Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

74544
Нет в наличии
Авторы: Галина Викторовна Козаченко
Гриф: утверджено МОН Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских, фармацевтических учебных заведений I-III уровней аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2017, 2-е (исправленное)
Количество страниц: 336 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-529-8
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Підручник створено відповідно до освітньо-кваліфікаційної­ характеристики й освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців зі спеціальності “Фармація”, а також відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням. Підручник зорієнтовано на формування у студентів мовнокомуні-кативних компетенцій.
Підручник містить теоретичний матеріал про українську мову як необхідний складник формування особистості фахівця, систему різних мовних елементів, норми сучасної літературної української мови, її лексичний склад, стилі, фахову терміноло-гію, правила складання документів.
Поряд із теоретичним матеріалом у підручнику подані практичні завдання й вправи, спрямовані на формування і закріп-лення навичок грамотного мовлення, засвоєння складних випадків правопису, оволодіння мовними нормами та практичними аспектами офіційно-ділового стилю.
Особливу увагу приділено етиці мовного і професійного спілкування.
Для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Содержание книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Передмова
Розділ І. Культура фахового мовлення
Тема 1. Державотворча роль мови
Основні етапи історії української мови
Правовий статус української мови
Мова і мовлення. Функції мови
Стилі сучасної української літературної мови
Контроль знань
Завдання
Тема 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови
Поняття літературної мови
Мовна норма, варіанти норм
Мовна компетенція. Культура мовлення
Ознаки культури мовлення
Мова і професія
Контроль знань
Завдання
Розділ ІІ. Етика ділового спілкування
Тема 1. Поняття спілкування
Спілкування і комунікація. Функції спілкування
Види і форми спілкування
Невербальні засоби спілкування
Основні комунікативні бар’єри в спілкуванні
Тема 2. Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця
Правила конструктивної критики
Культура телефонного діалогу
Контроль знань
 Завдання
 Тема 3. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада, переговори
Етапи підготовки до публічного виступу
Ділова бесіда
Співбесіда з роботодавцем: умови досягнення успіху
Переговори
Контроль знань
Завдання
Розділ ІІІ. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
Тема 1. Терміни і професіоналізми
Найуживаніші медико-фармацевтичні терміноелементи
Контроль знань
Завдання
Тема 2. Лексикографія. Типи словників
Контроль знань
Завдання
Тема 3. Фразеологічні одиниці та їх використання у мовленні
Джерела виникнення фразеологізмів
Крилаті вислови в українській літературній мові
Контроль знань
Завдання
Тема 4. Точність мовлення. Складні випадки слововживання
Синонімічний вибір слова. Пароніми у фаховій мові
Складноскорочені слова й абревіатури
Спеціальні фармацевтичні скорочення
Технічні правила переносу
Контроль знань
Завдання
Розділ IV. Нормативність і правильність фахового мовлення
Тема 1. Орфографічні норми сучасної української літературної мови
Чергування приголосних
Спрощення груп приголосних
Подвоєння приголосних
Подовження приголосних
Правопис апострофа
Правопис м’якого знака
Правопис слів іншомовного походження
 Вживання великої літери
 Правопис складних слів
Правопис прислівників
Правопис часток
Контроль знань
Завдання
Тема 2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови
Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку
Рід невідмінюваних іменників
Особливості творення та відмінювання форм по батькові
Про кличний відмінок прізвищ, імен та імен по батькові
Особливості відмінювання прізвищ
Ступені порівняння прикметників
Творення присвійних прикметників
Числівник. Загальні відомості про числівник
Відмінювання числівників
Запис цифрової інформації у професійних текстах
Особливості вживання прийменника по у мовленні
 Особливості використання дієприкметників
Контроль знань
Завдання
 Тема 3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови
Словосполучення. Способи зв’язку слів у словосполученні
Речення. Різновиди речень
Основні правила пунктуації
Контроль знань
Завдання
Розділ V. Складання документів
Тема 1. Загальні вимоги до складання документів
Види документів та їх класифікація
Реквізити документа
Основні правила оформлення реквізитів
Оформлення сторінки
Рубрикація тексту
Контроль знань
Завдання
Тема 2. Документи щодо особового складу
Заява
Характеристика
Автобіографія
Резюме
Наказ щодо особового складу
Контроль знань
Завдання
Тема 3. Довідково-інформаційні документи
Доповідна записка
Пояснювальна записка
Довідка
Доручення
Протокол
Звіт
Оголошення
Запрошення
Контроль знань
Завдання
Тема 4. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування
Лист-привітання
Супровідні листи
Лист-претензія
Лист-запит
Телеграма
Контроль знань
Завдання
Як правильно?
Типові порушення мовних норм
Завдання з редагування
Орфографічний практикум
Варіанти завдань для контрольної роботи
Рекомендовані теми для написання реферату
Рекомендації щодо написання реферату
Додатки
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Список літератури

Авторы книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Г.В. Козаченко

Характеристики книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник

Язык: украинский
Год и номер издания: 2017, 2-е (исправленное)
Количество страниц: 336 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 435 г
ISBN: 978-617-505-529-8

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Украинский язык по профессиональному направлению: учебник (ВУЗ I—III ур. а.) / Г.В. Козаченко. 2-е изд., испр. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете просмотреть подробную информацию (фото, описание, авторы, содержание, отзывы, характеристики, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Кировоград, Тернополь, Луганск, Житомир, Чернигов, Луцк, Хмельницкий, Винница, Черновцы, Ужгород, Харьков, Ивано-Франковск, Сумы, Кременчуг, Николаев, Запорожье, Днепропетровск, Черкассы, Полтава, Ровно, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.