Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; за ред. А.С. Свінціцького

Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; за ред. А.С. Свінціцького

72184
Продана, не перевидається
 
 
Автори: Анатолій Станіславович Свінціцький, Орест Остапович Абрагамович, Петро Миколайович Боднар та ін.; за редакцією Анатолія Станіславовича Свінціцького
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: книга розрахована на користувачів, які уже мають певний рівень фахової підготовки, передусім — на лікарів загальної практики/сімейної медицини. Вона стане також незамінним помічником в оволодінні знаннями із внутрішньої патології і для студентів старших курсів медичних університетів та лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, курсантів-терапевтів за­кладів післядипломної освіти, лікарів терапевтичного профілю
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 1272 + 16 кольор. вкл.
ISBN: 978-617-505-332-4
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; за ред. А.С. Свінціцького

У Пораднику зібрано сучасні відомості щодо класифікацій, діагностики, лікування та профілактики внутрішніх захворювань, що ґрунтуються на принципах клінічної епідеміології та доказової медицини.
Всі розділи Порадника містять алгоритми диференціальної діагностики та добре ілюстро­вані матеріалами сучасних інструментальних методів дослідження. Використано новітні реко­мендації, протоколи та стандарти надання медичної допомоги, представлені вітчизняними, європейськими та світовими науковими медичними товариствами й організаціями.
В додатках наведено фізіологічні константи людини та рецептурні прописи.
Книга розрахована на користувачів, які уже мають певний рівень фахової підготовки, передусім — на лікарів загальної практики/сімейної медицини. Вона стане також незамінним помічником в оволодінні знаннями із внутрішньої патології і для студентів старших курсів медичних університетів та лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, курсантів-терапевтів за­кладів післядипломної освіти, лікарів терапевтичного профілю.

Зміст книги Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; за ред. А.С. Свінціцького

