Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана

Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана

71957
Продана, не переиздается
 
 
Авторы: Валерий Николаевич Запорожан, Владимир Кириллович Чайка, Леонид Борисович Маркин и др.; под редакцией Валерия Николаевича Запорожана
Гриф: утверждено МОН и МЗ Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов, курсантов последипломного обучения, врачей и ученых
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2013
Количество страниц: 1032 + 4 цвет. вкл.
ISBN: 978-617-505-275-4
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана

Національний підручник з акушерства і гінекології — перше в Україні видання із серії науково-практичних керівництв, що містить усю наукову інформацію, необхідну для студентів, лікарів і науковців. У національному підручнику представлено як основні положення класичного акушерства, так і досягнення новітніх інноваційних технологій у цій галузі. На відміну від більшості інших керівництв, у національному підручнику з акушерства і гінекології велику увагу приділено питанням профілактики, діагностики, фармакотерапії і хірургічним методам лікування, детально представлено клінічні рекомендації з усіх основних нозологій і синдромів в акушерсько- гінекологічній практиці. Видання ілюстроване, містить клінічні приклади для кращого засвоєння матеріалу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також  лікарів-інтернів, курсантів, ординаторів, аспірантів, науковців, лікарів пологових будинків, жіночих консультацій.

Содержание книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана

Перелік скорочень
Розділ 1. Організація акушерської допомоги в Україні
Організація акушерської допомоги на амбулаторному рівні
Організація стаціонарної акушерської допомоги
Організація спеціалізованої акушерської допомоги
Акушерська допомога жінкам, які мешкають у сільській місцевості
Реформування перинатальної допомоги в Україні
Організація акушерсько-гінекологічної допомоги на засадах сімейної медицини.
Етика і деонтологія лікаря
Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень
Розділ 2. Основні методи дослідження в акушерстві
Клінічні методи діагностики
Опитування
Об'єктивне обстеження
Акушерське дослідження
Лабораторні методи діагностики
Інструментальні неінвазивні методи діагностики
Ультразвукове дослідження
Кардіотокографія
Визначення біофізичного профілю плода
Інструментальні інвазивні методи діагностики
Амніоцентез
Біопсія хоріона
Біопсія плаценти
Кордоцентез
Пренатальна диспансеризація
Розділ 3. Знеболювання в акушерстві
Знеболювання пологів
Знеболювання під час акушерських і гінекологічних операцій
Методи знеболювання
Розділ 4. Клінічна анатомія та фізіологія органів малого таза
Анатомо-фізіологічні зміни статевих органів під час вагітності
Анатомо-функціональний зв'язок статевих органів жінки з прилеглими органами малого таза
Анатомо-фізіологічні фактори, що забезпечують нормальне положення внутрішніх статевих органів жінки
Розділ 5. Фізіологічне акушерство
Фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності
Розвиток плодового яйця залежно від терміну вагітності. Діагностика вагітності в різні терміни
Ведення фізіологічної вагітності
Фізіологічні зміни в організмі жінки у зв'язку з пологами
Жіночий таз в акушерському відношенні
Фізіологія скоротливої функції матки під час пологів
Фізіологія та ведення пологів
Біомеханізм пологів при передньому та задньому видах потиличного передлежання
Перебіг і ведення нормального післяпологового періоду
Сучасне ведення лактації та грудного вигодовування
Розділ 6. Патологічне та оперативне акушерство
Вагітність і пологи в неповнолітніх
Вагітність після екстракорпорального запліднення
Багатоплідна вагітність
Невиношування вагітності
Внутрішньоутробна загибель плода (аборт, що не відбувся, або завмерла вагітність)
Звичне невиношування вагітності
Спадкові дефекти гемостазу
Передчасні пологи
Переношена вагітність
Плацентарна дисфункція
Затримка росту плода
Патологія навколоплідних вод: мало-, багатоводдя
Патологічний прелімінарний період
Аномалії пуповини, що ускладнюють перебіг вагітності і погіршують наслідки для плода
Антифосфоліпідний синдром
HELLP-синдром
Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
Емболія навколоплідними водами
Ізосерологічна несумісність крові матері і плода. Гемолітична хвороба плода і новонародженого
Патологічні пологи
Пологи при розгинальних передлежаннях голівки плода
Пологи при асинклітичних вставленнях голівки плода
