Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. Том 1 / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс

Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. Том 1 / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс

В наличии
До завершения акции:
1365 грн1092 грн
Выбранный том:   Том 1   Том 2
Авторы: Войцех Павлина, Майкл Г. Росс; научные редакторы перевода Александр Степаненко, Юрий Чайковский
Аудитория: для студентов медицинских факультетов учреждений высшего образования, врачей-интернов, преподавателей, ученых, специалистов-практиков
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology, 8th edition публикуется в соответствии с договором с компанией Wolters Kluwer Health Inc., USA
Язык: украинский
Год: 2021
Количество страниц: 480 (цветные, крупноформатные)
ISBN: 978-617-505-884-8
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. Том 1 / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс

Два фундаментальних навчальних джерела з гістології в одній книзі!
Цей легкий для читання і багатий на повнокольорові ілюстрації бестселер поєднує комплексний сучасний підручник із гістології (з основами клітинної та молекулярної біології) та повний атлас мікрофотографій високої якості. Лаконічний і зрозумілий виклад текстового матеріалу допомагає швидко знайти та опрацювати потрібну інформацію і разом із яскравими ілюстраціями сприяє чіткому розумінню взаємозв’язку гістології з клінічними дисциплінами, нормальною фізіологією і біохімією на основі цільових концепцій та клінічних паралелей, а також дає образне детальне уявлення про структурну організацію та функції клітин, тканин і органів.
Оновлений і доповнений матеріал розділів, присвячених міжклітинним контактам, синтезу еластичних волокон, питанням мінералізації кісткової тканини тощо, дає змогу зрозуміти принципи молекулярної та клітинної біології на основі сучасної, клінічно орієнтованої інформації.
Понад 100 ілюстративних блоків у цьому виданні складаються із 435 повнокольорових цифрових мікрофотографій з високою роздільною здатністю, що допомагає чітко визначити на них основні гістологічні структури.
Оновлені повнокольорові ілюстрації підручника і клінічні фотографії сприяють кращому розумінню деталей мікроскопічної будови тканин й органів, а також клітинної та молекулярної біології.
Оновлено частини «Гістологія 101» наприкінці кожного розділу підручника, які містять стислий опис основної інформації, викладеної в тексті розділу, у стилі студентського конспекту, що дає змогу перевірити засвоєння матеріалу вдома або скористатися ними під час виконання групового навчального завдання в рамках аудиторної роботи.
Виділений кольором текст привертає увагу читача до ключових термінів і клінічної інформації, сприяючи швидкому пошуку потрібних відомостей і продуктивнішому опрацюванню теми.
Виділені окремими блоками «Додатки» знайомлять читача з різними патологічними процесами, які можуть виникати у клінічній практиці. Додано нові матеріали з мікрографічної хірургії за методом Моса, а також дані про найпоширеніші захворювання слизової оболонки носової порожнини.
Текст, структурований у вигляді таблиць і маркованих списків, допомагає швидко узагальнити важливу інформацію, наприклад, про методи забарвлення гістологічних препаратів.
Книга призначена для студентів медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків.

Содержание книги Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. Том 1 / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс

