Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

72168
Продана, не перевидається
 
 
Автори: Ольга Миколаївна Гиріна, Людмила Михайлівна Пасієшвілі, Галина Степанівна Попік та ін.; за редакцією Ольги Миколаївни Гиріної, Людмили Михайлівни Пасієшвілі, Галини Степанівни Попік
Гриф: затверджено МОН України, рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю "загальна практика — сімейна медицина" та сімейних лікарів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 672
ISBN: 978-617-505-259-4
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

У підручнику висвітлено теоретичні засади сімейної медицини, соціальні передумови щодо її впровадження, розкрито основні аспекти практичної діяльності сімейного лікаря, проблеми, що мають місце в його роботі та засоби щодо їх розв'язання. Узагальнено багаторічний досвід викладання сімей­ної медицини в провідних медичних університетах України, представлено сучасні погляди на загальну лікарську практику та концепції її розвитку.
Розглянуто організацію позалікарняної допомоги при найпоширеніших захворюваннях тера­певтичного профілю та методи надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах. Наведено інформацію з діагностики, лікування, профілактики, диспансеризації, експертизи непра­цездатності, що дозволить лікарю правильно оцінити симптоми, визначити перелік захворювань для проведення диференціальної діагностики, а в подальшому — сформулювати діагноз і спланувати лікувально-реабілітаційні заходи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю "загальна практика — сімейна медицина" та сімейних лікарів.

