Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

English for Pharmaceutical and Medical Students = Англійська мова для студентів-фармацевтів і медиків: навчальний посібник / І.Р. Швед, І.В. Ковальчук, С.І. Швед

English for Pharmaceutical and Medical Students = Англійська мова для студентів-фармацевтів і медиків: навчальний посібник / І.Р. Швед, І.В. Ковальчук, С.І. Швед

В наявності
До завершення акції:
675 грн608 грн
Автори: І.Р. Швед, І.В. Ковальчук, С.І. Швед
Гриф: рекомендовано методичною радою комунального закладу Львівської обласної ради «Самбірський фаховий медичний коледж»
Аудиторія: для студентів вищої та фахової передвищої освіти, які навчаються за спеціальностями «Фармація, промислова фармація» і «Медсестринство», широкого кола фармацевтів, медиків, медичних сестер
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська, українська
Рік: 2023
Кількість сторінок: 399 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-898-5
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги English for Pharmaceutical and Medical Students = Англійська мова для студентів-фармацевтів і медиків: навчальний посібник / І.Р. Швед, І.В. Ковальчук, С.І. Швед

Видання підготовлено відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням».
У книзі наведено теми з професійною медичною лексикою, зокрема: «Іноземна мова – мова ділового спілкування», «Основи міжкультурної комунікації», «Навчальний заклад», «Психічне та фізичне здоров’я», «Фармація», «В аптеці», «Хімія, розділи хімії», «Лікарські рослини», «Ліки. Класифікація та характеристика типів ліків», «Рецепт», «Анотація до лікарського засобу», «Історія розвитку медицини та фармації в Європі та Україні», «Системи охорони здоров’я та професійної медичної і фармацевтичної освіти в Україні та країні, мова якої вивчається», «Профілактична медицина», «Основні системи людського організму та їх захворювання».
● Наведені матеріали розміщені в логічній послідовності і сприяють засвоєнню професійної медичної лексики англійською мовою.
● Легко опановується розмовна мова з медичною інформацією та фармацевтичною тематикою.
Використовуються автентичні матеріали з іншомовних джерел.
● Запропоновано медичний словник, перелік найбільш вживаних медичних та фармацевтичних абревіатур.
● Чітко простежується професійна спрямованість завдань для кращого засвоєння навчального матеріалу з дисципліни та реалізації міждисциплінарної інтеграції.
Книга призначена для студентів вищої та фахової передвищої освіти, які навчаються за спеціальностями «Фармація, промислова фармація» і «Медсестринство», широкого кола фармацевтів, медиків, медичних сестер.

Зміст книги English for Pharmaceutical and Medical Students = Англійська мова для студентів-фармацевтів і медиків: навчальний посібник / І.Р. Швед, І.В. Ковальчук, С.І. Швед

Передмова
 
Розділ І.  ФОНЕТИЧНО­КОРЕКТИВНИЙ КУРС
 
Розділ ІI.  ВСТУПНО­КОРЕКТИВНИЙ КУРС
UNIT 1 
Тема: Мовленнєвий етикет спілкування: привітання, прощання, привернення уваги.
Граматика: Особові займенники. Присвійні займенники. Зворотні займенники.
Часові форми дієслова to be у Present Simple Active.
UNIT 2 
Тема: Мовленнєвий етикет спілкування: вдячність, вибачення,
ввічлива відповідь на подяку.
Граматика: Артикль.
UNIT 3 
Тема: Про себе. Моя сім’я.
Граматика: Прийменники місцезнаходження: at, in, on.
Самостійна робота: Моє рідне місто.
UNIT 4 
Тема: Наш медичний коледж.
Граматика: Числівник.
UNIT 5 
Тема: Мій робочий день. Час.
Граматика: Прийменники часу.
UNIT 6 
Тема: Вихідний день. Дозвілля.
Граматика: Теперішній простий час.
Самостійна робота: Дозвілля.
 
