Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

В наявності
980 грн
Автори: Анатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко, Леся Вікторівна Линовицька та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів I—IІІ рівнів акредитації

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 664 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-399-7
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів.
Висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Наведено основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за своєю клінічною картиною захворюваннями, а також методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини, механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики й лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання. Докладно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клінічної картини й діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному та фізіотерапевтичному методам лікування.
У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Зміст книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

Вступ
Розділ 1. Історія розвитку стоматології
Розділ 2. Анатомічна будова постійних зубів
Розділ 3. Гістологічна будова твердих тканин зубів, пульпи, періодонта і слизової оболонки порожнини рота
Емаль
Дентин
Цемент
Пульпа зуба
Періодонт
Розділ 4. Будова пародонта
Ясна
Комірковий відросток
Кровопостачання та іннервація пародонта
Розділ 5. Анатомо-фізіологічні та гістологічні особливості слизової оболонки порожнини рота
Анатомічні особливості окремих ділянок слизової оболонки порожини рота
Гістологічні особливості будови слизової оболонки порожнини рота
Розділ 6. Ротова рідина (слина) і мікрофлора порожнини рота
Розділ 7. Організація та обладнання стоматологічного кабінету
Розділ 8. Пломбувальні матеріали
Постійні пломбувальні матеріали
Цементи
Металеві пломбувальні матеріали
Полімерні пломбувальні матеріали
Компомери
Тимчасові пломбувальні матеріали
Матеріали для ізолювальних прокладок
Лікувальні пломбувальні матеріали
Пломбувальні матеріали для заповнення кореневих каналів зубів
Розділ 9. Препарування каріозних порожнин
Етапи препарування каріозної порожнини
Препарування каріозних порожнин різних класів
Розділ 10. Пломбування каріозних порожнин
Розділ 11. Ендодонтія
Ендодонтичні інструменти
Методи ендодонтичного лікування зубів
Етапи лікування пульпіту різними методами
Пломбування кореневих каналів
Способи пломбування кореневого каналу
Розділ 12. Методи обстеження хворого
Опитування хворого
Об’єктивне обстеження
Розділ 13. Некаріозні ураження твердих тканин зубів
Ураження зубів, які виникають у період фолікулярного розвитку
Ураження зубів, які виникають після прорізування
Розділ 14. Карієс зубів
Теорії виникнення карієсу зубів
Хіміко-паразитарна теорія
Сучасні бачення виникнення карієсу
Класифікація карієсу
Клінічна картина карієсу зубів
Диференціальна діагностика карієсу
Лікування карієсу
Ремінералізивна терапія карієсу
Оперативне лікування карієсу (пломбування)
Знеболювання під час лікування зубів
Препарування каріозних порожнин
Пломбування каріозних порожнин
Загальне лікування карієсу
Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування карієсу
Помилки й ускладнення, що виникають під час препарування та пломбування каріозної порожнини
Розділ 15. Пульпіт
Етіологія і патогенез пульпіту
Класифікація пульпіту
Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика пульпіту
Гострий пульпіт
Хронічний пульпіт
Загострений хронічний пульпіт
Лікування пульпіту
Знеболювання під час лікування пульпіту
Загальні принципи лікування
Хірургічні методи лікування пульпіту
Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування пульпіту
Розділ 16. Періодонтит
Eтіологія і патогенез періодонтиту
Клінічна картина, класифікація, діагностика періодонтиту
Класифікація періодонтиту
Гострий періодонтит
Хронічний періодонтит
Загострений хронічний періодонтит
Лікування періодонтиту
Консервативне лікування періодонтиту
Фізичні методи лікування періодонтиту
Консервативно-хірургічні методи лікування періодонтиту
Помилки та ускладнення, що виникають під час лікування періодонтиту
Ротовий сепсис
Розділ 17. Захворювання пародонта
Особливості обстеження пацієнта із захворюваннями пародонта
Iндексна оцінка стану тканин пародонта
Функціональні методи дослідження пародонта
Методи дослідження кісткової тканини щелеп
Лабораторні методи діагностики
Клінічна картина та діагностика захворювань пародонта
Етіологія та патогенез захворювань пародонта
Запальні захворювання пародонта
Дистрофічно-запальні захворювання пародонта
Прогресивні ідіопатичні захворювання
Лікування захворювань пародонта
Місцеве лікування
Медикаментозне лікування захворювань пародонта
Хірургічне лікування
Ортопедичне лікування
Фізіотерапевтичні методи лікування
Загальне лікування
Розділ 18. Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Особливості обстеження пацієнта із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота
Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота
Iнфекційні захворювання слизової оболонки порожнини рота
Герпетична інфекція
Грип
Кір
Iнфекцiйний мононуклеоз
СНIД
Бактеріальні інфекції
Захворювання губ
Хейлiт
Хвороби язика
Передпухлиннi захворювання i пухлини слизової оболонки порожнини рота i червоної облямiвки губ
Рак слизової оболонки порожнини рота i червоної облямівки губ
Змiни слизової оболонки порожнини рота при алергiйних ураженнях
Змiни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоiмунним компонентом
Пухирчатка
Червоний плоский лишай
Змiни слизової оболонки порожнини рота при екзогенних iнтоксикацiях
Змiни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях внутрiшнiх органiв i систем
Нейростоматологічні захворювання
Розділ 19. Профілактика основних стоматологічних захворювань
Основні положення
Профілактика карієсу та його ускладнень
Профілактика некаріозних уражень зубів
Профілактика захворювань пародонта
Профілактика захворювань слизової оболонки порожнини рота
Індивідуальні профілактичні заходи
Література

Автори книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин, I.Г. Дікова, Ж.I. Рахній, I.М. Скиба

Характеристики книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 664 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1,014 кг
ISBN: 
978-617-505-399-7
Іщенко Соломія
2023-08-22 15:22:37
Мені з усіх запропонованих книжок у розділі Стоматологія оця здалася найбільш простою для сприйняття пересічною людиною, яка не спеціаліст. Найцінніше у ній - це Розділ 19. Профілактика основних стоматологічних захворювань. Бо лікувати - у клініках лікують, але не усі розказують, як за ротовою порожниною доглядати, аби менше звертатися до лікаря і покращити загальний стан зубів, хоча читала, що гарні зуби чи погані - це спадкове.
Відповісти
Наталя
2023-05-30 22:25:50
Гарна книга як для стоматолога-початківця, так і стоматолога-практика. Дякую за швидку доставку
Відповісти

1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути інформацію (фото, відгуки, опис, характеристики, автори, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Львів, Луганськ, Кіровоград, Запоріжжя, Рівне, Чернівці, Кременчук, Івано-Франківськ, Миколаїв, Луцьк, Чернігів, Житомир, Ужгород, Харків, Черкаси, Тернопіль, Хмельницький, Суми, Вінниця, Полтава, Дніпропетровськ, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.