Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Судова стоматологія: підручник / Б.В. Михайличенко, А.М. Біляков, В.В. Франчук

Судова стоматологія: підручник / Б.В. Михайличенко, А.М. Біляков, В.В. Франчук

В наявності
До завершення акції:
560 грн532 грн
Автори: Б.В. Михайличенко, А.М. Біляков, В.В. Франчук
Гриф: рекомендовано вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Аудиторія: для здобувачів магістерського рівня вищої освіти, лікарів‑практиків, стоматологів, судово-медичних експертів та інших фахівців у галузі судово-медичних знань
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2024
Кількість сторінок: 263 (чорно-білі) + 4 кольорової вклейки
ISBN: 978-617-505-977-7
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Судова стоматологія: підручник / Б.В. Михайличенко, А.М. Біляков, В.В. Франчук

Судова стоматологія — це галузь судово-медичної науки, яка відповідно до потреб правоохоронних органів і судочинства займається науковою судово-медичною розробкою питань стоматологічного характеру. У підручнику викладено судову медицину для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія» ЗВМО з урахуванням стоматологічної профілізації. Матеріал видання представлено на основі сучасних наукових досягнень і змін чинного законодавства, а також узагальненого вітчизняного та світового досвіду експертних досліджень об’єктів стоматологічного походження.
З огляду на сучасні реалії у підручнику:
подано нарис історичного розвитку судової стоматології;
наведено процесуальні та організаційні основи судово‑медичної експертизи;
розкрито особливості проведення судово-медичної експертизи з урахуванням різних видів ушкоджень;
висвітлено методи судово-медичної експертизи вогнепальних ушкоджень, уражень внаслідок хімічних чинників, лазерного та іонізуючого випромінювання тощо;
описано етапи судово-медичної ідентифікації особи за стоматологічним статусом;
приділено увагу судово-медико-криміналістичним методам дослідження;
розглянуто правові аспекти надання медичної допомоги та кримінальної відповідальності медичних працівників за професійно-посадові правопорушення.
Книга призначена для здобувачів магістерського рівня вищої освіти, лікарів‑практиків, стоматологів, судово-медичних експертів та інших фахівців у галузі судово-медичних знань.

Зміст книги Судова стоматологія: підручник / Б.В. Михайличенко, А.М. Біляков, В.В. Франчук

