Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 3. Неоперативна гінекологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, І.Б. Вовк, І.Ю. Гордієнко та ін.; за ред. В.М. Запорожана

Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 3. Неоперативна гінекологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, І.Б. Вовк, І.Ю. Гордієнко та ін.; за ред. В.М. Запорожана

72224
Немає в наявності
 
 
Автори: Валерій Миколайович Запорожан, Іраїда Борисівна Вовк, Ірина Юріївна Гордієнко та ін.; за редакцією Валерія Миколайовича Запорожана
Гриф: затверджено МОН і МОЗ України
Аудиторія: для студентів старших курсів, лікарів-інтернів, курсантів, викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та післядипломної освіти, а також практичних лі­карів акушерів-гінекологів, ординаторів, аспірантів, наукових співробітників, що працюють у галузі акушерства та гінекології
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 928 + 2 кольор. вкл.
ISBN: 978-617-505-297-6
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 3. Неоперативна гінекологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, І.Б. Вовк, І.Ю. Гордієнко та ін.; за ред. В.М. Запорожана

У національному підручнику детально подано гінекологічну патологію. Видання напи­сано з урахуванням багаторічного досвіду авторів та аналізу сучасної медичної літерату­ри. Широко розглянуті питання діагностики, фармакотерапії, підходів до консервативного лікування та профілактики основних синдромів та захворювань. Значну увагу приділено сучасним додатковим методам обстеження, що дає змогу переглянути деякі положення гі­некології, у тому числі в ультразвуковій діагностиці. Показано значущість ендоскопії (гістероскопія, гістерорезектоскопія, лапароскопія) у гінекологічній практиці.
У підготовці керівництва брали участь провідні спеціалісти акушери-гінекологи України. Сподіваємося, що матеріали, викладені в національному підручнику, будуть викорис­тані в практичній діяльності лікарів акушерів-гінекологів, що сприятиме подоланню де­мографічної кризи в країні, зниженню материнської захворюваності, підвищенню якості медичної допомоги жінкам.
Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів, курсантів, викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та післядипломної освіти, а також практичних лі­карів акушерів-гінекологів, ординаторів, аспірантів, наукових співробітників, що працюють у галузі акушерства та гінекології.

Зміст книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 3. Неоперативна гінекологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, І.Б. Вовк, І.Ю. Гордієнко та ін.; за ред. В.М. Запорожана

