Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:30 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

У наявності
520 грн416 грн
Автори: Хіміч Сергій Дмитрович, Желіба Микола Дмитрович, Герич Ігор Деонизійович та ін.; за редакцією Сергія Дмитровича Хіміча, Миколи Дмитровича Желіби
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2018, 3-є (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 608 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-668-4

 

Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, деонтологія і догляд за хворими хірургічного профілю, асептика й антисептика, основи анестезіології та реаніматології, гемостаз, переливання крові, оперативні втручання.
У другій частині розглянуто питання хірургічної патології, хірургічної інфекції та окремих хірургічних хвороб.
Численні розділи загальної хірургії, зокрема асептика, антисептика, знеболювання, переливання крові, кровотеча, шок, учення про рани, мають велике значення для вивчення не лише хірургії, а й акушерства, гінекології, урології, очних хвороб, захворювань вуха, горла й носа.
Окремий розділ підручника присвячено сучасним методам діагностики і хірургічного лікування.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Зміст книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Передмова
Вступ. Предмет, історія розвитку біоорганічної хімії та її значення як науки
ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ
Розділ 1. З історії розвитку хірургії (д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Організація хірургічної допомоги (д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 2. Деонтологія, медична етика та біоетика в хірургії (д­-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 3.  Хірургічні маніпуляції (д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 4. Загальні принципи догляду за хворими хірургічного профілю (д-р мед. наук, проф. Г.Д. Петренко, д-р мед. наук, проф. В.О. Сипливий, канд. мед. наук Д.Г. Петренко)
Розділ 5. Десмургія та неоперативна хірургічна техніка (канд. мед. наук, доц. І.Н. Ошовський) 55
Розділ 6. Загальні питання обстеження хворих хірургічного профілю (д-р мед. наук, проф. І.М. Дейкало, д-­р мед. наук, проф. В.О. Шідловський, д-р мед. наук, проф. П.О. Герасимчук)
Розділ 7. Хірургічна операція (д­-р мед. наук, проф. В.Г. Палій)
Розділ 8. Профілактика хірургічної інфекції
Антисептика (д-р мед. наук, проф. О.В. Лігоненко, канд. мед. наук, доц. А.Б.?Зубаха, д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Асептика (д-р мед. наук, проф. О.В. Лігоненко, канд. мед. наук, доц. І.О. Чорна, д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 9. Гемостаз (зупинення кровотечі) (д­-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 10. Основи клінічної трансфузіології (д-р мед. наук, проф. М.Д. Желіба, д-р мед. наук, проф. В.П. Польовий, канд. мед. наук В.Д. Фундюр)
Розділ 11. Загальне та регіонарне знеболювання (д-р мед. наук, проф. М.Л. Гомон, д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Розділ 12. Порушення життєдіяльності організму. Критичні та термінальні стани (д-р мед. наук, проф. О.І. Дацюк, д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
ЧАСТИНА IІ. ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ
Розділ 13. Ушкодження опорно­-рухового апарату. Травми і травматизм, переломи, вивихи, ушкодження м’язів, сухожилків та зв’язок (д-­р мед. наук, проф. В.О. Фіщенко, канд. мед. наук, доц. В.І. Кириченко)
Розділ 14. Синдром тривалого здавлювання. Компартмент-синдром. Політравма (д-р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч, канд. мед. наук О.М. Чемерис)
Розділ 15. Відкриті механічні ушкодження — рани (д-р мед. наук, проф. М.Д. Желіба, д-р мед. наук А.В. Верба)
Розділ 16.Термічна травма (д-р мед. наук, проф. В.І. Нагайчук)
Розділ 17. Загальні питання хірургічної інфекції (д-р мед. наук, проф. М.Д. Желіба, канд. мед. наук, доц. М.І. Бурковський, канд. мед. наук Р.М. Чорнопищук)
Розділ 18. Гостра хірургічна інфекція (д-­р мед. наук, проф. О.П. Жученко, канд. мед. наук, доц. О.А. Вільцанюк, канд. мед. наук, доц. П.С. Шевня)
Розділ 19. Анаеробна газова інфекція (газова гангрена) (канд. мед. наук, доц. О.А.?Вільцанюк)
Розділ 20. Загальна гнійна інфекція (сепсис) (д­-р мед. наук, проф. І.Д. Ґерич, канд. мед. наук, доц. В.В. Ващук, д-р мед. наук, проф. В.П. Андрющенко)
Розділ 21. Гостра і хронічна специфічна хірургічна інфекція (д-р мед. наук, проф. І.Д. Ґерич, канд. мед. наук, доц. В.В. Ващук)
Розділ 22. Особливості догляду і лікування вIл­-інфікованих у хірургічному стаціонарі (канд. мед. наук, доц. І.В. Стояновський)
Розділ 23. Загальні питання онкології (д-­р мед. наук, проф. В.О. Сипливий)
Розділ 24. Некроз, гангрена, трофічні виразки, пролежні, нориці (д-р мед. наук, проф. О.І. Дронов)
Розділ 25. Хірургічні паразитарні хвороби (канд. мед. наук, доц. А.В. Фуніков)
Розділ 26. Вади розвитку та виродливості (д-р мед. наук, проф. В.П. Польовий, канд. мед. наук, доц. А.С. Паляниця)
Розділ 27. Основи трансплантології та пластичної хірургії (д­-р мед. наук, проф. В.П.Польовий)
Розділ 28. Сучасні методи діагностики і лікування в хірургії (д-р мед. наук, проф. С.Д.Хіміч)
Додатки (д-­р мед. наук, проф. С.Д. Хіміч)
Контрольні запитання та відповіді (д­-р мед. наук, проф. С.С. Філіп)
Тестові завдання для самоконтролю знань (д­-р мед. наук, проф. С.С.Філіп)
Список літератури

Автори книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, I.Д. Ґерич, В.П. Андрющенко, М.I. Бурковський, В.В. Ващук, А.В. Верба, О.А. Вільцанюк, П.О. Герасимчук, М.Л. Гомон, I.М. Дейкало, О.I. Дацюк, О.I. Дронов, О.П. Жученко, А.Б. Зубаха, В.I. Кириченко, О.В. Лігоненко, В.I. Нагайчук, I.Н. Ошовський, В.Г. Палій, А.С. Паляниця, Г.Д. Петренко, Д.Г. Петренко, В.П. Польовий, В.О. Сипливий, I.В. Стояновський, С.С. Філіп, В.О. Фіщенко, В.Д. Фундюр, А.В. Фуніков, О.М. Чемерис, I.О. Чорна, Р.М. Чорнопищук, П.С. Шевня, В.О. Шідловський

Характеристики книги Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2018, 3-є (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 608 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 970 г
ISBN: 978-617-505-668-4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Загальна хірургія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна отримати детальну інформацію (фото, відгуки, характеристики, зміст, опис, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Тернопіль, Кременчук, Івано-Франківськ, Харків, Чернігів, Луцьк, Хмельницький, Рівне, Чернівці, Ужгород, Кіровоград, Львів, Миколаїв, Запоріжжя, Полтава, Черкаси, Житомир, Дніпропетровськ, Суми, Вінниця, Луганськ, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.