Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

В наличии
До завершения акции:
580 грн464 грн
Авторы: Николай Михайлович Рожко, Зоряна Богдановна Попович, Вера Дмитриевна Куроедова и др.; под редакцией Николая Михайловича Рожко
Гриф: допущено МОЗ Украины
Аудитория: для врачей-интернов стоматологов факультетов последипломного образования, магистрантов, аспирантов, клинических ординаторов, врачей-стоматологов
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2012
Количество страниц: 872 (цветные)
ISBN: 978-617-505-239-6
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

У підручнику висвітлено питання організації стоматологічної допомоги населенню, клініки ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку, ортодонтії.
Викладено сучасний стан правового забезпечення організації стоматологічної допомоги населенню України, сучасні аспекти клінічного матеріалознавства, діагностики, клінічної картини й лікування дефектів зубів і зубних рядів та сучасних технологій виготовлення ортопедичних конструкцій. Розглянуто питання діагностики, лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці.
Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магі­странтів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.

Содержание книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

Передмова
Розділ 1. Організація стоматологічної допомоги населенню
Міська стоматологічна поліклініка
Організація стоматологічної допомоги на сільській лікарській дільниці
Організація стоматологічної допомоги сільському населенню у районі
Обласна стоматологічна поліклініка
Стаціонарна допомога стоматологічним хворим
Стоматологічна допомога дітям
Показники діяльності закладів охорони здоров'я та спеціалістів, які працюють у них, з надання стоматологічної допомоги населенню
Розділ 2. Ортопедична стоматологія
Матеріалознавство в ортопедичній стоматології
Вимоги до зуботехнічних матеріалів та їх властивості
Основні та допоміжні матеріали
Відбитки та відбиткові матеріали у клініці ортопедичної стоматології
Моделі та матеріали для їх виготовлення
Метали і сплави, що використовують в ортопедичній стоматології. Особливості їх застосування
Пластмаси у зубопротезній справі
Композиційні матеріали для облицювання зубних протезів
Керамічні маси, їх види та застосування
Моделювальні матеріали та їх використання
Формувальні маси
Абразивні матеріали
Штучні зуби
Матеріали для фіксації незнімних конструкцій
Штучні коронки
Виготовлення пластмасових коронок
Виготовлення штампованих металевих коронок
Комбінована коронка за бєлкіним
Комбінована коронка за бородюком
Виготовлення напівкоронок
Виготовлення телескопічних коронок
Виготовлення поясних (екваторних) коронок
Виготовлення суцільнолитих коронок
Виготовлення металопластмасових коронок
Виготовлення металокерамічних коронок
Виготовлення вінірів
Виготовлення вкладок
Заміщення часткових дефектів зубних рядів мостоподібними протезами
Штамповано-паяні мостоподібні протези
Мостоподібні протези з пластмаси
Заміщення дефектів зубних рядів суцільнолитими мостоподібними протезами
Металопластмасові мостоподібні протези
Заміщення дефектів зубних рядів металокерамічними мостоподібними протезами
Безметалева кераміка
Адгезивні мостоподібні протези
Розбірні незнімні мостоподібні протези
Знімні мостоподібні протези
Помилки та ускладнення, що можуть виникати в разі застосування мостоподібних протезів
Техніка розрізання і зняття металевих коронок
Комп'ютерні технології у стоматології
Заміщення дефектів зубних рядів частковими знімними конструкціями зубних протезів
Конструкція сучасного знімного протеза
Фіксація часткових знімних пластинкових протезів
Вибір опорних зубів для кламерної фіксації
Виготовлення часткових знімних пластинкових протезів
Визначення та фіксація центрального співвідношення щелеп
Техніка встановлення штучних зубів
Гіпсування воскових репродукцій у стоматологічні кювети
Накладання часткового знімного пластинкового протеза
Часткові знімні пластинкові протези з металевим базисом
Заміщення дефектів зубних рядів бюгельними протезами
Фіксація і стабілізація бюгельних протезів
Атачмени
Особливості розміщення дуг на верхній та нижній щелепі
Виготовлення бюгельних протезів
Паралелометрія, методи проведення
Технологія виготовлення суцільнолитих бюгельних протезів на вогнетривких моделях
Конструювання штучних зубних рядів та виготовлення базисів бюгельних протезів
Накладання бюгельного протеза
Лагодження бюгельних протезів
Ускладнення та помилки у разі виготовлення бюгельних протезів
Клінічна картина та протезування у разі повної відсутності зубів
Обстеження хворого з повною відсутністю зубів
Спеціальна підготовка ротової порожнини перед протезуванням
Фіксація, стабілізація та рівновага повних знімних пластинкових протезів
Виготовлення повних знімних пластинкових протезів
Методики та техніка виготовлення індивідуальних ложок
Функціональні відбитки
Отримання робочих гіпсових моделей, виготовлення воскових базисів з прикусними оклюзійними валиками
Визначення та фіксація центрального співвідношення беззубих щелеп
Вибір штучних зубів
Оклюдатори, артикулятори
Встановлення (конструювання) штучних зубних рядів по склу при ортогнатичному співвідношенні беззубих щелеп
Встановлення штучних зубів при прогенічному співвідношенні беззубих щелеп
Встановлення штучних зубів при прогнатичному співвідношенні беззубих щелеп
Встановлення зубів по пришліфованому оклюзійному валику
Перевірка конструкції повних знімних пластинкових протезів
Технологія виготовлення базисів протезів із м'якою підкладкою
Фіксація повних знімних пластинкових протезів. Корекція, процеси адаптації
Реакція тканин протезного ложа на знімні протези
Особливості повторного протезування хворих повними знімними протезами
Способи лагодження знімних пластинкових протезів
Ортопедичне лікування при патологічній стертості твердих тканин зубів
Етіологія та патогенез патологічної стертості твердих тканин зубів
Класифікації патологічної стертості зубів
Ортопедичне лікування у разі патологічної стертості твердих тканин зубів
Профілактика патологічної стертості зубів
Ортопедичне лікування при захворюваннях тканин пародонта
Захворювання тканин пародонта
Види шинування та класифікація шин
Ортопедичне лікування в комплексній терапії захворювань тканин пародонта
Розділ 3. Ортодонтія
Ортогнатичний прикус
Морфологія ортогнатичного тимчасового та змінного прикусу
Морфологія ортогнатичного постійного прикусу
Особливості будови скронево-нижньощелепного суглоба у віковому аспекті при ортогнатичному прикусі
Функції ротової порожнини при ортогнатичному прикусі
Класифікації зубо-щелепних аномалій
Класифікація edward h. Angle (1889)
Класифікація д.а. Калвеліса (1957)
Класифікація а.і. Бетельмана (1965)
Класифікація л.п. Григорьєвої (1986)
Класифікація вооз (1989)
Етіологія зубо-щелепних аномалій
Методи дослідження в ортодонтії
Антропометрія
Фотометрія
Вивчення фотографій
Морфометрія контрольно-діагностичної моделі (кдм)
Рентгенологічні методи дослідження
Трг дослідження
Складові ортодонтичного діагнозу
Ступені складності ортодонтичного лікування
Види ортодонтичного лікування
Класифікація ортодонтичних апаратів
Аномалії окремих зубів та зубних рядів
Ортодонтична допомога при вроджених вадах щелепно-лицевої ділянки
Порушення функцій скронево-нижньощелепного суглоба
Ортодонтична допомога при захворюваннях скронево-нижньощелепного суглоба
Профілактика зубо-щелепних аномалій
Диспансеризація в ортодонтії
Документація стоматолога-ортодонта
Розділ 4. Дитяча стоматологія
Розвиток ротової порожнини та зубів
Прорізування тимчасових і постійних зубів
Обстеження дітей у стоматолога
Профілактика карієсу зібів
Карієс
Поширенність карієсу
Карієсогенні чинники
Патогенез карієсу зубів
Класифікація карієсу зубів у дітей
Особливості клінічного перебігу, діагностика та лікування карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей
Пульпіт
Вікові особливості клінічного перебігу пульпіту
Гострий пульпіт
Хронічний пульпіт
Методи діагностики пульпіту
Лікування пульпіту
Періодонтит
Гострий періодонтит
Хронічний періодонтит
Лікування періодонтиту
Вади розвитку твердих тканин зубів, які виникають до прорізування зубів
Захворювання тканин пародонта в дітей і їх профілактика
Етіологія і патогенез захворювань тканин пародонта
Методи діагностики
Клінічна картина захворювань тканин пародонта в дітей
Профілактика захворювань тканин пародонта в дітей
Тестові завдання
Література

