Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

В наявності
270 грн
Автори: Анатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко, Леся Вікторівна Линовицька та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів I—IІІ рівнів акредитації

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 664
ISBN: 978-617-505-399-7
ВСВ «Медицина»

Опис книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів.
Висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Наведено основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за своєю клінічною картиною захворюваннями, а також методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини, механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики й лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання. Докладно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клінічної картини й діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному та фізіотерапевтичному методам лікування.
У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Зміст книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

Вступ | Розділ 1. IСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТОМАТОЛОГІЇ | Розділ 2. АНАТОМІЧНА БУДОВА ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ | Розділ 3. ГІСТОЛОГІЧНА БУДОВА ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ, ПУЛЬПИ, ПЕРІОДОНТА І СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА | Емаль | Дентин | Цемент | Пульпа зуба | Періодонт | Розділ 4. БУДОВА ПАРОДОНТА | Ясна | Комірковий відросток | Кровопостачання та іннервація пародонта | Розділ 5. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА | Анатомічні особливості окремих ділянок слизової оболонки порожини рота | Гістологічні особливості будови слизової оболонки порожнини рота | Розділ 6. РОТОВА РІДИНА (СЛИНА) І МІКРОФЛОРА ПОРОЖНИНИ РОТА | Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ | Розділ 8. ПЛОМБУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | Постійні пломбувальні матеріали | Цементи | Металеві пломбувальні матеріали | Полімерні пломбувальні матеріали | Компомери | Тимчасові пломбувальні матеріали | Матеріали для ізолювальних прокладок | Лікувальні пломбувальні матеріали | Пломбувальні матеріали для заповнення кореневих каналів зубів | Розділ 9. ПРЕПАРУВАННЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН | Етапи препарування каріозної порожнини | Препарування каріозних порожнин різних класів | Розділ 10. ПЛОМБУВАННЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН | Розділ 11. ЕНДОДОНТІЯ | Ендодонтичні інструменти | Методи ендодонтичного лікування зубів | Етапи лікування пульпіту різними методами | Пломбування кореневих каналів | Способи пломбування кореневого каналу | Розділ 12. МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО | Опитування хворого | Об’єктивне обстеження | Розділ 13. НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ | Ураження зубів, які виникають у період фолікулярного розвитку | Ураження зубів, які виникають після прорізування | Розділ 14. КАРІЄС ЗУБІВ | Теорії виникнення карієсу зубів | Хіміко-паразитарна теорія | Сучасні бачення виникнення карієсу | Класифікація карієсу | Клінічна картина карієсу зубів | Диференціальна діагностика карієсу | Лікування карієсу | Ремінералізивна терапія карієсу | Оперативне лікування карієсу (пломбування) | Знеболювання під час лікування зубів | Препарування каріозних порожнин | Пломбування каріозних порожнин | Загальне лікування карієсу | Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування карієсу | Помилки й ускладнення, що виникають під час препарування та пломбування каріозної порожнини | Розділ 15. ПУЛЬПІТ | Етіологія і патогенез пульпіту | Класифікація пульпіту | Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика пульпіту | Гострий пульпіт | Хронічний пульпіт | Загострений хронічний пульпіт | Лікування пульпіту | Знеболювання під час лікування пульпіту | Загальні принципи лікування | Хірургічні методи лікування пульпіту | Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування пульпіту | Розділ 16. ПЕРІОДОНТИТ | Eтіологія і патогенез періодонтиту | Клінічна картина, класифікація, діагностика періодонтиту | Класифікація періодонтиту | Гострий періодонтит | Хронічний періодонтит | Загострений хронічний періодонтит | Лікування періодонтиту | Консервативне лікування періодонтиту | Фізичні методи лікування періодонтиту | Консервативно-хірургічні методи лікування періодонтиту | Помилки та ускладнення, що виникають під час лікування періодонтиту | Ротовий сепсис | Розділ 17. ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТА | Особливості обстеження пацієнта із захворюваннями пародонта | Iндексна оцінка стану тканин пародонта | Функціональні методи дослідження пародонта | Методи дослідження кісткової тканини щелеп | Лабораторні методи діагностики | Клінічна картина та діагностика захворювань пародонта | Етіологія та патогенез захворювань пародонта | Запальні захворювання пародонта | Дистрофічно-запальні захворювання пародонта | Прогресивні ідіопатичні захворювання | Лікування захворювань пародонта | Місцеве лікування | Медикаментозне лікування захворювань пародонта | Хірургічне лікування | Ортопедичне лікування | Фізіотерапевтичні методи лікування | Загальне лікування | Розділ 18. ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА | Особливості обстеження пацієнта із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота | Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота | Iнфекційні захворювання слизової оболонки порожнини рота | Герпетична інфекція | Грип | Кір | Iнфекцiйний мононуклеоз | СНIД | Бактеріальні інфекції | Захворювання губ | Хейлiт | Хвороби язика | Передпухлиннi захворювання i пухлини слизової оболонки порожнини рота i червоної облямiвки губ | Рак слизової оболонки порожнини рота i червоної облямівки губ | Змiни слизової оболонки порожнини рота при алергiйних ураженнях | Змiни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоiмунним компонентом | Пухирчатка | Червоний плоский лишай | Змiни слизової оболонки порожнини рота при екзогенних iнтоксикацiях | Змiни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях внутрiшнiх органiв i систем | Нейростоматологічні захворювання | Розділ 19. ПРОФІЛАКТИКА ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | Основні положення | Профілактика карієсу та його ускладнень | Профілактика некаріозних уражень зубів | Профілактика захворювань пародонта | Профілактика захворювань слизової оболонки порожнини рота | Індивідуальні профілактичні заходи | Література

Автори книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин, I.Г. Дікова, Ж.I. Рахній, I.М. Скиба

Характеристики книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 664
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1,014 кг
ISBN: 
978-617-505-399-7

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути інформацію (фото, відгуки, опис, характеристики, автори, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Львів, Луганськ, Кіровоград, Запоріжжя, Рівне, Чернівці, Кременчук, Івано-Франківськ, Миколаїв, Луцьк, Чернігів, Житомир, Ужгород, Харків, Черкаси, Тернопіль, Хмельницький, Суми, Вінниця, Полтава, Дніпропетровськ, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.