Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

В наличии
До завершения акции:
980 грн882 грн
Автори: Анатолий Васильевич Борисенко, Марина Юрьевна Антоненко, Леся Викторовна Линовицкая и др.; под редакцией Анатолия Вавильевича Борисенко
Гриф: утверджено МОЗ Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений I—IІІ уровня аккредитации

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 664 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-399-7
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів.
Висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Наведено основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за своєю клінічною картиною захворюваннями, а також методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини, механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики й лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання. Докладно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клінічної картини й діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному та фізіотерапевтичному методам лікування.
У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Содержание книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

Вступ
Розділ 1. Історія розвитку стоматології
Розділ 2. Анатомічна будова постійних зубів
Розділ 3. Гістологічна будова твердих тканин зубів, пульпи, періодонта і слизової оболонки порожнини рота
Емаль
Дентин
Цемент
Пульпа зуба
Періодонт
Розділ 4. Будова пародонта
Ясна
Комірковий відросток
Кровопостачання та іннервація пародонта
Розділ 5. Анатомо-фізіологічні та гістологічні особливості слизової оболонки порожнини рота
Анатомічні особливості окремих ділянок слизової оболонки порожини рота
Гістологічні особливості будови слизової оболонки порожнини рота
Розділ 6. Ротова рідина (слина) і мікрофлора порожнини рота
Розділ 7. Організація та обладнання стоматологічного кабінету
Розділ 8. Пломбувальні матеріали
Постійні пломбувальні матеріали
Цементи
Металеві пломбувальні матеріали
Полімерні пломбувальні матеріали
Компомери
Тимчасові пломбувальні матеріали
Матеріали для ізолювальних прокладок
Лікувальні пломбувальні матеріали
Пломбувальні матеріали для заповнення кореневих каналів зубів
Розділ 9. Препарування каріозних порожнин
Етапи препарування каріозної порожнини
Препарування каріозних порожнин різних класів
Розділ 10. Пломбування каріозних порожнин
Розділ 11. Ендодонтія
Ендодонтичні інструменти
Методи ендодонтичного лікування зубів
Етапи лікування пульпіту різними методами
Пломбування кореневих каналів
Способи пломбування кореневого каналу
Розділ 12. Методи обстеження хворого
Опитування хворого
Об’єктивне обстеження
Розділ 13. Некаріозні ураження твердих тканин зубів
Ураження зубів, які виникають у період фолікулярного розвитку
Ураження зубів, які виникають після прорізування
Розділ 14. Карієс зубів
Теорії виникнення карієсу зубів
Хіміко-паразитарна теорія
Сучасні бачення виникнення карієсу
Класифікація карієсу
Клінічна картина карієсу зубів
Диференціальна діагностика карієсу
Лікування карієсу
Ремінералізивна терапія карієсу
Оперативне лікування карієсу (пломбування)
Знеболювання під час лікування зубів
Препарування каріозних порожнин
Пломбування каріозних порожнин
Загальне лікування карієсу
Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування карієсу
Помилки й ускладнення, що виникають під час препарування та пломбування каріозної порожнини
Розділ 15. Пульпіт
Етіологія і патогенез пульпіту
Класифікація пульпіту
Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика пульпіту
Гострий пульпіт
Хронічний пульпіт
Загострений хронічний пульпіт
Лікування пульпіту
Знеболювання під час лікування пульпіту
Загальні принципи лікування
Хірургічні методи лікування пульпіту
Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування пульпіту
Розділ 16. Періодонтит
Eтіологія і патогенез періодонтиту
Клінічна картина, класифікація, діагностика періодонтиту
Класифікація періодонтиту
Гострий періодонтит
Хронічний періодонтит
Загострений хронічний періодонтит
Лікування періодонтиту
Консервативне лікування періодонтиту
Фізичні методи лікування періодонтиту
Консервативно-хірургічні методи лікування періодонтиту
Помилки та ускладнення, що виникають під час лікування періодонтиту
Ротовий сепсис
Розділ 17. Захворювання пародонта
Особливості обстеження пацієнта із захворюваннями пародонта
Iндексна оцінка стану тканин пародонта
Функціональні методи дослідження пародонта
Методи дослідження кісткової тканини щелеп
Лабораторні методи діагностики
Клінічна картина та діагностика захворювань пародонта
Етіологія та патогенез захворювань пародонта
Запальні захворювання пародонта
Дистрофічно-запальні захворювання пародонта
Прогресивні ідіопатичні захворювання
Лікування захворювань пародонта
Місцеве лікування
Медикаментозне лікування захворювань пародонта
Хірургічне лікування
Ортопедичне лікування
Фізіотерапевтичні методи лікування
Загальне лікування
Розділ 18. Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Особливості обстеження пацієнта із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота
Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота
Iнфекційні захворювання слизової оболонки порожнини рота
Герпетична інфекція
Грип
Кір
Iнфекцiйний мононуклеоз
СНIД
Бактеріальні інфекції
Захворювання губ
Хейлiт
Хвороби язика
Передпухлиннi захворювання i пухлини слизової оболонки порожнини рота i червоної облямiвки губ
Рак слизової оболонки порожнини рота i червоної облямівки губ
Змiни слизової оболонки порожнини рота при алергiйних ураженнях
Змiни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоiмунним компонентом
Пухирчатка
Червоний плоский лишай
Змiни слизової оболонки порожнини рота при екзогенних iнтоксикацiях
Змiни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях внутрiшнiх органiв i систем
Нейростоматологічні захворювання
Розділ 19. Профілактика основних стоматологічних захворювань
Основні положення
Профілактика карієсу та його ускладнень
Профілактика некаріозних уражень зубів
Профілактика захворювань пародонта
Профілактика захворювань слизової оболонки порожнини рота
Індивідуальні профілактичні заходи
Література

Авторы книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин, I.Г. Дікова, Ж.I. Рахній, I.М. Скиба

Характеристики книги Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 664 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 1,014 кг
ISBN: 
978-617-505-399-7
Іщенко Соломія
2023-08-22 15:22:37
Мені з усіх запропонованих книжок у розділі Стоматологія оця здалася найбільш простою для сприйняття пересічною людиною, яка не спеціаліст. Найцінніше у ній - це Розділ 19. Профілактика основних стоматологічних захворювань. Бо лікувати - у клініках лікують, але не усі розказують, як за ротовою порожниною доглядати, аби менше звертатися до лікаря і покращити загальний стан зубів, хоча читала, що гарні зуби чи погані - це спадкове.
Ответить
Наталя
2023-05-30 22:25:50
Гарна книга як для стоматолога-початківця, так і стоматолога-практика. Дякую за швидку доставку
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Стоматологические заболевания: терапевтическая стоматология: учебник (ВУЗ I—III р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицкая и др.; под ред. А.В. Борисенко (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна получить детальную информацию (фото, описание, характеристики, отзывы, авторы, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Запорожье, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Кременчуг, Черкассы, Полтава, Николаев, Ужгород, Луцк, Черновцы, Чернигов, Харьков, Сумы, Житомир, Тернополь, Луганск, Ровно, Винница, Кировоград, Днепропетровск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.