Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

В наличии
95 грн
Авторы: Емчик Л.Ф.
Гриф: рекомендовано МОН Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений I—ІІІ уровней аккредитации
Издательство: ВСИ "Медицина"
Язык: украинский
Год: 2014
Количество страниц: 392
ISBN: 978-617-505-325-6
ВСИ «Медицина»

Описание книги Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

Підручник «Основи біологічної фізики і медична апаратура» — інтегрований навчальний курс, у якому синтезовані знання з фізики, хімії, біології, медицини та математики. Базовим предметом курсу є фізика.
Ця дисципліна вивчає фізичні та фізико-хімічні параметри, які можна використати як тести для діагностики функціонального стану організму. Такими параметрами, наприклад, є мембранні потенціали, іонні градієнти, поляризаційні явища, світіння біооб'єктів (хемілюмінесценція) тощо. Відхилення цих параметрів від норми свідчить про порушення тих чи інших фізіо­логічних процесів.
Біологічна фізика вивчає також фізичні основи патологічних процесів. Наприклад, клітинна проникність під час патологічних процесів, а також при всмоктуванні та виведенні лікарських препаратів досліджується фізичними методами. Вплив фізичних чинників (іонізуючої радіації, ультразвуку, інфразвуку) на організм людини також вивчається фізичними методами.
Зв'язок фізики з іншими природничими та спеціальними дисциплінами багатогранний, тому запропоновані в підручнику розділи можуть дати тільки уявлення про цей зв'язок, який автори намагаються подати на інтегративному рівні.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації.