Авторы книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова, Т.М. Михайленко, І.В. Палійчук, Г.С. Орнат, Л.І. Пелехан, Г.З. Парасюк, Г.В. кіндрат, Г.М. Гаврилів, С.В. Косенко, Є.В. Безвушко, І.З. Децик, В.А. Лабунець, Т.В. Дієва, К.М. Косенко, Л.Б. Галич, В.І. Біда, О.В. Павленко, М.Я. Нідзельський, В.І. Гризодуб, П.М. Скрипніков, В.М. Мудра, А.М. Потапчук, В.П. Неспрядько, М.П. Сисоєв, І.Г. Романенко, М.М. Покровський, Ю.В. Вовк, С.К. Суржанський, М.І. Дмитренко, О.М. Рожко-Гунчак, Р.М. Назарук, Г.М. Давиденко, Є.Д. Бабов, Б.М. Мірчук, О.А. Глазунов, М.С. Драгомирецька, Л.О. Хоменко

Характеристики книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 1: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. М.М. Рожка

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2012
Количество страниц: 872 (цветные)
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 1.675 кг
ISBN: 
978-617-505-239-6
Оксана
2023-05-30 22:29:34
Підручник стане незамінним помічником ортодонтам, ортопедам у питаннях діагностики, лікування й профілактики стоматологічних захворювань.
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Стоматология: в 2 книгах. — Книга 1: учебник (ВУЗ III—IV ур. а.) / Н.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроедова и др.; под ред. Н.М. Рожко (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете получить информацию (фото, характеристики, отзывы, авторы, описание, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Винница, Днепропетровск, Запорожье, Харьков, Кременчуг, Полтава, Ровно, Чернигов, Луцк, Сумы, Луганск, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Николаев, Ивано-Франковск, Кировоград, Тернополь, Житомир, Черкассы, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.