Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

В наличии
550 грн
Выбранный том:   Том 1   Том 2  Том 3
Авторы: под редакцией Стюарта Г. Ралстон, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Ричарда П. Гобсона
Аудитория: для студентов, врачей-интернов, резидентов, субординаторов и магистров медицинских заведений высшего образования, практикующих врачей различных специальностей
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод Davidson's Principles and Practice of Medicine, 23rd edition опубликован в соответствии с договором с Elsevier Limited
Язык: украинский
Год: 2020
Количество страниц: 280 (цветные, крупноформатные)
ISBN: 978-617-505-796-4
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Від моменту першої публікації посібника «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» понад 2 млн студентів-медиків, лікарів та інших фахівців галузі охорони здоров’я в усьому світі мали змогу користуватися цією книгою. У 23-му виданні висвітлено патофізіологію та клінічні прояви найважливіших станів з основних спеціальностей внутрішньої медицини, описано методи обстеження пацієнтів, а також діагностику та лікування цих захворювань. Книга, створена на основі славетних лекцій сера Стенлі Девідсона, і досі актуальна, оскільки автори постійно відстежують досягнення сучасної медицини і подають важливу інформацію у зручному для сприйняття, стислому та прекрасно ілюстрованому форматі.
Особливості 23-го видання:
• Українське видання, перекладене з англійської, складається із трьох томів.
• У томі 1 викладено матеріал перших двох частин посібника. У частині I описано основи генетики, імунології, інфекційних хвороб і громадського здоров’я, принципи прийняття клінічних рішень та засади раціональної фармакотерапії.
• У частині II висвітлено заходи невідкладної допомоги при отруєннях, укусах специфічних тварин й основи екологічної медицини. Розглянуто загальні принципи невідкладної допомоги, а також діагностику та лікування критичних станів.
• Матеріал частини ІІІ «Клінічна медицина», присвяченої найпоширенішим захворюванням з основних медичних спеціальностей, поділено на два томи. У томі 2 наведено базові знання та практичні поради щодо діагностики і лікування інфекційних хвороб, захворювань нирок, серця, легень, ендокринних залоз й органів травлення. У томі 3 висвітлено найважливіші питання з гепатології, гематології і трансфузіології, ревматології та захворювань кісток, неврології, клінічної офтальмології і психіатрії, дерматології та онкології. Матеріал кожного розділу ретельно переглянуто й оновлено. Два нові розділи, присвячені репродуктивній медицині й медицині підліткового та перехідного віку, доповнили розділ «Старіння і геріатрія»; у кожному з них розглядаються проблеми, що виникають на основних етапах життя пацієнтів.
• У рубриці «Об’єктивне обстеження» узагальнено основні елементи огляду для різних систем організму. Тепер цю рубрику додано в розділи з клінічної біохімії, нутриціології та дерматології.
• У рубриці «Актуальні проблеми» подано рекомендації щодо оцінювання найпоширеніших скарг з кожної медичної спеціальності.
• У блоках «Практичні поради» докладно описано практичні навички, які повинні опанувати студенти-медики і лікарі-інтерни.
• У блоках «Невідкладна допомога» узагальнено базові знання, необхідні для лікування критичних станів.
• У блоках «Похилий вік», «Вагітність» та «Дитячий і підлітковий вік» описано відмінності в лікуванні цих груп пацієнтів і проілюстровано взаємодію загальної медичної, акушерської та педіатричної служб.
• Текст містить багато ілюстрацій: понад 1000 графіків і діаграм, фотографії клінічних випадків, зображення, отримані за допомогою візуалізаційних та морфологічних досліджень.
• Глобальні перспективи забезпечено завдяки участі Міжнародної консультативної ради експертів із 17 країн й авторів з усього світу.
Книга «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» поєднує медичну науку з клінічною медициною, містить базові знання та практичні поради в доступному й зручному для сприйняття форматі.
Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, субординаторів і магістрів медичних закладів вищої освіти, лікарів-практиків різних спеціальностей.