Содержание книги Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

Від автора | Розділ 1. Біомеханіка | Вступ | Елементи механіки | Антропометричні та мас-інерційні характеристики тіла людини | Закони механіки і тіло людини | Механічні властивості кісток | Робота м'язів | Біофізика зовнішнього дихання | Механічні процеси в легенях | Тканини кровоносних судин | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 2. Механічні коливання і хвилі. Біоакустика | Вступ | Механічні коливання і хвилі | Звукові хвилі | Ефект Допплера | Фізичні характеристики звуку | Характеристики слухового відчуття | Аудіометрія | Фізичні основи слуху | Звукові методи діагностики | Утворення голосу людини | Ультразвук | Інфразвук. Вібрації | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 3. Термодинаміка | Вступ | Загальні поняття термодинаміки | Перший принцип термодинаміки | Другий принцип термодинаміки | Перевірте себе | Медицина та фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 4. Елементи біореології | Вступ | Основні поняття реології | Ньютонівські і неньютонівські рідини. Кров | Плин в'язкої рідини. Формула Пуазейля | Методи визначення коефіцієнта в'язкості | Турбулентний плин рідин. Число Рейнольдса | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 5. Фізичні основи гемодинаміки | Вступ | Умова неперервності струмини | Рівняння Бернуллі | Рух рідини у трубках із пружними стінками | Судинна система | Біофізика кровообігу | Робота і потужність серця | Вимірювання тиску крові та швидкості кровоплину | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 6. Біологічні мембрани. Мембранний транспорт | Вступ | Структура біологічних мембран | Фізичні властивості мембрани | Функції мембран | Мембранний транспорт | Пасивний транспорт речовин через мембрани | Активний транспорт | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 7. Біоелектричні потенціали | Вступ | Види потенціалів | Потенціал спокою | Потенціал дії | Поширення збудження | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Розділ 8. Електропровідність клітин і тканин. Реографія | Вступ | Постійний електричний струм | Змінний електричний струм | Електричні властивості біологічних систем | Електропровідність клітин і тканин при постійному струмі | Види поляризації | Гальванізація. Електрофорез | Проходження змінного струму через біологічні об'єкти | Дія електричного струму на живі організми | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 9. Фізичні основи електро- і векторелектрокардіографм | Вступ | Електричне поле. Силова та енергетична характеристики поля | Електричний диполь. Поле диполя | Електричні явища в серцевому м'язі | Реєстрація біопотенціалів серця | Компоненти нормальної електрокардіограми | Векторелектрокардіографія | Електрична вісь серця | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 10. Магнітне поле та його характеристики. Елементи магнітобіології | Вступ | Магнітне поле та його властивості | Закон Ампера | Сила Лоренца | Магнітні властивості речовин | Біологічна дія магнітного поля | Біомагнетизм. Магнітні поля органів і тканин | Магнітосфера. Магнітні бурі | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 11. Медична апаратура. Фізичні основи методів електролікування | Вступ | Медична апаратура | Методи електролікування | Постійний електричний струм. Гальванотерапія | Імпульсні струми низької та звукової частот | Постійне електричне поле високої напруги | Струми високої, ультрависокої та надвисокої частот | Магнітотерапія | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 12. Елементи квантової механіки. Люмінесцентні методи в медицині та біології | Вступ | Елементи квантової механіки | Люмінесценція | Механізм виникнення люмінесценції | Закони і характеристики люмінесценції | Хемілюмінесценція у діагностиці | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 13. Індуковане випромінювання. Лазери | Вступ | Спонтанне та індуковане випромінювання | Лазери | Гелій-неоновий лазер | Рубіновий лазер | Властивості лазерного випромінювання | Біологічна дія лазерного випромінювання | Застосування лазерів у медицині | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Розділ 14. Теплове випромінювання. Термографія | Вступ | Характеристики теплового випромінювання | Терморегуляція в живому організмі | Температурна топографія тіла людини | Шфрачервона термографія | Шфрачервоне випромінювання, його використання у медицині | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 15. Резонансні методи квантової механіки. ЯМР-Томографія | Вступ | Ефект Зеємана | Електронний парамагнітний резонанс | Ядерний магнітний резонанс | ЯМР-Томографія | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Розділ 16. Оптика | Вступ | Основні відомості з геометричної оптики | Основні фотометричні величини | Лінзи | Око як оптична система | Формування зображення предметів в оці | Акомодація | Механізм зорового сприйняття | Денне та сутінкове бачення | Чутливість ока | Поле зору | Кольорове бачення | Недоліки ока | Оптична мікроскопія | Поглинання світла | Розсіяння світла | Колориметрія | Нефелометрія | Рефрактометрія | Волоконна оптика. Ендоскопія | Поляриметрія | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Розділ 17. Рентгенівське випромінювання | Вступ | Рентгенівська трубка | Спектри рентгенівського випромінювання | Характеристики рентгенівського випромінювання | Властивості рентгенівського випромінювання | Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною | Рентгенодіагностика і рентгенотерапія | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Розділ 18. Радіоактивність. Дозиметрія іонізуючого випромінювання | Вступ | Елементи фізики атомного ядра | Радіоактивність | Закон радіоактивного розпаду. Активність | Види радіоактивного розпаду | Біологічна дія іонізуючого випромінювання | Дозиметрія іонізуючого випромінювання | Використання ядерних випромінювань у медицині | Перевірте себе | Медицина і фізика: елементи фахової компетентності | Фрейм додаткової інформації | Додатки | Список літератури

Авторы книги Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

Ємчик Л.Ф.

Характеристики книги Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Ф. Ємчик. — 2-е вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2014
Количество страниц: 392 с.
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вага: 492 г
ISBN: 978-617-505-325-6

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Основы биологической физики и медицинская аппаратура: учебник (ВУЗ I—III ур. а.) / Л.Ф. Емчик. — 2-е изд., испр. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете получить информацию (фото, описание, содержание, авторы, характеристики, отзывы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Сумы, Харьков, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье, Хмельницкий, Луганск, Кировоград, Тернополь, Черкассы, Чернигов, Полтава, Черновцы, Житомир, Николаев, Кременчуг, Днепропетровск, Ровно, Ужгород, Луцк, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.