Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 2 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 2 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

В наявності
До завершення акції:
780 грн702 грн
Обраний том:  Том 1    Том 2 
Автори: Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг; наукові редактори перекладу Ганна Зайченко, Микола Хайтович
Аудиторія: для студентів фармацевтичних і медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів, інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків у галузі фармакології
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Rang & Dale’s Pharmacology, 9th edition публікується відповідно до угоди з компанією Elsevier Limited
Мова: українська
Рік: 2022
Кількість сторінок: 352 (кольорові, великоформатні)
ISBN: 978-617-505-897-8
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 2 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Всесвітньо відомий огляд сучасної фармакології у ваших руках.
Комплексна, але проста у використанні, книга «Фармакологія за Рангом і Дейлом» уже понад 25 років надає студентам та медичним працівникам у всьому світі найголовнішу фундаментальну і клінічну інформацію. У повністю переробленому дев’ятому виданні враховано найактуальніші здобутки в цій галузі, включно з новими і перспективними ліками та останніми дослідженнями. Від самого початку до останньої сторінки ви поступово розширюватимете ваші знання про всі відповідні аспекти фармакології, від розуміння молекулярної структури рецепторів і дії препаратів до клінічного використання найважливіших груп лікарських засобів.
Найновіша інформація у цій швидкозмінній галузі, зокрема значно доопрацьований огляд лікарських засобів для центральної нервової системи, препаратів, які поліпшують когнітивні функції, протиінфекційних засобів, біологічних/біофармацевтичних препаратів, засобів для поліпшення якості життя та багатьох інших.
Кольорове позначення частин книги для швидшого орієнтування і перехресні посилання.
● Роз’яснення складних понять з допомогою блоків «Ключові моменти», «Клінічне використання» і повнокольорових ілюстрацій в усій книзі.
Книга призначена для студентів фармацевтичних і медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів, інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків у галузі фармакології.

Зміст книги Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 2 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Передмова
Подяки
ЧАСТИНА 4.НЕРВОВА СИСТЕМА
38. Центральна нервова система: хімічна сигналізація та дія лікарських засобів 
Стислий виклад розділу 
Вступ 
Хімічна сигналізація в нервовій системі 
Мішені для дії лікарських засобів 
Дія лікарських засобів на центральну нервову систему 
Гематоенцефалічний бар’єр 
Класифікація психотропних лікарських засобів 
Список використаної та рекомендованої літератури 
39. Амінокислотні медіатори 
Стислий виклад розділу 
Збудливі амінокислоти 
Збудливі амінокислоти як медіатори у ЦНС 
Метаболізм та вивільнення збудливих амінокислот 
Глутамат 
Підтипи глутаматних рецепторів 
Синаптична пластичність та довготривале синаптичне потенціювання 
Лікарські засоби, що впливають на глутаматні рецептори 
γ-Аміномасляна кислота (ГАМК) 
Синтез, зберігання та функціонування 
Рецептори ГАМК: структура та фармакологічні властивості 
Лікарські засоби, що впливають на рецептори ГАМК 
Гліцин 
Висновки 
Список використаної та рекомендованої літератури 
40. Інші нейромедіатори та модулятори 
Стислий виклад розділу 
Вступ 
Норадреналін 
Норадренергічні шляхи у ЦНС 
Функціональні аспекти 
Дофамін 
Дофамінергічні шляхи у ЦНС 
Дофамінові рецептори 
Функціональні аспекти 
5-Гідрокситриптамін 
Серотонінові шляхи в ЦНС 