Зміст книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

Список умовних скорочень
Розділ 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров'я та принципи сімейного обслуговування населення на засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. Особливості організації позалікарняної терапевтичної допомоги
1.1. Основні аспекти підготовки та функції сімейного лікаря
1.2. Системно-теоретична основа сім'ї
1.3. Психогенні аспекти діяльності сімейного лікаря. Вирішення соціально-медичних проблем родини
Розділ 2. Сімейна та страхова медицина в Україні
2.1. Види медичного страхування
2.2. Обов'язкове медичне страхування
2.3. Добровільне медичне страхування
2.4. Фінансування медичної допомоги в умовах медичного страхування
2.5. Якість медичної допомоги
Розділ 3. Основи інформаційного забезпечення. Застосування телемедицини. Доказова медицина. Скринінг-діагностика та диспансеризація
3.1. Основи інформатики
3.2. Телемедицина
3.3. Доказова медицина
3.4. Скринінг-діагностика
3.5. Диспансеризація
Розділ 4. Медико-соціальні аспекти здоров'я населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактиці та диспансеризації
4.1. Роль сімейного лікаря у зміцненні здоров'я населення
4.2. Показники ефективності диспансерного обслуговування населення
4.3. Показники діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів і стану громадського здоров'я
Розділ 5. Оцінювання поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних захворю-вань і розроблення профілактичних заходів з урахуванням синдромального підходу
Розділ 6. Профілактика найпоширеніших захворювань терапевтичного профілю
6.1. Хвороби органів кровообігу
6.1.1. Атеросклероз
6.1.2. Ішемічна хвороба серця
6.1.3. Артеріальна гіпертензія
6.1.4. Серцева недостатність
6.2. Хвороби органів дихання
6.2.1. Хронічні обструктивні захворювання легень
6.2.2. Бронхіальна астма
6.3.  Хвороби органів травлення
6.3.1. Функціональні захворювання стравоходу
6.3.2. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба
6.3.3. Функціональна диспепсія
6.3.4. Хронічний гастрит, дуоденіт
6.3.5. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки
6.3.6. Функціональні порушення жовчних шляхів
6.3.7. Хронічний холецистит
6.3.8. Жовчнокам'яна хвороба
6.3.9. Неалкогольна жирова хвороба печінки
6.3.10. Алкогольна хвороба печінки
6.3.11. Цироз печінки
6.3.12. Хронічний панкреатит
6.3.13. Синдром подразненої товстої кишки
6.3.14. Дисбіоз кишечнику
6.4. Хвороби сечових органів
6.4.1. Сечокам'яна хвороба
6.4.2. Хронічний пієлонефрит
6.4.3. Хронічна хвороба нирок
6.4.4. Цистит
6.5.  Анемії
6.5.1. Залізодефіцитна анемія
6.5.2. В12-(фолієво)дефіцитна анемія
6.6. Хвороби ендокринної системи
6.6.1. Дифузний токсичний зоб
6.6.2. Хронічний автоімунний тиреоїдит
6.6.3. Гіпотиреоз
6.6.4. Цукровий діабет
6.7. Ревматичні хвороби
6.7.1. Гостра ревматична гарячка
6.7.2. Ревматоїдний артрит
6.7.3. Ситемний червоний вовчак
6.7.4. Системна склеродермія
6.7.5. Системні васкуліти
6.7.6. Дерматоміозит і поліміозит
6.7.7. Остеоартроз
6.7.8. Подагра
6.7.9. Серонегативні спондилоартрити
6.8. Онкологічні захворювання
6.8.1. Рак шийки матки
6.8.2. Рак грудної залози
6.8.3. Рак кишечнику
6.8.4. Рак передміхурової залози
Розділ 7. Організація роботи денних і домашніх стаціонарів
7.1. Організація роботи денного стаціонару
7.2. Організація роботи стаціонару вдома
Розділ 8. Медико-соціальна експертиза при захворюваннях внутрішніх органів
8.1. Загальні питання організації медико-соціальної експертизи
8.2. Медико-соціальна експертиза при найпоширеніших терапевтичних захворюваннях
Розділ 9. Невідкладна допомога сімейним лікарем на догоспітальному етапі у разі раптової смерті
9.1. Раптова серцева смерть
9.2. Реанімаційні заходи
9.3. Профілактика раптової серцевої смерті
Розділ 10. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при больовому синдромі
10.1. Головний біль
10.2. Біль при захворюваннях опорно-рухового апарату
10.2.1. Грудні синдроми
10.2.2. Поперекові синдроми
10.3. Біль у животі
10.4. Біль, зумовлений порушенням прохідності судин кінцівок і таза
10.5. Біль при онкологічних захворюваннях
Розділ 11. Діагностика і невідкладна допомога при синкопальних станах, судомах і судомному синдромі
11.1. Діагностика і невідкладна допомога при синкопальних станах
11.1.1. Загальні аспекти проблеми синкопальних станів
11.1.2. Несинкопальні стани, що помилково можуть бути сприйняті як непритомність
11.1.3. Кардіогенно-опосередковані синкопальні стани
11.1.4. Нейрогенно-опосередковані синкопальні стани
11.1.5. Синкопальні стани в педіатричній практиці
11.1.6. Синкопальні стани в осіб похилого віку
11.1.7. Синкопальні стани, зумовлені ортостатичною гіпотензією
11.1.8. Неврологічні і психіатричні варіанти розладів свідомості
11.1.9. Окремі питання синкопальних станів
11.2. Судомний синдром. Діагностика й надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі
11.2.1. Загальні відомості про судомний синдром
11.2.2. Судомний синдром у дітей
11.2.3. Загальні відомості про епілептичний напад
11.2.4. Епілептичні напади в дітей
11.2.5. Крампі
11.2.6. Гіперкінези
11.2.7. Судоми при істерії
Розділ 12. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря в разі ужалень, укусів, електротравм, утоплень, дії низьких і високих температур
12.1. Клінічна картина та перша допомога в разі ужалення перетинчастокрилими комахами
12.2. Укуси змій та невідкладна допомога в цих випадках
12.3. Клінічна картина та перша допомога в разі укусів тварин
12.4. Клінічна картина та перша допомога в разі укусів членистоногими (клас — павукоподібні)
12.4.1. Укус каракурта
12.4.2. Укус тарантула
12.4.3. Укус скорпіона
12.5. Клінічна картина та перша допомога у випадках ураження електричним струмом, утоплення, дії критичних температур
12.5.1. Ураження електричним струмом
12.5.2. Утоплення
12.5.3. Вплив критичних температур
Тестові завдання
Додатки
Додаток 1. Примірне положення про телемедичний центр (кабінет) закладу охорони здоров'я
Додаток 2. Примірне положення про взаємодію телемедичних центрів і закладів охорони здоров'я
Додаток 3. Порядок диспансеризації населення
Додаток 4. Анамнестична анкета
Список рекомендованої літератури

Автори книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік , А.С. Свінціцький, Є.Я. Скляров, С.В. Білецький, В.М. Чорнобривий, Н.Д. Чухрієнко, Л.С. Бабінець, А.Я. Базилевич, Н.М. Железнякова

Характеристики книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 672
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.037 кг
ISBN: 978-617-505-259-4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути детальну інформацію (фото, опис, автори, зміст, відгуки, характеристики, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Луганськ, Луцьк, Суми, Львів, Рівне, Кіровоград, Вінниця, Полтава, Ужгород, Харків, Чернігів, Чернівці, Тернопіль, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Черкаси, Івано-Франківськ, Житомир, Кременчук, Хмельницький, Миколаїв, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 581-15-67, 537-63-62.