Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

В наявності
190 грн
Автори: Ольга Миколаївна Гиріна, Людмила Михайлівна Пасієшвілі, Галина Степанівна Попік та ін.; за редакцією Ольги Миколаївни Гиріної, Людмили Михайлівни Пасієшвілі, Галини Степанівни Попік
Гриф: затверджено МОН України, рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю "загальна практика — сімейна медицина" та сімейних лікарів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 672
ISBN: 978-617-505-259-4
ВСВ «Медицина»

Опис книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

У підручнику висвітлено теоретичні засади сімейної медицини, соціальні передумови щодо її впровадження, розкрито основні аспекти практичної діяльності сімейного лікаря, проблеми, що мають місце в його роботі та засоби щодо їх розв'язання. Узагальнено багаторічний досвід викладання сімей­ної медицини в провідних медичних університетах України, представлено сучасні погляди на загальну лікарську практику та концепції її розвитку.
Розглянуто організацію позалікарняної допомоги при найпоширеніших захворюваннях тера­певтичного профілю та методи надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах. Наведено інформацію з діагностики, лікування, профілактики, диспансеризації, експертизи непра­цездатності, що дозволить лікарю правильно оцінити симптоми, визначити перелік захворювань для проведення диференціальної діагностики, а в подальшому — сформулювати діагноз і спланувати лікувально-реабілітаційні заходи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю "загальна практика — сімейна медицина" та сімейних лікарів.

