Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

74544
Немає в наявності
Автори: Галина Вікторівна Козаченко
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2017, 2-е (виправлене)
Кількість сторінок: 336 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-529-8
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Підручник створено відповідно до освітньо-кваліфікаційної­ характеристики й освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців зі спеціальності “Фармація”, а також відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням. Підручник зорієнтовано на формування у студентів мовнокомуні-кативних компетенцій.
Підручник містить теоретичний матеріал про українську мову як необхідний складник формування особистості фахівця, систему різних мовних елементів, норми сучасної літературної української мови, її лексичний склад, стилі, фахову терміноло-гію, правила складання документів.
Поряд із теоретичним матеріалом у підручнику подані практичні завдання й вправи, спрямовані на формування і закріп-лення навичок грамотного мовлення, засвоєння складних випадків правопису, оволодіння мовними нормами та практичними аспектами офіційно-ділового стилю.
Особливу увагу приділено етиці мовного і професійного спілкування.
Для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Зміст книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Передмова
Розділ І. Культура фахового мовлення
Тема 1. Державотворча роль мови
Основні етапи історії української мови
Правовий статус української мови
Мова і мовлення. Функції мови
Стилі сучасної української літературної мови
Контроль знань
Завдання
Тема 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови
Поняття літературної мови
Мовна норма, варіанти норм
Мовна компетенція. Культура мовлення
Ознаки культури мовлення
Мова і професія
Контроль знань
Завдання
Розділ ІІ. Етика ділового спілкування
Тема 1. Поняття спілкування
Спілкування і комунікація. Функції спілкування
Види і форми спілкування
Невербальні засоби спілкування
Основні комунікативні бар’єри в спілкуванні
Тема 2. Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця
Правила конструктивної критики
Культура телефонного діалогу
Контроль знань
 Завдання
 Тема 3. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада, переговори
Етапи підготовки до публічного виступу
Ділова бесіда
Співбесіда з роботодавцем: умови досягнення успіху
Переговори
Контроль знань
Завдання
Розділ ІІІ. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
Тема 1. Терміни і професіоналізми
Найуживаніші медико-фармацевтичні терміноелементи
Контроль знань
Завдання
Тема 2. Лексикографія. Типи словників
Контроль знань
Завдання
Тема 3. Фразеологічні одиниці та їх використання у мовленні
Джерела виникнення фразеологізмів
Крилаті вислови в українській літературній мові
Контроль знань
Завдання
Тема 4. Точність мовлення. Складні випадки слововживання
Синонімічний вибір слова. Пароніми у фаховій мові
Складноскорочені слова й абревіатури
Спеціальні фармацевтичні скорочення
Технічні правила переносу
Контроль знань
Завдання
Розділ IV. Нормативність і правильність фахового мовлення
Тема 1. Орфографічні норми сучасної української літературної мови
Чергування приголосних
Спрощення груп приголосних
Подвоєння приголосних
Подовження приголосних
Правопис апострофа
Правопис м’якого знака
Правопис слів іншомовного походження
 Вживання великої літери
 Правопис складних слів
Правопис прислівників
Правопис часток
Контроль знань
Завдання
Тема 2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови
Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку
Рід невідмінюваних іменників
Особливості творення та відмінювання форм по батькові
Про кличний відмінок прізвищ, імен та імен по батькові
Особливості відмінювання прізвищ
Ступені порівняння прикметників
Творення присвійних прикметників
Числівник. Загальні відомості про числівник
Відмінювання числівників
Запис цифрової інформації у професійних текстах
Особливості вживання прийменника по у мовленні
 Особливості використання дієприкметників
Контроль знань
Завдання
 Тема 3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови
Словосполучення. Способи зв’язку слів у словосполученні
Речення. Різновиди речень
Основні правила пунктуації
Контроль знань
Завдання
Розділ V. Складання документів
Тема 1. Загальні вимоги до складання документів
Види документів та їх класифікація
Реквізити документа
Основні правила оформлення реквізитів
Оформлення сторінки
Рубрикація тексту
Контроль знань
Завдання
Тема 2. Документи щодо особового складу
Заява
Характеристика
Автобіографія
Резюме
Наказ щодо особового складу
Контроль знань
Завдання
Тема 3. Довідково-інформаційні документи
Доповідна записка
Пояснювальна записка
Довідка
Доручення
Протокол
Звіт
Оголошення
Запрошення
Контроль знань
Завдання
Тема 4. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування
Лист-привітання
Супровідні листи
Лист-претензія
Лист-запит
Телеграма
Контроль знань
Завдання
Як правильно?
Типові порушення мовних норм
Завдання з редагування
Орфографічний практикум
Варіанти завдань для контрольної роботи
Рекомендовані теми для написання реферату
Рекомендації щодо написання реферату
Додатки
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Список літератури

Автори книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Г.В. Козаченко

Характеристики книги Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2017, 2-е (виправлене)
Кількість сторінок: 336 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 435 г
ISBN: 978-617-505-529-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.В. Козаченко. — 2-е вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути інформацію (фото, опис, характеристики, зміст, відгуки, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Чернівці, Ужгород, Рівне, Кіровоград, Кременчук, Миколаїв, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Луцьк, Черкаси, Житомир, Суми, Запоріжжя, Луганськ, Полтава, Харків, Дніпропетровськ, Хмельницький, Чернігів, Вінниця, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 581-15-67, 537-63-62.