Серотонінові рецептори в ЦНС 
Функціональні аспекти 
Лікарські засоби, які застосовуються у клінічній практиці 
Ацетилхолін 
Холінергічні шляхи в ЦНС 
Ацетилхолінові рецептори 
Функціональні аспекти 
Пурини 
Гістамін 
Інші медіатори у ЦНС 
Мелатонін 
Оксид азоту 
Ліпідні медіатори 
Заключне слово 
Список використаної та рекомендованої літератури 
41. Нейродегенеративні захворювання 
Стислий виклад розділу 
Місфолдинг та агрегація білків при хронічних нейродегенеративних захворюваннях 
Механізми нейрональної смерті 
Ексайтотоксичність 
Апоптоз 
Оксидативний стрес 
Ішемічне ураження мозку 
Патофізіологія 
Терапевтичні підходи 
Хвороба Альцгеймера 
Патогенез хвороби Альцгеймера 
Терапевтичні підходи 
Хвороба Паркінсона 
Ознаки хвороби Паркінсона 
Патогенез хвороби Паркінсона 
Фармакотерапія хвороби Паркінсона 
Хвороба Гантінгтона 
Бічний аміотрофічний склероз 
Спінальна м’язова атрофія 
Розсіяний склероз 
Список використаної та рекомендованої літератури 
42. Загальні анестетики 
Стислий виклад розділу 
Вступ 
Механізм дії загальних анестетиків 
Жиророзчинність 
Вплив на іонні канали 
Вплив на нервову систему 
Вплив на серцево-судинну та дихальну системи 
Неінгаляційні (внутрішньовенні) загальні анестетики 
Пропофол 
Тіопентал 
Етомідат 
Інші неінгаляційні анестетики 
Інгаляційні анестетики 
Фармакокінетичні аспекти 
Окремі інгаляційні анестетики 
Ізофлуран, дезфлуран, севофлуран, енфлуран та галотан 
Закис азоту 
Збалансована анестезія 
Список використаної та рекомендованої літератури 
43. Анальгетики 
Стислий виклад розділу 
Нейронні механізми болю 
Ноцицептивні аферентні нейрони 
Модуляція ноцицептивного шляху 
Нейропатичний біль 
Хімічні сигнали на ноцицептивному шляху 
Знеболювальні лікарські засоби 
Опіоїдні препарати 
Парацетамол 
Лікування хронічного болю 
Інші знеболювальні ліки 
Нові підходи 
Список використаної та рекомендованої літератури 
44. Місцеві анестетики та інші препарати, які впливають на натрієві канали 
Стислий виклад розділу 
Місцеві анестетики 
Хімічні аспекти 
Механізм дії 
Фармакокінетичні аспекти 
Нові підходи 
Інші препарати, які впливають на натрієві канали 
Тетродотоксин і сакситоксин 
Препарати, які впливають на проникливість натрієвих каналів 
Список використаної та рекомендованої літератури 
45. Анксіолітичні та снодійні препарати 
Стислий виклад розділу 
Природа тривоги та її лікування 
Вивчення анксіолітичної активності 
Моделі тривоги у тварин 
Тести на людях 
Препарати для лікування тривоги 
Відстрочені анксіолітичні ефекти СІЗЗС та буспірону 
Бензодіазепіни та подібні до них препарати 
Інші потенційні анксіолітичні препарати 
Препарати для лікування порушень сну (гіпнотичні, снодійні препарати) 
Індукція сну бензодіазепінами 
Список використаної та рекомендованої літератури 
46. Протиепілептичні препарати 
Стислий виклад розділу 
Вступ 
Природа епілепсії 
Види епілепсії 
Нейронні механізми та моделі епілепсії у тварин 
Протиепілептичні препарати 
Карбамазепін 
Фенітоїн 
Вальпроєва кислота (вальпроат) 
Етосуксимід 
Фенобарбітал 
Бензодіазепіни 
Нові протиепілептичні препарати 
Нові препарати 
Інші показання до застосування протиепілептичних препаратів 
Протиепілептичні препарати і вагітність 
М’язовий спазм та м’язові релаксанти 
Список використаної та рекомендованої літератури 
47. Антипсихотичні лікарські засоби 
Стислий виклад розділу 
Вступ 
Природа шизофренії 
Етіологія і патогенез шизофренії 
Антипсихотичні лікарські засоби 
Класифікація антипсихотичних лікарських засобів 
Клінічна ефективність лікування шизофренії 
Інше застосування антипсихотичних лікарських засобів 
Фармакологічні властивості 
Небажані ефекти 
Фармакокінетичні аспекти 
Майбутній розвиток 
