Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

В наличии
520 грн
Авторы: Химич Сергей Дмитриевич, Желиба Николай Дмитриевич, Герич Игорь Деонизиевич и др.; под редакцией Сергея Дмитриевича Химича, Николая Дмитриевича Желибы
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений — медицинских университетов, институтов и академий
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 608
ISBN: 978-617-505-668-4

 

ВСИ «Медицина»

Описание книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, деонтологія і догляд за хворими хірургічного профілю, асептика й антисептика, основи анестезіології та реаніматології, гемостаз, переливання крові, оперативні втручання.
У другій частині розглянуто питання хірургічної патології, хірургічної інфекції та окремих хірургічних хвороб.
Численні розділи загальної хірургії, зокрема асептика, антисептика, знеболювання, переливання крові, кровотеча, шок, учення про рани, мають велике значення для вивчення не лише хірургії, а й акушерства, гінекології, урології, очних хвороб, захворювань вуха, горла й носа.
Окремий розділ підручника присвячено сучасним методам діагностики і хірургічного лікування.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Содержание книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Передмова (д­р мед. наук, проф. М.Д. Желіба, д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Ч а с т и н а I. Загальні питання хірургії | Р о з д і л  1. З історії розвитку хірургії (д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Організація хірургічної допомоги (д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Р о з д і л  2. Деонтологія, медична етика й біоетика в хірургії (д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Р о з д і л  3. Хірургічні маніпуляції (д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Р о з д і л 4. Загальні принципи догляду за хірургічними хворими (д­р мед. наук, проф. Г.Д. Петренко, д­р мед. наук, проф. В.О. Сипливий, лікар Д.Г. Петренко) | Р о з д і л 5. Десмургія та неоперативна хірургічна техніка (канд. мед. наук, доц. І.Н. Ошовський) | Р о з д і л 6. Загальні питання обстеження хірургічних хворих (д­р мед. наук, проф. В.О. Шідловський, д­р мед. наук, проф І.М. Дейкало) | Р о з д і л 7. Хірургічна операція (д­р мед. наук, доц. В.Г. Палій) | Р о з д і л 8. Профілактика хірургічної інфекції | Антисептика (д­р мед. наук, проф. П.Я. Чумак, д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Асептика (д­р мед. наук, проф. П.Я. Чумак, д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Р о з д і л 9. Гемостаз (зупинення кровотечі) (д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч, канд. мед. наук О.Г. Костюк) | Р о з д і л 10. Основи клінічної трансфузіології (д­р мед. наук, проф. М.Д. Желіба, канд. мед. наук, Ю.С. Царюк, канд. мед. наук В.Д. Фундюр) | Р о з д і л 11. Загальне та місцеве знеболювання (д­р мед. наук, проф. І.І. Міщук, д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Р о з д і л 12. Порушення життєдіяльності організму. Передтермінальні і термінальні стани (д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч, д­р мед. наук, проф. І.І. Міщук) | Ч а с т и н а  IІ. Хірургічна патологія | Р о з д і л 13. Ушкодження опорно­рухового апарату. Травми, травматизм, переломи, вивихи, ушкодження м’язів, сухожилків, зв’язок (д­р мед. наук, проф. В.О. Фіщенко, канд. мед. наук, доц. В.І. Кириченко) | Р о з д і л 14. Синдром тривалого здавлювання (д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Р о з д і л 15. Відкриті механічні ушкодження — рани (д­р мед. наук, проф. М.Д. Желіба) | Р о з д і л 16. Термічна травма (д­р мед. наук В.І. Нагайчук) | Р о з д і л  17. Загальні питання хірургічної інфекції (д­р мед. наук, проф. М.Д. Желіба) | Р о з д і л 18. Гостра хірургічна інфекція (д­р мед. наук, доц. О.П. Жученко, канд. мед. наук, доц. О.А. Вільцанюк, канд. мед. наук, доц. П.С. Шевня) | Р о з д і л 19. Анаеробна газова інфекція (газова гангрена) (канд. мед. наук, доц. О.А. Вільцанюк) | Р о з д і л 20. Загальна гнійна інфекція (сепсис) (д­р мед. наук, проф. І.Д. Ґерич, канд. мед. наук, доц. В.В. Ващук) | Р о з д і л 21. Гостра і хронічна специфічна хірургічна інфекція (д­р мед. наук, проф. І.Д. Ґерич, канд. мед. наук, доц. В.В. Ващук) | Р о з д і л 22. Особливості догляду і лікування вIл­інфікованих у хірургічному стаціонарі (канд. мед. наук, доц. І.В. Стояновський) | Р о з д і л 23. Загальні питання онкології (д­р мед. наук, проф. В.О. Сипливий) | Р о з д і л 24. Некроз, гангрена, виразки, пролежні, нориці (д­р мед. наук, проф. О.І. Дронов) | Р о з д і л 25. Хірургічні паразитарні хвороби (канд. мед. наук, доц. А.В. Фуніков) | Р о з д і л 26. Вади розвитку та виродливості (д­р мед. наук, проф. Ф.Г. Кулачек) | Р о з д і л 27. Загальні основи пластичної хірургії (д­р мед. наук, проф. В.П. Польовий) | Р о з д і л 28. Сучасні методи діагностики і лікування у хірургії (д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Д о д а т к и  (д­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч) | Контрольні запитання та відповіді (д­р мед. наук, проф. С.С. Філіп) | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ (др мед. наук, проф. С.С. Філіп) | Список літератури

Авторы книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, I.Д. Ґерич, В.П. Андрющенко, М.I. Бурковський, В.В. Ващук, А.В. Верба, О.А. Вільцанюк, П.О. Герасимчук, М.Л. Гомон, I.М. Дейкало, О.I. Дацюк, О.I. Дронов, О.П. Жученко, А.Б. Зубаха, В.I. Кириченко, О.В. Лігоненко, В.I. Нагайчук, I.Н. Ошовський, В.Г. Палій, А.С. Паляниця, Г.Д. Петренко, Д.Г. Петренко, В.П. Польовий, В.О. Сипливий, I.В. Стояновський, С.С. Філіп, В.О. Фіщенко, В.Д. Фундюр, А.В. Фуніков, О.М. Чемерис, I.О. Чорна, Р.М. Чорнопищук, П.С. Шевня, В.О. Шідловський

Характеристики книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 608
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 970 г
ISBN: 978-617-505-668-4

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Общая хирургия: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / С.Д. Химич, Н.Д. Желиба,И.Д. Герич и др.; под ред. С.Д. Химича, Н.Д. Желибы. — 3-е изд., перераб. и допол. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете просмотреть информацию (фото, содержание, авторы, описание, отзывы, характеристики, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Тернополь, Ровно, Ужгород, Черкассы, Винница, Луганск, Ивано-Франковск, Полтава, Кировоград, Запорожье, Харьков, Луцк, Кременчуг, Житомир, Черновцы, Сумы, Николаев, Чернигов, Хмельницкий, Днепропетровск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 537-63-62, 581-15-67.