Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Клінічна фармакологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.Я. Бабак, А.Н. Біловол, Н.П. Безугла та ін.; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана

Клінічна фармакологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.Я. Бабак, А.Н. Біловол, Н.П. Безугла та ін.; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана

64781
Немає в наявності
 
 
Автори: Олег Якович Бабак, Олександр Миколайович Біловол, Наталя Петрівна Безугла та ін.; за редакцією Олега Яковича Бабака, Олександра Миколайовича Біловола, Івана Сергійовича Чекмана
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації
Видавництво: Видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2010
Кількість сторінок: 776
ISBN: 978-617-505-034-7
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Клінічна фармакологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.Я. Бабак, А.Н. Біловол, Н.П. Безугла та ін.; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана

У підручнику викладено основи та висвітлено найбільш важливі розділи сучасної клінічної фармакології, подано короткий історичний огляд розвитку науки.
Автори мали на меті навчити майбутнього лікаря правильно призначати найбільш ефективні препарати, аналізуючи необхідну кількість інформативних і об’єктивних показників стану пацієнта і клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів.
Друге видання доповнено розділом “Засоби для місцевої анестезії”.
Для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Зміст книги Клінічна фармакологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.Я. Бабак, А.Н. Біловол, Н.П. Безугла та ін.; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана

Передмова
Розділ 1. Загальні питання клінічної фармакології
Предмет і завдання клінічної фармакології
Клінічна фармакологія в системі медичних і біологічних наук
Історичні етапи розвитку клінічної фармакології
Клінічна фармакокінетика
Основні поняття і терміни клінічної фармакокінетики
Шляхи введення (надходження) препаратів в організм
Переваги парентеральних шляхів уведення ліків
Недоліки парентеральних шляхів уведення ліків
Вивільнення фізіологічно активної речовини з лікарської форми
Абсорбція лікарського засобу
Розподіл лікарського засобу в біологічних рідинах, органах і тканинах
Біотрансформація (метаболізм, перетворення) лікарських засобів
Виведення (екскреція, елімінація) лікарської речовини або її метаболітів з організму
Клінічна фармакодинаміка
Види дії фізіологічно активних речовин лікарських засобів
Побічна дія ліків
Комбінована дія лікарських засобів
Несумісність лікарських засобів
Вплив факторів зовнішнього середовища на клініко-фармакологічну активність лікарських засобів
Клініко-фармакологічні аспекти фармакотерапії захворювань
Розділ 2. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів окремих фармакотерапевтичних груп
Антигіпертензивні препарати
Класифікація антигіпертензивних засобів
Характеристика окремих груп препаратів
Препарати, що переважно діють на центральну нервову систему
Препарати, що діють на центральну і периферійну нервову систему
Препарати, що переважно діють на периферійну нервову систему
Блокатори адренергічних рецепторів
Діуретики (див. “Діуретичні лікарські засоби”)
Антагоністи кальцію
Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту
Антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ
Прямі вазодилататори
Інгібітори нейтральної ендопептидази
Вазоактивні простагландини
Інгібітори реніну
Антагоністи рецепторів ендотеліну
Інгібітори ендотелінперетворювального ферменту
Діуретичні лікарські засоби
Класифікація діуретичних засобів
Загальні рекомендації щодо застосування діуретиків
Застосування діуретиків при різних патологічних станах
Тіазиди та тіазидоподібні діуретики
Петльові діуретики
Інгібітори карбоангідрази
Калієзбережні діуретики
Осмотичні діуретики
Кислототворні діуретики
Антагоністи антидіуретичного гормону
Антиаритмічні засоби
Структура провідної системи серця і механізми аритмогенезу
Етіологія і клінічна картина аритмій
Критерії оцінки ефективності та безпеки використання антиаритмічних препаратів
Клінічна фармакологія препаратів для лікування аритмій
Класифікація антиаритмічних лікарських засобів
Клас І. Блокатори швидких натрієвих каналів клітинної мембрани (мембраностабілізувальні засоби)
Клас II. Блокатори ? адренорецепторів
Клас III. Блокатори калієвих каналів
Клас IV. Блокатори кальцієвих каналів
Клінічна фармакологія окремих антиаритмічних препаратів І класу
Клінічна фармакологія окремих антиаритмічних препаратів ІІ класу
Клінічна фармакологія окремих антиаритмічних препаратів ІІІ класу
Клінічна фармакологія окремих антиаритмічних препаратів IV класу
Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів для лікування брадиаритмій
Побічні ефекти антиаритмічних препаратів
Взаємодія антиаритмічних препаратів з лікарськими засобами інших фармакологічних груп та продуктами харчування
Гіполіпідемічні препарати
Порушення обміну ліпопротеїнів
Дієтичне лікування при гіперліпопротеїнемії
Основи клінічної фармакології препаратів, які застосовують для корекції гіперліпідемії
Конкурентні інгібітори ГМГ-КоА-редуктази (статини)
Нікотинова кислота
Фібрати (похідні фіброєвої кислоти)
Секвестранти жовчних кислот
Інгібітори кишкового всмоктування холестерину
Комбінована гіполіпідемічна терапія
Лікарські засоби, що впливають на інотропну функцію міокарда
Серцеві глікозиди
Неглікозидні інотропні засоби
Бета-адреноміметики
Сенситизатори кальцію
Інгібітори фосфодіестерази
Лікарські препарати, які використовують при порушеннях коагуляції
Клініко-фармакологічна характеристика антикоагулянтів
Гепарини
Прямі інгібітори тромбіну
Фібринолітики
Антитромбоцитарні препарати
Блокатори тромбоцитарних рецепторів GP ІІb/IIIa
Додаткові антитромбоцитарні агенти
Антиангінальні та антиішемічні лікарські засоби
Нітросполуки
Критерії оцінки ефективності й безпеки прийому нітратів
Лікарські форми ізосорбіду динітрату
Лікарські форми ізосорбіду мононітрату
Розвиток толерантності до нітратів
Тактика лікаря у випадку розвитку звикання до нітратів
Розвиток синдрому відміни і синдрому рикошету
Основні принципи терапії нітратами
Антагоністи кальцію
Критерії оцінки ефективності та безпеки прийому антагоністів кальцію
Блокатори β-адренорецепторів
Практичні рекомендації щодо застосування блокаторів β-адренорецепторів при стабільній стенокардії напруження
Синдром відміни блокаторів β-адренорецепторів
Інгібітори F-каналів
Особливості фармакотерапії при стенокардії напруження у пацієнтів із супутньою патологією
Препарати, які застосовують у лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту
Лікарські засоби, які використовують при кислотозалежних захворюваннях
Засоби, що знижують інтрагастральну кислотність
Антациди
Антагоністи гістамінових Н2 рецепторів
Інгібітори протонного насоса
Мукопротектори
Аналоги простагландинів
Препарати колоїдного вісмуту
Препарати, що стимулюють гастроінтестинальну моторику
Холіноміметичні препарати
Макроліди
Проносні засоби
Проносні засоби, що збільшують об’єм кишкового вмісту
Пом’якшувальні засоби
Осмотичні проносні
Похідні поліетиленгліколю
Стимулювальні (контактні) проносні
Похідні тріарилметану
Природні похідні антрахінонів
Похідні дифенілметану
Протидіарейні засоби
Агоністи опіатних рецепторів
Препарати колоїдного вісмуту
Каолін та пектин
Секвестранти жовчних кислот
Препарати, які використовують при синдромі подразненого кишечнику
Спазмолітичні препарати
Антагоністи 5 НТ3 рецепторів серотоніну
Агоністи 5-НТ4 рецепторів серотоніну
Протиблювотні засоби
Антагоністи 5 НТ3 рецепторів серотоніну
Фенотіазини та бутирофенони
Заміщені бензаміди
Препарати для лікування запальних захворювань кишечнику
Аміносаліцилати
Глюкокортикоїди
Аналоги пуринів: азатіоприн та 6 меркаптопурин
Антитіла до фактора некрозу пухлин-α
