Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Акушерство і гінекологія: у 2 книгах. Книга 1. Акушерство: підручник / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін. — 4-е видання

Акушерство і гінекологія: у 2 книгах. Книга 1. Акушерство: підручник / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін. — 4-е видання

В наявності
650 грн
Автори: В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за редакцією В.І. Грищенка, М.О. Щербини
Гриф: допущено МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних закладів вишої освіти
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2020, 4-е стереотипне видання
Кількість сторінок: 424 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-823-7
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Акушерство і гінекологія: у 2 книгах. Книга 1. Акушерство: підручник / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін. — 4-е видання

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам.Цей підручник створено відповідно до нової програми з акушерства.
У підручнику описано сучасні досягнення вітчизняної та світової акушерської науки, розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики захворювань під час вагітності, пологів та післяпологового періоду. Основи організації акушерської допомоги в Україні подано з урахуванням наказів МОЗ України, клінічних протоколів, стандартів медичної освіти.
Для студентів медичних закладів вишої освіти.

Зміст книги Акушерство і гінекологія: у 2 книгах. Книга 1. Акушерство: підручник / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін. — 4-е видання

Список скорочень
Роздiл 1. Запліднення, ембріогенез, критичні періоди онтогенезу
Запліднення
Гаметогенез
Запліднення
Бластогенез
Iмплантація
Ембріогенез
Навколоплідні води
Плацента
Пуповина      
Послід
Критичні періоди онтогенезу
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 2. Зміни в організмі жінки в період вагітності. Гігієна і харчування вагітних. Вплив шкідливих факторів на плід
Центральна нервова система
Ендокринна система
Iмунна система
Обмін речовин         
Серцево-судинна система
Органи кровотворення
Дихальна система
Кислотно-основний стан
Травна система
Сечова система
Опорно-руховий апарат
Шкіра 
Маса тіла
Грудні залози
Статеві органи
Режим і гігієна вагітних
Харчування вагітних
Вплив шкідливих факторів на плід
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 3. Методи дослідження в акушерстві та перинатології. Діагностика і ведення вагітності
Порядок збирання анамнезу
Об’єктивне акушерське обстеження
Загальне обстеження
Спеціальне акушерське дослідження
Діагностика вагітності в ранніх термінах  
Лабораторно-інструментальна діагностика вагітності
Діагностика вагітності в пізніх термінах
Визначення терміну вагітності
Визначення терміну пологів
Методи оцінювання стану плода
Неінвазивні методи
Інвазивні методи
Діагностика внутрішньоутробної загибелі плода
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 4. Жіночий таз. Тазове дно. Плід як об’єкт пологів. Біомеханізм пологів при головному і тазовому передлежанні
Жіночий таз  
Тазове дно
Плід як об’єкт пологів
Біомеханізм пологів при головному і тазовому передлежанні
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 5. Причини початку пологів. Зганяльні сили. Клінічна картина, ведення і знеболення пологів
Причини початку пологів
Оцінювання біологічної готовності організму вагітної до пологів
Провісники пологів
Зганяльні пологові сили
Клінічна картина, ведення і знеболення пологів
Використання партограми у веденні пологів
Стан плода
Перебіг пологів
Стан роділлі
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 6. Фізіологія післяпологового періоду і періоду новонародженості
Фізіологія післяпологового періоду
Iнволюція статевих органів
Основні принципи ведення післяпологового періоду
Післяпологовий догляд
Фізіологія періоду новонародженості
Ведення періоду новонародженості
Вакцинація
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 7. Багатоплідна вагітність
Типи близнюків
Діагностика багатоплідної вагітності
Ведення багатоплідної вагітності
Внутрішньоутробна загибель одного з плодів
Природжені вади розвитку
Розродження при багатоплідній вагітності
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 8. Розгинальні, тазові передлежання та неправильні положення плода
Розгинальні передлежання голівки плода
Передньоголовне передлежання
Лобове передлежання
