Телефони

044-235-16-29,  044-581-15-67

з 8:30 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 2: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко та ін.; за ред. М.М. Рожка. — 2-е вид.

Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 2: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко та ін.; за ред. М.М. Рожка. — 2-е вид.

У наявності
850 грн
Автори: М.М. Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко та ін.; за ред. М.М. Рожка
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магі­странтів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2018, 2-е (стереотипне)
Кількість сторінок: 992 (повнокольорове видання)
ISBN: 978-617-505-681-3
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 2: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко та ін.; за ред. М.М. Рожка. — 2-е вид.

У підручнику висвітлено основні питання організації стоматологічної служби, терапев­тичної та хірургічної стоматології. Розділи підручника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія». Викладено основні принципи надання стоматологічної допомоги населенню, клінічну картину, методи діагнос­тики та лікування твердих тканин зубів, тканин пародонта, слизової оболонки ротової по­рожнини. Розглянуто питання клінічної картини, діагностики та лікування хірургічної пато­логії щелепно-лицевої ділянки.
Текст підручника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом.
Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, ас­пірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.

Зміст книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 2: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко та ін.; за ред. М.М. Рожка. — 2-е вид.

Передмова
ЧАСТИНА 1. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Розділ 1. Сучасні методики і матеріали для пломбування зубів
Критерії якості пломбування зубів
Показання до використання традиційних цементів
Сучасні стоматологічні цементи: основні властивості, вимоги, показання до використання
Матеріали для пов'язок і тимчасових пломб
Матеріали для ізолювальних прокладок
Цинк-фосфатні цементи
Полікарбоксилатні цементи
Склоіономерні цементи
Ізолювальні лаки
Постійні пломбувальні (реставраційні) матеріали
Класифікація і властивості композитних реставраційних матеріалів
Макронаповнені композити
Мікронаповнені композити
Мінінаповнені композити
Гібридні композити
Універсальні мікрогібридні композити
Рідкі (flowable) композити
Конденсовані (расkable) композити
Компомери
"Сендвіч"-техніка
Розділ 2. Карієс зубів
Етіологія і патогенез карієсу
Сучасна концепція етіології карієсу
Сучасне бачення патогенезу карієсу зубів
Класифікації карієсу зубів
Патологічна анатомія карієсу зубів
Клінічна картина карієсу
Перебіг нетрадиційних (особливих) форм карієсу
Діагностика карієсу
Лікування карієсу
Основні принципи лікування карієсу
Принципи і техніка препарування каріозних порожнин
Медикаментозне оброблення каріозних порожнин
Пломбування каріозних порожнин
Техніка раціонального пломбування контактних поверхонь зубів
Тактика лікаря при лікуванні різних клінічних форм карієсу
Розділ 3. Захворювання пульпи зуба
Пульпіт: етіологія, патогенез, патоморфологія, класифікації, загальна симптоматика
Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика і диференціальна діагностика гострих пульпітів
Клінічна картина гострих пульпітів
Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика і диференціальна діагностика хронічного пульпіту
Лікування пульпіту. Принципи лікування. Біологічний метод
Хірургічні методи лікування пульпіту. Вітальна екстирпація пульпи
Девітальна екстирпація й ампутація
Помилки та ускладнення при лікуванні пульпітів, профілактика й усу¬нення їх
Розділ 4. Захворювання періодонта
Анатомічні, гістологічні та функціональні особливості будови періодонта
Періодонтит: етіологія, патогенез і класифікація
Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика і диференціальна діагностика гострого періодонтиту
Хронічний періодонтит
Диференціальна діагностика хронічного періодонтиту
Методи лікування періодонтиту
Основні етапи лікування періодонтиту
Хірургічні методи лікування періодонтиту
Помилки під час діагностики періодонтиту
Помилки на етапах лікування періодонтиту
Пізні ускладнення після лікування періодонтиту
Віддалені результати лікування періодонтиту
Розділ 5. Захворювання тканин пародонта
Систематика та епідеміологія захворювань тканин пародонта
Пародонт: клінічна анатомія, фізіологія, функції, вікові зміни
Етіологія і патогенез захворювань тканин пародонта
Класифікації захворювань пародонта
Класифікація хвороб пародонта за М.Ф. Данилевським (1994)
Пародонтологічна семіотика (основні терміни) за ВООЗ (1990)
Методи обстеження хворих із патологією тканин пародонта. Критерії встановлення та формулювання діагнозу
Клінічний діагноз у пародонтології
Клінічна картина та діагностика захворювань пародонта
Клінічна картина, діагностика, диференціальна діагностика запальних захворювань пародонта
Клінічна картина і діагностика гінгівіту
Клінічна картина і діагностика катарального гінгівіту
Клінічна картина і діагностика гіпертрофічного гінгівіту
Клінічна картина і діагностика виразкового гінгівіту
Клінічна картина і діагностика атрофічного гінгівіту
Клінічна картина і діагностика локалізованого пародонтиту
Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика дистрофічно-запальних захворювань пародонта
Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика пародонтозу
Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика ідіопатичних захворювань
Продуктивні процеси, пародонтоми
Лікування захворювань тканин пародонта
Принципи комплексного лікування хвороб пародонта
Місцеве лікування захворювань тканин пародонта і медикаментозні засоби видалення назубних відкладень
Методика ручного видалення назубних відкладень
Медикаментозні засоби для видалення назубних відкладень
Медикаментозне лікування захворювань тканин пародонта
Лікування хронічного катарального гінгівіту
Лікування гіпертрофічного гінгівіту
