Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

72168
Продана, не переиздается
 
 
Авторы: Ольга Николаевна Гирина, Людмила Михайловна Пасиешвили, Галина Степановна Попик и др.; под редакцией Ольги Николаевны Гириной, Людмилы Михайловны Пасиешвили, Галины Степановны Попик
Гриф: утверждено МОН Украины, рекомендовано МЗ Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов по специальности "общая практика - семейная медицина" и семейных врачей
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2013
Количество страниц: 672
ISBN: 978-617-505-259-4
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

У підручнику висвітлено теоретичні засади сімейної медицини, соціальні передумови щодо її впровадження, розкрито основні аспекти практичної діяльності сімейного лікаря, проблеми, що мають місце в його роботі та засоби щодо їх розв'язання. Узагальнено багаторічний досвід викладання сімей­ної медицини в провідних медичних університетах України, представлено сучасні погляди на загальну лікарську практику та концепції її розвитку.
Розглянуто організацію позалікарняної допомоги при найпоширеніших захворюваннях тера­певтичного профілю та методи надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах. Наведено інформацію з діагностики, лікування, профілактики, диспансеризації, експертизи непра­цездатності, що дозволить лікарю правильно оцінити симптоми, визначити перелік захворювань для проведення диференціальної діагностики, а в подальшому — сформулювати діагноз і спланувати лікувально-реабілітаційні заходи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю "загальна практика — сімейна медицина" та сімейних лікарів.

