Телефони

044-235-16-29,  044-581-15-67

з 8:30 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 1 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 1 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Випуск до 31 жовтня 2021
До завершення акції:
970 грн873 грн Продаж за попередньою оплатою
УВАГА! Замовлення книги можливе лише за попередньої оплати онлайн на сайті (Visa/MasterCard, Приват24, LiqPay, Visa Checkout, MasterPass). Доставка оплаченої книги здійснюватиметься одразу після її випуску.
Автори: Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг; наукові редактори перекладу Ганна Зайченко, Микола Хайтович
Аудиторія: для студентів фармацевтичних і медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів, інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків у галузі фармакології
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Rang & Dale’s Pharmacology, 9th edition публікується відповідно до угоди з компанією Elsevier Limited
Мова: українська
Рік: 2021
Кількість сторінок: xii, ≈544 (кольорові)
ISBN: 978-617-505-875-6
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 1 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Всесвітньо відомий огляд сучасної фармакології у ваших руках.
Комплексна, але проста у використанні, книга «Фармакологія за Рангом і Дейлом» уже понад 25 років надає студентам та медичним працівникам у всьому світі найголовнішу фундаментальну і клінічну інформацію. У повністю переробленому дев’ятому виданні враховано найактуальніші здобутки в цій галузі, включно з новими і перспективними ліками та останніми дослідженнями. Від самого початку до останньої сторінки ви поступово розширюватимете ваші знання про всі відповідні аспекти фармакології, від розуміння молекулярної структури рецепторів і дії препаратів до клінічного використання найважливіших груп лікарських засобів.
Найновіша інформація у цій швидкозмінній галузі, зокрема значно доопрацьований огляд лікарських засобів для центральної нервової системи, препаратів, які поліпшують когнітивні функції, протиінфекційних засобів, біологічних/біофармацевтичних препаратів, засобів для поліпшення якості життя та багатьох інших.
Кольорове позначення частин книги для швидшого орієнтування і перехресні посилання.
● Роз’яснення складних понять з допомогою блоків «Ключові моменти», «Клінічне використання» і повнокольорових ілюстрацій в усій книзі.
Книга призначена для студентів фармацевтичних і медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів, інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків у галузі фармакології.

Зміст книги Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 1 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Передмова
Подяки
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
1. Що таке фармакологія?
Огляд
Що таке лікарський засіб?
Походження та джерела отримання ліків
Фармакологія в ХХ і ХХІ століттях
Альтернативні принципи лікування
Виникнення біотехнології
Фармакологія сьогодні
2. Дія лікарських засобів: загальні засади
Огляд
Вступ
Білкові мішені для зв’язування ліків
Рецептори для лікарських засобів
Специфічність препарату
Класифікація рецепторів
Взаємодія ліків і рецепторів
Конкурентний антагонізм
Часткові агоністи та концепція ефективності
Часткові агоністи як антагоністи
Інші види антагонізму ліків
Десенсибілізація та толерантність
Зміна рецепторів
Транслокація рецепторів
Виснаження медіаторів
Змінений метаболізм ліків
Фізіологічна адаптація
Кількісні аспекти взаємодії ліків і рецепторів
Реакція зв'язування
Зв'язування з рецептором в присутності більш ніж одного лікарського препарату
Характер дії ліків
3. Дія лікарських засобів: молекулярні аспекти
Огляд
Білкові мішені для дії ліків
Рецептори
Іонні канали
Ферменти
Транспортери
Рецепторні білки
Клонування рецепторів
Типи рецепторів
Молекулярна структура рецепторів
Тип 1: Лігандовані іонні канали