Передмова
Використані скорочення
Розділ 1. Хвороби системи кровообігу (В.І. Бульда, О.В. Смирнова, Н.І. Хомченкова, М.І. Загородный)
Атеросклероз
Ішемічна хвороба серця
Раптова коронарна смерть
Стенокардія
Нестабільна стенокардія (гостра коронарна недостатність)
Інфаркт міокарда
Медико-соціальна експертиза при гострих формах ішемічної хвороби серця
Тромбоемболія легеневої артерії
Розшарувальна аневризма аорти
Артеріальна гіпертензія
Нейроциркуляторна дистонія
Інфекційний ендокадит
Міокардити
Набуті вади серця
Мітральний стеноз
Недостатність мітрального клапана          
Аортальний стеноз  
Недостатність клапана аорти         
Недостатність тристулкового клапана      
Багатоклапанні вади серця 
Мітрально-аортальний стеноз       
Мітральний стеноз у поєднанні з аортальною недостатністю  
Мітральна недостатність у поєднанні з аортальною недостатністю     
Медико-соціальна експертиза при набутих вадах серця
Вроджені вади серця у дорослих   
Стеноз отвору легеневої артерії     
Відкрита артеріальна протока        
Дефект міжшлуночкової перегородки       
Дефект міжпередсердної перегородки      
Тетрада Фалло         
Коарктація аорти     
Перикардити
Порушення ритму та провідності  
Синусові аритмії      
Екстрасистолічні аритмії та парасистолія 
Пароксизмальна тахікардія 
Миготлива аритмія  
Синдром сповільненої реполяризації (подовженого інтервалу Q—T)  
Фібриляція шлуночків, асистолія і раптова серцева смерть       
Блокади серця          
Синоатріальна блокада       
Атріовентрикулярна блокада         
Блокада ніжок і гілок передсердно-шлуночкового пучка
Лікування при порушеннях ритму серця  
Методика проведення медико-соціальної експертизи та критерії інвалідності           
Кардіоміопатії           
Дилатаційна кардіоміопатія
Гіпертрофічна кардіоміопатія         
Рестриктивна кардіоміопатія          
Аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка  
Хронічна серцева недостатність    
Гостра недостатність кровообігу   
Гостра серцева недостатність        
Гостра судинна недостатність       
Колапс          
Кардіогенний шок   
Розділ 2. Хвороби органів дихання (А.С. Свінціцький, М.І. Дземан)     
Гострі респіраторні захворювання
Бронхіт          
Гострий бронхіт       
Хронічний бронхіт  
Хронічне обструктивне захворювання легень     
Пневмонія     
Бронхіальна астма   
Бронхоектатична хвороба  
Плеврит        
Інтерстиційні захворювання легень. Фіброзивні альвеоліти     
Муковісцидоз           
Саркоїдоз органів дихання 
Інфекційно-деструктивні процеси в легенях       
Абсцес легені           
Гангрена легені        
Синдром нічного (сонного) апное
Гостра дихальна недостатність      
Хронічна дихальна недостатність 
Хронічне легеневе серце    
Розділ 3. Захворювання органів травлення (А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, А.В. Острогляд, Г.А. Соловйова)         
Езофагіти       
Гастроезофагальна рефлюксна хвороба    
Функціональна диспепсія   
Гастрити       
Гострий гастрит      
Хронічні гастрити    
Особливі форми хронічного гастриту       
Виразкова хвороба  
Целіакія         
Хвороба Крона        
Неспецифічний виразковий коліт 
Синдром подразнених кишок        
Дисбактеріоз кишок 
Хронічні гепатити   
Цироз печінки          
Первинний біліарний цироз          
Алкогольна хвороба печінки          
Хронічний безкам'яний холецистит         
Жовчнокам'яна хвороба     
Дискінезія жовчних шляхів 
Первинний склерозивний холангіт          
Спадкові пігментні гепатози          
Синдром Жільбера  
Синдром Кріглера—Наджара        
Синдром Дабіна—Джонсона        
Синдром Ротора      
Хронічний панкреатит       
Розділ 4. Ревматичні захворювання (А.С. Свінціцький, Н.П. Козак)      
Гостра ревматична гарячка
Ревматоїдний артрит          
Системний червоний вовчак        
Системна склеродермія      
Дерматоміозит і поліміозит
Системні васкуліти  
Гігантоклітинний артерит (темпоральний, гранульоматозний артерит,
Гортона—Магата—Брауна синдром)       
Неспецифічний аортоартерит (синдром дуги аорти, синдром Такаясу)          
Вузликовий періартерит     
Геморагійний васкуліт (васкуліт Шенляйна—Геноха)    
Гіперсенситивний васкуліт
Гранульоматоз Вегенера     
Мікроскопічний поліангіїт  
Синдром Чарджа—Стросса           
Облітераційний тромбангіїт (хвороба Вінівартера—Бюргера)  
Есенціальний кріоглобулінемічний васкуліт        
Хвороба Кавасакі (слизово-шкірний лімфонодулярний синдром)        
Хвороба Бехчета      
Остеоартроз 
Подагра         
Серонегативні спондилоартрити  
Анкілозивний спондилоартрит     
Псоріатичний артрит          
Ентеропатичні артрити      
Реактивні артрити. Хвороба Рейтера       
