Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Аналітична хімія. Якісний аналіз: навчально-методичний посібник (ВНЗ III—IV р. а.) / Т.Д. Рева, О.М. Чихало, Г.М. Зайцева та ін.

Аналітична хімія. Якісний аналіз: навчально-методичний посібник (ВНЗ III—IV р. а.) / Т.Д. Рева, О.М. Чихало, Г.М. Зайцева та ін.

В наличии
175 грн
Авторы: Рева Татьяна Дмитриевна, Чихало Оксана Михайловна, Зайцева Галина Николаевна и др.
Гриф: рекомендуется ученым советом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
Аудитория: для студентов студентов высших медицинских и фармацевтических учебных заведений — университетов, институтов и академий
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 280
ISBN: 978-617-505-578-6
ВСИ «Медицина»

Описание книги Аналітична хімія. Якісний аналіз: навчально-методичний посібник (ВНЗ III—IV р. а.) / Т.Д. Рева, О.М. Чихало, Г.М. Зайцева та ін.

Пропонований посібник містить матеріал, викладений на сучасному науковому рівні, з теорії та практики якісного хімічного напівмікроаналізу, необхідний для визначення найважливіших катіонів і аніонів.
Посібник складено відповідно до вимог і обсягу програми з якісного хімічного аналізу для фармацевтичних факультетів. Значну увагу приділено реакціям катіонів і аніонів, які мають значення у фармації, що вигідно вирізняє посібник серед раніше виданих з цієї дисципліни, чітко сформульовано особливості мікрокристалоскопічного, краплинного, дробного і хроматографічного методів аналізу йонів, використано також деякі нові реакції, описані за останні роки в сучасній науковій літературі.
Для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів — університетів, інститутів й академій.

Содержание книги Аналітична хімія. Якісний аналіз: навчально-методичний посібник (ВНЗ III—IV р. а.) / Т.Д. Рева, О.М. Чихало, Г.М. Зайцева та ін.