Тип 2: рецептори, пов’язані з G-білком,
Тип 3: зв’язані з кіназою та споріднені рецептори
Тип 4: Ядерні рецептори
Іонні канали як мішені для лікарських засобів
Іонна вибірковість
Бар'єри
Молекулярна архітектура іонних каналів
Фармакологія іонних каналів
Контроль експресії рецепторів
Рецептори та хвороби
4. Дія лікарських засобів: клітинні аспекти — збудження, скорочення та секреція
Огляд
Регуляція внутрішньоклітинного кальцію
Механізми надходження кальцію
Механізми екструзії кальцію
Механізми вивільнення кальцію
Кальмодулін
Збудження
Клітина в стані "спокою"
Електричні та іонні події, що лежать в основі потенціалу дії
Функція каналу
Скорочення м’язів
Скелетні м’язи
Серцевий м’яз
Гладка мускулатура
Вивільнення хімічних медіаторів
Екзоцитоз
Невезикулярні механізми вивільнення
Епітеліальний іонний транспорт
5. Дія лікарських засобів: біофармацевтичні препарати та генна терапія
Огляд
Вступ
Білкові та олігонуклеотидні біофармацевтичні препарати
Білки та поліпептиди
Моноклональні антитіла
Олігонуклеотиди
Фармакологія білкових та олігонуклеотидних препаратів
Генна терапія
Доставка генів
Контроль експресії гена
Питання безпеки та суспільства
Терапевтичні програми
Заключення
6. Проліферація, апоптоз, відновлення та регенерація клітин
Огляд
Проліферація клітин
Клітинний цикл
Взаємодія між клітинами, факторами росту та позаклітинним матриксом
Ангіогенез
Апоптоз і видалення клітин
Морфологічні зміни при апоптозі
Основні компоненти апоптозу
Шляхи до апоптозу
Патофізіологічні наслідки
Репарація і регенерація
Гіперплазія
Ріст, інвазія та метастазування пухлин
Стовбурові клітини та регенерація
Терапевтичні перспективи
Апоптотичні механізми
Ангіогенез та металопротеїнази
Регуляція клітинного циклу
7. Клітинні механізми: захист організму хазяїна
Огляд
Вступ
Вроджена імунна відповідь
Розпізнавання зразків
Адаптивна імунна відповідь
Фаза індукції
Ефекторна фаза
Системні реакції при запаленні
Роль нервової системи у запаленні
Небажані запальні та імунні реакції
Результат запальної реакції
8. Методи і вимірювання у фармакології
Огляд
Біопроба
Біологічні тест-системи
Загальні принципи біопроби
Тваринні моделі хвороб
Генетичні та трансгенні тваринні моделі
Фармакологічні дослідження за участю людини
Клінічні випробування
Уникнення упередженості
Розмір вибірки
Клінічний результат вимірювання
Плацебо
Мета-аналіз
Баланс користі та ризику
9. Всмоктування та розподіл лікарських засобів
Огляд
Вступ
Фізичні процеси, що лежать в основі розподілу ліків
Рух молекул лікарського засобу через клітинні бар'єри
Зв’язування ліків з білками плазми
Розоділ у жирову та інші тканини
Абсорбція та шляхи введення ліків
Пероральне введення
Оромукозальне (під’язикове або щічне) введення
Ректальне введення
Нанесення на епітеліальні поверхні
Поширення ліків в організмі
Відсіки для рідини в організмі
Обсяг розподілу
Спеціальні системи доставки ліків
10. Метаболізм та елімінація лікарських засобів
Огляд
Вступ
Метаболізм лікарських засобів
Реакція фази 1
Реакція фази 2
Стереоселективність
Інгібування P450
Індукція мікросомальних ферментів
Пресистемний метаболізм («ефект першого проходження»)
Фармакологічно активні метаболіти лікарського препарату
Взаємодія ліків внаслідок індукції або інгібування ферментів
Виведення ліків та метаболітів
Біліарна екскреція та ентерогепатична циркуляція
Ниркова екскреція ліків та метаболітів
Взаємодія ліків внаслідок зміненої екскреції ліків
11. Фармакокінетика
Огляд
Вступ: визначення та застосування фармакокінетики
Використання фармакокінетики
Сфери застосування фармакокінетики
Елімінація лікарських засобів у вигляді кліренсу
Однокамерна модель
Ефект багаторазового дозування
Вплив зміни швидкості поглинання
Більш складні кінетичні моделі
Двокамерна модель
Кінетика насичення
Популяційна фармакокінетика  
Обмеження у фармакокінетиці
12. Індивідуальні варіації, фармакогеноміка та персоналізована медицина
