

Зміст книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Передмова | Розділ І. Історія філософії | ТЕМА 1. Філософія як специфічний тип знання | 1.1. Світогляд, його структура та історичні типи | 1.2. Філософія як специфічний тип світогляду | 1.3. Філософія та медицина | ТЕМА 2. Філософія Стародавнього світу | 2.1. Філософія Стародавньої Індії | 2.2. Філософія Стародавнього Китаю | 2.3. Становлення та розвиток античної філософії | ТЕМА 3. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження | 3.1. Загальні особливості філософії Середньовіччя | 3.2. Середньовічні патристика та схоластика | 3.3. Філософія епохи Відродження | ТЕМА 4. Філософія Нового Часу | 4.1. Загальні особливості філософії Нового Часу. Становлення модерну | 4.2. Емпіризм і раціоналізм. Проблема методу | 4.3. Просвітництво як базовий проект філософії Нового Часу | 4.4. Французький матеріалізм XVIII ст. | ТЕМА 5. Німецький ідеалізм | 5.1. Теорія пізнання та етика Іммануїла Канта | 5.2. «Науковчення» Йогана Готліба Фіхте | 5.3. Об’єктивний ідеалізм Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля | 5.4. Філософія як антропологія: Людвіг Феєрбах | ТЕМА 6. Західна філософія ХІХ ст | 6.1. Криза раціоналізму. Становлення ірраціоналістичної філософії. Волюнтаризм Артура Шопенгауера | 6.2. Екзистенціальна філософія Сорена К’єркегора | 6.3. Філософія марксизму | 6.4. Філософія як методологія науки: «перший» і «другий» позитивізм, прагматизм | 6.5. Фрідріх Ніцше та кінець модерну | ТЕМА 7. Західноєвропейська філософія ХХ ст | 7.1. Становлення та розвиток психоаналізу | 7.2. Екзистенціалізм: загальна характеристика | 7.3. Філософська антропологія XX ст. | 7.4. Філософська герменевтика | 7.5. Структуралізм | 7.6. Постмодернізм як стан сучасного філософського знання | Розділ ІІ. Основні галузі філософського знання | ТЕМА 8. Онтологія | Поняття онтології. Проблема субстанції | 8.1. Буття як філософська категорія. Основні форми буття | 8.2. Рух як атрибут буття. Рух і розвиток | 8.3. Проблема детермінізму у філософії | 8.4. Простір і час як форми буття | ТЕМА 9. Гносеологія | 9.1. Поняття, основні категорії гносеології | 9.2. Основні форми пізнання | 9.3. Поняття, ознаки, види істини. Критерії істини | 9.4. Наука як основна форма пізнання | 9.5. Специфіка медичного пізнання | ТЕМА 10. Діалектика - філософська основа медицини | 10.1. Поняття та основні принципи діалектики | 10.2. Основні закони діалектики та їх застосування в медицині | 10.3. Характеристика основних категорій діалектики | ТЕМА 11. Проблема свідомості у філософії та медицині | 11.1. Основні підходи до вирішення проблеми свідомості у філософії | 11.2. Роль процесу відображення у формуванні свідомості | 11.3. Основні властивості свідомості. Проблема ідеальності свідомості. Свідомість і мова | 11.4. Структура свідомості та її функції | 11.5. Слово як лікувальний чинник. Сутність і місце психотерапії в сучасній медицині | ТЕМА 12. Філософська антропологія | 12.1. Людина як предмет філософського осмислення. Особливості медичної антропології | 12.2. Людина як біосоціальна істота. Поняття та типи особистості | 12.3. Проблема сенсу життя, смерті та безсмертя людини в контексті медицини і філософії | ТЕМА 13. Соціальна філософія та філософія історії | 13.1. Суспільство як предмет філософського осмислення | 13.2. Типи суспільств | 13.3. Суспільне виробництво | 13.4. Філософське осмислення історії. Моделі історичного процесу | 13.5. Проблема суб’єкта суспільно-історичного процесу | ТЕМА 14. Філософські проблеми медицини | 14.1. Проблема здоров’я і хвороби у філософії та медицині | 14.2. Філософські аспекти сучасної медицини. Соціально-біологічний і психосоматичний підходи | 14.3. Медична етика, її принципи. Біоетика | 14.4. Евтаназія як головна проблема сучасної біоетики | ДОДАТОК. Історія становлення та розвитку медицини від стародавніх часів до ХІХ ст. | Література

Автори книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

О.Л. Воронюк

Характеристики книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 216
Обкдадинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 304 г
ISBN: 978-617-505-553-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути детальну інформацію (фото, опис, зміст, автори, характеристики, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Черкаси, Рівне, Полтава, Кременчук, Івано-Франківськ, Житомир, Суми, Луцьк, Чернігів, Тернопіль, Луганськ, Чернівці, Кіровоград, Запоріжжя, Ужгород, Вінниця, Харків, Львів, Хмельницький, Дніпропетровськ, Миколаїв, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.