Лікування виразкового гінгівіту
Лікування дистрофічно-запальних хвороб пародонта
Лікування пародонтозу
Хірургічне лікування захворювань тканин пародонта
Новітні засоби для хірургічного лікування пародонтальних і кісткових кишень. Метод спрямованої тканинної регенерації
Ортопедичне і ортодонтичне лікування хвороб пародонта
Фізіотерапевтичне лікування хвороб пародонта
Результати лікування захворювань тканин пародонта
Профілактика хвороб тканин пародонта
Навчання догляду за ротовою порожниною. Предмети догляду та засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини
Навчання догляду за ротовою порожниною
Предмети догляду за ротовою порожниною. Способи чищення зубів різними предметами гігієни
Засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини
Використання жувальних гумок
Розділ 6. Захворювання слизової оболонки ротової порожнини. класифікація
Травматичні ураження слизової оболонки ротової порожнини
Механічна травма
Фізична травма
Хімічна травма
Лейкоплакія
Інфекційні захворювання слизової оболонки ротової порожнини
Вірусні ураження
Лікування вірусних уражень слизової оболонки ротової порожнини
Зміни слизової оболонки ротової порожнини при гострих інфекційних захворюваннях
Профілактика інфікування ВІЛ у працівників стоматологічних закладів
Бактерійні інфекції
Мікотичні стани
Захворювання губ
Хейліт
Хронічна тріщина губи
Гранульоматозний хейліт Мішера
Трофодема Мейжа
Синдром Россолімо—Мелькерсон—Розенталя
Хвороби язика (глосити)
Десквамативний глосит
Волосатий язик
Ромбоподібний глосит
Складчастий язик
Передраки слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ
Хвороба боуена
Бородавчастий передрак
Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ
Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті
Прояви алергійних станів на слизовій оболонці ротової порожнини
Медикаментозна алергія
Клітинні тести
Хронічний рецидивний афтозний стоматит
Синдром Бехчета
Багатоформна ексудативна еритема
Дерматози, зумовлені автоімунними компонентами
Міхурчатка
Червоний плоский лишай
Червоний вовчак
Зміни слизової оболонки ротової порожнини на тлі екзогенних інтоксикацій
Ртутний стоматит
Свинцевий стоматит
Вісмутовий стоматит
Зміни слизової оболонки ротової порожнини на тлі захворювань органів і систем організму
Захворювання травного тракту
Захворювання нирок
Серцево-судинна патологія
Ураження слизової оболонки ротової порожнини у хворих з ендокринною патологією
Зміни слизової оболонки ротової порожнини при гіпо-і авітамінозах
Зміни слизової оболонки ротової порожнини при захворюваннях органів кровотворення
ЧАСТИНА 2. ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Розділ 7. Організація поліклінічної хірургічної стоматологіч¬ної допомоги населенню
Розділ 8. Обстеження хворого із хірургічною патологією щелепно-лицевої ділянки
Розділ 9. Види знеболювання у щелепно-лицевій ділянці
Особливості загального знеболювання у щелепно-лицевій ділянці
Види місцевого знеболювання
Аплікаційне знеболювання
Інфільтраційна анестезія
Провідникова анестезія
Топографо-анатомічні обґрунтування провідникового знеболювання гілок трійчастого нерва
Кісткові отвори (цільові пункти) і пов'язані з ними види провідникової анестезії
Провідникове знеболювання верхньої щелепи
Провідникове знеболювання нижньої щелепи
Ускладнення під час проведення анестезії
Місцеві ускладнення під час проведення анестезії
Загальні ускладнення місцевого знеболювання
Розділ 10. Видалення зубів
Підготовка до видалення зуба
Методика видалення зуба
Етапи операції видалення зуба
Особливості видалення окремих груп зубів
Ускладнення, які виникають під час і після видалення зуба
Ускладнення, які виникають під час хірургічних втручань
Розділ 11. Хірургічні аспекти імплантології
Дентальна імплантація
Хірургічний етап лікування
Способи ортопедичного лікування
Розділ 12. Одонтогенні запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки
Хірургічні методи лікування періодонтиту
Періостит
Лімфаденіт
Остеомієліт щелеп
Абсцеси і флегмони
Абсцеси і флегмони тканин, які прилягають до верхньої щелепи
Абсцеси і флегмони тканин, які прилягають до нижньої щелепи
Ускладнення запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки
Тромбофлебіт лицевих вен, тромбоз печеристої пазухи
Медіастиніт
Сепсис
Розділ 13. Захворювання прорізування постійних зубів
Розділ 14. Одонтогенне запалення верхньощелепної пазухи (гайморит)
Розділ 15. Запальні захворювання і травматичні ушкодження слинних залоз
Гострий сіаладеніт
Хронічний сіаладеніт
Синдроми з ураженням слинних залоз
Травма слинних залоз. Слинні нориці
Розділ 16. Інфекційні запальні процеси щелепно-лицевої ділянки
Актиномікоз
Туберкульоз
Сифіліс
Фурункули і карбункули
Бешиха
Сибірка
Нома
Розділ 17. Травматичні ушкодження щелепно-лицевої ділянки
Переломи нижньої щелепи
Ортопедичне лікування переломів нижньої щелепи
Переломи верхньої щелепи, виличної кістки, кісток носа
Невідкладна допомога в разі травматичних ушкоджень щелепно- лицевої ділянки
Розділ 18. Захворювання і ураження нервів обличчя і щелеп
Розділ 19. Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба
Вивихи
Артрит
Артрози скронево-нижньощелепного суглоба
Контрактура
Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба
Розділ 20. Хірургічні методи в комплексному лікуванні пародонтиту
Види хірургічного втручання
Розділ 21. Доброякісні пухлини і пухлиноподібні новоутво¬рення щелепно-лицевої ділянки. кісти щелеп
Доброякісні пухлини і пухлиноподібні утворення м'яких тканин і слизової оболонки ротової порожнини, обличчя і шиї
Доброякісні пухлини слинних залоз
Пухлиноподібні утворення і диспластичні процеси
Розділ 22. Відновна і реконструктивна хірургія обличчя і щелеп
Особливості обстеження хворих із дефектами і деформаціями щелепно-лицевої ділянки та пацієнтів, які потребують естетичних і косметичних операцій
Деякі відомості з антропометрії обличчя і носа
Набуті дефекти і деформації лиця
Набуті деформації лицевого скелета
Тестові завдання
Відповіді на тестові завдання
Список літератури