Огляд
Вступ
Епідеміологічні фактори та індивідуальна варіація відповіді на лікарські засіби
Етнічна приналежність
Вік
Вагітність
Хвороба
Взаємодія ліків
Генетичнодетерміновані зміни відповіді на лікарські засоби
Одногенні фармакокінетичні розлади
Терапевтичні препарати та клінічно доступні фармакогенетичні тести
Тести гена HLA
Генетичні тести, пов’язані з метаболізмом лікарських засобів
Генетичні тести, націлені на лікарські мішені («супутня діагностика»)
Комбіновані (метаболічні та цільові) генні тести
Заключення
РОЗДІЛ 2. ХІМІЧНІ МЕДІАТОРИ
13. Хімічні медіатори та автономна нервова система
Огляд
Історичні аспекти
Вегетативна нервова система
Основи анатомії та фізіології
Медіатори вегетативної нервової системи
Кілька загальних принципів хімічної передачі
Пресинаптична модуляція
Посинаптична модуляція
Медіатори, крім ацетилхоліну та норадреналіну
Котрансмісія
Припинення дії медіатора
Денерваційна надчутливість
Основні етапи нейрохімічної трансмісії: мішені для дії лікарського препарату
14. Холінергічна передача
Огляд
Вплив ацетилхоліну на мускариновий та нікотиновий рецептори
Ацетилхолінові рецептори
Нікотинові рецептори
Мускаринові рецептори
Фізіологія холінергічної передачі
Синтез і вивільнення ацетилхоліну
Електричні події при проведенні сигналу в швидких холінергічних синапсах
Вплив ліків на холінергічну передачу
Препарати, що впливають на мускаринові рецептори
Препарати, що впливають на вегетативні ганглії
Препарати, що діють пресинаптично
Препарати, що підсилюють холінергічну передачу
Інші препарати, що підсилюють холінергічну передачу
15. Норадренергічна передача
Огляд
Катехоламіни
Класифікація адренорецепторів
Фізіологія норадренергічної передачі
Норадренергічний нейрон
Поглинання та деградація катехоламінів
Препарати, що діють на норадренергічну передачу
Препарати, що діють на адренорецептори
Препарати, що впливають на норадренергічні нейрони
16. 5-Гідрокситриптамін та фармакологія мігрені
Огляд
5-гідрокситриптамін
Розподіл, біосинтез та деградація
Фармакологічні ефекти
Препарати, що впливають на 5-НТ-рецептори
Мігрень та інші клінічні стани, при яких 5-HT відіграє важливу роль
Мігрень та лікарські препарати, що застосовуються при мігрені
Карциноїдний синдром
Легенева гіпертензія
17. Пурини
Огляд
Вступ
Пуринергічні рецептори
Аденозин як медіатор
Аденозин і серцево-судинна система
Аденозин при астмі
Аденозин при запаленні
Аденозин в ЦНС
АДФ як медіатор
АДФ і тромбоцити
АТФ як медіатор
АТФ як нейромедіатор
АТФ у ноцицепції
АТФ при запаленні
Майбутні перспективи для пуринів
18. Місцеві гормони 1: гістамін та біологічно активні ліпіди
Огляд
Вступ
Що таке «медіатор»?
Гістамін
Синтез та зберігання гістаміну
Вивільнення гістаміну
Гістамінові рецептори
Вплив гістаміну на різні органи
Ейкозаноїди
Загальні зауваження
Будова та біосинтез
Простаноїди
Лейкотрієни
Лейкотрієнові рецептори
Ефекти лейкотрієнів
Інші важливі похідні жирних кислот
Фактор активації тромбоцитів
Біосинтез
Вплив та роль у запаленні
Заключення
19. Місцеві гормони 2: пептиди та білки
Огляд
Вступ
Загальні принципи білкової та пептидної фармакології
Структура
Види білкових та пептидних медіаторів
Біосинтез та регуляція пептидів
Попередники пептиду
Різноманітність у сімействах пептидів
Передача пептидів та секреція
Брадикінін
Джерела та синтез брадикініну
Метаболізм та інактивація брадикініну
Брадикінінові рецептори
Вплив та роль брадикініну у запаленні
Нейропептиди
Цитокіни
Інтерлейкіни та споріднені сполуки
Хемокіни
Інтерферони
«Цитокіновий шторм»
Білки та пептиди, які регулюють зниження запалення
Заключення
20. Канабіноїди
Огляд
Канабіноїди рослинного походження та їх фармакологічна дія
Фармакологічні ефекти
Фармакокінетичні аспекти
Побічні ефекти
Толерантність і залежність
Канабіноїдні рецептори
Ендоканабіноїди
Біосинтез ендоканабіноїдів
Припинення ендоканабіноїдного сигналу
Фізіологічні механізми