Список використаної та рекомендованої літератури 
48. Антидепресанти 
Стислий виклад розділу 
Природа депресії 
Теорії виникнення депресії 
Моноамінова теорія 
Негативне афективне упередження 
Нейроендокринні механізми 
Трофічні ефекти та нейропластичність 
Антидепресанти 
Класифікація антидепресантів 
Тестування антидепресантів 
Механізм дії антидепресантів 
Інгібітори зворотного захоплення моноамінів 
Антагоністи моноамінових рецепторів 
Інгібітори моноаміноксидази 
Агоніст мелатоніну 
Кетамін 
Інші антидепресивні методи 
Клінічна ефективність лікування антидепресантами 
Майбутнє антидепресантів 
Терапія стимуляцією мозку 
Фармакотерапія біполярного афективного розладу 
Літій 
Протиепілептичні лікарські засоби 
Антипсихотичні лікарські засоби другого покоління 
Список використаної та рекомендованої літератури 
49. Психоактивні засоби 
Стислий виклад розділу 
Вступ 
Психомоторні стимулятори 
Амфетаміни 
Метилфенідат 
Модафініл 
Кокаїн 
МДМА 
Катинони 
Метилксантини 
Нікотин 
Фармакологічні ефекти нікотину 
Фармакокінетичні аспекти 
Толерантність і залежність 
Шкідливий вплив тютюнокуріння 
Підсилювачі когнітивних функцій 
Психоделічні препарати 
LSD, псилоцибін і мескалін 
Інші психоделічні препарати 
Кетамін та пов’язані речовини 
Депресанти 
Етанол 
Фармакологічні ефекти етанолу 
Фармакокінетичні аспекти 
Толерантність і залежність 
Синтетичні канабіноїди 
Список використаної та рекомендованої літератури 
50. Зловживання психоактивними засобами та залежність від ліків 
Стислий виклад розділу 
Застосування психоактивних засобів та зловживання ними 
Застосування психоактивних засобів 
Шкода від психоактивних засобів 
Залежність від психоактивних засобів 
Толерантність 
Фармакологічні підходи до лікування залежності від психоактивних засобів 
Список використаної та рекомендованої літератури 
ЧАСТИНА 5.ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ І РАКУ
51. Основні принципи протимікробної хіміотерапії 
Стислий виклад розділу 
Обґрунтування 
Молекулярна основа хіміотерапії 
Бактерії 
Біохімічні реакції як потенційні мішені 
Cформовані структури клітини як потенційні мішені 
Стійкість до антибактеріальних лікарських засобів 
Поширення антибіотикорезистентності 
Біохімічні механізми стійкості до антибіотиків 
Сучасний стан антибіотикорезистентності бактерій 
Список використаної та рекомендованої літератури 
52. Антибактеріальні лікарські засоби 
Стислий виклад розділу 
Вступ 
Антибактеріальні агенти, що впливають на синтез фолатів 
Сульфаніламіди 
Триметоприм 
β-Лактамні антибіотики й інші агенти, що впливають на бактеріальну стінку або синтез мембрани 
Пеніциліни 
Цефалоспорини і цефаміцини 
Інші β-лактамні антибіотики 
Інші антибіотики, що порушують синтез пептидоглікану бактеріальної стінки 
Протимікробні агенти, що впливають на синтез білків бактерій 
Тетрацикліни 
Хлорамфенікол 
Аміноглікозиди 
Макроліди 
Оксазолідинони 
Фузидова кислота 
Стрептограміни 
Кліндаміцин 
Протимікробні агенти, що впливають на топоізомеразу 
Хінолони 
Різні антибактеріальні агенти 
Антимікобактеріальні агенти 
Лікарські засоби, що використовуються
для лікування туберкульозу 
Лікарські засоби для лікування прокази 
Можливі нові антибактеріальні лікарські засоби 
Список використаної та рекомендованої літератури 
53. Противірусні лікарські засоби 
Стислий виклад розділу 
Інформація про віруси 
Схема вірусної структури 
Приклади патогенних вірусів 
Функція та період життя вірусів 
Взаємодія вірусу і хазяїна 
Захист хазяїна від вірусів 
Вірусні «трюки» проти захисту хазяїна 
ВІЛ та СНІД 
Індукція хвороби 
Перебіг інфекції 
Противірусні лікарські засоби 
Інгібітори зворотної транскриптази 
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази 
Інгібітори протеаз 
