Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 4. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін.

Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 4. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін.

В наявності
До завершення акції:
520 грн364 грн
Автори: Микола Федорович Данилевський, Анатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко та ін.
Гриф: допущеноно МОЗ України
Аудиторія: для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних начальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації, субординаторів, лікарів-інтернів, корисні відомості віднайдуть для себе дерматологи, оториноларингологи, лікарі інших фахів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2010
Кількість сторінок: 640 (кольорові)
ISBN: 978-966-10-0080-2
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 4. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін.

У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики близько 200 захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ. Матеріалом для підготовки видання послужили більш ніж 50-річні клінічні спостереження його авторів, їхні біохімічні, цитологічні і морфологічні розробки, а також останні досягнення вітчизняних та зарубіжних учених. Спираючись на власний багаторічний клінічний досвід, автори розробили оригінальну систематику різних патологічних станів слизової оболонки порожнини рота, що її наведено у підручнику.
Видання ілюстроване кольоровими малюнками.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних начальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації, субординаторів, лікарів-інтернів. Корисні відомості віднайдуть для себе дерматологи, оториноларингологи, лікарі інших фахів.

Зміст книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 4. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін.

Присвячення
Вступ
Список скорочень
Розділ 1. Анатомо-гiстологiчні та фізіологічні особливості слизової оболонки порожнини рота
Анатомiчнi особливостi окремих дiлянок слизової оболонки порожнини рота
Гiстологiчнi особливостi будови слизової оболонки порожнини рота
Особливості гістологічної будови окремих ділянок слизової оболонки
Фiзiологiчнi особливостi слизової оболонки порожнини рота
Вікові особливості слизової оболонки порожнини рота
Порожнина рота — поняття, особливостi структури i процесiв
Розділ 2. Загальна морфологічна характеристика патологічних змiн слизової оболонки порожнини рота
Запальнi процеси слизової оболонки порожнини рота
Зміни епітелію слизової оболонки порожнини рота
Пухлини слизової оболонки порожнини рота
Розділ 3. Обстеження хворих iз захворюваннями слизової оболонки порожнини рота
Анамнез
Об’єктивне обстеження слизової оболонки порожнини рота
Елементи ураження слизової оболонки порожнини рота
Первинні елементи ураження
Вторинні елементи ураження
Спеціальні методи дослідження слизової оболонки порожнини рота
Лабораторні методи дослідження
Розділ 4. Загальнi уявлення про захворювання слизової оболонки порожнини рота та їх систематика (класифiкація)
Розділ 5. Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота
Механiчна травма
Фiзична травма
Хiмiчна травма
Лейкоплакiя
Розділ 6. Iнфекційні захворювання слизової оболонки порожнини рота
Вiруснi ураження
Гострий герпетичний стоматит
Рецидивний простий герпес
Оперiзувальний лишай
Герпетична ангіна
Змiни слизової оболонки порожнини рота при гострих iнфекцiйних захворюваннях
Грип
Кір
Вiтряна вiспа
Iнфекцiйний мононуклеоз
Ящур
СНIД
Бактерiальнi iнфекцiї
Виразково-некротичний стоматит
Ангiна Симановського—Плаута—Венсана
Гангренозний стоматит
Нома
Піогенна гранульома
Шанкриформна піодермія
Дифтерiя
Скарлатина
Туберкульоз
Лепра
Сифiлiс
Гонорейний стоматит
Мiкотичнi ураження
Кандидоз
Гострий псевдомембранозний кандидоз
Гострий атрофiчний кандидоз
Хронiчний гiперпластичний кандидоз
Хронiчний атрофiчний кандидоз
Актиномiкоз
Розділ 7. Захворювання губ
Артифіціальний хейліт
Метеорологiчний хейлiт
Актинiчний хейлiт
Iнфекційний хейліт
Хронiчна трiщина губи
Алергійний хейліт
Контактний алергiйний хейлiт
Екзематозний хейлiт
Атопiчний хейлiт
Хейліт, пов’язаний із деструктивними змінами в епітелії
Ексфолiативний хейлiт
Хейліт, пов’язаний із запаленням переміщених слизово-серозних залоз
Гландулярний хейлiт
Макрохейліт
Хронiчна лiмфедема губ
Гранулематозний хейлiт Мiшера
Синдром Мелькерсона—Розенталя
Розділ 8. Хвороби язика
Десквамативний глосит
Волосатий (чорний) язик
Ромбоподiбний глосит
Складчастий язик