Патологічна участь
Синтетичні канабіноїди
Клінічні додатки
21. Оксид нітрогену, органічні нітрати та нітратоподібні лікарські препарати
Огляд
Вступ
Біосинтез оксиду нітрогену та його контроль
Деградація та перенесення оксиду нітрогену
Вплив оксиду азоту
Біохімічні та клітинні аспекти
Судинні ефекти
Нейротропні ефекти
Захист господаря / Імунотропні ефекти
Терапевтичні аспекти
Оксид нітрогену
Донатори / попередники синтезу оксиду нітрогену
Інгібування синтезу оксиду нітрогену
Стимулятори синтезу оксиду нітрогену
Клінічні умови, в яких оксид нітрогену може відігравати важливу роль
Споріднені речовини
РОЗДІЛ 3. ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОСНОВНІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ
22. Серце
Огляд
Вступ
Фізіологія серця
ЧСС і ритм
Серцеве скорочення
Споживання кисню міокардом та коронарний кровотік
Вегетативний контроль роботи серця
Симпатична система
Парасимпатична система
Серцеві натрійуретичні пептиди
Ішемічна хвороба серця
Стенокардія
Інфаркт міокарда
Препарати, що впливають на сердцеву діяльність
Антиаритмічні препарати
Препарати, що збільшують скоротливу функцію міокарда
Антиангінальні препарати
23. Судинна система
Огляд
Вступ
Будова і функції судин
Контроль тонусу гладких м’язів судин
Ендотелій судин
Ренін-альдостерон-ангіотензинова система
Вазоактивні препарати
Судинозвужувальні препарати
Судинорозширювальні препарати
Клінічне застосування вазоактивних препаратів
Артеріальна гіпертензія
Серцева недостатність
Колапс, шок та гіпотензія
Захворювання периферийних судин
Хвороба Рейно
Легенева гіпертензія
24. Атеросклероз та метаболізм ліпопротеїнів
Огляд
Вступ
Атерогенез
Ліпопротеїновий транспорт
Дисліпідемія
Профілактика атероматозної хвороби
Гіполіпідемічні препарати
Статини: інгібітори HMG-CoA-редуктази
Інгібітори пропротеїн конвертази субтілін/кексін типу 9 (PCSK9)
Фібрати
Препарати, що пригнічують всмоктування холестерину
Нікотинова кислота
Похідні риб'ячого жиру
Міпомерсен
Ломітапід
25. Гемостаз і тромбоз
Огляд
Вступ
Згортання крові
Каскад коагуляції
Ендотелій судин при гемостазі та тромбозі
Препарати, що впливають на згортання крові
Дефекти коагуляції
Тромбоз
Адгезія та активація тромбоцитів
Антитромбоцитарні препарати
Фібриноліз і тромболітики  
Антифібринолітичні препарати
26. Кровотворна система та лікування анемії
Огляд
Вступ
Кровотворна система
Види анемії
Стимулятори гемопоезу
Препарати заліза
Фолієва кислота та вітамін B12
Гемопоетичні фактори росту
Гемолітична анемія
Препарати, що застосовуються для лікування гемолітичної анемії
27. Протизапальні лікарські засоби та імуносупресанти
Огляд
Вступ
Інгібітори циклооксигенази
Механізм дії
Фармакологічні ефекти
Терапевтичний вплив
Деякі важливі НПЗЗ та коксиби
Антиревматичні лікарські засоби
Антицитокінові препарати та інші біофармацевтичні препарати
Препарати, що застосовують при подагрі
Антагоністи гістаміну
Перспективи розробки нових ліків для протизапальної терапії
28. Шкіра
Огляд
Вступ
Будова шкіри
Загальні захворювання шкіри
Акне
Розацеа
Алопеція та гірсутизм
Екзема
Свербіж
Кропив'янка
Псоріаз
Бородавки
Інші інфекції
Препарати, що впливають на шкіру
Лікарська форма
Основні лікарські препарати, що використовують при захворюваннях шкіри
Протимікробні засоби
Глюкокортикоїди та інші протизапальні засоби
Препарати, що застосовують для контролю росту волосся
Ретиноїди
Аналоги вітаміну D
Засоби з іншими механізмами дії
Заключення
29. Дихальна система
Огляд
Фізіологія дихання
Контроль дихання
Регуляція мускулатури, судин та залоз дихальних шляхів
Легеневі хвороби та їх лікування
Бронхіальна астма
Препарати, що використовуються для лікування і профілактики бронхіальної астми
Гострий приступ бронхіальної астми (status asthmaticus)
Алергічні реакції негайного типу
Хронічне обструктивне захворювання легень
Ідіопатичний фіброз легенів
Сурфактант та лікарські препарати, що впливають на синтез сурфактанту
