Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана. — 2-е вид., випр.

Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана. — 2-е вид., випр.

В наявності
585 грн
Автори: Валерій Миколайович Запорожан, Володимир Кирилович Чайка, Леонід Борисович Маркін та ін.; за редакцією Валерія Миколайовича Запорожана
Гриф: затверджено МОН і МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів післядипломного навчання, лікарів і науковців
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 1032 + 4 кольор. вкл.
ISBN: 978-617-505-587-8
ВСВ «Медицина»

Опис книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана. — 2-е вид., випр.

Національний підручник з акушерства і гінекології — перше в Україні видання із серії науково-практичних керівництв, що містить усю наукову інформацію, необхідну для студентів, лікарів і науковців. У національному підручнику представлено як основні положення класичного акушерства, так і досягнення новітніх інноваційних технологій у цій галузі. На відміну від більшості інших керівництв, у національному підручнику з акушерства і гінекології велику увагу приділено питанням профілактики, діагностики, фармакотерапії і хірургічним методам лікування, детально представлено клінічні рекомендації з усіх основних нозологій і синдромів в акушерсько- гінекологічній практиці. Видання ілюстроване, містить клінічні приклади для кращого засвоєння матеріалу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також  лікарів-інтернів, курсантів, ординаторів, аспірантів, науковців, лікарів пологових будинків, жіночих консультацій.

Зміст книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана. — 2-е вид., випр.