Передмова | Правила роботи і безпеки в хіміко-аналітичній лабораторії | Вступ | Основні поняття хімічного якісного аналізу | Професійна орієнтація студентів | ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ | Способи виконання аналітичних реакцій | Чутливість аналітичних реакцій | ТЕОРІЯ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ | ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ СИЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ | Загальна концентрація і активність йонів у розчині | Йонна сила розчину | Вплив йонної сили розчину на коефіцієнт активності йонів | Завдання для перевірки знань | ЗАКОН ДІЇ МАС, ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ | ГЕТЕРОГЕННІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ ОСАД— НАСИЧЕНИЙ РОЗЧИН МАЛОРОЗЧИННИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА ЇХ РОЛЬ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ. ДОБУТОК РОЗЧИННОСТІ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОКЗ РОЗЧИННІСТЮ | Розрахунок розчинності малорозчинних сполук | Умови утворення і розчинення осадів малорозчинних електролітів | Вплив надлишку осаджувача, сольового ефекту, рН, комплексоутворення | Переведення одних малорозчинних електролітів в інші | Дробне осадження та його застосування в якісному аналізі | Вплив різних факторів на повноту утворення і розчинення осадів | Приклади розрахунків з використанням ДР  | КИСЛОТНО-ОСНОВНІ РІВНОВАГИ ТА ЇХ РОЛЬ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ | Протолітична теорія | Теорія розчинів слабких електролітів | Сила кислот і основ | ПРОТОЛІТИЧНІ РІВНОВАГИ У РОЗЧИНАХ СОЛЕЙ | ПРОТОЛІТИЧНІ РІВНОВАГИ В БУФЕРНИХ СИСТЕМАХ | ОКИСНО-ВІДНОВНІ РІВНОВАГИ ТА ЇХ РОЛЬ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ | Константа рівноваги окисно-відновних реакцій | Напрям реакцій окиснення-відновлення | Фактори, що впливають на величину редокс-потенціалу | Окисно-відновні реакції в аналізі | ПРОТОЛІТИЧНІ РІВНОВАГИ У НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ | Класифікація неводних розчинників | Константа автопротолізу | Диференціювальна і нівелювальна дія розчинників | Застосування неводних розчинників в аналізі | РІВНОВАГИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ | Рівновага у розчинах комплексних сполук | Вплив різних факторів на процеси комплексоутворення у розчинах | Застосування реакцій комплексоутворення з неорганічними лігандами в якісному аналізі для розділення, визначення та маскування йонів | Внутрішньокомплексні сполуки йонів з органічними реагентами | Функціонально-аналітичні та аналітико-активні групи в органічних реагентах. Стійкість внутрішньокомплексних сполук | МЕТОДИ РОЗДІЛЕННЯ І КОНЦЕНТРУВАННЯ | Класифікація методів розділення й концентрування | Осадження і співосадження | Екстракція | ХРОМАТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ | Принцип хроматографії. Класифікація хроматографічних методів аналізу | Класифікація хроматографічних методів | Принцип і основні визначення методу ТШХ | Матеріали, що застосовуються у методі ТШХ | Техніка експерименту в ТШХ | Розшифрування хроматограм | Паперова хроматографія | Осадова хроматографія | Завдання для перевірки знань | ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ КАТІОНІВ | Катіони І аналітичної групи | Професійна орієнтація студентів | Аналіз суміші йонів І аналітичної групи | Завдання для перевірки знань | Тестові завдання з бази даних ЛІІ «КРОК 1. Фармація» | Катіони П аналітичної групи | Професійна орієнтація студентів | Систематичний аналіз йонів ІІ аналітичної групи | Тестові завдання з бази даних ЛІІ «КРОК 1. Фармація» | Катіони Ш аналітичної групи | Професійна орієнтація студентів | Систематичний аналіз йонів ІІІ аналітичної групи | Аналіз суміші катіонів I—III аналітичних груп | Завдання для перевірки знань | Катіони ГУ аналітичної групи | Професійна орієнтація студентів  | Систематичний аналіз йонів ІУ аналітичної групи | Катіони V аналітичної групи | Професійна орієнтація студентів | Систематичний аналіз йонів V аналітичної групи | Катіони VI аналітичної групи | Професійна орієнтація студентів  | Систематичний аналіз йонів V! аналітичної групи | Систематичний хід аналізу суміші катіонів IV—VI аналітичних груп за кислотно-основною класифікацією | Завдання для перевірки знань | Тестові завдання з бази даних ЛІІ «Крок 1. Фармація» | ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ АНІОНІВ | Професійна орієнтація студентів | Аніони І аналітичної групи | Аніони ІІ аналітичної групи | Аніони ІІІ аналітичної групи | Реакції аніонів органічних кислот | Професійна орієнтація студентів | Систематичний аналіз сульфуровмісних йонів S2-, S2O32- SO32-, SO42- | Аналіз суміші йонів СІ-, Br-, I- | Аналіз суміші йонів NO3- і NO2- | Методи аналізу сумішей аніонів різних аналітичних груп | Аналіз суміші аніонів дробним методом | Систематичний аналіз суміші аніонів | Завдання для перевірки знань | АНАЛІЗ СУМІШЕЙ КАТІОНІВ І АНІОНІВ (ЯКІСНИЙ ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЧОВИНИ) | Підготовка речовини до якісного хімічного аналізу | Попередні спостереження і випробування | Переведення аналізованого зразка у розчин | Переведення катіонів II—VI аналітичних груп у малорозчинні карбонати або гідроксиди | Відокремлення катіонів методом йонообмінної хроматографії | Аналіз суміші катіонів і аніонів | Завдання для перевірки знань  | Список використаної літератури

Авторы книги Аналітична хімія. Якісний аналіз: навчально-методичний посібник (ВНЗ III—IV р. а.) / Т.Д. Рева, О.М. Чихало, Г.М. Зайцева та ін.

Т.Д. Рева, О.М. Чхало, ГМ. Зайцева, В.Л. Сліпчук, В.О. Калібабчук

Характеристики книги Аналітична хімія. Якісний аналіз: навчально-методичний посібник (ВНЗ III—IV р. а.) / Т.Д. Рева, О.М. Чихало, Г.М. Зайцева та ін.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 280
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 400 г
ISBN: 978-617-505-578-6

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Аналитическая химия. Качественный анализ: учебно-методическое пособие (ВУЗ ІІІ—ІV ур. а.) / Т.Д. Рева, О.М. Чихало, Г.Н. Зайцева и др. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна получить подробную информацию (фото, содержание, авторы, отзывы, характеристики, описание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Винница, Житомир, Тернополь, Николаев, Кировоград, Запорожье, Черкассы, Днепропетровск, Хмельницкий, Ровно, Ужгород, Полтава, Чернигов, Ивано-Франковск, Луцк, Харьков, Сумы, Луганск, Черновцы, Кременчуг, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 537-63-62, 581-15-67.