Розділ ІIІ. ОСНОВНИЙ КУРС
UNIT 7 
Тема: I Am a Second-Year Student.
Граматика: Oднина та множина іменників.
UNIT 8 
Тема: Informal Letters.
Граматика: Присвійний відмінок іменників.
UNIT 9 
Тема: Writing Business/Formal Letters.
Граматика: Типи питань в англійській мові.
Самостійна робота: Curriculum Vitae (CV).
UNIT 10 
Тема: Pharmaceutical Training in Ukraine.
Граматика: Обчислювальні і необчислювальні іменники.
Займенники some, any, no та їх похідні.
UNIT 11 
Тема: Pharmaceutical Education in Great Britain.
Граматика: Кількісні займенники.
Самостійна робота: Pharmaceutical Education in the USA.
UNIT 12 
Тема: Chemistry as Science. Branches of Chemistry.
Граматика: Теперішній тривалий час.
Самостійна робота: Branches of Chemistry (II).
UNIT 13 
Тема: Classification of matter.
Граматика: Порівняння часів – Present Simple / Present Continuous.
Самостійна робота: Pure Substances.
UNIT 14 
Тема: Molecule.
Граматика: Ступені порівняння прикметників.
Самостійна робота: The Properties of Matter.
UNIT 15 
Тема: The Atom.
Граматика: Прислівник. Ступені порівняння прислівників.
UNIT 16 
Тема: The Periodic Table.
Граматика: Минулий звичайний час.
Самостійна робота: Groups and Periods in the Periodic Table of Elements
UNIT 17 
Тема: Acids and Bases.
Граматика: Майбутній звичайний час.
Самостійна робота: Solutions and Solubility.
UNIT 18 
Тема: Organic Chemistry.
Граматика: Модальні дієслова.
Самостійна робота: Carbon.
UNIT 19 
Тема: Biological Macromolecules.
Граматика: Модальні дієслова та їх еквіваленти.
Самостійна робота: Water.
UNIT 20 
Тема: In the Chemical Laboratory.
Граматика: Минулий тривалий час.
UNIT 21 
Тема: Instruments in a Chemical Laboratory.
Граматика: Майбутній тривалий час.
Самостійна робота: Safety Guidelines in the Chemical Laboratory.
UNIT 22 
Тема: Reagents in the Chemical Laboratory.
Граматика: Теперішній доконаний час.
Самостійна робота: Risk & Safety Phrases (R&S).
UNIT 23 
Тема: The Development of Pharmacy.
Граматика: Порівняння вживання Present Perfect і Past Simple.
Самостійна робота: Hippocrates – the Father of Medicine.
Самостійна робота: Avicenna.
UNIT 24 
Тема: From the History of Medicine and Pharmacy in Great Britain.
Граматика: Минулий доконаний час.
Самостійна робота: Sir Alexander Fleming.
Самостійна робота: Herman Boerhaave.
UNIT 25 
Тема: From the History of Medicine and Pharmacy in Ukraine.
Граматика: Порівняння вживання Past Perfect і Past Simple.
Самостійна робота: Famous Ukrainian Physicians.
UNIT 26 
Тема: The Profession of a Pharmacist.
Граматика: Майбутній доконаний час.
Самостійна робота: The Future of Pharmacy
Самостійна робота: Great Drug Inventor Paul Janssen.
UNIT 27 
Тема: Signs and Symptoms.
Граматика: Речення з neither, either, both.
Конструкції: both... and; either... or; neither... nor.
UNIT 28 
Тема: A Visit to a Doctor.
Граматика: Теперішній доконаний тривалий час.
Самостійна робота: A Visit of a Doctor.
UNIT 29 
Тема: At the Chemist’s Shop.
Граматика: Конструкція так / ні + присудок + підмет.
UNIT 30 
Тема: Principles of Pharmacology.
Граматика: Минулий доконаний тривалий час.
Самостійна робота: Factors Influencing Drug Response.
UNIT 31 
Тема: Medicinal Forms. Solid Medicinal Forms.
Граматика: Пасивний стан.
Самостійна робота: Special Solid Drugs Forms.
UNIT 32 
Тема: Semisolid Medicinal Forms.
Граматика: Пасивний стан з модальними дієсловами.
UNIT 33 
Тема: Liquid Medicinal Forms.
Граматика: Непряма мова.
UNIT 34 
Тема: Routes of Drug Administration.
Граматика: Непряма мова (продовження). Зміни у непрямій мові (часові форми).
Самостійна робота: Oral Route of Drug Administration.
UNIT 35 
Тема: Drug Dosage.
Граматика: Дроби.
UNIT 36 
Тема: Patient Information Leaflet.
Граматика: Запитання, команди і прохання у непрямій мові.
Самостійна робота: Labels of Medications.
UNIT 37 
Тема: Medical Prescription.
Граматика: Інфінітив.
Самостійна робота: Reading Extracts from Prescriptions.
UNIT 38 
Тема: Parts of the Human Body.
Граматика: Уживання інфінітива без частки to.