Содержание книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Передмова
Автори
Міжнародна консультативна рада
Подяка
Вступ
ЧАСТИНА І. ОСНОВИ МЕДИЦИНИ
1. Прийняття клінічних рішень
Вступ
Причини діагностичних помилок
Клінічне мислення: визначення
Клінічні навички і прийняття рішень
Використання та інтерпретація діагностичних тестів
Нормальні значення
Інші чинники (окрім типових для захворювання), які впливають на результати дослідження
Робочі характеристики методу
Чутливість і специфічність
Поширеність захворювання
Методи подолання невизначеності
Когнітивні спотворення
Мислення типу 1 і типу 2
Поширені когнітивні спотворення в медицині
Людський чинник
Запобігання помилкам у прийнятті клінічних рішень
Стратегії уникнення когнітивних спотворень
Використання правил клінічного прогнозування та інших допоміжних засобів
Ефективне спілкування в команді
Пацієнт-центрована доказова медицина і спільне прийняття рішень
Прийняття клінічних рішень: висновок
Відповіді на задачі
2. Фармакотерапія та раціональне призначення лікарських засобів
Принципи клінічної фармакології
Фармакодинаміка
Фармакокінетика
Індивідуальні особливості відповіді на лікарський засіб
Несприятливі наслідки медикаментозної терапії
Небажаний вплив лікарських засобів
Взаємодія лікарських засобів
Похибки медикаментозної терапії
Регуляція виробництва та управління лікарськими засобами
Розроблення лікарських засобів і маркетинг
Якісне використання лікарських засобів
Призначення лікарських засобів на практиці
Прийняття рішень щодо призначення лікарських засобів
Особливості призначення лікарських засобів
Виписування рецептів
Контроль медикаментозної терапії
3. Клінічна генетика
Основні принципи геноміки
Упакування генів: ДНК, хроматин і хромосоми
Від ДНК до білка
Некодувальна РНК
Поділ, диференціація та міграція клітин
Загибель клітин, апоптоз і старіння
Геноміка, здоров’я та хвороби
Типи геномних варіацій
Наслідки геномних варіацій
Геномні варіації в нормі
Конституціональне генетичне захворювання
Соматичні генетичні захворювання
Дослідження геному: мінливий пейзаж геномних технологій
Погляд на хромосоми
Погляд на гени
Геноміка і клінічна практика
Геноміка та охорона здоров’я
Лікування генетичних захворювань
Етика в геномному столітті
4. Клінічна імунологія
Функціональна анатомія і фізіологія
Вроджений імунітет
Набутий (адаптивний) імунітет
Запалення
Гостре запалення
Хронічне запалення
Лабораторні показники запального процесу
Захворювання, спричинені імунними розладами
Рецидивні інфекції
Переміжна гарячка
Анафілактична реакція
Імунодефіцит
Первинний дефіцит фагоцитів
Недостатність системи комплементу
Первинний дефіцит антитіл
Первинний дефіцит Т-лімфоцитів
Вторинний імунодефіцит
Синдроми періодичної гарячки
Амілоїдоз
Аутоімунні захворювання
Алергія
Ангіоневротичний набряк
Трансплантація і відторгнення трансплантата
Відторгнення трансплантата
Ускладнення імуносупресивної терапії після трансплантації
Донорство органів
Імунологія пухлини
5. Здоров’я населення та епідеміологія
Глобальний тягар хвороби та основні фактори ризику
Тривалість життя
Причини глобальної передчасної смертності та непрацездатності
Фактори ризику розвитку захворювання
Соціальні детермінанти здоров’я
Ієрархія систем – від молекулярного до екологічного рівня
Перебіг життя
Профілактична медицина
Принципи скринінгу
Епідеміологія
Розуміння причин і наслідків
Дані про стан здоров’я (медична інформатика)
6. Основні аспекти інфекційних захворювань
Інфекційні агенти
Нормальна мікрофлора
Взаємодія хазяїн–збудник
Діагностика інфекції
Безпосереднє виявлення збудників
Культуральний метод
Непрямі методи
Визначення чутливості до протимікробних засобів
Епідеміологія інфекційних захворювань
Профілактика і контроль поширення інфекцій
Внутрішньолікарняні інфекції
Спалахи інфекції
Імунізація
Стратегія використання антибіотиків
Лікування інфекційних захворювань
Принципи протимікробної терапії
Антибактеріальні препарати
Антимікобактеріальні засоби
Протигрибкові засоби
Противірусні засоби
Протипаразитарні засоби
ЧАСТИНА ІІ. ЕКСТРЕНА І НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА
7. Отруєння
Об’єктивне обстеження при отруєнні фармацевтичними засобами і препаратами, що зумовлюють залежність
Загальні принципи діагностики і лікування
Діагностика отруєння і надання допомоги
Об’єктивне обстеження
Оцінювання психічного стану
Загальні принципи лікування
Отруєння фармацевтичними засобами
Анальгетики
Антидепресанти
Серцево-судинні засоби
Препарати заліза
Антипсихотичні препарати
Гіпоглікемічні засоби
Фармацевтичні засоби, які рідко спричинюють отруєння
Зловживання наркотичними речовинами
Депресанти
Психостимулятори та ентактогени
Галюциногени
Дисоціативні препарати
Леткі речовини
Бодипакінг і бодистафінг
8. Отруєння, спричинені укусами специфічних тварин
Об’єктивне обстеження при укусах специфічних тварин
Географічне поширення отруйних змій
Обстеження пацієнта на місці події
Загальна характеристика отруєнь
Отрута
Отруйні тварини
Клінічні прояви
Загальні принципи лікування
Перша допомога
Оцінювання стану пацієнта в лікарні
Лікування
Подальше спостереження
Отруєння, спричинені специфічними тваринами
Укуси отруйних змій
Укуси скорпіонів
Укуси павуків
Укуси кліщів, які спричинюють параліч
Укуси отруйних комах
Укуси отруйних морських тварин
9. Екологічна медицина
Радіаційне опромінення
Перепади температури
Висотна хвороба
Утоплення і хвороба дайверів
Гуманітарна криза
10. Невідкладна медична допомога і критичні стани
Об’єктивне обстеження при критичних станах
Контроль стану пацієнта (моніторинг)
Невідкладна медична допомога
Показання до госпіталізації
Амбулаторне лікування
Гострі невідкладні стани
Біль у грудях
Гостра задишка
Синкопе/пресинкопе
Делірій
Головний біль
Однобічний набряк нижньої кінцівки
Контроль стану пацієнта
Рання діагностика і роль бригади екстреної медичної допомоги
Негайне оцінювання стану пацієнта
Вибір відповідного місця для швидкого надання медичної допомоги
Загальні симптоми погіршення стану
Тахіпное
Гіпоксемія
Тахікардія
Артеріальна гіпотензія
Артеріальна гіпертензія
Порушення свідомості
Зниження діурезу/погіршення функції нирок
Розлади, які спричинюють критичні стани
Сепсис і системна запальна відповідь
Гострий респіраторний дистрес-синдром
Гостра недостатність кровообігу (кардіогенний шок)
Стан після зупинки серця
Інші причини поліорганної недостатності
Надання допомоги при критичних станах
Показання до госпіталізації у відділення інтенсивної терапії
Стабілізація стану і функції внутрішніх органів
Респіраторна підтримка
Підтримка серцево-судинної системи
Підтримка функції нирок
Підтримка функції нервової системи
Щоденний догляд за хворими у відділенні інтенсивної терапії
Фізикальне обстеження
Седація та знеболювання
Діагностика і лікування делірію
Припинення респіраторної підтримки
Екстубація
Трахеостомія
Харчування
Інші важливі компоненти інтенсивної терапії
Ускладнення і наслідки критичних станів
Неврологічні ускладнення
Інші віддалені наслідки
Ведення пацієнтів похилого віку
Припинення активного лікування і смерть у реанімаційному відділенні
Виписування з відділення інтенсивної терапії
Системи оцінювання ефективності лікування
Алфавітний покажчик