Лицеве передлежання
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Тазові передлежання плода
Етіологія тазових передлежань
Класифікація тазових передлежань
Діагностика тазових передлежань
Перебіг пологів при тазових передлежаннях
Ведення вагітності при тазових передлежаннях
Методи коригувальної гімнастики
Ведення пологів при тазових передлежаннях
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Неправильні положення плода
Діагностика поперечного і косого положень плода
Клінічний перебіг і ведення вагітності та пологів
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 9. Невиношування і переношування вагітності
Невиношування вагітності
Класифікація 
Діагностика
Загрозливий аборт
Аборт, що розпочався
Аборт в ходу
Аборт неповний і повний
Аборт, що не відбувся
Лікування невиношування вагітності
Передчасні пологи
Переношена вагітність
Діагностика переношеної вагітності
Акушерська тактика при переношеній вагітності
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 10. Аномалії кісткового таза
Анатомічно вузький таз
Класифікація вузького таза за ступенем звуження
Клінічно вузький таз
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 11. Пологовий травматизм роділлі і плода
Пологовий травматизм роділлі
Розриви слизової оболонки вульви і піхви
Розриви варикозних вузлів вульви і піхви
Гематоми зовнішніх статевих органів і піхви
Розриви промежини
Розриви шийки матки
Розриви матки
Виворіт матки
Розходження і розриви симфізу
Післяпологові фістули
Пологові травми плода
Кефалогематома
Тріщини і переломи кісток черепа
Внутрішньочерепні пологові травми
Пологова травма спинного мозку
Травми ключиці та кінцівок
Субкапсулярна гематома печінки, крововилив у надниркові залози
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 12. Прееклампсія та еклампсія вагітних
Прееклампсія
Класифікація 
Етіологія та патогенез
Клінічна картина та діагностика
Лікарська тактика
Прееклампсія легкого ступеня
Прееклампсія середнього ступеня тяжкості
Прееклампсія тяжкого ступеня
Прееклампсія в післяпологовий період
Еклампсія
HELLP-синдром
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 13. Плацентарні ускладнення
Передлежання плаценти
Класифікація 
Етіологія та патогенез
Клінічна картина та діагностика
Лікування, тактика ведення вагітності та пологів
Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти 
Класифікація 
Етіологія та патогенез
Клінічна картина та діагностика
Лікування
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 14. Плацентарна недостатність. Дистрес плода. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода
Плацентарна недостатність, дистрес плода
Синдром затримки внутрішньоутробного розвитку плода
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 15. Ізосерологічна несумісність крові вагітної і плода
Етіологія та патогенез
Клінічна картина гемолітичної хвороби
Класифікація і клінічна характеристика основних форм гемолітичної хвороби
Діагностика імунологічного конфлікту
Iмунологічний аналіз
Генотип крові батька
Ультразвукове дослідження
Амніоцентез 
Лікування гемолітичної хвороби плода    
Ведення пологів
Лікування гемолітичної хвороби новонароджених
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 16. Аномалії розвитку плода та його придатків. Питання медичної генетики
Вади розвитку ЦНС 
Вади розвитку сечових органів
Природжені вади серця
Аномалії розвитку травного тракту
Аномалії лицевих структур, шиї і кісткової системи плода
Хромосомні хвороби
Аномалії статевих хромосом
Спадкові захворювання
Медико-генетичне консультування
Методи пренатальної діагностики
Аномалії пуповини
Аномалії плаценти
Маловоддя та багатоводдя
Тестові запитання
Ситуаційні завдання
Роздiл 17. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях
Захворювання серцево-судинної системи і вагітність
Ревматизм
Набуті ревматичні вади серця
Природжені вади серця
Вагітність та опероване серце
Артеріальна гіпертензія вагітних
Артеріальна гіпотензія вагітних
Захворювання вен і тромботичні ускладнення
Варикозна хвороба нижніх кінцівок
Тромбоз вен, тромбофлебіт, тромбоемболія
Тромбофлебіт поверхневих вен
Тромбоз глибоких вен
Тромбоемболія легеневих вен
Анемія вагітних
Залізодефіцитна анемія
Фолієводефіцитна анемія
В12-дефіцитна анемія
Таласемія
Гемолітичні анемії
Апластична анемія
Вагітність і хвороби органів дихання
Бронхіт
Гостра пневмонія
Бронхіальна астма
Захворювання нирок і сечовивідних шляхів при вагітності