Ентеросорбенти
Вугільні ентеросорбенти
Препарати лігніну
Ентеросорбенти, що містять кремній та алюміній
Пробіотики та пребіотики
Моно- та полікомпонентні пробіотики
Пробіотичні препарати конкурентної дії
Пребіотики
ферменти підшлункової залози
Препарати жовчних кислот
Препарати для лікування симптомів портальної гіпертензії
Соматостатин та октреотид
Вазопресин та терліпресин
Блокатори β-адренорецепторів
Лікарські засоби, що впливають на функцію печінки
Основні механізми пошкодження печінки
Клініко-фармакологічна характеристика препаратів, які використовують при хронічних вірусних гепатитах
Інтерферони
Синтетичні аналоги нуклеозидів
Препарати, які використовують при хронічних захворюваннях печінки невірусної етіології
Клінічна фармакологія окремих представників гепатопротекторів
Препарати рослинного походження — біофлавоноїди
Препарати есенціальних фосфоліпідів
Препарати амінокислот
Препарати жовчних кислот
Синтетичні засоби
Препарати різних груп
Препарати з опосередкованим гепатопротекторним ефектом
Гомеопатичні та антигомотоксичні засоби
Препарати, що впливають на бронхіальну прохідність
Класифікація бронхолітичних засобів
Коротка характеристика та дозування основних симпатоміметиків, які використовують у лікуванні бронхіальної астми
Клініко-фармакологічна характеристика холіноблокаторів
Клініко-фармакологічна характеристика ксантинових похідних
Комбіновані лікарські препарати з бронхолітичною дією
Клініко-фармакологічна характеристика мукорегуляторів та протикашльових засобів
Клініко-фармакологічна характеристика відхаркувальних засобів
Клініко-фармакологічна характеристика протикашльових лікарських засобів
Нестероїдні протизапальні лікарські засоби
Поділ нестероїдних протизапальних препаратів за активністю і хімічною структурою
Фармакологічна характеристика нестероїдних протизапальних засобів
Препарати з вираженою протизапальною активністю
Нестероїдні протизапальні препарати зі слабкою протизапальною активністю
Комбіновані препарати
Антиалергійні лікарські засоби
Лікарські препарати, що впливають на імунітет
Імунотропні препарати
Імунодепресанти
Глюкокортикоїди
Цитотоксичні агенти
Антитіла як імуносупресивні агенти
Клінічне використання імуносупресивних препаратів
Імуномодулятори
Основні принципи імуномодулювальної терапії
Рекомендації щодо застосування імунотропних препаратів
Лікарські засоби, які застосовують у неврологічній практиці
Ноотропні препарати
Рацетами
Протисудомні засоби
Похідні барбітурової кислоти
Похідні гідантоїну
Похідні оксазолідиндіону
Сукциніміди
Іміностильбени
Похідні бензодіазепіну
Протисудомні препарати, що діють переважно на центральні нейромедіаторні амінокислоти
Лікарські засоби, які застосовують для лікування паркінсонізму
Протипаркінсонічні антихолінергійні препарати
Протипаркінсонічні допамінергічні препарати
Антиглутаматні препарати (блокатори рецепторів N метил D аспарагінової кислоти). Інші засоби, що застосовують для лікування пацієнтів з паркінсонізмом
Лікарські засоби, які застосовують для лікування мігрені
Препарати ерготамінового ряду
Селективні агоністи 5 НТ1 рецепторів серотоніну
Снодійні засоби
Інші препарати, включаючи комбінації
Седативні засоби
Броміди
Препарати валеріани
Комбіновані препарати, що містять валеріану
Інші комбіновані препарати
Психотропні препарати
Транквілізатори
Психостимулятори
Нейролептики
Атипові антипсихотичні препарати (клозапін, оланзапін, сертиндол, рисперидон)
Антидепресанти
Препарати природного (рослинного) походження
Aнтибактеріальні, протигрибкові та антивірусні лікарські засоби
Основні правила раціональної антибактеріальної терапії
Сульфаніламіди
Нітрофурани
Фторхінолони
Похідні імідазолів
Пеніциліни
Цефалоспорини
Аміноглікозиди
Макроліди
Карбапенеми
Глікопептиди
Тетрацикліни
Амфеніколи
Противірусні препарати
Протигрибкові засоби
Протипухлинні препарати
Біологічні канцерогени
Лікування при злоякісних пухлинах
Хіміотерапія
Фармакобезпека
Антиметаболіти
Алкалоїди
Протипухлинні антибіотики
Ферментні препарати
Гормонотерапія
Антипаразитарні лікарські засоби
Лікування паразитарних захворювань, зумовлених найпростішими
Малярія
Амебіаз
Трипаносомоз і лейшманіоз
Гельмінтози
Коротка фармакологічна характеристика антигельмінтних лікарських засобів
Протитуберкульозні засоби
Основні протитуберкульозні препарати
Препарати другого ряду
Препарати заліза
Вітаміни
Причини виникнення дефіциту вітамінів і мінералів
Жиророзчинні вітаміни
Водорозчинні вітаміни
Вітаміноподібні сполуки
Лікарські засоби, що впливають на мінеральний гомеостаз кісткової тканини
Препарати кальцію
Препарати, що містять вітамін D
Бісфосфонати
Препарати інших груп
Рослинні лікарські засоби
Розділ 3. Елементи доказової медицини в клінічній фармакології та деякі способи об’єктивізації результатів терапевтичних впливів
Розділ 4. Засоби для місцевої анестезії
Місцеві анестетики групи складних ефірів
Місцеві анестетики групи амідів
Список використаних скорочень

Автори книги Клінічна фармакологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.Я. Бабак, А.Н. Біловол, Н.П. Безугла та ін.; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана

За ред. О.Я. Бабака, І.С. Чекмана.

Характеристики книги Клінічна фармакологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.Я. Бабак, А.Н. Біловол, Н.П. Безугла та ін.; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана

Видавництво: «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2010
Кількість сторінок: 776
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.161 кг
ISBN: 978-617-505-034-7

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Клінічна фармакологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.Я. Бабак, А.Н. Біловол, Н.П. Безугла та ін.; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути інформацію (фото, характеристики, автори, зміст, опис, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Суми, Чернівці, Кіровоград, Житомир, Миколаїв, Ужгород, Рівне, Черкаси, Запоріжжя, Луганськ, Львів, Полтава, Чернігів, Харків, Луцьк, Хмельницький, Тернопіль, Дніпропетровськ, Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.