Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

В наявності
370 грн
Автори: С.Д. Шаповал
Гриф: рекомендовано вченою радою Запорізької медичної академії післядипломної освіти
Аудиторія: для лікарів-інтернів, слухачів, студентів старших курсів медичних університетів та академій, лікарів-практиків і науковців хірургічного та терапевтичного профілю
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2019
Кількість сторінок: 192 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-728-5
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

У навчальному посібнику розглянуто питання хірургічної інфекції, а саме — гнійно-септичної хірургії. Погіршення епідеміологічної ситуації, нераціональне використання антибіотиків, селекція особливо вірулентних госпітальних штамів, формування стійкості мікроорганізмів до лікарських засобів, зростаючий ризик ускладнень інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, великі економічні втрати від гнійно-септичних ускладнень та погіршення соціально-економічних умов в Україні роблять проблему гнійної інфекції все більш економічно та соціально значущою.
Для лікарів-інтернів, слухачів, студентів старших курсів медичних університетів та академій, лікарів-практиків і науковців хірургічного та терапевтичного профілю. Також буде корисним широкому колу фахівців суміжних спеціальностей, які беруть участь у лікуванні хворих із гнійно-септичними ускладненнями.

Зміст книги Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

Список умовних скорочень
Передмова
Розділ 1. Гнійна хірургічна інфекція
1.1. Загальні питання гнійної інфекції
1.2. Неспецифічна гнійна інфекція
1.3. Особливості етіології та патогенезу гнійної хірургічної інфекції
1.4. Антимікробний захист організму
1.5. Схема розвитку запального процесу та його клінічні прояви
1.6. Хірургічні інфекції, що вирізняються за етіопатогенетичним принципом
1.7. Класифікація та клінічна картина гнійної хірургічної інфекції
1.8. Характеристика найважливіших збудників гнійної інфекції
1.8.1. Staphylococcus spp
1.8.2. Enterococcus spp
1.8.3. Сімейство Enterobacteriacae
1.8.4. Неферментативні грамнегативні бактерії (Pseudomonas aeruginosa)
1.8.5. Рід Acinetobacter
1.9. Чинники ризику множинної резистентності збудників гнійної інфекції
1.10. Методи обмеження поширення антибіотикорезистентних збудників
1.11. Мікробіологічна діагностика інфекцій. Методи і клінічна інтерпретація результатів
1.11.1. Особливості мікробіологічного дослідження окремих видів біоматеріалу
1.11.2. Експрес-метод визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів
1.12. Імунна відповідь організму на хірургічну інфекцію
1.13. Антибактеріальна хіміопрофілактика
1.14. Антибактеріальна хіміотерапія
1.15. Основні види знеболювання в гнійно-септичній хірургії
1.16. Загальні принципи оперативної гнійної хірургії
1.16.1. Показання до оперативного втручання
1.16.2. Підготовка до операції
1.16.3. Етапи операції
1.16.4. Дренування
1.17. Профілактика гнійної хірургічної інфекції
1.18. Помилки та ускладнення при лікуванні хворих із хірургічною інфекцією
Розділ 2. Сепсис
2.1. Актуальність сепсису як загально-медичної проблеми
2.1.1. Поширеність сепсису
2.1.2. Різновиди сепсису
2.1.3. Хірургічний сепсис
2.1.4. Етіологія сепсису залежно від локалізації первинного вогнища інфекції
2.1.5. Летальність при сепсисі і можливі перспективи її зниження
2.2. Еволюція уявлень про природу сепсису
2.2.1. Етапи еволюції поглядів
2.2.2. Уявлення, що були основою сучасної концепції сепсису
2.2.3. Досягнення консенсусу із сепсису і подальша еволюція уявлень
2.3. Сучасна концепція сепсису
2.3.1. Концептуальні паралелі між синдромом системної  запальної відповіді і сепсисом
2.3.2. Методологія визначення та трактування стадійності розвитку системної запальної відповіді
2.4. Основні ланки патогенезу сепсису
2.4.1. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
2.4.2. Імунна недостатність
2.4.3. Додаткові чинники вірулентності мікроорганізмів-збудників
2.4.4. «Прозапальні» цитокіни
2.4.5. Гіпоксичний некробіоз
2.4.6. Апоптоз клітин
2.5. Септичний шок і його диференціальна діагностика
2.5.1. Поліорганна недостатність
2.5.2. Узагальнені критерії органної дисфункції
2.5.3. Рекомендовані клініко-лабораторні показники стадій розвитку септичного процесу
2.6. Загальна характеристика імунних розладів при сепсисі
2.6.1. Чинники і механізми метаболічної імунодепресії в патогенезі ПОН
2.6.2. Імунна дисфункція і пізня ПОН
2.7. Діагностика та лікування сепсису
Список літератури

Автори книги Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

С.Д. Шаповал

Характеристики книги Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: навчальний посібник
Мова: українська
Рік: 2019
Кількість сторінок: 192 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 336 г
ISBN: 978-617-505-728-5

 

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити навчальний посібник автора С.Д. Шаповала Гнійно-септична хірургія українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн фрагмент книги і скачати інформацію про неї. ВСВ «Медицина»