Список скорочень
Розділ 1. Організація гінекологічної допомоги в Україні
Організація амбулаторної гінекологічної допомоги
Організація системи планування сім'ї в Україні
Організація преконцепційної підготовки до вагітності
Організація гінекологічних профілактичних оглядів
Організація цитологічного скринінгу
Організація спеціалізованої амбулаторної гінекологічної допомоги
Організація стаціонарної гінекологічної допомоги
Лікувально-профілактична допомога жінкам у сільській місцевості
Репродуктивне здоров'я населення України
Профілактика порушень репродуктивного здоров'я
Деонтологія в гінекологічно-акушерській практиці
Загальні принципи медичної деонтології
Етика медичних працівників поліклінічної служби
Етика взаємовідносин в умовах стаціонару
Медичний колектив
Деонтологія в акушерстві та гінекології
Розділ 2. Дослідження в гінекології
Клінічні методи дослідження
Опитування
Загальний огляд
Лабораторні методи дослідження
Визначення концентрації гормонів і їх метаболітів
Мікробіологічні методи дослідження
Правила взяття клінічного матеріалу
Інтерпретація результатів
Імунологічне дослідження крові
Кількісне визначення субпопуляцій лімфоцитів крові з використанням моноклональних антитіл
Визначення концентрації основних класів імуноглобулінів методом
радіальної імунодифузії
Метод оцінки функціональної активності лейкоцитів крові за допомогою хемілюмінесценції
Оцінка інтерферонового статусу
Визначення концентрації цитокінів у сироватці крові імуноферментним методом
Імуноферментний аналіз для кількісного визначення антифосфоліпідних антитіл до кардіоліпіну, фосфатидилсерину, Р2-глікопротеїну, анексину, протромбіну
ІФА для кількісного визначення антиоваріальних антитіл
ІФА для виявлення антитіл до збудників урогенітальних інфекцій
Метод визначення активності матриксних металопротеїназ 2 і 9 (ММП-2 і ММП-9) у сироватці крові (зимографія)
Медико-генетичне дослідження
Генетична лабораторна діагностика
Організація медико-генетичної допомоги особам з порушенням репродуктивної функції
Організація медико-генетичної допомоги особам, які подали заяву про реєстрацію шлюбу
Організація спеціалізованої медико-генетичної допомоги
Проспективне і ретроспективне консультування
Інструментальні методи дослідження
Рентгенологічні методи дослідження
Ультразвукове дослідження органів малого таза
Ультразвукове дослідження молочних залоз
Комп'ютерна томографія органів малого таза
Магнітно-резонансна томографія органів малого таза
Двоенергетична рентгенологічна абсорбціометрія
Тепловізорне дослідження органів малого таза і молочних залоз
Кольпоскопія
Цитологічний метод діагностики захворювань шийки матки
Гістероскопія
Діагностична лапароскопія
Біопсія шийки матки
Аспіраційна біопсія ендометрія
Зондування матки
Пункція позадуматкового простору через заднє склепіння піхви
Розділ 3. Структура і функція репродуктивної системи
Фізіологія репродуктивної системи
Гіпоталамус
Гіпофіз
Фактори росту
Яєчники
Статеві гормони — біосинтез і механізми дії
Запліднення і внутрішньоутробний розвиток репродуктивної системи
Періоди розвитку репродуктивної системи
Внутрішньоутробний період
Період новонародженості та дитинства
Період статевого дозрівання
Період статевої зрілості (репродуктивний період)
Клімактеричний період
Чинники, що впливають на функціонування репродуктивної системи
Вплив на репродуктивну систему екології, соціальних факторів, шкідливих звичок, хромосомних захворювань
Комплекс лікувально-профілактичних та організаційних заходів для жінок з наркотичною залежністю
Розділ 4. Порушення розвитку репродуктивної системи
Передчасне статеве дозрівання
Справжня форма ПСД
Несправжня форма ПСД
Вроджена дисфункція кіркової речовини надниркових залоз (адреногенітальний синдром)
Гонадотропіннезалежна форма ПСД
Неповні форми ПСД
Затримка статевого дозрівання
ЗСД центрального генезу
ЗСД яєчникового генезу
Порушення менструального циклу в пубертатний період
Пубертатні маткові кровотечі
Первинна аменорея
Вторинна аменорея
Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду
Гіперпролактинемія
Дисменорея
Синдром тестикулярної фемінізації
Вади розвитку піхви та матки в дівчат
Аплазія матки і піхви (синдром Майєра—Рокітанського—Кістера—Хаузера)
Аплазія піхви при функціонуючій матці
Аплазія шийки матки при функціонуючій матці
Атрезія дівочої перетинки
Запальні захворювання вульви, піхви й органів малого таза у підлітків
Запальні захворювання вульви і піхви
Синехії (спайки) малих соромітних губ
Запальні захворювання внутрішніх статевих органів
Пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників у дітей і підлітків
Розділ 5. Ендокринні розлади в репродуктивний період
Порушення менструального циклу
Дисфукціональні маткові кровотечі
Аменорея
Синдром полікістозних яєчників
Метаболічний синдром
Передменструальний синдром
Синдром після тотальної оваріектомії
Постгістеректомічний синдром
Маткові кровотечі в передменопаузальному віці
Кровотечі в період постменопаузи
Розділ 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів
Загальна характеристика, причини, структура, поширеність
Нормальна мікрофлора піхви
Структура мікробіоценозу піхви жінок репродуктивного віку
Особливості мікробіоценозу піхви в період статевого дозрівання
Особливості мікробіоценозу піхви в період менопаузи
Особливості мікробіоценозу піхви під час вагітності
Специфічні запальні захворювання жіночих статевих органів
Бактеріальний вагіноз
Вульвовагінальний кандидоз
Урогенітальний трихомоноз
Гонорея
Генітальний герпес
Папіломавірусна інфекція
Цитомегаловірусна інфекція
Хламідіоз урогенітальний
Мікоплазмоз урогенітальний
Сифіліс
Туберкульоз жіночих статевих органів
ВІЛ-інфекція, СНІД
Неспецифічні запальні захворювання органів малого таза
Вульвовагініт
Бартолініт
Екзо- й ендоцервіцит
Запальні захворювання матки
Сальпінгоофорит
Пельвіоперитоніт
Розділ 7. Безплідний шлюб
Жіноча безплідність
Трубноперитонеальна безплідність
Ендокринна безплідність
Ендометріоз і безплідність
Маткові форми безплідності
Імунологічні чинники безплідності
Допоміжні репродуктивні технології
Чоловіча безплідність
Синдром гіперстимуляції яєчників
Розділ 8. Незапальні захворювання вульви, піхви та шийки матки
Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів
Дистрофічні захворювання вульви
Атрофічний вагініт
Ектопія шийки матки
Ерозія шийки матки
Ектропіон
Лейкоплакія шийки матки
Дисплазія шийки матки
Розділ 9. Гіперпластичні та диспластичні захворювання органів репродуктивної системи
Захворювання матки і придатків
Гіперпластичні процеси ендометрія
Міома матки
Ендометріоз
Доброякісні новоутворення маткових труб
Доброякісні пухлини і пухлиноподібні новоутворення яєчників
Патологія молочної залози
Доброякісна дисплазія молочної залози
Патологічні виділення із сосків молочних залоз
Клімактеричний період і менопауза
Урогенітальні розлади в клімактеричний період
Кровотечі в періоди пери- і постменопаузи
Остеопороз постменопаузи
Розділ 10. Аномалії розвитку та неправильне розташування статевих органів
Аномалії розвитку матки і піхви
Неправильне положення і пролапс органів малого таза
Розділ 11. Запобігання незапланованій вагітності
Контрацепція в різні періоди життя жінки
Контрацепція в підлітковому віці
Контрацепція в післяпологовий період
Післяабортна контрацепція
Контрацепція в старшому репродуктивному віці та перименопаузальний період
Гормональна контрацепція
Неконтрацептивні ефекти КОК
Побічні ефекти КОК
Контрацептиви прогестагенового ряду
Внутрішньоматкова контрацепція
Внутрішньоматкові мідьумісні контрацептиви
Внутрішньоматковий золотовмісний контрацептив Goldlily,Goldlily Exclusive
Внутрішньоматкова система з левоноргестрелом (Мірена)
Бар'єрні методи контрацепції та сперміциди
Презервативи
Діафрагми та шийкові ковпачки
Сперміциди
Фізіологічні (природні) методи контрацепції
Методи природного планування сім'ї
Хірургічна контрацепція в жінок
Трубна оклюзія
Контрацепція у чоловіків
Розділ 12. Невідкладні стани в гінекології
Мимовільний аборт у І триместрі вагітності
Перфорація матки
Апоплексія яєчника
Некроз міоматозного вузла
Народження підслизового міоматозного вузла
Перекрут ніжки пухлини яєчника
Позаматкова вагітність
Пельвіоперитоніт
Гострий і хронічний тазовий біль
Геморагічний шок
Сепсис. Септичний шок
Бактеріємія і сепсис
Гнійні тубооваріальні утворення
Розділ 13. Передопераційне обстеження та післяопераційний догляд хворих гінекологічного пофілю
Розділ 14. Знеболювання гінекологічних операцій
Медикаментозна підготовка при планових операціях
Перидуральна анестезія
Поперекова анестезія
Комбінована спінально-епідуральна анестезія
Місцева інфільтраційна анестезія
Знеболювання при малих гінекологічних операціях
Загальна внутрішньовенна анестезія
Анестезія при лапароскопічних операціях
Премедикація та ввідний наркоз
Розділ 15. Фармакотерапія
Протимікробні засоби для системного застосування
Антибіотики
Нітроімідазоли
Сульфаніламіди і триметоприм
Хінолони
Нітрофурани
Протимікробні та антисептичні засоби для місцевого застосування в гінекології
Антибіотики
Похідні хінолону
Похідні імідазолу
Інші антимікробні та антисептичні засоби
Протигрибкові засоби для системного застосування
Полієнові антибіотики
Імідазоли
Тріазоли
Протигрибкові препарати для місцевого застосування в гінекології
Противірусні засоби
Гемостатичні засоби
Компоненти і препарати крові
Препарати вітаміну К
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
Інгібітори фібринолізу
Інгібітори протеїназ
Антитромботичні засоби
Антикоагулянти
Антиагреганти
Глюкокортикоїди
Нестероїдні протизапальні засоби
Похідні фенілоцтової кислоти та споріднені сполуки
Похідні пропіонової кислоти
Оксиками
Інші протизапальні засоби
Агоністи гонадотропного рилізинг-гормону
Антагоністи гонадотропного рилізинг-гормону
Гонадотропіни
Синтетичні стимулятори овуляції
Естрогени
Гестагени
Похідні прегнену
Похідні прегнадієну
Похідні естрену
Антигестагени
Кровозамінники та перфузійні розчини
Білкові фракції крові
Фторвуглеводні кровозамінники
Електроліти
Список літератури