Інгібітори полімераз ДНК 
Інгібітори нейрамінідази та інгібітори розбирання вірусної оболонки 
Лікарські засоби, що діють через інші механізми 
Біофармацевтичні противірусні лікарські засоби 
Інші агенти 
Комбінована терапія ВІЛ 
Перспективи розроблення нових противірусних лікарських засобів 
Список використаної та рекомендованої літератури 
54. Протигрибкові лікарські засоби 
Стислий виклад розділу 
Гриби та грибкові інфекції 
Лікарські засоби, що використовуються для лікування грибкових інфекцій 
Протигрибкові антибіотики 
Синтетичні протигрибкові лікарські засоби 
Майбутні розробки 
Список використаної та рекомендованої літератури 
55. Антипротозойні лікарські засоби 
Стислий виклад розділу 
Вступ 
Взаємодія паразит–хазяїн 
Малярія та протималярійні лікарські засоби 
Життєвий цикл малярійного паразита 
Протималярійні лікарські засоби 
Нові потенційні протималярійні лікарські засоби 
Амебіаз та амебіцидні лікарські засоби 
Трипаносомоз та трипаноцидні лікарські засоби 
Інші протозойні інфекції та лікарські засоби, що використовуються для їх лікування 
Лейшманіоз 
Трихомоніаз 
Гіардіаз 
Токсоплазмоз 
Пневмоцист 
Майбутні дослідження 
Список використаної та рекомендованої літератури 
56. Антигельмінтні лікарські засоби 
Стислий виклад розділу 
Гельмінтні інфекції 
Антигельмінтні лікарські засоби 
Резистентність до антигельмінтних лікарських засобів 
Вакцини та інші нові підходи 
Список використаної та рекомендованої літератури 
57. Протипухлинні лікарські засоби 
Стислий виклад розділу 
Вступ 
Патогенез раку 
Генез ракової клітини 
Особливі характеристики ракових клітин 
Загальні принципи цитотоксичності препаратів проти раку 
Препарати проти раку 
Алкілувальні препарати та споріднені сполуки 
Антиметаболіти 
Цитотоксичні антибіотики 
Рослинні похідні 
Гормони 
Антагоністи гормонів 
Моноклональні антитіла 
Інгібітори протеїнкінази 
Різні препарати 
Стійкість до препаратів проти раку 
Комбінована терапія 
Контроль блювання та мієлосупресії 
Майбутні дослідження 
Список використаної та рекомендованої літератури 
ЧАСТИНА 6. СПЕЦІАЛЬНІ ТЕМИ
58. Шкідливий вплив ліків 
Стислий виклад розділу 
Вступ 
Класифікація побічних реакцій на лікарські засоби 
Побічні ефекти, що відповідають фармакологічній дії лікарського засобу 
Побічні ефекти, не пов’язані з відомою фармакологічною дією лікарських засобів 
Токсичність лікарських засобів 
Тестування токсичності 
Загальні механізми індукованого токсинами пошкодження клітин та їх загибелі 
Мутагенез та оцінювання генотоксичного потенціалу 
Імунологічні реакції на лікарські засоби 
Імунологічні механізми 
Клінічні види алергійної відповіді на лікарські засоби 
Список використаної та рекомендованої літератури 
59. Лікарські засоби для забезпечення способу життя та для спорту 
Стислий виклад розділу 
Що таке лікарські засоби для забезпечення способу життя? 
Класифікація лікарських засобів для забезпечення способу життя 
Лікарські засоби та статеві відносини 
Лікарські засоби у спорті 
Анаболічні стероїди 
Гормон росту людини 
Стимулювальні лікарські засоби 
Висновок 
Список використаної та рекомендованої літератури 
60. Відкриття та розробка ліків 
Стислий виклад розділу 
Етапи проєкту 
Етап відкриття лікарського засобу 
Доклінічне дослідження 
Клінічне дослідження 
Біофармацевтичні препарати 
Комерційні аспекти 
Майбутні перспективи 
Підсумки 
Список використаної та рекомендованої літератури 
Покажчик 

Автори книги Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 2 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Джеймс М. Ріттер — доктор філософії, член Королівської колегії лікарів, почесний член Британського фармакологічного товариства, член Академії медичних наук.