Перелік скорочень | Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ АКУШЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ | Організація акушерської допомоги на амбулаторному рівні | Організація стаціонарної акушерської допомоги | Організація спеціалізованої акушерської допомоги | Акушерська допомога жінкам, які мешкають у сільській місцевості | Реформування перинатальної допомоги в Україні | Організація акушерсько-гінекологічної допомоги на засадах сімейної медицини. | Етика і деонтологія лікаря | Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень | Розділ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В АКУШЕРСТВІ | Клінічні методи діагностики | Опитування | Об'єктивне обстеження | Акушерське дослідження | Лабораторні методи діагностики | Інструментальні неінвазивні методи діагностики | Ультразвукове дослідження | Кардіотокографія | Визначення біофізичного профілю плода | Інструментальні інвазивні методи діагностики | Амніоцентез | Біопсія хоріона | Біопсія плаценти | Кордоцентез | Пренатальна диспансеризація | Розділ 3. ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АКУШЕРСТВІ | Знеболювання пологів | Знеболювання під час акушерських і гінекологічних операцій | Методи знеболювання | Розділ 4. КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА | Анатомо-фізіологічні зміни статевих органів під час вагітності | Анатомо-функціональний зв'язок статевих органів жінки з прилеглими органами малого таза | Анатомо-фізіологічні фактори, що забезпечують нормальне положення внутрішніх статевих органів жінки | Розділ 5. ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО | Фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності | Розвиток плодового яйця залежно від терміну вагітності. Діагностика вагітності в різні терміни | Ведення фізіологічної вагітності | Фізіологічні зміни в організмі жінки у зв'язку з пологами | Жіночий таз в акушерському відношенні | Фізіологія скоротливої функції матки під час пологів | Фізіологія та ведення пологів | Біомеханізм пологів при передньому та задньому видах потиличного передлежання | Перебіг і ведення нормального післяпологового періоду | Сучасне ведення лактації та грудного вигодовування | Розділ 6. ПАТОЛОГІЧНЕ ТА ОПЕРАТИВНЕ АКУШЕРСТВО | Вагітність і пологи в неповнолітніх | Вагітність після екстракорпорального запліднення | Багатоплідна вагітність | Невиношування вагітності | Внутрішньоутробна загибель плода (аборт, що не відбувся, або завмерла вагітність) | Звичне невиношування вагітності | Спадкові дефекти гемостазу | Передчасні пологи | Переношена вагітність | Плацентарна дисфункція | Затримка росту плода | Патологія навколоплідних вод: мало-, багатоводдя | Патологічний прелімінарний період | Аномалії пуповини, що ускладнюють перебіг вагітності і погіршують наслідки для плода | Антифосфоліпідний синдром | HELLP-синдром | Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові | Емболія навколоплідними водами | Ізосерологічна несумісність крові матері і плода. Гемолітична хвороба плода і новонародженого | Патологічні пологи | Пологи при розгинальних передлежаннях голівки плода | Пологи при асинклітичних вставленнях голівки плода | Пологи при тазових передлежаннях плода | Пологи при високому прямому та низькому поперечному стоянні стрілового шва | Пологи при неправильних положеннях плода | Ведення пологів при великому плоді | Вузький таз. Особливості біомеханізму пологів | Ведення пологів при аномаліях пологової діяльності | Ведення вагітності та пологів у жінок із рубцем на матці | Ведення пологів при дистоції плечиків плода | Ведення пологів при передлежанні та випаданні пуповини | Оперативне акушерство | Акушерські повороти | Екстракція плода за тазовий кінець | Вакуум-екстракція плода | Операція накладання акушерських щипців | Кесарів розтин | Пологи через природні пологові шляхи після попереднього кесаревого розтину | Переривання вагітності в ранні та пізні терміни | Плодоруйнівні операції | Розділ 7. КРОВОТЕЧІ, ШОК І ТЕРМІНАЛЬНІ СТАНИ В АУШЕРСТВІ | Акушерські кровотечі | Мимовільний викидень | Позаматкова вагітність | Яєчникова вагітність | Шийкова вагітність | Абдомінальна (черевна) вагітність | Кровотечі під час вагітності та пологів | Передлежання плаценти | Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти | Емболія амніотичною рідиною | Кровотеча в ранній і пізній післяпологовий період | Кровотеча в послідовий (третій) період пологів | Кровотеча, пов'язана із затримкою, патологією прикріплення або защемленням плаценти | Рання (первинна) післяпологова кровотеча | Шок і термінальні стани в акушерстві | Тромбогеморагічний синдром | Розділ 8. ГЕСТОЗИ | Ранні гестози: етіологія, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування і тактика ведення вагітності | Прееклампсія (пізні гестози): етіологія, класифікація, клінічна картина, діагностика | Лікування прееклампсії, тактика ведення вагітності та пологів | Характеристика лікарських засобів, які застосовують при прееклампсії | Інтенсивна терапія тяжких форм прееклампсії | Розділ 9. ТРАВМАТИЗМ В АКУШЕРСТВІ | Розриви зовнішніх статевих органів, піхви, шийки матки під час пологів | Розриви матки під час вагітності та пологів | Гематоми | Травматизм при акушерських операціях | Розділ 10. ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В АКУШЕРСТВІ | Захворювання серцево-судиннії системи і вагітність | Вроджені вади серця | Набуті вади серця | Вагітність і пологи в жінок, оперованих з приводу набутих вад серця | Хвороби міокарда | Міокардит | Інфекційний ендокардит | Артеріальна гіпертензія і вагітність | Артеріальна гіпотензія і вагітність | Порушення серцевого ритму у вагітних | Варикозна хвороба вен і вагітність | Захворювання системи гемостазу і вагітність | Захворювання органів дихання у вагітних | Бронхіальна астма і вагітність | Торакодіафрагмальні захворювання і вагітність | Гострі респіраторні вірусні захворювання і вагітність | Інші захворювання органів дихання | Хвороби сечової системи | Гострі інфекції сечових шляхів | Хронічні інфекції сечових шляхів | Хронічний гломерулонефрит | Хронічний пієлонефрит | Сечокам'яна хвороба (нефролітіаз) | Вагітність і єдина нирка | Трансплантована нирка і вагітність | Аномалії сечових шляхів | Гострі хірургічні захворювання жовчних шляхів під час вагітності | Хвороби ендокринної системи | Цукровий діабет і вагітність | Гестаційний діабет | Нецукровий діабет | Пролактинома | Хронічна недостатність кіркової речовини надниркових залоз | Хвороби щитоподібної залози і вагітність | Хвороби крові та кровотворної системи і вагітність | Хвороби органів травлення і вагітність | Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба | Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки | Синдром подразненої кишки та вагітність | Захворювання печінки | Холестаз вагітних | Гостра вірусна жирова дистрофія печінки | Гострий вірусний гепатит | Цироз печінки | Хронічні інфекції та вагітність | Туберкульоз і вагітність | ВІЛ-інфекція і вагітність | Хронічні вірусні гепатити і вагітність | Хронічний алкогольний гепатит і вагітність | Інфекційні хвороби і вагітність | Токсоплазмоз | Краснуха | Урогенітальний мікоплазмоз | Хламідіоз | Герпес простий | Цитомегаловірусна інфекція | Бактеріальний вагіноз | Урогенітальний кандидоз | Папіломавірусна інфекція | Гонорея | Урогенітальний трихомоніаз | Інфекція, зумовлена стрептококом групи В | Сифіліс і вагітність | Розділ 11. ВАГІТНІСТЬ ПРИ ДОБРОЯКІСНИХ ТА ЗЛОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА ТА МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ | Доброякісні захворювання шийки матки і вагітність | Лейоміома матки і вагітність | Доброякісні пухлини яєчників і вагітність | Фіброзно-кістозна хвороба молочної залози | Рак молочної залози і вагітність | Трофобластична хвороба | Розділ 12. ГОСТРА ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ І ВАГІТНІСТЬ | Гострий апендицит | Гострий холецистит | Гострий панкреатит | Кишкова непрохідність | Неспецифічний виразковий коліт | Перфоративні гастродуоденальні виразки | Список літератури