Авторы книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Стюарт Г. Ралстон — доктор медицины, член совета Королевской коллегии врачей, действительный член Академии медицинских наук, член совета Королевского общества Эдинбурга, почетный член совета факультета фармацевтической медицины; профессор ревматологии и исследований артрита, Эдинбургский университет; почетный врач-консультант по ревматологии, Западная больница общего профиля, Эдинбург, Великобритания;
Ян Д. Пенман — бакалавр наук (с отличием), доктор медицины, член совета Королевской коллегии врачей Эдинбурга; врач-консультант по гастроэнтерологии, Королевская больница Эдинбурга; почетный старший лектор, Эдинбургский университет, Великобритания;
Марк В.Дж. Стрекен — бакалавр наук (с отличием), доктор медицины, член совета Королевской коллегии врачей Эдинбурга; врач-консультант по эндокринологии, отделение обмена веществ, Западная больница общего профиля, Эдинбург; почетный профессор, Эдинбургский университет, Великобритания;
Ричард П. Гобсон — магистр права, доктор философии, член Королевской коллегии врачей Великобритании, член совета Королевской коллегии патологов; врач-консультант по микробиологии, Целевой фонд Национальной службы здравоохранения в Гарогейти и округе; почетный старший лектор, Университет Лидса, Великобритания;
Иллюстрации Роберта Бриттона
 