Пологи при тазових передлежаннях плода
Пологи при високому прямому та низькому поперечному стоянні стрілового шва
Пологи при неправильних положеннях плода
Ведення пологів при великому плоді
Вузький таз. Особливості біомеханізму пологів
Ведення пологів при аномаліях пологової діяльності
Ведення вагітності та пологів у жінок із рубцем на матці
Ведення пологів при дистоції плечиків плода
Ведення пологів при передлежанні та випаданні пуповини
Оперативне акушерство
Акушерські повороти
Екстракція плода за тазовий кінець
Вакуум-екстракція плода
Операція накладання акушерських щипців
Кесарів розтин
Пологи через природні пологові шляхи після попереднього кесаревого розтину
Переривання вагітності в ранні та пізні терміни
Плодоруйнівні операції
Розділ 7. Кровотечі, шок і термінальні стани в аушерстві
Акушерські кровотечі
Мимовільний викидень
Позаматкова вагітність
Яєчникова вагітність
Шийкова вагітність
Абдомінальна (черевна) вагітність
Кровотечі під час вагітності та пологів
Передлежання плаценти
Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
Емболія амніотичною рідиною
Кровотеча в ранній і пізній післяпологовий період
Кровотеча в послідовий (третій) період пологів
Кровотеча, пов'язана із затримкою, патологією прикріплення або защемленням плаценти
Рання (первинна) післяпологова кровотеча
Шок і термінальні стани в акушерстві
Тромбогеморагічний синдром
Розділ 8. Гестози
Ранні гестози: етіологія, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування і тактика ведення вагітності
Прееклампсія (пізні гестози): етіологія, класифікація, клінічна картина, діагностика
Лікування прееклампсії, тактика ведення вагітності та пологів
Характеристика лікарських засобів, які застосовують при прееклампсії
Інтенсивна терапія тяжких форм прееклампсії
Розділ 9. Травматизм в акушерстві
Розриви зовнішніх статевих органів, піхви, шийки матки під час пологів
Розриви матки під час вагітності та пологів
Гематоми
Травматизм при акушерських операціях
Розділ 10. Екстрагенітальні захворювання в акушерстві
Захворювання серцево-судиннії системи і вагітність
Вроджені вади серця
Набуті вади серця
Вагітність і пологи в жінок, оперованих з приводу набутих вад серця
Хвороби міокарда
Міокардит
Інфекційний ендокардит
Артеріальна гіпертензія і вагітність
Артеріальна гіпотензія і вагітність
Порушення серцевого ритму у вагітних
Варикозна хвороба вен і вагітність
Захворювання системи гемостазу і вагітність
Захворювання органів дихання у вагітних
Пневмонія у вагітних
Бронхіальна астма і вагітність
Торакодіафрагмальні захворювання і вагітність
Гострі респіраторні вірусні захворювання і вагітність
Інші захворювання органів дихання
Хвороби сечової системи
Гострі інфекції сечових шляхів
Хронічні інфекції сечових шляхів
Хронічний гломерулонефрит
Хронічний пієлонефрит
Сечокам'яна хвороба (нефролітіаз)
Вагітність і єдина нирка
Трансплантована нирка і вагітність
Аномалії сечових шляхів
Гострі хірургічні захворювання жовчних шляхів під час вагітності
Хвороби ендокринної системи
Цукровий діабет і вагітність
Гестаційний діабет
Нецукровий діабет
Пролактинома
Хронічна недостатність кіркової речовини надниркових залоз
Хвороби щитоподібної залози і вагітність
Хвороби крові та кровотворної системи і вагітність
Хвороби органів травлення і вагітність
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
Синдром подразненої кишки та вагітність
Захворювання печінки
Холестаз вагітних
Гостра вірусна жирова дистрофія печінки
Гострий вірусний гепатит
Цироз печінки
Хронічні інфекції та вагітність
Туберкульоз і вагітність
ВІЛ-інфекція і вагітність
Хронічні вірусні гепатити і вагітність
Хронічний алкогольний гепатит і вагітність
Інфекційні хвороби і вагітність
Токсоплазмоз
Краснуха
Урогенітальний мікоплазмоз
Хламідіоз
Герпес простий
Цитомегаловірусна інфекція
Бактеріальний вагіноз
Урогенітальний кандидоз
Папіломавірусна інфекція
Гонорея
Урогенітальний трихомоніаз
Інфекція, зумовлена стрептококом групи В
Сифіліс і вагітність
Розділ 11. Вагітність при доброякісних та злоякісних захворюваннях органів малого таза та молочної залози
Доброякісні захворювання шийки матки і вагітність
Лейоміома матки і вагітність
Доброякісні пухлини яєчників і вагітність
Фіброзно-кістозна хвороба молочної залози
Рак молочної залози і вагітність
Трофобластична хвороба
Розділ 12. Гостра хірургічна патологія і вагітність
Гострий апендицит
Гострий холецистит
Гострий панкреатит
Кишкова непрохідність
Неспецифічний виразковий коліт
Перфоративні гастродуоденальні виразки
Список літератури