Содержание книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

Список умовних скорочень
Розділ 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров'я та принципи сімейного обслуговування населення на засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. Особливості організації позалікарняної терапевтичної допомоги
1.1. Основні аспекти підготовки та функції сімейного лікаря
1.2. Системно-теоретична основа сім'ї
1.3. Психогенні аспекти діяльності сімейного лікаря. Вирішення соціально-медичних проблем родини
Розділ 2. Сімейна та страхова медицина в Україні
2.1. Види медичного страхування
2.2. Обов'язкове медичне страхування
2.3. Добровільне медичне страхування
2.4. Фінансування медичної допомоги в умовах медичного страхування
2.5. Якість медичної допомоги
Розділ 3. Основи інформаційного забезпечення. Застосування телемедицини. Доказова медицина. Скринінг-діагностика та диспансеризація
3.1. Основи інформатики
3.2. Телемедицина
3.3. Доказова медицина
3.4. Скринінг-діагностика
3.5. Диспансеризація
Розділ 4. Медико-соціальні аспекти здоров'я населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактиці та диспансеризації
4.1. Роль сімейного лікаря у зміцненні здоров'я населення
4.2. Показники ефективності диспансерного обслуговування населення
4.3. Показники діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів і стану громадського здоров'я
Розділ 5. Оцінювання поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних захворю-вань і розроблення профілактичних заходів з урахуванням синдромального підходу
Розділ 6. Профілактика найпоширеніших захворювань терапевтичного профілю
6.1. Хвороби органів кровообігу
6.1.1. Атеросклероз
6.1.2. Ішемічна хвороба серця
6.1.3. Артеріальна гіпертензія
6.1.4. Серцева недостатність
6.2. Хвороби органів дихання
6.2.1. Хронічні обструктивні захворювання легень
6.2.2. Бронхіальна астма
6.3.  Хвороби органів травлення
6.3.1. Функціональні захворювання стравоходу
6.3.2. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба
6.3.3. Функціональна диспепсія
6.3.4. Хронічний гастрит, дуоденіт
6.3.5. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки
6.3.6. Функціональні порушення жовчних шляхів
6.3.7. Хронічний холецистит
6.3.8. Жовчнокам'яна хвороба
6.3.9. Неалкогольна жирова хвороба печінки
6.3.10. Алкогольна хвороба печінки
6.3.11. Цироз печінки
6.3.12. Хронічний панкреатит
6.3.13. Синдром подразненої товстої кишки
6.3.14. Дисбіоз кишечнику
6.4. Хвороби сечових органів
6.4.1. Сечокам'яна хвороба
6.4.2. Хронічний пієлонефрит
6.4.3. Хронічна хвороба нирок
6.4.4. Цистит
6.5.  Анемії
6.5.1. Залізодефіцитна анемія
6.5.2. В12-(фолієво)дефіцитна анемія
6.6. Хвороби ендокринної системи
6.6.1. Дифузний токсичний зоб
6.6.2. Хронічний автоімунний тиреоїдит
6.6.3. Гіпотиреоз
6.6.4. Цукровий діабет
6.7. Ревматичні хвороби
6.7.1. Гостра ревматична гарячка
6.7.2. Ревматоїдний артрит
6.7.3. Ситемний червоний вовчак
6.7.4. Системна склеродермія
6.7.5. Системні васкуліти
6.7.6. Дерматоміозит і поліміозит
6.7.7. Остеоартроз
6.7.8. Подагра
6.7.9. Серонегативні спондилоартрити
6.8. Онкологічні захворювання
6.8.1. Рак шийки матки
6.8.2. Рак грудної залози
6.8.3. Рак кишечнику
6.8.4. Рак передміхурової залози
Розділ 7. Організація роботи денних і домашніх стаціонарів
7.1. Організація роботи денного стаціонару
7.2. Організація роботи стаціонару вдома
Розділ 8. Медико-соціальна експертиза при захворюваннях внутрішніх органів
8.1. Загальні питання організації медико-соціальної експертизи
8.2. Медико-соціальна експертиза при найпоширеніших терапевтичних захворюваннях
Розділ 9. Невідкладна допомога сімейним лікарем на догоспітальному етапі у разі раптової смерті
9.1. Раптова серцева смерть
9.2. Реанімаційні заходи
9.3. Профілактика раптової серцевої смерті
Розділ 10. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при больовому синдромі
10.1. Головний біль
10.2. Біль при захворюваннях опорно-рухового апарату
10.2.1. Грудні синдроми
10.2.2. Поперекові синдроми
10.3. Біль у животі
10.4. Біль, зумовлений порушенням прохідності судин кінцівок і таза
10.5. Біль при онкологічних захворюваннях
Розділ 11. Діагностика і невідкладна допомога при синкопальних станах, судомах і судомному синдромі
11.1. Діагностика і невідкладна допомога при синкопальних станах
11.1.1. Загальні аспекти проблеми синкопальних станів
11.1.2. Несинкопальні стани, що помилково можуть бути сприйняті як непритомність
11.1.3. Кардіогенно-опосередковані синкопальні стани
11.1.4. Нейрогенно-опосередковані синкопальні стани
11.1.5. Синкопальні стани в педіатричній практиці
11.1.6. Синкопальні стани в осіб похилого віку
11.1.7. Синкопальні стани, зумовлені ортостатичною гіпотензією
11.1.8. Неврологічні і психіатричні варіанти розладів свідомості
11.1.9. Окремі питання синкопальних станів
11.2. Судомний синдром. Діагностика й надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі
11.2.1. Загальні відомості про судомний синдром
11.2.2. Судомний синдром у дітей
11.2.3. Загальні відомості про епілептичний напад
11.2.4. Епілептичні напади в дітей
11.2.5. Крампі
11.2.6. Гіперкінези
11.2.7. Судоми при істерії
Розділ 12. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря в разі ужалень, укусів, електротравм, утоплень, дії низьких і високих температур
12.1. Клінічна картина та перша допомога в разі ужалення перетинчастокрилими комахами
12.2. Укуси змій та невідкладна допомога в цих випадках
12.3. Клінічна картина та перша допомога в разі укусів тварин
12.4. Клінічна картина та перша допомога в разі укусів членистоногими (клас — павукоподібні)
12.4.1. Укус каракурта
12.4.2. Укус тарантула
12.4.3. Укус скорпіона
12.5. Клінічна картина та перша допомога у випадках ураження електричним струмом, утоплення, дії критичних температур
12.5.1. Ураження електричним струмом
12.5.2. Утоплення
12.5.3. Вплив критичних температур
Тестові завдання
Додатки
Додаток 1. Примірне положення про телемедичний центр (кабінет) закладу охорони здоров'я
Додаток 2. Примірне положення про взаємодію телемедичних центрів і закладів охорони здоров'я
Додаток 3. Порядок диспансеризації населення
Додаток 4. Анамнестична анкета
Список рекомендованої літератури

Авторы книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік , А.С. Свінціцький, Є.Я. Скляров, С.В. Білецький, В.М. Чорнобривий, Н.Д. Чухрієнко, Л.С. Бабінець, А.Я. Базилевич, Н.М. Железнякова

Характеристики книги Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2013
Количество страниц: 672
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 1.037 кг
ISBN: 978-617-505-259-4

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Семейная медицина: в 3 книгах. — Книга 1. Общие вопросы семейной медицины: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / О.Н. Гирина, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик и др.; под ред. О.Н. Гириной, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете получить информацию (фото, отзывы, характеристики, содержание, авторы, описание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Ужгород, Николаев, Хмельницкий, Ровно, Днепропетровск, Кировоград, Луганск, Черкассы, Черновцы, Тернополь, Полтава, Житомир, Кременчуг, Харьков, Сумы, Запорожье, Чернигов, Луцк, Ивано-Франковск, Винница, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.