Інфекційні артрити  
Бактерійні артрити  
Бруцельозний артрит          
Лаймська хвороба    
Гонорейний (гонококовий) артрит           
Туберкульозний артрит      
Сифілітичний артрит          
Вірусні артрити        
Грибкові артрити     
Розділ 5. Хвороби нирок і сечових шляхів (А.С. Свінціцький)    
Гломерулонефрити  
Гострий гломерулонефрит 
Швидкопрогресивний гломерулонефрит 
Первинні гломерулярні хвороби. Хронічний гломерулонефрит           
Пієлонефрити           
Гострий пієлонефрит          
Хронічний пієлонефрит      
Інтерстиційний нефрит і хронічні тубулопатії     
Інтерстиційний нефрит      
Тубулоінтерстиційні захворювання          
Сечокам'яна хвороба           
Амілоїдоз нирок       
Гостре ушкодження нирок 
Гостра ниркова недостатність       
Хронічна ниркова недостатність   
Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики      
Розділ 6. Захворювання системи крові (А.С. Свінціцький, С.В. Скрипниченко, І.О. Родіонова)  
Анемії
Гостра постгеморагійна анемія      
Залізодефіцитна анемія       
Мегалобластні анемії           
Гіпопластична (апластична) анемія          
Гемолітичні анемії   
Спадкові гемолітичні анемії
Набуті гемолітичні анемії    
Гемобластози           
Гострі лейкози         
Хронічні мієлопроліферативні захворювання      
Хронічний мієлоїдний лейкоз        
Істинна поліцитемія
Ідіопатичний мієлофіброз   
Хронічні лімфопроліферативні захворювання     
Множинна мієлома (мієломна хвороба)   
Злоякісні лімфоми    
Лімфогранульоматоз (лімфома Ходжкіна) 
Геморагійні діатези  
Тромбоцитопенії      
Тромбоцитопенії, зумовлені руйнуванням тромбоцитів без участі
імунних механізмів  
Імунні тромбоцитопенії      
Тромбоцитопатії      
Геморагійний васкуліт (хвороба Шенляйна—Геноха)    
Спадкові вазопатії    
Коагулопатії  
Гемофілія       
Хвороба Віллєбранда          
Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання      
Розділ 7. Алергійні захворювання (А.С. Свінціцький)    
Загальні відомості про алергійні захворювання   
Анафілактичний шок           
Набряк Квінке          
Кропив'янка 
Атопічний дерматит           
Алергійний контактний дерматит 
Полінози       
Алергійний риніт     
Медикаментозна алергія     
Синдром Лаєлла      
Харчова алергія        
Інсектна алергія       
Розділ 8. Захворювання ендокринної системи (П.М. Боднар, Т.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко, О.М. Приступюк)       
Цукровий діабет       
Цукровий діабет 1-го типу   
Цукровий діабет 2-го типу   
Хронічні ускладнення цукрового діабету  
Діабетична ретинопатія, макулопатія й інші офтальмологічні ускладнення     
Діабетична нефропатія        
Діабетична нейропатія        
Діабетична стопа     
Гострі ускладнення цукрового діабету      
Діабетична (гіперкетонемічна) кома         
Гіпоглікемія   
Захворювання щитоподібної залози         
Нетоксичний зоб     
Тиротоксикоз           
Дифузний токсичний зоб   
Гіпотироз      
Захворювання прищитоподібних залоз    
Первинний гіперпаратироз
Гіпопаратироз          
Захворюваня гіпофіза          
Акромегалія та гігантизм    
Хвороба Іценка—Кушінга  
Нецукровий діабет   
Захворювання надниркових залоз
Недостатність кори надниркових залоз. Хвороба Аддісона      
Порушення обміну речовин           
Ожиріння      
Рецептурні прописи
Предметний покажчик

Автори книги Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; за ред. А.С. Свінціцького

А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар, В.І. Бульда, А.В. Острогляд, М.І. Дземан, Н.П. Козак, Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, О.М. Приступюк, С.В. Скрипниченко, О.В. Смирнова, Г.А. Соловйова, Н.І. Хомченкова, М.І. Загородний, І.О. Родіонова

Характеристики книги Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; за ред. А.С. Свінціцького

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: навчальний посібник
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 1272 + 16 кольор. вкл.
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1,703 кг
ISBN: 978-617-505-332-4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; за ред. А.С. Свінціцького (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете отримати інформацію (фото, автори, відгуки, опис, характеристики, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Кременчук, Миколаїв, Луцьк, Черкаси, Чернігів, Хмельницький, Харків, Кіровоград, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, Чернівці, Рівне, Полтава, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Суми, Вінниця, Луганськ, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 581-15-67, 537-63-62.