Передмова
Подяка
1. Методи
Огляд методів, які використовують у гістології
Підготовка зразків
Гістохімія та цитохімія
Мікроскопія
Додаток 1.1. Клінічні паралелі: заморожені зрізи
Додаток 1.2. Функціональні міркування: цитоспектрофотометрія при забарвленні за Фельгеном
Додаток 1.3. Клінічні паралелі: моноклональні антитіла в медицині
Додаток 1.4. Функціональні міркування: правила користування світловим мікроскопом
Гістологія 101
2. Клітина. Цитоплазма
Загальна будова клітини та її цитоплазми
Мембранні органели
Немембранні органели
Включення
Цитоплазматичний матрикс
Додаток 2.1. Клінічні паралелі: лізосомні хвороби накопичення
Додаток 2.2. Клінічні паралелі: порушення організації та будови мікротрубочок і філаментів
Додаток 2.3. Клінічні паралелі: атипова дуплікація центріолей та рак
Гістологія 101
3. Клітина. Ядро
Загальна характеристика ядра
Компоненти ядра
Відновлення клітини
Клітинний цикл
Загибель клітини
Додаток 3.1. Клінічні паралелі: цитогенетичне тестування
Додаток 3.2. Клінічні паралелі: регуляція клітинного циклу та лікування раку
Гістологія 101
4. Тканини: концепція і класифікація
Тканини: загальна характеристика
Епітелій
Сполучна тканина
М’язова тканина
Нервова тканина
Ембріональний розвиток тканин (гістогенез)
Визначення типу тканини
Додаток 4.1. Клінічні паралелі: Тератоми яєчників
Гістологія 101
5. Епітеліальна тканина
Структура і функції епітеліальної тканини: загальна характеристика
Класифікація епітеліальної тканини
Полярність епітеліальних клітин
Вільна поверхня епітеліальних клітин та її модіфікації
Бічна поверхня епітеліальних клітин і міжклітинні сполучення
Базальна поверхня епітеліальних клітин та її спеціалізовані структури, що забезпечують прикріплення клітини до позаклітинного матриксу
Залози
Оновлення епітеліальних клітин
Додаток 5.1. Клінічні паралелі: метаплазія епітелію
Додаток 5.2. Клінічні паралелі: первинна циліарна дискінезія (синдром нерухомих війок)
Додаток 5.3. Клінічні паралелі: міжклітинні контакти як мішень для патогенних агентів
Додаток 5.4. Функціональні міркування: терміни «базальна мембрана» і «базальна пластинка»
Додаток 5.5. Функціональні міркування: слизові і серозні мембрани
Гістологія 101
Ілюстрації (атлас)
Ілюстрація 1. Одношаровий плоский і одношаровий кубоїдний епітелій
Ілюстрація 2. Одношаровий і багатошаровий епітелій
Ілюстрація 3. Багатошаровий епітелій та епітеліоїдна тканина
6. Сполучна тканина
Сполучна тканина: загальна характеристика
Emбріональна сполучна тканина
Власне сполучна тканина
Волокна сполучної тканини
Міжклітинна речовина
Клітини сполучної тканини
Додаток 6.1. Клiнічні паралелі: колагенопатії
Дoдаток 6.2. Клiнiчні паралелі: сонячне випромінювання та молекулярні зміни у шкірі при фотостарінні
Додаток 6.3. Клінічні паралелі: роль міофібробластів у загоєнні ран
Додаток 6.4. Функціональні міркування: система мононуклеарних фагоцитів
Додаток 6.5. Клінічні паралелі: роль мастоцитів і базофілів у розвитку алергійних реакцій
Гістологія 101
Ілюстрації (атлас)
Ілюстрація 4. Пухка і щільна неоформлена сполучна тканина
Ілюстрація 5. Щільна оформлена сполучна тканина, сухожилки і зв’язки
Ілюстрація 6. Еластичні волокна та еластичні мембрани
7. Хрящова тканина
Хрящова тканина: загальна характеристика
Гіалінова хрящова тканина (гіаліновий хрящ)
Еластична хрящова тканина (еластичний хрящ)
Волокниста хрящова тканина (волокнистий хрящ)
Хондрогенез і ріст хряща
Регенерація гіалінового хряща
Додаток 7.1. Клінічні паралелі: остеоартрит
Додаток 7.2. Клінічні паралелі: злоякісні пухлини хряща (хондросаркоми)
Гістологія 101
Ілюстрації (атлас)
Ілюстрація 7. Гіаліновий хрящ
Ілюстрація 8. Гіаліновий хрящ. Скелет плода
Ілюстрація 9. Еластичний хрящ
Ілюстрація 10. Волокнистий хрящ
8. Кісткова тканина
Кісткова тканина: загальна характеристика
Загальна структура кісток
Типи кісткової тканини
Клітини кісткової тканини
Формування кісткової тканини
Біологічна мінералізація та пухирці матриксу
Кісткова тканина як мішень для ендокринних гормонів і як ендокринний орган
Біологічні основи відновлення кістки
Додаток 8.1. Клінічні паралелі: захворювання суглобів
Додаток 8.2. Клінічні паралелі: остеопороз
Додаток 8.3. Клінічні паралелі: вплив харчових компонентів на формування кісткової тканини
Додаток 8.4. Функціональні міркування: гормональна регуляція росту кісток
Гістологія 101
Ілюстрації (атлас)
Ілюстрація 11. Шліф кістки
Ілюстрація 12. Кістка і кісткова тканина
Ілюстрація 13. Внутрішньохрящове скостеніння I
Ілюстрація 14. Внутрішньохрящове скостеніння II
Ілюстрація 15. Перетинчасте скостеніння
9. Жирова тканина
Жирова тканина: загальна характеристика
Біла жирова тканина
Бура жирова тканина
Трансдиференціація жирової тканини
Додаток 9.1. Клінічні паралелі: ожиріння
Додаток 9.2. Клінічні паралелі: пухлини жирової тканини
Додаток 9.3. Клінічні паралелі: ПЕТ-сканування та інтерференція бурої жирової тканини
Гістологія 101
Ілюстрації (атлас)
Ілюстрація 16. Жирова тканина
10. Кров
Кров: загальна характеристика
Плазма крові
Еритроцити
Лейкоцити
Тромбоцити
Розгорнутий загальний аналіз крові
Кровотворення (гемопоез)
Кістковий мозок
Додаток 10.1. Клінічні паралелі: системи груп крові AB0 і Rh (резус)
Додаток 10.2. Клінічні паралелі: підтипи гемоглобіну А у хворих на цукровий діабет
Додаток 10.3. Клінічні паралелі: патологічні зміни гемоглобіну
Додаток 10.4. Клінічні паралелі: спадкові аномалії нейтрофілів; хронічна гранульоматозна хвороба
Додаток 10.5. Клінічні паралелі: розпад гемоглобіну і жовтяниця
Додаток 10.6. Клінічні паралелі: клітинний склад кісткового мозку
Гістологія 101
Ілюстрації (атлас)
Ілюстрація 17. Еритроцити і гранулоцити
Ілюстрація 18. Агранулоцити і червоний кістковий мозок
Ілюстрація 19. Еритроцитопоез
Ілюстрація 20. Гранулоцитопоез
11. М’язова тканина
М’язова тканина: загальна характеристика і класифікація
Скелетна м’язова тканина
Ceрцева м’язова тканина
Гладка м’язова тканина
Додаток 11.1. Функціональні міркування: метаболізм та ішемія м’язів
Додаток 11.2. Клінічні паралелі: м’язові дистрофії – дефіцит дистрофіну та дистрофін-асоційованих білків
Додаток 11.3. Клінічні паралелі: тяжка міастенія
Додаток 11.4. Функціональні міркування: порівняння трьох типів м’язової тканини
Гістологія 101
Ілюстрації (атлас)
Ілюстрація 21. Скелетна м’язова тканина І, світлова мікроскопія
Ілюстрація 22. Скелетна м’язова тканина IІ, електронна мікроскопія
Ілюстрація 23. М’язово-сухожилкове з’єднання
Ілюстрація 24. Серцева м’язова тканина
Ілюстрація 25. Серцева м’язова тканина. Провідні м’язові волокна – волокна Пуркіньє
Ілюстрація 26. Гладка м’язова тканина
12. Нервова тканина
Нервова система: загальна характеристика
Склад нервової тканини
Нейрон
Підтримувальні клітини нервової тканини: нейроглія
Походження клітин нервової тканини
Будова периферичної нервової системи
Будова автономної нервової системи
Будова центральної нервової системи
Відповідь нейронів на пошкодження
Додаток 12.1. Клінічні паралелі: хвороба Паркінсона
Додаток 12.2. Клінічні паралелі: демієлінізувальні захворювання
Додаток 12.3. Клінічні паралелі: реактивний гліоз – утворення рубця у структурах центральної нервової системи
Гістологія 101
Ілюстрації (атлас)
Ілюстрація 27. Симпатичні та спинномозкові ганглії
Ілюстрація 28. Периферичний нерв
Ілюстрація 29. Великий (кінцевий) мозок
Ілюстрація 30. Мозочок
Ілюстрація 31. Спинний мозок