Автори книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 3. Неоперативна гінекологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, І.Б. Вовк, І.Ю. Гордієнко та ін.; за ред. В.М. Запорожана

В.М. Запорожан, І.Б. Вовк, І.Ю. Гордієнко, А.Є. Дубчак, Л.І. Іванюта, А.Г. Корнацька, В.В. Подольський, Л.І. Хананаєв, А.Г. Ципкун, В.Л. Дронова, Н.Я. Жилка, С.О. Іванюта, В.К. Кондратюк, О.Ю. Борисюк, О.Г. Даниленко, О.Д. Дубенко, Т.О. Касаткіна, О.В. Луценко, В.Ф. Петербурзька, Вл.В. Подольський, І.І. Ракша, Р.С. Теслюк, В.В. Тетерин, О.В. Трохимович, Г.В. Чубей

Характеристики книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 3. Неоперативна гінекологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, І.Б. Вовк, І.Ю. Гордієнко та ін.; за ред. В.М. Запорожана

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 928 + 2 кольор. вкл.
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.492 кг
ISBN: 978-617-505-297-6

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 3. Неоперативна гінекологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, І.Б. Вовк, І.Ю. Гордієнко та ін.; за ред. В.М. Запорожана (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути детальну інформацію (фото, характеристики, опис, автори, зміст, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Хмельницький, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Луганськ, Черкаси, Запоріжжя, Львів, Полтава, Миколаїв, Дніпропетровськ, Вінниця, Харків, Кіровоград, Луцьк, Тернопіль, Суми, Житомир, Кременчук, Рівне, Чернігів, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 581-15-67, 537-63-62.