Кашель та протикашльові препарати
30. Нирки та сечовидільна система
Огляд
Вступ
Функція нирок
Будова та функції нефрона
Тубулярна функція
Кислотно-лужний баланс
Калійний баланс
Виведення органічних молекул
Натрійуретичні пептиди
Простагландини та ниркова функція
Препарати, що впливають на функію нирок
Діуретики
Препарати, що змінюють рН сечі
Препарати, що змінюють виведення органічних молекул
Препарати, що застосовують при хронічній хворобі нирок
Гіперфосфатемія
Гіперкаліємія
Препарати, що застосовують при захворюваннях сечовивідних шляхів
31. Шлунково-кишковий тракт
Огляд
Іннервація та гормони шлунково-кишкового тракту
Нейрональний контроль
Гормональний контроль
Шлункова секреція
Регуляція відділення кислоти парієтальними клітинами
Координація факторів, що регулюють секрецію кислоти у шлунку
Препарати, що застосовуються для інгібування або нейтралізації секреції шлункової кислоти
Лікування хелікобактерної інфекції ХХР
Препарати, що захищають слизову оболонку ШКТ
Блювота
Рефлекторний механізм блювоти
Протиблювотні препарати
Моторика шлунково-кишкового тракту
Проносні засоби
Препарати, що посилюють моторику шлунково-кишкового тракту
Протидіарейні засоби
Препарати, для лікування хронічних захворювань кишечника
Препарати, що впливають на жовчовидільну систему
Заключення
32. Контроль рівня глюкози в крові та медикаментозне лікування цукрового діабету
Огляд
Вступ
Контроль рівня глюкози в крові
Гормони острівців підшлункової залози
Інсулін
Глюкагон
Соматостатин
Амілін (поліпептид амілоїдного острівця)
Інкретини
Цукровий діабет
Антидіабетичні лікарські засоби
Лікування цукрового діабету
33. Ожиріння
Огляд
Вступ
Визначення ожиріння
Ожиріння як проблема здоров'я
Гомеостатичні механізми, що контролюють енергетичний баланс
Роль кишечника та інших гормонів у регуляції маси тіла
Нейрофізіологічний контроль маси тіла та харчової поведінки
Патофізіологія ожиріння людини
Споживання їжі та ожиріння
Фізичні вправи та ожиріння
Ожиріння як розлад гомеостатичного контролю енергетичного балансу
Генетичні фактори та ожиріння
Фармакологічні підходи до проблеми ожиріння
Препарати центральної дії, що пригнічують апетит/ Анорексигенні препарати
Орлістат
Нові підходи до терапії ожиріння
34. Гіпофіз та кора надниркових залоз
Огляд
Гіпофіз
Передня частка гіпофіза
Гіпоталамічні гормони
Гормони аденогіпофіза
Нейрогіпофіз
Кора надниркових залоз
Глюкокортикоїди
Мінералокортикоїди
Нові напрямки глюкокортикоїдної терапії
35. Щитоподібна залоза
Огляд
Синтез, накопичення та секреція гормонів щитоподібної залози
Поглинання йодиду плазми клітинами фолікула
Окиснення йодиду та йодування залишків тирозину
Секреція гормону щитоподібної залози
Регуляція функції щитоподібної залози
Дія гормонів щитоподібної залози
Вплив на метаболізм
Вплив на ріст і розвиток
Механізм дії
Транспорт і метаболізм гормонів щитоподібної залози
Аномалії функції щитоподібної залози
Гіпертиреоз (тиреотоксикоз)
Простий, нетоксичний зоб
Гіпотиреоз
Препарати, що застосовують при захворюваннях щитоподібної залози
36. Репродуктивна система
Огляд
Вступ
Ендокринний контроль репродуктивної функції
Нейрогормональний контроль жіночої репродуктивної системи
Нейрогормональний контроль репродуктивної системи чоловіків
Поведінкові ефекти статевих гормонів
Препарати, що впливають на репродуктивну функцію
Естрогени
Антиестрогени
Гестагени
Замісна гормональна терапія  в менопаузі (МГТ)
Андрогени
Анаболічні стероїди
Антиандрогени
Гонадотропін-рилізинг-гормон: агоністи та антагоністи
Гонадотропіни та аналоги
Препарати, що застосовуються для контрацепції
Оральні контрацептиви
Інші схеми прийому препаратів, що застосовують для контрацепції / Плейотропні ефекти контрацептивів
Матка
Скоротливість матки
Препарати, що стимулюють скорочення і тонус матки / Утеротоніки
Препарати, що пригнічують скорочення і тонус матки / Токолітики
Еректильна дисфункція
37. Кістковий метаболізм
