Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

В наявності
580 грн464 грн
Автори: Микола Михайлович Рожко, Зоряна Богданівна Попович, Віра Дмитрівна Куроєдова та ін.; за редакцією Миколи Михайловича Рожка
Гриф: допущено МОЗ України
Аудиторія: для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магі­странтів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 872 (кольорові)
ISBN: 978-617-505-239-6
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

У підручнику висвітлено питання організації стоматологічної допомоги населенню, клініки ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку, ортодонтії.
Викладено сучасний стан правового забезпечення організації стоматологічної допомоги населенню України, сучасні аспекти клінічного матеріалознавства, діагностики, клінічної картини й лікування дефектів зубів і зубних рядів та сучасних технологій виготовлення ортопедичних конструкцій. Розглянуто питання діагностики, лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці.
Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магі­странтів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.

Зміст книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

Передмова
Розділ 1. Організація стоматологічної допомоги населенню
Міська стоматологічна поліклініка
Організація стоматологічної допомоги на сільській лікарській дільниці
Організація стоматологічної допомоги сільському населенню у районі
Обласна стоматологічна поліклініка
Стаціонарна допомога стоматологічним хворим
Стоматологічна допомога дітям
Показники діяльності закладів охорони здоров'я та спеціалістів, які працюють у них, з надання стоматологічної допомоги населенню
Розділ 2. Ортопедична стоматологія
Матеріалознавство в ортопедичній стоматології
Вимоги до зуботехнічних матеріалів та їх властивості
Основні та допоміжні матеріали
Відбитки та відбиткові матеріали у клініці ортопедичної стоматології
Моделі та матеріали для їх виготовлення
Метали і сплави, що використовують в ортопедичній стоматології. Особливості їх застосування
Пластмаси у зубопротезній справі
Композиційні матеріали для облицювання зубних протезів
Керамічні маси, їх види та застосування
Моделювальні матеріали та їх використання
Формувальні маси
Абразивні матеріали
Штучні зуби
Матеріали для фіксації незнімних конструкцій
Штучні коронки
Виготовлення пластмасових коронок
Виготовлення штампованих металевих коронок
Комбінована коронка за бєлкіним
Комбінована коронка за бородюком
Виготовлення напівкоронок
Виготовлення телескопічних коронок
Виготовлення поясних (екваторних) коронок
Виготовлення суцільнолитих коронок
Виготовлення металопластмасових коронок
Виготовлення металокерамічних коронок
Виготовлення вінірів
Виготовлення вкладок
Заміщення часткових дефектів зубних рядів мостоподібними протезами
Штамповано-паяні мостоподібні протези
Мостоподібні протези з пластмаси
Заміщення дефектів зубних рядів суцільнолитими мостоподібними протезами
Металопластмасові мостоподібні протези
Заміщення дефектів зубних рядів металокерамічними мостоподібними протезами
Безметалева кераміка
Адгезивні мостоподібні протези
Розбірні незнімні мостоподібні протези
Знімні мостоподібні протези
Помилки та ускладнення, що можуть виникати в разі застосування мостоподібних протезів
Техніка розрізання і зняття металевих коронок
Комп'ютерні технології у стоматології
Заміщення дефектів зубних рядів частковими знімними конструкціями зубних протезів
Конструкція сучасного знімного протеза
Фіксація часткових знімних пластинкових протезів
Вибір опорних зубів для кламерної фіксації
Виготовлення часткових знімних пластинкових протезів
Визначення та фіксація центрального співвідношення щелеп
Техніка встановлення штучних зубів
Гіпсування воскових репродукцій у стоматологічні кювети
Накладання часткового знімного пластинкового протеза
Часткові знімні пластинкові протези з металевим базисом
Заміщення дефектів зубних рядів бюгельними протезами
Фіксація і стабілізація бюгельних протезів
Атачмени
Особливості розміщення дуг на верхній та нижній щелепі
Виготовлення бюгельних протезів
Паралелометрія, методи проведення
Технологія виготовлення суцільнолитих бюгельних протезів на вогнетривких моделях
Конструювання штучних зубних рядів та виготовлення базисів бюгельних протезів
Накладання бюгельного протеза
Лагодження бюгельних протезів
Ускладнення та помилки у разі виготовлення бюгельних протезів
Клінічна картина та протезування у разі повної відсутності зубів
Обстеження хворого з повною відсутністю зубів
Спеціальна підготовка ротової порожнини перед протезуванням
Фіксація, стабілізація та рівновага повних знімних пластинкових протезів
Виготовлення повних знімних пластинкових протезів
Методики та техніка виготовлення індивідуальних ложок
Функціональні відбитки
Отримання робочих гіпсових моделей, виготовлення воскових базисів з прикусними оклюзійними валиками
Визначення та фіксація центрального співвідношення беззубих щелеп
Вибір штучних зубів
Оклюдатори, артикулятори
Встановлення (конструювання) штучних зубних рядів по склу при ортогнатичному співвідношенні беззубих щелеп
Встановлення штучних зубів при прогенічному співвідношенні беззубих щелеп
Встановлення штучних зубів при прогнатичному співвідношенні беззубих щелеп
Встановлення зубів по пришліфованому оклюзійному валику
Перевірка конструкції повних знімних пластинкових протезів
Технологія виготовлення базисів протезів із м'якою підкладкою
Фіксація повних знімних пластинкових протезів. Корекція, процеси адаптації
Реакція тканин протезного ложа на знімні протези
Особливості повторного протезування хворих повними знімними протезами
Способи лагодження знімних пластинкових протезів
Ортопедичне лікування при патологічній стертості твердих тканин зубів
Етіологія та патогенез патологічної стертості твердих тканин зубів
Класифікації патологічної стертості зубів
Ортопедичне лікування у разі патологічної стертості твердих тканин зубів
Профілактика патологічної стертості зубів
Ортопедичне лікування при захворюваннях тканин пародонта
Захворювання тканин пародонта
Види шинування та класифікація шин
Ортопедичне лікування в комплексній терапії захворювань тканин пародонта
Розділ 3. Ортодонтія
Ортогнатичний прикус
Морфологія ортогнатичного тимчасового та змінного прикусу
Морфологія ортогнатичного постійного прикусу
Особливості будови скронево-нижньощелепного суглоба у віковому аспекті при ортогнатичному прикусі
Функції ротової порожнини при ортогнатичному прикусі
Класифікації зубо-щелепних аномалій
Класифікація edward h. Angle (1889)
Класифікація д.а. Калвеліса (1957)
Класифікація а.і. Бетельмана (1965)
Класифікація л.п. Григорьєвої (1986)
Класифікація вооз (1989)
Етіологія зубо-щелепних аномалій
Методи дослідження в ортодонтії
Антропометрія
Фотометрія
Вивчення фотографій
Морфометрія контрольно-діагностичної моделі (кдм)
Рентгенологічні методи дослідження
Трг дослідження
Складові ортодонтичного діагнозу
Ступені складності ортодонтичного лікування
Види ортодонтичного лікування
Класифікація ортодонтичних апаратів
Аномалії окремих зубів та зубних рядів
Ортодонтична допомога при вроджених вадах щелепно-лицевої ділянки
Порушення функцій скронево-нижньощелепного суглоба
Ортодонтична допомога при захворюваннях скронево-нижньощелепного суглоба
Профілактика зубо-щелепних аномалій
Диспансеризація в ортодонтії
Документація стоматолога-ортодонта
Розділ 4. Дитяча стоматологія
Розвиток ротової порожнини та зубів
Прорізування тимчасових і постійних зубів
Обстеження дітей у стоматолога
Профілактика карієсу зібів
Карієс
Поширенність карієсу
Карієсогенні чинники
Патогенез карієсу зубів
Класифікація карієсу зубів у дітей
Особливості клінічного перебігу, діагностика та лікування карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей
Пульпіт
Вікові особливості клінічного перебігу пульпіту
Гострий пульпіт
Хронічний пульпіт
Методи діагностики пульпіту
Лікування пульпіту
Періодонтит
Гострий періодонтит
Хронічний періодонтит
Лікування періодонтиту
Вади розвитку твердих тканин зубів, які виникають до прорізування зубів
Захворювання тканин пародонта в дітей і їх профілактика
Етіологія і патогенез захворювань тканин пародонта
Методи діагностики
Клінічна картина захворювань тканин пародонта в дітей
Профілактика захворювань тканин пародонта в дітей
Тестові завдання
Література