UNIT 39 
Тема: Body Systems.
Граматика: Складний додаток з інфінітивом.
UNIT 40 
Тема: Respiratory System.
Граматика: Інфінітивний комплекс з прийменником for.
Самостійна робота: Medicinal Plants.
UNIT 41 
Тема: Respiratory Diseases.
Граматика: Складний підмет з інфінітивом.
Самостійна робота: Antibiotics.
UNIT 42 
Тема: Cardiovascular System.
Граматика: Герундій.
Самостійна робота: The Circulatory System.
Самостійна робота: Diseases of the Circulatory System.
UNIT 43 
Тема: Cardiovascular Disorders.
Граматика: Порівняння вживання герундія та інфінітива.
Самостійна робота: Hypertensive Heart Disease.
Самостійна робота: Cordarone X 200 mg Tablets.
UNIT 44 
Тема: Digestive System.
Граматика: Дієприкметник теперішнього часу.
Самостійна робота: Accessory Organs.
Самостійна робота: Vitamins and Minerals.
UNIT 45 
Тема: Digestive Diseases.
Граматика: Герундій та дієприкметник теперішнього часу.
Самостійна робота: Almagel, Almagel A.
UNIT 46 
Тема: The Nervous System.
Граматика: Cкладний додаток з дієприкметником теперішнього часу.
Самостійна робота: Weather Impact on Human Health.
UNIT 47 
Тема: Nervous Disorders.
Граматика: Дієприкметник минулого часу.
Самостійна робота: Depression.
UNIT 48 
Тема: The Endocrine System.
Граматика: Складний додаток з дієприкметником минулого часу.
UNIT 49 
Тема: Disorders of the Endocrine System.
Граматика: Негативні префікси.
Самостійна робота: Propylthiouracil – Oral.
UNIT 50 
Тема: The Urinary System.
Граматика: Умовні речення I типу.
Самостійна робота: Kidney Infection.
UNIT 51 
Тема: Renal and Urological Disorders.
Граматика: Умовні речення II типу.
Самостійна робота: Baсtrim.
UNIT 52 
Тема: The Immune System.
Граматика: Умовні речення ІІІ типу.
Самостійна робота: The Lymphatic System.
Самостійна робота: Diseases and Disorders of the Lymphatic System.
UNIT 53 
Тема: Disorders of the Immune System.
Граматика: Умовні речення з дієсловом wish.
Самостійна робота: Autoimmune Diseases.
UNIT 54 
Тема: The Muscular System.
Граматика: Безсполучникові умовні речення.
Самостійна робота: The Skeleton.
UNIT 55 
Тема: Disorders of the Muscular System.
Граматика: Умовні речення – узагальнення.
Самостійна робота: Skeletal System Problems.
UNIT 56 
Тема: The Integumentary System.
Граматика: Безособові та неозначено-особові речення.
UNIT 57 
Тема: Allergies.
Граматика: Безсполучникові речення.
Самостійна робота: Antihistamines.
UNIT 58 
Тема: Reproductive System.
Граматика: Уживання окремих слів.
UNIT 59 
Тема: Diseases of the Reproductive System.
Граматика: Повторення.
Самостійна робота: Progesterone – Oral.
UNIT 60 
Тема: The National Health Service In Ukraine.
Граматика: Повторення.
Самостійна робота: The Future оf Pharmacy.
UNIT 61 
Тема: The National Health Service In Great Britain.
Граматика: Повторення.
Самостійна робота: Pharmacy in the United Kingdom.
Самостійна робота: First Aid.
 
Common Medical and Prescription Abbreviations
Таблиця неправильних дієслів
Medical Dictionary
Використана література

Автори книги English for Pharmaceutical and Medical Students = Англійська мова для студентів-фармацевтів і медиків: навчальний посібник / І.Р. Швед, І.В. Ковальчук, С.І. Швед

І.Р. Швед, І.В. Ковальчук, С.І. Швед

Характеристики книги English for Pharmaceutical and Medical Students = Англійська мова для студентів-фармацевтів і медиків: навчальний посібник / І.Р. Швед, І.В. Ковальчук, С.І. Швед

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: навчальний посібник
Мова: англійська, українська
Рік: 2023
Кількість сторінок: 399 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Вага: 708 г
ISBN: 978-617-505-898-5 (9786175058985)

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити навчальний посібник автора І.Р. Швед, І.В. Ковальчук, С.І. Шведа English for Pharmaceutical and Medical Students = Англійська мова для студентів-фармацевтів і медиків англійською і українською мовами, а також безкоштовно прочитати онлайн фрагмент книги і скачати інформацію про неї. ВСВ «Медицина»