Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

В наличии
95 грн
Авторы: Галина Викторовна Козаченко
Гриф: утверджено МОН Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских, фармацевтических учебных заведений I-III уровней аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 336
ISBN: 978-617-505-529-8
ВСИ «Медицина»

Описание книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Підручник створено відповідно до освітньо-кваліфікаційної­ характеристики й освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців зі спеціальності “Фармація”, а також відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням. Підручник зорієнтовано на формування у студентів мовнокомуні-кативних компетенцій.
Підручник містить теоретичний матеріал про українську мову як необхідний складник формування особистості фахівця, систему різних мовних елементів, норми сучасної літературної української мови, її лексичний склад, стилі, фахову терміноло-гію, правила складання документів.
Поряд із теоретичним матеріалом у підручнику подані практичні завдання й вправи, спрямовані на формування і закріп-лення навичок грамотного мовлення, засвоєння складних випадків правопису, оволодіння мовними нормами та практичними аспектами офіційно-ділового стилю.
Особливу увагу приділено етиці мовного і професійного спілкування.
Для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Содержание книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Передмова | Розділ І. Культура фахового мовлення | Тема 1. Державотворча роль мови | Основні етапи історії української мови | Правовий статус української мови | Мова і мовлення. Функції мови | Стилі сучасної української літературної мови | Контроль знань | Завдання | Тема 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови | Поняття літературної мови | Мовна норма, варіанти норм | Мовна компетенція. Культура мовлення | Ознаки культури мовлення | Мова і професія | Контроль знань | Завдання | Розділ ІІ. Етика ділового спілкування | Тема 1. Поняття спілкування | Спілкування і комунікація. Функції спілкування | Види і форми спілкування | Невербальні засоби спілкування | Основні комунікативні бар’єри в спілкуванні | Тема 2. Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця | Правила конструктивної критики | Культура телефонного діалогу | Контроль знань |  Завдання |  Тема 3. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада, переговори | Етапи підготовки до публічного виступу | Ділова бесіда | Співбесіда з роботодавцем: умови досягнення успіху | Переговори | Контроль знань | Завдання | Розділ ІІІ. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні | Тема 1. Терміни і професіоналізми | Найуживаніші медико-фармацевтичні терміноелементи | Контроль знань | Завдання | Тема 2. Лексикографія. Типи словників | Контроль знань | Завдання | Тема 3. Фразеологічні одиниці та їх використання у мовленні | Джерела виникнення фразеологізмів | Крилаті вислови в українській літературній мові | Контроль знань | Завдання | Тема 4. Точність мовлення. Складні випадки слововживання | Синонімічний вибір слова. Пароніми у фаховій мові | Складноскорочені слова й абревіатури | Спеціальні фармацевтичні скорочення | Технічні правила переносу | Контроль знань | Завдання | Розділ IV. Нормативність і правильність фахового мовлення | Тема 1. Орфографічні норми сучасної української літературної мови | Чергування приголосних | Спрощення груп приголосних | Подвоєння приголосних | Подовження приголосних | Правопис апострофа | Правопис м’якого знака | Правопис слів іншомовного походження |  Вживання великої літери |  Правопис складних слів | Правопис прислівників | Правопис часток | Контроль знань | Завдання | Тема 2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови | Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку | Рід невідмінюваних іменників | Особливості творення та відмінювання форм по батькові | Про кличний відмінок прізвищ, імен та імен по батькові | Особливості відмінювання прізвищ | Ступені порівняння прикметників | Творення присвійних прикметників | Числівник. Загальні відомості про числівник | Відмінювання числівників | Запис цифрової інформації у професійних текстах | Особливості вживання прийменника по у мовленні |  Особливості використання дієприкметників | Контроль знань | Завдання |  Тема 3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови | Словосполучення. Способи зв’язку слів у словосполученні | Речення. Різновиди речень | Основні правила пунктуації | Контроль знань | Завдання | Розділ V. Складання документів | Тема 1. Загальні вимоги до складання документів | Види документів та їх класифікація | Реквізити документа | Основні правила оформлення реквізитів | Оформлення сторінки | Рубрикація тексту | Контроль знань | Завдання | Тема 2. Документи щодо особового складу | Заява | Характеристика | Автобіографія | Резюме | Наказ щодо особового складу | Контроль знань | Завдання | Тема 3. Довідково-інформаційні документи | Доповідна записка | Пояснювальна записка | Довідка | Доручення | Протокол | Звіт | Оголошення | Запрошення | Контроль знань | Завдання | Тема 4. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування | Лист-привітання | Супровідні листи | Лист-претензія | Лист-запит | Телеграма | Контроль знань | Завдання | Як правильно? | Типові порушення мовних норм | Завдання з редагування | Орфографічний практикум | Варіанти завдань для контрольної роботи | Рекомендовані теми для написання реферату | Рекомендації щодо написання реферату | Додатки | Додаток 1 | Додаток 2 | Додаток 3 | Список літератури

Авторы книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Г.В. Козаченко

Характеристики книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник

Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 336
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 435 г
ISBN: 978-617-505-529-8

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Украинский язык по профессиональному направлению: учебник (ВУЗ I—III ур. а.) / Г.В. Козаченко. 2-е изд., испр. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете просмотреть подробную информацию (фото, описание, авторы, содержание, отзывы, характеристики, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Кировоград, Тернополь, Луганск, Житомир, Чернигов, Луцк, Хмельницкий, Винница, Черновцы, Ужгород, Харьков, Ивано-Франковск, Сумы, Кременчуг, Николаев, Запорожье, Днепропетровск, Черкассы, Полтава, Ровно, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.