Автори книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана. — 2-е вид., випр.

В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін, В.І. Медвідь, Т.В. Авраменко, І.Б. Вовк, С.Р. Галіч, І.Ю. Гордієнко, Л.Б. Гутман, В.Є. Дашкевич, Л.В. Діденко, В.Г. Дубініна, Л.І. Іванюта, А.Г. Коломійцева, І.С. Лук’янова, В.П. Міщенко, В.Ф. Нагорна, С.П. Писарева, В.В. Подольський, С.П. Польова, Л.Є. Туманова, З.А. Шкіряк-Нижник, Є.Б. Яковлева, К.Г. Апресова, О.І. Буткова, І.І. Воробйова, Ю.В. Давидова, І.А. Жабченко, Н.Я. Жилка, С.О. Іванюта, В.К. Кондратюк, І.В. Каліновська, В.Г. Марічереда, І.М. Мелліна, С.Є. Савченко, Н.Я. Скрипченко, Л.І. Тутченко, С.М. Янюта, Л.М. Бикова, Е.В. Бондарь, І.М. Грицай, О.Г. Даниленко, О.О. Данилків, В.О. Данилко, Н.К. Деменіна, А.А. Живецька-Денисова, О.В. Ісламова, Г.І. Іщенко, М.Є. Кирильчук, Т.В. Коломійченко, А.Ю. Лиманська, О.В.  Мілевський, О.О. Мініна, С.І. Могілевська, А.О.  Огородник, Вол.В. Подольський, Вл.В. Подольський, Н.В. Рудакова, О.А. Ревенько, О.М. Тарапурова, В.Б. Ткаченко, С.М. Толкач, Т.С. Черненко, О.В. Шамаєва, О.М. Шкабаровська, Г.Є. Яремко, З.М. Латишева, А.П. Карпенко, Н.Д. Коблош, В.В. Марухно, Ю.В. Невишна, О.М. Павлова, А.С. Янюта, С.М. Янюта

Характеристики книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана. — 2-е вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 1032 + 4 кольор. вкл.
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.642 кг
ISBN: 978-617-505-587-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана. — 2-е вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути детальну інформацію (фото, автори, опис, характеристики, відгуки, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Кременчук, Луганськ, Кіровоград, Запоріжжя, Рівне, Суми, Миколаїв, Львів, Харків, Тернопіль, Полтава, Луцьк, Чернігів, Дніпропетровськ, Вінниця, Ужгород, Житомир, Хмельницький, Івано-Франківськ, Чернівці, Черкаси, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.