Пієлонефрит вагітних
Гломерулонефрит
Сечокам’яна хвороба
Патологія щитоподібної залози і вагітність
Вагітність і дифузний токсичний зоб
Гіпотиреоз і вагітність
Вагітність і цукровий діабет
Гестаційний діабет
Вагітність і захворювання травного тракту
Вагітність і хронічний холецистит 
Вагітність і гострий апендицит
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 18. Перинатальні інфекції
Етіологія
Бактеріальні внутрішньоутробні інфекції
Класифікація перинатальних інфекцій
Патогенез
Клінічна картина
Пренатальна діагностика внутрішньоутробних інфекцій
Особливості окремих нозологічних форм внутрішньоутробних інфекцій
Цитомегаловірус
Герпетична інфекція
Краснуха
Токсоплазмоз
Хламідіоз
Сифіліс
Вірусний гепатит
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 19 . Аномалії пологової діяльності      
Етіологія і патогенез
Класифікація 
Патологічний прелімінарний період
Слабкість пологової діяльності
Надмірна пологова діяльність
Дискоординована пологова діяльність
Профілактика аномалій пологової діяльності
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 20. Маткові кровотечі в послідовий і післяпологовий період
Основні причини маткових кровотеч
Гіпо- й атонічні кровотечі
Коагулопатичні кровотечі
ДВЗ-синдром           
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 21. Геморагічний шок. Емболія навколоплідними водами
Геморагічний шок
Емболія навколоплідними водами
Тестові запитання
Ситуаційні задачі
Роздiл 22. Акушерські операції
Операції штучного переривання вагітності
Медичний (штучний) аборт
Операції з підготовки пологових шляхів
Амніотомія
Епізіотомія
Перинеотомія
Шкірно-головні щипці
Акушерські повороти
Операція зовнішнього повороту плода
Операція класичного комбінованого зовнішньо-внутрішнього повороту плода на ніжку
Поворот за Брекстоном — Гіксом
Витягання плода за тазову частину
Операція витягання плода за обидві ніжки
Операція витягання плода за пахвинний згин
Акушерські щипці. Вакуум-екстракція плода
Ручне відділення плаценти і видалення посліду
Ручна ревізія порожнини матки
Плодоруйнівні операції
Краніотомія
Ексцеребрація
Краніоклазія  
Ембріотомія  
Декапітація   
Екзентерація
Спондилотомія
Клейдотомія 
Тестові запитання    
Ситуаційні задачі     
Роздiл 23. Кесарів розтин       
Класифікація 
Iнтраперитонеальний кесарів розтин       
Захисні варіанти кесаревого розтину        
Показання до виконання кесаревого розтину      
Протипоказання до виконання кесаревого розтину       
Підготовка до абдомінального розродження       
Ускладнення кесаревого розтину  
Ведення післяопераційного періоду          
Тестові запитання    
Ситуаційні задачі     
Роздiл 24. Післяпологові гнійно-септичні захворювання  
Патогенез інфекційного процесу   
Класифікація 
Захворювання, які не поширюються за межі піхви і матки        
Захворювання, що обмежуються порожниною малого таза      
Генералізовані форми післяпологової інфекції     
Інфекційно-токсичний (септичний) шок  
Післяпологовий мастит      
Тестові запитання    
Ситуаційні задачі     
Роздiл 25. Патологія періоду новонародженості     
Пограничні з нормою стани          
Захворювання новонароджених у ранній неонатальний період          
Iнфекційні захворювання    
Тестові запитання    
Ситуаційні задачі     
Список літератури

Автори книги Акушерство і гінекологія: у 2 книгах. Книга 1. Акушерство: підручник / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін. — 4-е видання

В.I. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський, В.В. Камінський, Л.Б. Маркін, Л.В. Потапова, В.В. Лазуренко, О.В. Мерцалова, О.П. Ліпко, І.М. Щербина, М.Г. Грищенко

Характеристики книги Акушерство і гінекологія: у 2 книгах. Книга 1. Акушерство: підручник / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін. — 4-е видання

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2020, 4-е стереотипне видання
Кількість сторінок: 424 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 765 г
ISBN: 978-617-505-823-7 (9786175058237)
Дарина
2023-04-29 16:52:31
Вважаю незамінним підручником для навчання студентів і практичним керівництвом в акушерській роботі.
Відповісти

1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити підручник авторів В.І. Грищенка, М.О. Щербини, Б.М. Венцківського та ін. Акушерство і гінекологія: у 2 книгах. Книга 1. Акушерство українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн і скачати фрагмент книги. ВСВ «Медицина»