Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Медична біологія: посібник з практичних занять / О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов. — 2-е видання

Медична біологія: посібник з практичних занять / О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов. — 2-е видання

В наличии
340 грн272 грн
Авторы: А.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.Н. Гринкевич, А.В. Костыльов; под редакцией А.В. Романенко
Гриф: Рекомендовано МОН
Аудитория: для студентов медицинских учреждений высшего образования
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2020, 2-е (стереотипное)
Количество страниц: 472 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-789-6

 

Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Медична біологія: посібник з практичних занять / О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов. — 2-е видання

Посібник з медичної біології підготовлено згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. У ньому подано практичні роботи за темами курсу «Медична біологія». Наведено науково-методичне обґрунтування кожної теми. Ситуаційні задачі, контрольні тести, запитання, вправи, а також ілюстрації допомагають засвоїти та закріпити набуті знання.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Содержание книги Медична біологія: посібник з практичних занять / О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов. — 2-е видання

Передмова
Розділ 1. Біологія клітин
Тема 1. Мікроскопічні методи біологічних досліджень
Тема 2. Клітина — основна структурно-функціональна одиниця живого
Тема 3. Молекулярні компоненти клітини. Роль нуклеїнових кислот у збереженні й передаванні спадкової інформації
Тема 4. Біосинтез білка, його етапи та значення. Генетичний код
Тема 5. Молекулярні основи регуляції експресії генів
Тема 6. Клітинний цикл. Мітоз
Контрольні питання до розділу 1
Розділ 2. Біологія індивідуального розвитку
Тема 7. Статеві клітини. Мейоз. Гаметогенез
Тема 8. Онтогенез організмів. Запліднення. Дроблення
Тема 9. Гаструляція. Гістогенез та органогенез.Періоди розвитку плода. Постнатальний період онтогенезу
Контрольні питання до розділу 2
Розділ 3. Основи генетики людини
Тема 10. Закономірності успадкування генів, що зумовлюють прояв ознак
Тема 11. Генотип як система взаємодіючих генів організму
Тема 12. Хромосомна теорія спадковості. Повне і неповне зчеплення генів. Успадкування, зчеплене зі статтю
Тема 13. Мінливість організмів. Причини та механізми виникнення спадкових хвороб
Тема 14. Дерматогліфіка як метод генетики людини. Близнюковий метод
Тема 15. Генеалогічний аналіз
Тема 16. Цитогенетичний метод. Визначення каріотипу
Тема 17. Визначення Х-хроматину в соматичних клітинах. Застосування методів генетики в медико-генетичному консультуванні
Тема 18. Генетика популяції. Застосування популяційно-статистичного методу для генетичної характеристики людства
Контрольні питання до розділу 3
Розділ 4. Екологія та медична паразитологія
Тема 19. Організм і середовище. Людина та біосфера
Тема 20. Паразитичні найпростіші. Саркодові. Інфузорії
Тема 21. Паразитичні найпростіші. Джгутикові. Споровики
Тема 22. Паразитичні плоскі черви. Сисуни
Тема 23. Паразитичні плоскі черви. Стьожкові
Тема 24. Паразитичні круглі черви
Тема 25. Овогельмінтоскопія
Тема 26. Членистоногі. Ракоподібні як проміжні хазяїни гельмінтів. Кліщі — збудники та переносники збудників хвороб
Тема 27. Паразитичні членистоногі. Двокрилі — збудники та переносники збудників хвороб
Тема 28. Паразитичні членистоногі: воші, блохи, клопи.Таргани
Тема 29. Різноманітність та медичне значення отруйних організмів
Контрольні питання до розділу 4
Література

Авторы книги Медична біологія: посібник з практичних занять / О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов. — 2-е видання

О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов; за ред. О.В. Романенка

Характеристики книги Медична біологія: посібник з практичних занять / О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов. — 2-е видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год и номер издания: 2020, 2-е (стереотипное)
Количество страниц: 472 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 680 г
ISBN: 978-617-505-789-6 (9786175057896)

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене книгу авторов А.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.Н. Гринкевич, А.В. Костыльова Медицинская биология: пособие по практическим занятиям на украинском языке, а также прочитать онлайн фрагмент книги и скачать бесплатно информацию о нее. ВСИ «Медицина»