Почесний професор клінічної фармакології, Королівський коледж Лондону, Привілейований член, Трініті Хол, головний лікар-консультант Клінічного підрозділу Кембриджу (ГлаксоСмітКляйн), Лікарня імені Джона Адденбрука, Кембридж, Велика Британія.
Род Флавер — доктор філософії, доктор правознавства, доктор наук, почесний член Британського фармакологічного товариства, член Академії медичних наук, член Королівського товариства.
Почесний професор фармакології, Лікарня святого Варфоломія і Лондонська школа медицини, Лондонський університет королеви Марії, Лондон, Велика Британія.
Ґрем Гендерсон — доктор філософії, член Королівського біологічного товариства, почесний член Британського фармакологічного товариства.
Професор фармакології, Бристольський університет, Бристоль, Велика Британія.
Юн Конг Лоук — бакалавр медицини і бакалавр хірургії, доктор медицини, член Королівської колегії лікарів, член Британського фармакологічного товариства.
Професор медицини і фармакології, Норвіцька медична школа, Університет Східної Англії, Норвіч, Велика Британія.
Девід Макюен — доктор філософії, член Королівського біологічного товариства, член Британського фармакологічного товариства, старший член Академії вищої освіти.
Професор молекулярної фармакології/токсикології і завідувач кафедри, Кафедра молекулярної і клінічної фармакології, Ліверпульський університет, Ліверпуль, Велика Британія.
Гамфрі П. Ранг — бакалавр медицини, бакалавр наук, магістр наук, магістр гуманітарних наук, доктор філософії, почесний член Британського фармакологічного товариства, член Академії медичних наук, член Королівського товариства.
Почесний професор фармакології, Університетський коледж Лондону, Лондон, Велика Британія.
 
Наукові редактори перекладу
Ганна Зайченко — доктор медичних наук, професор, член ВГО «Асоціація фармакологів України», член ГО «Національна академія наук вищої освіти України», член Британського фармакологічного товариства, завідувачка кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Микола Хайтович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Характеристики книги Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 2 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Rang & Dale’s Pharmacology, 9th edition публікується відповідно до угоди з компанією Elsevier Limited
Форма: друкована книга (видання)
Мова: українська
Рік: 2022
Кількість сторінок: 352 (кольорові, великоформатні)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
Вага: 1,290 кг
ISBN: 978-617-505-897-8 (9786175058978)
Віолета
2023-01-12 14:25:40
Як на мене, це один із кращих підручників на світовому книжковому ринку для тих, хто вивчає фармакологію в університеті. Встигла придбати обидва томи ще за передоплатою зі знижкою. Приємно, що, нарешті, і наші студенти можуть вчитися за якісними сучасними книгами із фармакології такого рівня. Підручник досить детальний, щоб охоплювати зміст більшості курсів із фармакології, за винятком тих, які є специфічними або спеціалізованими.
Відповісти
Олеся
2022-11-28 11:19:57
Книга, що згодиться не лише студентам, але й лікарям-практикам, а можливо, й багатьом, хто просто цікавиться фармакологією та найновішими тенденціями у цій галузі. Лікарям вона допоможе не лише у щоденній роботі, але й дасть змогу краще зрозуміти зарубіжних колег, осягнути базу, на якій ґрунтується сучасна світова фармакологічна наука.
Важливо, що український переклад зроблено з 9-го англійського видання, виданого в Британії у 2020 році, тобто підручник містить багато оновленої інформації, в ньому розглянуто багато нових лікарських засобів.
Відповісти
Роза Зарипова (FB)
2022-08-09 10:18:58
хорошая книга
Відповісти

1 2

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити книгу авторів Джеймса М. Ріттера, Рода Флавера, Ґрема Гендерсона, Юна Конга Лоука, Девіда Мак’юена, Гамфрі П. Ранга Фармакологія за Рангом і Дейлом українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн і скачати її фрагмент. ВСВ «Медицина»