Автори книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова, Т.М. Михайленко, І.В. Палійчук, Г.С. Орнат, Л.І. Пелехан, Г.З. Парасюк, Г.В. кіндрат, Г.М. Гаврилів, С.В. Косенко, Є.В. Безвушко, І.З. Децик, В.А. Лабунець, Т.В. Дієва, К.М. Косенко, Л.Б. Галич, В.І. Біда, О.В. Павленко, М.Я. Нідзельський, В.І. Гризодуб, П.М. Скрипніков, В.М. Мудра, А.М. Потапчук, В.П. Неспрядько, М.П. Сисоєв, І.Г. Романенко, М.М. Покровський, Ю.В. Вовк, С.К. Суржанський, М.І. Дмитренко, О.М. Рожко-Гунчак, Р.М. Назарук, Г.М. Давиденко, Є.Д. Бабов, Б.М. Мірчук, О.А. Глазунов, М.С. Драгомирецька, Л.О. Хоменко

Характеристики книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 872 (кольорові)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.675 кг
ISBN: 978-617-505-239-6

 

Оксана
2023-05-30 22:29:34
Підручник стане незамінним помічником ортодонтам, ортопедам у питаннях діагностики, лікування й профілактики стоматологічних захворювань.
Відповісти

1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути докладну інформацію (фото, автори, характеристики, зміст, відгуки, опис, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Дніпропетровськ, Луганськ, Кіровоград, Житомир, Кременчук, Луцьк, Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Ужгород, Чернівці, Миколаїв, Черкаси, Суми, Чернігів, Харків, Полтава, Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.