Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

73243
Нет в наличии
Авторы: Николай Васильевич Попов
Гриф: рекомендовано МОН Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровней аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2015
Количество страниц: 184 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-294-5
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

Логіка — одна з найдавніших гуманітарних наук, що розкриває закономірності правильного мислення, визначає його культуру; як обов’язкова навчальна дисципліна забезпечує належний інтелектуальний рівень майбутніх фахівців.
У навчальному посібнику подано конкретні шляхи та форми використання логіки для розвитку мислення сучасного лікаря-гуманіста, відповідального громадянина.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Логика — одна из старейших гуманитарных дисциплин, раскрывающая закономерности правильного мышления, определяющая его культуру. В качестве обязательной учебной дисциплины обеспечивает надлежащий интеллектуальный уровень будущих специалистов.
В учебном пособии излагаются конкретные пути и формы использования логики для развития мышления современного врача-гуманиста, ответственного гражданина.

Logic is one of the oldest humanities disciplines that explores the rules of and shapes the culture of valid reason-ing. As a compulsory academic discipline, it promotes an adequate intelligence level of future professionals.
The textbook covers specific means and forms of application of logic to develop clinical thinking in a modern-day humanist physician and a responsible citizen.

Содержание книги Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

Передмова
Вступ
Розділ 1. Логіка як гуманітарна наука. Історія, предмет і функції
1.1. Визначення логіки як науки
1.2. Поняття про логічні форми мислення
1.3. Соціальні функції логіки
1.4. Коротко про історію розвитку логіки
Контрольні запитання
Розділ 2. Поняття як вихідна й основна логічна форма мислення, його структура
2.1. Фізіологічні та соціальні передумови поняття як логічної форми мислення
2.2. Поняття про поняття
2.3. Зміст (сенс) та обсяг поняття
2.4. Змістова визначеність понять і логічні операції з ними
Контрольні запитання
Розділ 3. Основні логічні закони
3.1. Логічний закон тотожності
3.2. Логічний закон протиріччя або несуперечності
3.3. Закон виключеного третього
3.4. Логічний закон достатньої підстави
Контрольні запитання
Розділ 4. Судження як форма мислення. Склад судження та його типи
4.1. Поняття про судження
4.2. Структура судження
4.3. Класифікація суджень
4.4. Судження як форма вираження істини
4.5. Встановлення точного логічного сенсу суджень. Перетворення форми суджень
4.6. Відношення між судженнями
4.7. Логічний квадрат
Контрольні запитання
Розділ 5. Умовивід як логічна форма мислення
5.1. Загальна характеристика умовиводів
5.2. Дедуктивні умовиводи
5.3. Визначення та склад категоричного силогізму
5.4. Фігури та модуси (простого) категоричного силогізму
5.5. Логічні помилки в категоричних силогізмах
5.6. Індуктивні умовиводи
5.7. Повна та неповна індукція
5.8. Умовиводи за аналогією
5.9. Моделювання як різновид наукової аналогії
Контрольні запитання
Розділ 6. Гіпотеза та гіпотетичні умовиводи
6.1. Гіпотетичні умовиводи, їх зміст та особливості
6.2. Перевірка та доведення гіпотези
Контрольні запитання
Розділ 7. Логічні основи теорії доведення
7.1. Логічне доведення: структура та функції
7.2. Генетичне доведення
7.3. Логічні правила доведення
7.4. Логічне доведення та переконання людини
7.5. Логічне доведення та світогляд
Контрольні запитання
Розділ 8. Логіка та медицина
8.1. Наукові знання та їх місце у типології знань, місце логіки у забезпеченні їх єдності
8.2. Структура медичних знань і логічні закономірності їх понятійного апарату
8.3. Логічний аспект загальнотеоретичного й індивідуально-особистісного рівнів розвитку медичних знань
8.4. Логіка — суттєвий резерв реформування галузі практичної охорони здоров’я. Філософське підґрунтя доказової медицини
8.5. Поняття та принципи доказової медицини
8.6. Впровадження доказової медицини в практичну діяльність лікарів
8.7. Філософські та логічні основи доказової медицини
Контрольні запитання
Розділ 9. Некласична сучасна логіка. Модальна логіка
9.1. Алетична логіка висловлювань (суджень)
9.2. Темпоральна логіка
9.3. Деонтична логіка
9.4. Епістемічна логіка
Контрольні запитання
Додаток 1. Термінологічний словник
Додаток 2. Приклад плану вивчення дисципліни “Логіка; формальна логіка”
Додаток 3. Приклад логічних завдань та питань для тестового контролю знань студентів
Література

Авторы книги Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

 М.В. Попов

Характеристики книги Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год: 2015
Количество страниц: 184 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 300 г
ISBN: 978-617-505-294-5

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Логика: учебное пособие (ВУЗ ІV ур. а.) / Н.В. Попов (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете просмотреть детальную информацию (фото, описание, содержание, характеристики, отзывы, авторы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Ужгород, Ивано-Франковск, Кременчуг, Сумы, Черновцы, Житомир, Николаев, Чернигов, Винница, Луцк, Днепропетровск, Черкассы, Харьков, Ровно, Кировоград, Полтава, Запорожье, Тернополь, Хмельницкий, Луганск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.