Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:30 до 17:30 (Сб, Вс выходные)

Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

В наличии
520 грн416 грн
Авторы: Химич Сергей Дмитриевич, Желиба Николай Дмитриевич, Герич Игорь Деонизиевич и др.; под редакцией Сергея Дмитриевича Химича, Николая Дмитриевича Желибы
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений — медицинских университетов, институтов и академий
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2018, 3-е (переработанное и дополненное)
Количество страниц: 608 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-668-4

 

Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, деонтологія і догляд за хворими хірургічного профілю, асептика й антисептика, основи анестезіології та реаніматології, гемостаз, переливання крові, оперативні втручання.
У другій частині розглянуто питання хірургічної патології, хірургічної інфекції та окремих хірургічних хвороб.
Численні розділи загальної хірургії, зокрема асептика, антисептика, знеболювання, переливання крові, кровотеча, шок, учення про рани, мають велике значення для вивчення не лише хірургії, а й акушерства, гінекології, урології, очних хвороб, захворювань вуха, горла й носа.
Окремий розділ підручника присвячено сучасним методам діагностики і хірургічного лікування.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Содержание книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Передмова
Вступ. Предмет, історія розвитку біоорганічної хімії та її значення як науки
ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ
Розділ 1. З історії розвитку хірургії (д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Організація хірургічної допомоги (д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 2. Деонтологія, медична етика та біоетика в хірургії (д­-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 3.  Хірургічні маніпуляції (д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 4. Загальні принципи догляду за хворими хірургічного профілю (д-р мед. наук, проф. Г.Д. Петренко, д-р мед. наук, проф. В.О. Сипливий, канд. мед. наук Д.Г. Петренко)
Розділ 5. Десмургія та неоперативна хірургічна техніка (канд. мед. наук, доц. І.Н. Ошовський) 55
Розділ 6. Загальні питання обстеження хворих хірургічного профілю (д-р мед. наук, проф. І.М. Дейкало, д-­р мед. наук, проф. В.О. Шідловський, д-р мед. наук, проф. П.О. Герасимчук)
Розділ 7. Хірургічна операція (д­-р мед. наук, проф. В.Г. Палій)
Розділ 8. Профілактика хірургічної інфекції
Антисептика (д-р мед. наук, проф. О.В. Лігоненко, канд. мед. наук, доц. А.Б.?Зубаха, д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Асептика (д-р мед. наук, проф. О.В. Лігоненко, канд. мед. наук, доц. І.О. Чорна, д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 9. Гемостаз (зупинення кровотечі) (д­-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 10. Основи клінічної трансфузіології (д-р мед. наук, проф. М.Д. Желіба, д-р мед. наук, проф. В.П. Польовий, канд. мед. наук В.Д. Фундюр)
Розділ 11. Загальне та регіонарне знеболювання (д-р мед. наук, проф. М.Л. Гомон, д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 12. Порушення життєдіяльності організму. Критичні та термінальні стани (д-р мед. наук, проф. О.І. Дацюк, д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
ЧАСТИНА IІ. ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ
Розділ 13. Ушкодження опорно­-рухового апарату. Травми і травматизм, переломи, вивихи, ушкодження м’язів, сухожилків та зв’язок (д-­р мед. наук, проф. В.О. Фіщенко, канд. мед. наук, доц. В.І. Кириченко)
Розділ 14. Синдром тривалого здавлювання. Компартмент-синдром. Політравма (д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч, канд. мед. наук О.М. Чемерис)
Розділ 15. Відкриті механічні ушкодження — рани (д-р мед. наук, проф. М.Д. Желіба, д-р мед. наук А.В. Верба)
Розділ 16.Термічна травма (д-р мед. наук, проф. В.І. Нагайчук)
Розділ 17. Загальні питання хірургічної інфекції (д-р мед. наук, проф. М.Д. Желіба, канд. мед. наук, доц. М.І. Бурковський, канд. мед. наук Р.М. Чорнопищук)
Розділ 18. Гостра хірургічна інфекція (д-­р мед. наук, проф. О.П. Жученко, канд. мед. наук, доц. О.А. Вільцанюк, канд. мед. наук, доц. П.С. Шевня)
Розділ 19. Анаеробна газова інфекція (газова гангрена) (канд. мед. наук, доц. О.А.?Вільцанюк)
Розділ 20. Загальна гнійна інфекція (сепсис) (д­-р мед. наук, проф. І.Д. Ґерич, канд. мед. наук, доц. В.В. Ващук, д-р мед. наук, проф. В.П. Андрющенко)
Розділ 21. Гостра і хронічна специфічна хірургічна інфекція (д-р мед. наук, проф. І.Д. Ґерич, канд. мед. наук, доц. В.В. Ващук)
Розділ 22. Особливості догляду і лікування вIл­-інфікованих у хірургічному стаціонарі (канд. мед. наук, доц. І.В. Стояновський)
Розділ 23. Загальні питання онкології (д-­р мед. наук, проф. В.О. Сипливий)
Розділ 24. Некроз, гангрена, трофічні виразки, пролежні, нориці (д-р мед. наук, проф. О.І. Дронов)
Розділ 25. Хірургічні паразитарні хвороби (канд. мед. наук, доц. А.В. Фуніков)
Розділ 26. Вади розвитку та виродливості (д-р мед. наук, проф. В.П. Польовий, канд. мед. наук, доц. А.С. Паляниця)
Розділ 27. Основи трансплантології та пластичної хірургії (д­-р мед. наук, проф. В.П.Польовий)
Розділ 28. Сучасні методи діагностики і лікування в хірургії (д-р мед. наук, проф. С.Д.Хіміч)
Додатки (д-­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Контрольні запитання та відповіді (д­-р мед. наук, проф. С.С. Філіп)
Тестові завдання для самоконтролю знань (д­-р мед. наук, проф. С.С.Філіп)
Список літератури

Авторы книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, I.Д. Ґерич, В.П. Андрющенко, М.I. Бурковський, В.В. Ващук, А.В. Верба, О.А. Вільцанюк, П.О. Герасимчук, М.Л. Гомон, I.М. Дейкало, О.I. Дацюк, О.I. Дронов, О.П. Жученко, А.Б. Зубаха, В.I. Кириченко, О.В. Лігоненко, В.I. Нагайчук, I.Н. Ошовський, В.Г. Палій, А.С. Паляниця, Г.Д. Петренко, Д.Г. Петренко, В.П. Польовий, В.О. Сипливий, I.В. Стояновський, С.С. Філіп, В.О. Фіщенко, В.Д. Фундюр, А.В. Фуніков, О.М. Чемерис, I.О. Чорна, Р.М. Чорнопищук, П.С. Шевня, В.О. Шідловський

Характеристики книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год и номер издания: 2018, 3-е (переработанное и дополненное)
Количество страниц: 608 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 970 г
ISBN: 978-617-505-668-4

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Общая хирургия: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / С.Д. Химич, Н.Д. Желиба,И.Д. Герич и др.; под ред. С.Д. Химича, Н.Д. Желибы. — 3-е изд., перераб. и допол. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете просмотреть информацию (фото, содержание, авторы, описание, отзывы, характеристики, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Тернополь, Ровно, Ужгород, Черкассы, Винница, Луганск, Ивано-Франковск, Полтава, Кировоград, Запорожье, Харьков, Луцк, Кременчуг, Житомир, Черновцы, Сумы, Николаев, Чернигов, Хмельницкий, Днепропетровск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 537-63-62, 581-15-67.