Огляд
Вступ
Будова і склад кісткової тканини
Ремоделювання кісткової тканини
Дія клітин і цитокінів
Мінеральний обмін кісткової тканини
Гормони, що беруть участь у метаболізмі та ремоделювання кісткової тканини
Захворювання кісткової тканини
Препарати, що застосовують при захворюваннях кісткової системи
Бісфосфонати
Естрогени та споріднені сполуки
Паратиреоїдний гормон і терипаратид
Препарати вітаміну D
Біофармацевтичні препарати
Кальцитонін
Солі кальцію
Кальцийміметичні сполуки
Нові терапевтичні мішені

Автори книги Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 1 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Джеймс М. Ріттер — доктор філософії, член Королівської колегії лікарів, почесний член Британського фармакологічного товариства, член Академії медичних наук.
Почесний професор клінічної фармакології, Королівський коледж Лондону, Привілейований член, Трініті Хол, головний лікар-консультант Клінічного підрозділу Кембриджу (ГлаксоСмітКляйн), Лікарня імені Джона Адденбрука, Кембридж, Велика Британія.
Род Флавер — доктор філософії, доктор правознавства, доктор наук, почесний член Британського фармакологічного товариства, член Академії медичних наук, член Королівського товариства. Почесний професор фармакології, Лікарня святого Варфоломія і Лондонська школа медицини
Лондонський університет королеви Марії, Лондон, Велика Британія.
Ґрем Гендерсон — доктор філософії, член Королівського біологічного товариства, почесний член Британського фармакологічного товариства.
Професор фармакології, Бристольський університет, Бристоль, Велика Британія.
Юн Конг Лоук — бакалавр медицини і бакалавр хірургії, доктор медицини, член Королівської колегії лікарів, член Британського фармакологічного товариства.
Професор медицини і фармакології, Норвіцька медична школа, Університет Східної Англії Норвіч, Велика Британія.
Девід Макюен — доктор філософії, член Королівського біологічного товариства, член Британського фармакологічного товариства, старший член Академії вищої освіти.
Професор молекулярної фармакології/токсикології і завідувач кафедри, Кафедра молекулярної і клінічної фармакології, Ліверпульський університет, Ліверпуль, Велика Британія.
Гамфрі П. Ранг — бакалавр медицини, бакалавр наук, магістр наук, магістр гуманітарних наук, доктор філософії, почесний член Британського фармакологічного товариства, член Академії медичних наук, член Королівського товариства.
Почесний професор фармакології, Університетський коледж Лондону, Лондон, Велика Британія.
 
Наукові редактори перекладу
Ганна Зайченко — доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Микола Хайтович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Характеристики книги Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2 томах. Том 1 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Rang & Dale’s Pharmacology, 9th edition публікується відповідно до угоди з компанією Elsevier Limited
Форма: друкована книга (видання)
Мова: українська
Рік: 2021
Кількість сторінок: xii, ≈544 (кольорові)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
ISBN: 978-617-505-875-6 (9786175058756)
лиля
2021-10-02 12:42:32
а на русском языке?
Відповісти
Менеджер Сергій
2021-10-04 08:46:16
Доброго дня! Дякуємо за звернення. В продажу лише україномовне видання.
Відповісти
Артем
2021-06-26 17:52:19
А 2 том коли приблизно чекати?
Відповісти
Менеджер Сергій
2021-06-29 09:30:06
Доброго дня! Дякуємо за звернення. Другий том готується. Дата випуску буде оголошена пізніше. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.
Відповісти

1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити книгу авторів Джеймса М. Ріттера, Рода Флавера, Ґрема Гендерсона, Юна Конга Лоука, Девіда Мак’юена, Гамфрі П. Ранга Фармакологія за Рангом і Дейлом українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн і скачати її фрагмент. ВСВ «Медицина»