Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

73080
Немає в наявності
 
 
Автори: Ємчик Л.Ф.
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів вищих медичних закладів I—IІІ рівнів акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 392 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-325-6
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

Підручник «Основи біологічної фізики і медична апаратура» — інтегрований навчальний курс, у якому синтезовані знання з фізики, хімії, біології, медицини та математики. Базовим предметом курсу є фізика.
Ця дисципліна вивчає фізичні та фізико-хімічні параметри, які можна використати як тести для діагностики функціонального стану організму. Такими параметрами, наприклад, є мембранні потенціали, іонні градієнти, поляризаційні явища, світіння біооб'єктів (хемілюмінесценція) тощо. Відхилення цих параметрів від норми свідчить про порушення тих чи інших фізіо­логічних процесів.
Біологічна фізика вивчає також фізичні основи патологічних процесів. Наприклад, клітинна проникність під час патологічних процесів, а також при всмоктуванні та виведенні лікарських препаратів досліджується фізичними методами. Вплив фізичних чинників (іонізуючої радіації, ультразвуку, інфразвуку) на організм людини також вивчається фізичними методами.
Зв'язок фізики з іншими природничими та спеціальними дисциплінами багатогранний, тому запропоновані в підручнику розділи можуть дати тільки уявлення про цей зв'язок, який автори намагаються подати на інтегративному рівні.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації.

Зміст книги Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

Від автора
Розділ 1. Біомеханіка
Вступ
Елементи механіки
Антропометричні та мас-інерційні характеристики тіла людини
Закони механіки і тіло людини
Механічні властивості кісток
Робота м'язів
Біофізика зовнішнього дихання
Механічні процеси в легенях
Тканини кровоносних судин
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 2. Механічні коливання і хвилі. Біоакустика
Вступ
Механічні коливання і хвилі
Звукові хвилі
Ефект Допплера
Фізичні характеристики звуку
Характеристики слухового відчуття
Аудіометрія
Фізичні основи слуху
Звукові методи діагностики
Утворення голосу людини
Ультразвук
Інфразвук. Вібрації
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 3. Термодинаміка
Вступ
Загальні поняття термодинаміки
Перший принцип термодинаміки
Другий принцип термодинаміки
Перевірте себе
Медицина та фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 4. Елементи біореології
Вступ
Основні поняття реології
Ньютонівські і неньютонівські рідини. Кров
Плин в'язкої рідини. Формула Пуазейля
Методи визначення коефіцієнта в'язкості
Турбулентний плин рідин. Число Рейнольдса
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 5. Фізичні основи гемодинаміки
Вступ
Умова неперервності струмини
Рівняння Бернуллі
Рух рідини у трубках із пружними стінками
Судинна система
Біофізика кровообігу
Робота і потужність серця
Вимірювання тиску крові та швидкості кровоплину
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 6. Біологічні мембрани. Мембранний транспорт
Вступ
Структура біологічних мембран
Фізичні властивості мембрани
Функції мембран
Мембранний транспорт
Пасивний транспорт речовин через мембрани
Активний транспорт
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 7. Біоелектричні потенціали
Вступ
Види потенціалів
Потенціал спокою
Потенціал дії
Поширення збудження
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Розділ 8. Електропровідність клітин і тканин. Реографія
Вступ
Постійний електричний струм
Змінний електричний струм
Електричні властивості біологічних систем
Електропровідність клітин і тканин при постійному струмі
Види поляризації
Гальванізація. Електрофорез
Проходження змінного струму через біологічні об'єкти
Дія електричного струму на живі організми
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 9. Фізичні основи електро- і векторелектрокардіографм
Вступ
Електричне поле. Силова та енергетична характеристики поля
Електричний диполь. Поле диполя
Електричні явища в серцевому м'язі
Реєстрація біопотенціалів серця
Компоненти нормальної електрокардіограми
Векторелектрокардіографія
Електрична вісь серця
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 10. Магнітне поле та його характеристики. Елементи магнітобіології
Вступ
Магнітне поле та його властивості
Закон Ампера
Сила Лоренца
Магнітні властивості речовин
Біологічна дія магнітного поля
Біомагнетизм. Магнітні поля органів і тканин
Магнітосфера. Магнітні бурі
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 11. Медична апаратура. Фізичні основи методів електролікування
Вступ
Медична апаратура
Методи електролікування
Постійний електричний струм. Гальванотерапія
Імпульсні струми низької та звукової частот
Постійне електричне поле високої напруги
Струми високої, ультрависокої та надвисокої частот
Магнітотерапія
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 12. Елементи квантової механіки. Люмінесцентні методи в медицині та біології
Вступ
Елементи квантової механіки
Люмінесценція
Механізм виникнення люмінесценції
Закони і характеристики люмінесценції
Хемілюмінесценція у діагностиці
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 13. Індуковане випромінювання. Лазери
Вступ
Спонтанне та індуковане випромінювання
Лазери
Гелій-неоновий лазер
Рубіновий лазер
Властивості лазерного випромінювання
Біологічна дія лазерного випромінювання
Застосування лазерів у медицині
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Розділ 14. Теплове випромінювання. Термографія
Вступ
Характеристики теплового випромінювання
Терморегуляція в живому організмі
Температурна топографія тіла людини
Шфрачервона термографія
Шфрачервоне випромінювання, його використання у медицині
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 15. Резонансні методи квантової механіки. ЯМР-Томографія
Вступ
Ефект Зеємана
Електронний парамагнітний резонанс
Ядерний магнітний резонанс
ЯМР-Томографія
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Розділ 16. Оптика
Вступ
Основні відомості з геометричної оптики
Основні фотометричні величини
Лінзи
Око як оптична система
Формування зображення предметів в оці
Акомодація
Механізм зорового сприйняття
Денне та сутінкове бачення
Чутливість ока
Поле зору
Кольорове бачення
Недоліки ока
Оптична мікроскопія
Поглинання світла
Розсіяння світла
Колориметрія
Нефелометрія
Рефрактометрія
Волоконна оптика. Ендоскопія
Поляриметрія
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Розділ 17. Рентгенівське випромінювання
Вступ
Рентгенівська трубка
Спектри рентгенівського випромінювання
Характеристики рентгенівського випромінювання
Властивості рентгенівського випромінювання
Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною
Рентгенодіагностика і рентгенотерапія
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Розділ 18. Радіоактивність. Дозиметрія іонізуючого випромінювання
Вступ
Елементи фізики атомного ядра
Радіоактивність
Закон радіоактивного розпаду. Активність
Види радіоактивного розпаду
Біологічна дія іонізуючого випромінювання
Дозиметрія іонізуючого випромінювання
Використання ядерних випромінювань у медицині
Перевірте себе
Медицина і фізика: елементи фахової компетентності
Фрейм додаткової інформації
Додатки
Список літератури

Автори книги Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

Ємчик Л.Ф.

Характеристики книги Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 392 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 492 г
ISBN: 978-617-505-325-6

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете отримати докладну інформацію (фото, зміст, відгуки, характеристики, автори, опис, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Дніпропетровськ, Полтава, Суми, Харків, Тернопіль, Чернівці, Рівне, Кременчук, Луцьк, Миколаїв, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернігів, Львів, Запоріжжя, Черкаси, Кіровоград, Житомир, Хмельницький, Луганськ, Вінниця, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.