Научные редакторы перевода:
Вячеслав Ждан — доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии, ректор Украинской медицинской стоматологической академии, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженный врач Украины;
Лилия Бабинец — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой первичной медико-санитарной помощи и общей практики — семейной медицины ДВНЗ «Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МОЗ Украины»;
Людмила Пасиешвили — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей практики — семейной медицины и внутренних болезней Харьковского национального медицинского университета;
Валентина Величко — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой семейной медицины Одесского национального медицинского университета;
Наталья Михайловская — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей практики — семейной медицины и внутренних болезней Запорожского государственного медицинского университета

Характеристики книги Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод Davidson's Principles and Practice of Medicine, 23rd edition опубликован в соответствии с договором с Elsevier Limited
Форма: печатная книга (издание)
Язык:
украинский
Год: 2020
Количество страниц: 280 (цветные, крупноформатные)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
Вес: 1,105 кг
ISBN: 978-617-505-796-4 (9786175057964)
Орест
2023-09-20 11:32:57
Дивовижна книга, мені подобається якість паперу, чіткість і нешаблонний підхід до викладу матеріалу. Ця книга допомагає закласти міцний фундамент кар'єри в медицині. Рекомендую!
Ответить
Катя
2023-07-31 16:27:02
Книга дуже змістовна. Поки купила 1 том. Відправили швидко, оперативно. Дякую.
Ответить
Валентина
2022-11-28 16:01:59
Після десятиліть клінічної практики та досліджень, здавалося б чимало вивчила посібників, але я продовжую купувати всі нові видання, особливо цікавлять всі, що спрямовані на дослідження Західної медицини. Ці три томи "Медицини за Девідсоном" не стали вийнятком, також придбала й звертаюся до них. У цих книгах стисло, вичерпно, із дотиком фундаментальної науки, все чітко розписано. Мені подобаються короткі розділи про вітаміни, харчування, а також про ендокринну систему й параграф про первинний гіперпаратиреоз і щитовидну залозу загалом. Без вагань можу сказати, що всі ці три томи видання можуть стати чудовим посібником із клінічної медицини, навіть тим, хто просто нею захоплюється, а не вивчає. На мою думку, кожен студент-медик і лікар мають ознайомитися із виданнями наших британських колег, які достеменно «досліджують» хвороби.
Ответить

1 2 3 4

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене пособие под редакцией Стюарта Г. Ралстон, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Ричарда П. Гобсона Медицина по Девидсону: принципы и практика: 23-е издание: в 3 томах. Том 1 на украинском языке, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»