Зміст книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

Список умовних скорочень | Розділ 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров'я та принципи сімейного обслугову-вання населення на засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. Особливості організації позалікарняної терапевтичної допомоги | 1.1. Основні аспекти підготовки та функції сімейного лікаря | 1.2. Системно-теоретична основа сім'ї | 1.3. Психогенні аспекти діяльності сімейного лікаря. Вирішення соціально-медичних проблем родини | Розділ 2. Сімейна та страхова медицина в Україні | 2.1. Види медичного страхування | 2.2. Обов'язкове медичне страхування | 2.3. Добровільне медичне страхування | 2.4. Фінансування медичної допомоги в умовах медичного страхування | 2.5. Якість медичної допомоги | Розділ 3. Основи інформаційного забезпечення. Застосування телемедицини. Доказова медицина. Скринінг-діагностика та диспансеризація | 3.1. Основи інформатики | 3.2. Телемедицина | 3.3. Доказова медицина | 3.4. Скринінг-діагностика | 3.5. Диспансеризація | Розділ 4. Медико-соціальні аспекти здоров'я населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактиці та диспансеризації | 4.1. Роль сімейного лікаря у зміцненні здоров'я населення | 4.2. Показники ефективності диспансерного обслуговування населення | 4.3. Показники діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів і стану громадського здоров'я | Розділ 5. Оцінювання поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних захворю-вань і розроблення профілактичних заходів з урахуванням синдромального підходу | Розділ 6. Профілактика найпоширеніших захворювань терапевтичного профілю | 6.1. Хвороби органів кровообігу | 6.1.1. Атеросклероз | 6.1.2. Ішемічна хвороба серця | 6.1.3. Артеріальна гіпертензія | 6.1.4. Серцева недостатність | 6.2. Хвороби органів дихання | 6.2.1. Хронічні обструктивні захворювання легень | Бронхіальна астма | 1.4. Хвороби органів травлення | 2.6. Функціональні захворювання стравоходу | 2.7. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба | 2.8. Функціональна диспепсія | 2.9. Хронічний гастрит, дуоденіт | 2.10. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки | 2.11. Функціональні порушення жовчних шляхів | 2.12. Хронічний холецистит | 2.13. Жовчнокам'яна хвороба | 2.14. Неалкогольна жирова хвороба печінки | 2.15. Алкогольна хвороба печінки | 2.16. Цироз печінки | 2.17. Хронічний панкреатит | 2.18. Синдром подразненої товстої кишки | 2.19. Дисбіоз кишечнику | 1.5. Хвороби сечових органів | 3.6. Сечокам'яна хвороба | 3.7. Хронічний пієлонефрит | 3.8. Хронічна хвороба нирок | 3.9. Цистит | 1.6. Анемії | 4.4. Залізодефіцитна анемія | 4.5. В12-(фолієво)дефіцитна анемія | 1.7. Хвороби ендокринної системи | 6.3. Дифузний токсичний зоб | 6.4. Хронічний автоімунний тиреоїдит | 6.5. Гіпотиреоз | 6.6. Цукровий діабет | 1.8. Ревматичні хвороби | 6.1.5. Гостра ревматична гарячка | 6.1.6. Ревматоїдний артрит | 6.1.7. Ситемний червоний вовчак | 6.1.8. Системна склеродермія | 6.1.9. Системні васкуліти | 6.1.10. Дерматоміозит і поліміозит | 6.1.11. Остеоартроз | 6.1.12. Подагра | 6.1.13. Серонегативні спондилоартрити | 1.9. Онкологічні захворювання | 6.2.2. Рак шийки матки | 6.2.3. Рак грудної залози | 6.2.4. Рак кишечнику | Рак передміхурової залози | Розділ 7. Організація роботи денних і домашніх стаціонарів | 1.10. Організація роботи денного стаціонару | 1.11. Організація роботи стаціонару вдома | Розділ 8. Медико-соціальна експертиза при захворюваннях внутрішніх органів | 2.20. Загальні питання організації медико-соціальної експертизи | 2.21. Медико-соціальна експертиза при найпоширеніших терапевтичних захворюваннях | Розділ 9. Невідкладна допомога сімейним лікарем на догоспітальному етапі у разі раптової смерті | 3.10. Раптова серцева смерть | 3.11. Реанімаційні заходи | 3.12. Профілактика раптової серцевої смерті | Розділ 10. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при больовому синдромі | 4.6. Головний біль | 4.7. Біль при захворюваннях опорно-рухового апарату | 6.7. Грудні синдроми | 6.8. Поперекові синдроми | 4.8. Біль у животі | 4.9. Біль, зумовлений порушенням прохідності судин кінцівок і таза | 4.10. Біль при онкологічних захворюваннях | Розділ 11. Діагностика і невідкладна допомога при синкопальних станах, судомах і судомному синдромі | 6.1.14. Діагностика і невідкладна допомога при синкопальних станах | 6.2.5. Загальні аспекти проблеми синкопальних станів | 6.2.6. Несинкопальні стани, що помилково можуть бути сприйняті як непритомність | 6.2.7. Кардіогенно-опосередковані синкопальні стани | 6.2.8. Нейрогенно-опосередковані синкопальні стани | 6.2.9. Синкопальні стани в педіатричній практиці | 6.2.10. Синкопальні стани в осіб похилого віку | 6.2.11. Синкопальні стани, зумовлені ортостатичною гіпотензією | 6.2.12. Неврологічні і психіатричні варіанти розладів свідомості | 6.2.13. Окремі питання синкопальних станів | 6.1.15. Судомний синдром. Діагностика й надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі | 11.2.1. Загальні відомості про судомний синдром | 11.2.2. Судомний синдром у дітей | 11.2.3. Загальні відомості про епілептичний напад | 11.2.4. Епілептичні напади в дітей Крампі | 1.12. Гіперкінези | 1.13. Судоми при істерії | Розділ 12. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря в разі ужалень, укусів, електротравм, утоплень, дії низьких і високих температур | 2.22. Клінічна картина та перша допомога в разі ужалення перетинчастокрилими комахами | 2.23. Укуси змій та невідкладна допомога в цих випадках | 2.24. Клінічна картина та перша допомога в разі укусів тварин | 2.25. Клінічна картина та перша допомога в разі укусів членистоногими (клас — павукоподібні) | 3.13. Укус каракурта | 3.14. Укус тарантула | 3.15. Укус скорпіона | 2.26. Клінічна картина та перша допомога у випадках ураження електричним струмом, утоплення, дії критичних температур | 4.11. Ураження електричним струмом | 4.12. Утоплення | 4.13. Вплив критичних температур | Тестові завдання | Додатки | Додаток 1. Примірне положення про телемедичний центр (кабінет) закладу охорони здоров'я | Додаток 2. Примірне положення про взаємодію телемедичних центрів і закладів охорони здоров'я | Додаток 3. Порядок диспансеризації населення | Додаток 4. Анамнестична анкета | Список рекомендованої літератури

Автори книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік , А.С. Свінціцький, Є.Я. Скляров, С.В. Білецький, В.М. Чорнобривий, Н.Д. Чухрієнко, Л.С. Бабінець, А.Я. Базилевич, Н.М. Железнякова

Характеристики книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 672
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.037 кг
ISBN: 978-617-505-259-4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути детальну інформацію (фото, опис, автори, зміст, відгуки, характеристики, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Луганськ, Луцьк, Суми, Львів, Рівне, Кіровоград, Вінниця, Полтава, Ужгород, Харків, Чернігів, Чернівці, Тернопіль, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Черкаси, Івано-Франківськ, Житомир, Кременчук, Хмельницький, Миколаїв, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 581-15-67, 537-63-62.