Авторський колектив
Розділ 1. Нарис історичного розвитку судової стоматології
1.1. Становлення та офіційне визнання судової медицини і зуболікування як медичних галузей
1.2. Наукове опрацювання судово-стоматологічних питань
Розділ 2. Судова стоматологія в системі судово-медичних знань. Предмет судової стоматології
Розділ 3. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи
3.1. Поняття про судового експерта, судово-медичного експерта і спеціаліста в галузі судової медицини, їх відповідальність, обов’язки та права
3.2. Роль і місце судово-медичної експертизи в діяльності органів правосуддя та охорони здоров’я
3.3. Структура судово-медичної експертної служби
3.4. Судово-медична документація
3.5. Участь судово-медичного експерта у досудовому слідстві та дізнанні
3.6. Участь судово-медичного експерта у судовому розгляді справ
Розділ 4. Судово-медична танатологія
4.1. Поняття про танатологію як галузь медичної науки
4.2. Ознаки біологічної смерті
4.2.1. Ранні абсолютні ознаки смерті
4.2.2. Пізні абсолютні ознаки смерті
4.3. Післясмертні зміни м’яких тканин ротової порожнини, зубно-щелепного апарату та кісток
4.4. Визначення давності настання смерті (танатохронологія)
4.5. Класифікація смерті
Розділ 5. Особливості організації судово-медичної експертної діяльності
5.1. Загальні відомості про судово-медичну експертизу трупа
5.2. Порядок проведення судово-медичної експертизи трупа
5.2.1. Зовнішнє дослідження трупа
5.2.2. Внутрішнє дослідження трупа
5.2.3. Судово-медичне дослідження скелета обличчя
5.2.4. Пошарове дослідження тканин обличчя
5.2.5. Вилучення матеріалу для лабораторного дослідження
5.3. Особливості судово-медичної експертизи трупів невідомих осіб
5.4. Оформлення результатів судово-медичної експертизи трупа
Розділ 6. Огляд місця події та трупа на місці події
6.1. Поняття про місце події та порядок його огляду
6.2. Дії лікаря під час огляду трупа на місці його виявлення
6.3. Правила вилучення речових доказів біологічного походження на місці події
Розділ 7. Судово-стоматологічна травматологія
7.1. Загальні поняття судово-стоматологічної травматології. Класифікація травм
7.2. Особливості ушкодження м’яких тканин обличчя
7.3. Ушкодження слизової оболонки порожнини рота
7.4. Ушкодження кісток черепа та обличчя
7.5. Ушкодження зубів
7.6. Ушкодження зубами людини та тварин
Розділ 8. Судово-медична експертиза ушкоджень гострими предметами
8.1. Особливості ушкоджень від дії гострих предметів
8.2. Визначення зажиттєвості та давності нанесення ушкоджень м’яких тканин обличчя і зубів
8.3. Загальні відомості про причину смерті при механічній травмі
Розділ 9. Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень
9.1. Загальні відомості про вогнепальну зброю
9.2. Вогнепальні ушкодження від бойової зброї
9.3. Вогнепальні ушкодження від мисливської зброї
9.4. Ушкодження від пострілів з газової зброї
9.5. Лабораторні методи дослідження вогнепальних ушкоджень
Розділ 10. Судово-медична експертиза механічної асфіксії
Розділ 11. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії крайніх температур
11.1. Ушкодження внаслідок дії високої температури
11.2. Особливості дії низької температури
Розділ 12. Судово-медична експертиза при ураженні іонізуючим випромінюванням
12.1. Загальна дія іонізуючого випромінювання
12.2. Особливості проведення судово-медичної експертизи в разі променевої травми
12.3. Гостре променеве ураження
12.4. Хронічне променеве ураження
12.5. Дія малих доз іонізуючого випромінювання
Розділ 13. Судово-медична експертиза ушкоджень від лазерного випромінювання
Розділ 14. Судово-медична експертиза ушкодження тканин обличчя та зубів хімічними чинниками
Розділ 15. Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачуваних та інших осіб
15.1. Судово-медична експертиза ступеня тяжкості тілесного ушкодження
15.2. Визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень при травмі зубно-щелепного апарату
15.3. Експертиза визначення стану здоров’я
Розділ 16. Судово-медична ідентифікація особи за стоматологічним статусом
16.1. Впізнання невідомої особи за словесним портретом
16.2. Iдентифікація невідомої особи за зубною формулою
16.3. Встановлення расової належності за будовою зубів
16.4. Визначення статевої належності за зубно-щелепним апаратом
16.5. Визначення віку за зубами
16.6. Iдентифікація невідомої особи за рентгенограмами
16.7. Iдентифікація особи за рельєфом піднебіння
16.8. Iдентифікація особи за протезом
16.9. Iдентифікація особи за слідами губ
16.10. Визначення професії за змінами зубів
16.11. Судово-медичне встановлення професійних ознак лікаря і техніка, які виготовили зубний протез
16.12. Використання комп’ютерних програм для ідентифікації особи
Розділ 17. Судово-медичні засади ідентифікації особи за слідами зубів
17.1. Iдентифікаційні ознаки зубів
17.2. Iдентифікація особи за слідами-укусами, які залишені зубами
Розділ 18. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного походження
18.1. Загальні положення щодо проведення експертизи
18.2. Судово-медична експертиза крові
18.3. Генотипоскопічна експертиза встановлення індивідуальної належності біологічного зразка
18.4. Встановлення групової належності об’єктів стоматологічного походження
18.5. Експертиза слини
18.6. Судово-цитологічні експертизи об’єктів стоматологічного походження
18.7. Судово-медична експертиза волосся
Розділ 19. Судово-медико-криміналістичні дослідження
19.1.Загальні положення, об’єкти і методи експертиз
19.1.1. Вимірювальні методи
19.1.2. Фотографічні методи
19.1.3. Оптичні методи
19.1.4. Рентгенологічні методи
19.2. Дослідження об’єктів у крайніх променях спектра. Люмінесцентне дослідження
19.3. Визначення металізації та хімічного складу об’єкта дослідження
19.4. Iдентифікаційні дослідження знарядь травми
19.5. Iдентифікаційні дослідження за кістковими залишками і кістками черепа
Розділ 20. Правові аспекти надання медичної допомоги населенню
20.1. Розвиток законодавчих норм, що забезпечують права пацієнта
20.2. Законодавче забезпечення прав пацієнтів в Україні
20.3. Кримінальна відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення
20.4. Захист прав пацієнтів
20.5. Судово-медична експертиза несприятливих наслідків у стоматологічній практиці
Література

Автори книги Судова стоматологія: підручник / Б.В. Михайличенко, А.М. Біляков, В.В. Франчук

Борис Валентинович Михайличенко — доктор медичних наук, професор, лікар — судово-медичний експерт вищої кваліфікаційної категорії, завідувач кафедри судової медицини та медичного права Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.
Андрій Миколайович Біляков — доктор медичних наук, професор, лікар — судово-медичний експерт вищої кваліфікаційної категорії, професор кафедри судової медицини та медичного права Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України, діючий атестований МЮ України судовий експерт за спеціальністю «Cудово-­медична експертиза».
Валентин Васильович Франчук — доктор медичних наук, професор, лікар — судово-медичний експерт, професор кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, завідувач курсу судової медицини Тернопільського національного медичного університету імені I.Я. Горбачевського МОЗ України.

Характеристики книги Судова стоматологія: підручник / Б.В. Михайличенко, А.М. Біляков, В.В. Франчук

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2024
Кількість сторінок: 263 (чорно-білі) + 4 кольорової вклейки
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16 (14,5х21,5 см)
Дата випуску: 24.04.2024
ISBN: 978-617-505-977-7 (9786175059777)

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці можна ознайомитися і купити підручник авторів Б.В. Михайличенка, А.М. Білякова, В.В. Франчука Судова стоматологія українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн фрагмент книги і скачати інформацію про неї. ВСВ «Медицина»