Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

В наявності
50 грн
Автори: Микола Васильович Попов
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2015
Кількість сторінок: 184
ISBN: 978-617-505-294-5
ВСВ «Медицина»

Опис книги Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

Логіка — одна з найдавніших гуманітарних наук, що розкриває закономірності правильного мислення, визначає його культуру; як обов’язкова навчальна дисципліна забезпечує належний інтелектуальний рівень майбутніх фахівців.
У навчальному посібнику подано конкретні шляхи та форми використання логіки для розвитку мислення сучасного лікаря-гуманіста, відповідального громадянина.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Логика — одна из старейших гуманитарных дисциплин, раскрывающая закономерности правильного мышления, определяющая его культуру. В качестве обязательной учебной дисциплины обеспечивает надлежащий интеллектуальный уровень будущих специалистов.
В учебном пособии излагаются конкретные пути и формы использования логики для развития мышления современного врача-гуманиста, ответственного гражданина.

Logic is one of the oldest humanities disciplines that explores the rules of and shapes the culture of valid reason-ing. As a compulsory academic discipline, it promotes an adequate intelligence level of future professionals.
The textbook covers specific means and forms of application of logic to develop clinical thinking in a modern-day humanist physician and a responsible citizen.

Зміст книги Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

Передмова | Вступ | Розділ 1. Логіка як гуманітарна наука. Історія, предмет і функції | 1.1. Визначення логіки як науки | 1.2. Поняття про логічні форми мислення | 1.3. Соціальні функції логіки | 1.4. Коротко про історію розвитку логіки | Контрольні запитання | Розділ 2. Поняття як вихідна й основна логічна форма мислення, його структура | 2.1. Фізіологічні та соціальні передумови поняття як логічної форми мислення | 2.2. Поняття про поняття | 2.3. Зміст (сенс) та обсяг поняття | 2.4. Змістова визначеність понять і логічні операції з ними | Контрольні запитання | Розділ 3. Основні логічні закони | 3.1. Логічний закон тотожності | 3.2. Логічний закон протиріччя або несуперечності | 3.3. Закон виключеного третього | 3.4. Логічний закон достатньої підстави | Контрольні запитання | Розділ 4. Судження як форма мислення. Склад судження та його типи | 4.1. Поняття про судження | 4.2. Структура судження | 4.3. Класифікація суджень | 4.4. Судження як форма вираження істини | 4.5. Встановлення точного логічного сенсу суджень. Перетворення форми суджень | 4.6. Відношення між судженнями | 4.7. Логічний квадрат | Контрольні запитання | Розділ 5. Умовивід як логічна форма мислення | 5.1. Загальна характеристика умовиводів | 5.2. Дедуктивні умовиводи | 5.3. Визначення та склад категоричного силогізму | 5.4. Фігури та модуси (простого) категоричного силогізму | 5.5. Логічні помилки в категоричних силогізмах | 5.6. Індуктивні умовиводи | 5.7. Повна та неповна індукція | 5.8. Умовиводи за аналогією | 5.9. Моделювання як різновид наукової аналогії | Контрольні запитання | Розділ 6. Гіпотеза та гіпотетичні умовиводи | 6.1. Гіпотетичні умовиводи, їх зміст та особливості | 6.2. Перевірка та доведення гіпотези | Контрольні запитання | Розділ 7. Логічні основи теорії доведення | 7.1. Логічне доведення: структура та функції | 7.2. Генетичне доведення | 7.3. Логічні правила доведення | 7.4. Логічне доведення та переконання людини | 7.5. Логічне доведення та світогляд | Контрольні запитання | Розділ 8. Логіка та медицина | 8.1. Наукові знання та їх місце у типології знань, місце логіки у забезпеченні їх єдності | 8.2. Структура медичних знань і логічні закономірності їх понятійного апарату | 8.3. Логічний аспект загальнотеоретичного й індивідуально-особистісного рівнів розвитку медичних знань | 8.4. Логіка — суттєвий резерв реформування галузі практичної охорони здоров’я. Філософське підґрунтя доказової медицини | 8.5. Поняття та принципи доказової медицини | 8.6. Впровадження доказової медицини в практичну діяльність лікарів | 8.7. Філософські та логічні основи доказової медицини | Контрольні запитання | Розділ 9. Некласична сучасна логіка. Модальна логіка | 9.1. Алетична логіка висловлювань (суджень) | 9.2. Темпоральна логіка | 9.3. Деонтична логіка | 9.4. Епістемічна логіка | Контрольні запитання | Додаток 1. Термінологічний словник | Додаток 2. Приклад плану вивчення дисципліни “Логіка; формальна логіка” | Додаток 3. Приклад логічних завдань та питань для тестового контролю знань студентів | Література

Автори книги Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

 М.В. Попов

Характеристики книги Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: навчальний посібник
Мова: українська
Рік: 2015
Кількість сторінок: 184
Обкдадинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 300 г
ISBN: 978-617-505-294-5

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Логіка: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Попов (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути докладну інформацію (фото, опис, автори, характеристики, відгуки, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Хмельницький, Житомир, Тернопіль, Луганськ, Ужгород, Суми, Луцьк, Вінниця, Івано-Франківськ, Рівне, Запоріжжя, Львів, Харків, Кіровоград, Чернігів, Миколаїв, Дніпропетровськ, Черкаси, Кременчук, Полтава, Чернівці, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.