Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

В наличии
370 грн
Авторы: С.Д. Шаповал
Гриф: рекомендовано ученым советом Запорожской медицинской академии последипломного образования
Аудитория: для врачей-интернов, слушателей, студентов старших курсов медицинских университетов и академий, практикующих врачей и ученых хирургического и терапевтического профиля
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2019
Количество страниц: 192 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-728-5

 

Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

У навчальному посібнику розглянуто питання хірургічної інфекції, а саме — гнійно-септичної хірургії. Погіршення епідеміологічної ситуації, нераціональне використання антибіотиків, селекція особливо вірулентних госпітальних штамів, формування стійкості мікроорганізмів до лікарських засобів, зростаючий ризик ускладнень інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, великі економічні втрати від гнійно-септичних ускладнень та погіршення соціально-економічних умов в Україні роблять проблему гнійної інфекції все більш економічно та соціально значущою.
Для лікарів-інтернів, слухачів, студентів старших курсів медичних університетів та академій, лікарів-практиків і науковців хірургічного та терапевтичного профілю. Також буде корисним широкому колу фахівців суміжних спеціальностей, які беруть участь у лікуванні хворих із гнійно-септичними ускладненнями.

Содержание книги Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

Список умовних скорочень
Передмова
Розділ 1. Гнійна хірургічна інфекція
1.1. Загальні питання гнійної інфекції
1.2. Неспецифічна гнійна інфекція
1.3. Особливості етіології та патогенезу гнійної хірургічної інфекції
1.4. Антимікробний захист організму
1.5. Схема розвитку запального процесу та його клінічні прояви
1.6. Хірургічні інфекції, що вирізняються за етіопатогенетичним принципом
1.7. Класифікація та клінічна картина гнійної хірургічної інфекції
1.8. Характеристика найважливіших збудників гнійної інфекції
1.8.1. Staphylococcus spp
1.8.2. Enterococcus spp
1.8.3. Сімейство Enterobacteriacae
1.8.4. Неферментативні грамнегативні бактерії (Pseudomonas aeruginosa)
1.8.5. Рід Acinetobacter
1.9. Чинники ризику множинної резистентності збудників гнійної інфекції
1.10. Методи обмеження поширення антибіотикорезистентних збудників
1.11. Мікробіологічна діагностика інфекцій. Методи і клінічна інтерпретація результатів
1.11.1. Особливості мікробіологічного дослідження окремих видів біоматеріалу
1.11.2. Експрес-метод визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів
1.12. Імунна відповідь організму на хірургічну інфекцію
1.13. Антибактеріальна хіміопрофілактика
1.14. Антибактеріальна хіміотерапія
1.15. Основні види знеболювання в гнійно-септичній хірургії
1.16. Загальні принципи оперативної гнійної хірургії
1.16.1. Показання до оперативного втручання
1.16.2. Підготовка до операції
1.16.3. Етапи операції
1.16.4. Дренування
1.17. Профілактика гнійної хірургічної інфекції
1.18. Помилки та ускладнення при лікуванні хворих із хірургічною інфекцією
Розділ 2. Сепсис
2.1. Актуальність сепсису як загально-медичної проблеми
2.1.1. Поширеність сепсису
2.1.2. Різновиди сепсису
2.1.3. Хірургічний сепсис
2.1.4. Етіологія сепсису залежно від локалізації первинного вогнища інфекції
2.1.5. Летальність при сепсисі і можливі перспективи її зниження
2.2. Еволюція уявлень про природу сепсису
2.2.1. Етапи еволюції поглядів
2.2.2. Уявлення, що були основою сучасної концепції сепсису
2.2.3. Досягнення консенсусу із сепсису і подальша еволюція уявлень
2.3. Сучасна концепція сепсису
2.3.1. Концептуальні паралелі між синдромом системної  запальної відповіді і сепсисом
2.3.2. Методологія визначення та трактування стадійності розвитку системної запальної відповіді
2.4. Основні ланки патогенезу сепсису
2.4.1. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
2.4.2. Імунна недостатність
2.4.3. Додаткові чинники вірулентності мікроорганізмів-збудників
2.4.4. «Прозапальні» цитокіни
2.4.5. Гіпоксичний некробіоз
2.4.6. Апоптоз клітин
2.5. Септичний шок і його диференціальна діагностика
2.5.1. Поліорганна недостатність
2.5.2. Узагальнені критерії органної дисфункції
2.5.3. Рекомендовані клініко-лабораторні показники стадій розвитку септичного процесу
2.6. Загальна характеристика імунних розладів при сепсисі
2.6.1. Чинники і механізми метаболічної імунодепресії в патогенезі ПОН
2.6.2. Імунна дисфункція і пізня ПОН
2.7. Діагностика та лікування сепсису
Список літератури

Авторы книги Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

С.Д. Шаповал

Характеристики книги Гнійно-септична хірургія: навчальний посібник / С.Д. Шаповал

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год: 2019
Количество страниц: 192 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 336 г
ISBN: 978-617-505-728-5

 

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебное пособие автора С.Д.Шаповала Гнойно-септическая хирургия на украинском языке, а также прочитать онлайн фрагмент книги и скачать бесплатно информацию о нее. ВСИ «Медицина»