Авторы книги Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. Том 1 / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс

Войцех Павліна — доктор медицини, член Американської асоціації анатомів, Професор анатомії та медичної освіти, Член Американської асоціації анатомів, Завідувач кафедри анатомії, Кафедра акушерства та гінекології, Завідувач навчальної лабораторії з опанування практичних навичок, Коледж медицини і науки Клініки ім. Мейо, Рочестер, Міннесота.
Майкл Г. Росс — доктор філософії (покійний), Професор і почесний завідувач, Кафедра анатомії та клітинної біології, Коледж медицини Університету Флориди,Ґейнсвілл, Флорида.
 
Наукові редактори перекладу
Олександр Степаненко — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету.
Юрій Чайковський — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України.

Характеристики книги Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. Том 1 / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology, 8th edition публикуется в соответствии с договором с компанией Wolters Kluwer Health Inc., USA
Форма: печатная книга (издание)
Язык: украинский
Год: 2021
Количество страниц: 480 (цветные, крупноформатные)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
Вес: 1.688 кг
ISBN: 978-617-505-884-8 (9786175058848)
О.Л.
2022-12-07 14:03:14
Рекомендую. Це комплексна книга: підручник + атлас. Дуже інформативна. Наглядна, кольорова, багата на малюнки. Сподобалося виділення ключових слів у тексті. Дякую авторам.
Ответить
Віктор
2022-11-19 21:54:01
Неперевершені ілюстрації.
Рекомендую як найкращій підручник з предмету.
Ответить
Саня Ровный
2021-11-24 17:24:01
Когда, примерно, второй том выйдет?
Ответить
Менеджер Сергій
2021-11-25 08:55:45
Доброго дня! Дякуємо за звернення. Другий том готується. Дата випуску буде оголошена пізніше. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене книгу авторов Войцеха Павлины, Майкла Г. Росса Гистология: учебник и атлас. С основами клеточной и молекулярной биологии на украинском языке, а также прочитать онлайн фрагмент книги и скачать бесплатно информацию о ней. ВСИ «Медицина»