Розділ 9. Передпухлиннi захворювання i пухлини слизової оболонки порожнини рота i червоної облямiвки губ
Передраковi захворювання слизової оболонки порожнини рота i червоної облямiвки губ
Абразивний преканцерозний хейлiт Манганоттi
Хвороба Боуена
Бородавчастий передрак
Обмежений передраковий гiперкератоз червоної облямівки губ
Еритроплазія Кейра
Шкiрний рiг
Кератоакантома
Доброякiснi новоутворення порожнини рота i губ
Папiлома
Фiброма
Гемангiома
Лiмфангiома
Рак слизової оболонки порожнини рота i червоної облямiвки губ
Розділ 10. Змiни слизової оболонки порожнини рота при алергiйних ураженнях
Алергiйнi реакцiї негайного типу
Анафiлактичний шок
Ангіоневротичний набряк (Квiнке)
Алергiйнi реакцiї сповiльненого типу
Контактний та токсико-алергiйний стоматит
Хронiчний рецидивний афтозний стоматит
Синдром Бехчета
Багатоформна ексудативна еритема
Синдром Стiвенса—Джонсона
Синдром Лаєлла
Розділ 11. Змiни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з автоiмунним компонентом
Пухирчатка
Пемфiгоїд
Червоний плоский лишай
Розділ 12. Змiни слизової оболонки порожнини рота при екзогенних iнтоксикацiях
Ртутний стоматит
Свинцевий стоматит
Вiсмутовий стоматит
Ураження слизової оболонки порожнини рота при променевiй хворобi
Розділ 13. Змiни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях внутрiшнiх органiв i систем
Захворювання травного каналу
Серцево-судиннi захворювання
Хвороби кровi i кровотворних органiв
Анемiя
Полiцитемiя
Тромбоцитопенiчна пурпура
Лейкоз
Агранулоцитоз
Ендокриннi захворювання
Цукровий дiабет
Мікседема
Тиреотоксикоз
Гiнгiвiт вагітних
Хвороба Iценка—Кушiнга
Хвороба Аддісона
Гiпо- й авiтамiноз
Гiповiтамiноз С
Гiповiтамiноз А
Гiповiтамiноз РР
Гiповiтамiноз B1
Гiповiтамiноз В2
Колагенози
Червоний вовчак
Системна склеродермiя
Синдром Шегрена
Розділ 14. Нейростоматологічні захворювання
Ураження соматичних нервів
Невралгія трійчастого нерва
Невралгiя язикового нерва
Невралгія язико-глоткового нерва
Нейропатія нижнього коміркового нерва
Нейропатія язикового нерва
Нейропатія язико-глоткового нерва
Ураження вегетативних нервових утворень
Гангліоніт крило-піднебінного вузла
Гангліоніт вушного вузла
Гангліоніт піднижньощелепного і під’язикового вегетативних вузлів
Гангліоніт верхнього шийного вузла
Шийний симпатичний трунцит
Синдром периваскулярної алгії язика
Лікування вегетативного гангліоніту
Глосодинія
Розділ 15. Лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота
Загальнi принципи лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота
Загальнi принципи медикаментозного лiкування захворювань слизової оболонки
порожнини рота
Антисептичне оброблення порожнини рота
Антисептики
Препарати рослинного походження
Обволiкальнi засоби
В’яжучi засоби
Знеболювання
Мiсцевоанестезувальні засоби
Некректомія
Ферментнi препарати
Протизапальна терапія
Протизапальнi препарати
Препарати рослинного походження
Засоби сорбцiйно-аплiкацiйної терапiї
Iнгiбiтори ферментiв протеолiзу
Антибактеріальні препарати
Засоби сорбцiйно-дезiнтоксикацiйної терапiї
Дезiнтоксикацiйнi засоби
Гiпосенсибiлiзувальнi препарати
Стимуляція процесів репаративної регенерації
Засоби стимулювальної терапiї
Бiогеннi стимулятори
Iмуномодулятори
Препарати з анаболiчною активнiстю
Вiтамiннi препарати
Стимуляція епітелізації
Кератопластичнi препарати
Кератолiтичнi засоби
Фiзичнi методи лiкування захворювань слизової оболонки порожнини рота
Розділ 16. Профілактика захворювань слизової оболонки порожнини рота
Тести для самостійного контролю
Література

Автори книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 4. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін.

М.Ф. Данилевський, А.В. БорисенкоЛ.Ф. Сидельникова, М.Ю. Антоненко, О.Ф. Несін, Ж.І. Рахній

Характеристики книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 4. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник

Мова: українська
Рік: 2010
Кількість сторінок: 640 (кольорові)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.204 кг
ISBN: 978-966-10-0080-2

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Терапевтична стоматологія: у 4 томах. — Том 4. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути детальну інформацію (фото, опис, характеристики, відгуки, зміст, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Чернівці, Кіровоград, Луганськ, Кременчук, Львів, Черкаси, Суми, Житомир, Івано-Франківськ, Луцьк, Хмельницький, Тернопіль, Запоріжжя, Рівне, Дніпропетровськ, Чернігів, Вінниця, Харків, Миколаїв, Ужгород, Полтава, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 581-15-67, 537-63-62.