Авторы книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана

В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін, В.І. Медвідь, Т.В. Авраменко, І.Б. Вовк, С.Р. Галіч, І.Ю. Гордієнко, Л.Б. Гутман, В.Є. Дашкевич, Л.В. Діденко, В.Г. Дубініна, Л.І. Іванюта, А.Г. Коломійцева, І.С. Лук’янова, В.П. Міщенко, В.Ф. Нагорна, С.П. Писарева, В.В. Подольський, С.П. Польова, Л.Є. Туманова, З.А. Шкіряк-Нижник, Є.Б. Яковлева, К.Г. Апресова, О.І. Буткова, І.І. Воробйова, Ю.В. Давидова, І.А. Жабченко, Н.Я. Жилка, С.О. Іванюта, В.К. Кондратюк, І.В. Каліновська, В.Г. Марічереда, І.М. Мелліна, С.Є. Савченко, Н.Я. Скрипченко, Л.І. Тутченко, С.М. Янюта, Л.М. Бикова, Е.В. Бондарь, І.М. Грицай, О.Г. Даниленко, О.О. Данилків, В.О. Данилко, Н.К. Деменіна, А.А. Живецька-Денисова, О.В. Ісламова, Г.І. Іщенко, М.Є. Кирильчук, Т.В. Коломійченко, А.Ю. Лиманська, О.В.  Мілевський, О.О. Мініна, С.І. Могілевська, А.О.  Огородник, Вол.В. Подольський, Вл.В. Подольський, Н.В. Рудакова, О.А. Ревенько, О.М. Тарапурова, В.Б. Ткаченко, С.М. Толкач, Т.С. Черненко, О.В. Шамаєва, О.М. Шкабаровська, Г.Є. Яремко, З.М. Латишева, А.П. Карпенко, Н.Д. Коблош, В.В. Марухно, Ю.В. Невишна, О.М. Павлова, А.С. Янюта, С.М. Янюта

Характеристики книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. В.М. Запорожана

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2013
Количество страниц: 1032 + 4 цвет. вкл.
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 1.648 кг
ISBN: 978-617-505-275-4

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Акушерство и гинекология: в 4 томах. — Том 1. Акушерство: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / В.Н. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркин и др.; под ред. В.Н. Запорожана (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна просмотреть информацию (фото, авторы, отзывы, характеристики, содержание, описание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Чернигов, Сумы, Кременчуг, Житомир, Кировоград, Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород, Днепропетровск, Винница, Николаев, Харьков, Полтава, Луцк, Ровно, Черновцы, Хмельницкий, Луганск, Запорожье, Черкассы, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 537-63-62, 581-15-67.