Автори книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 2: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко та ін.; за ред. М.М. Рожка. — 2-е вид.

М.М. Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко, Н.І. Музиченко, З.Т. Костишин, Г.М. Мельничук, В.Ю. Катеринюк, В.В. Мулькевич, Ю.Г. Кононенко, Т.М. Михайленко, І.В. Палійчук, С.В. Косенко, Г.З. Парасюк, С.С. Андрійців, Л.І. Пелехан, А.В. Борисенко, В.О. Маланчук, Г.Ф. Білоклицька, О.О. Тимофєєв, П.М. Скрипніков, Л.І. Чепель, О.А. Глазунов, Є.Д. Бабов, С.П. Ярова, В.Ф. Куцевляк, І.Г. Лісова, В.М. Мудра, Т.Д. Заболотний, Ю.В. Вовк, І.Г. Романенко, І.Я. Ломницький, І.І. Соколова, Т.М. Волосовець

Характеристики книги Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 2: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко та ін.; за ред. М.М. Рожка. — 2-е вид.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2018, 2-е (стереотипне)
Кількість сторінок: 992 (повнокольорове видання)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 2.000 кг
ISBN: 978-617-505-681-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Стоматологія: у 2 книгах. — Книга 2: підручник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / М.М. Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко та ін.; за ред. М.М. Рожка. — 2-е вид. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути докладну інформацію (фото, зміст, опис, відгуки, автори, характеристики, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Миколаїв, Луцьк, Запоріжжя, Суми, Луганськ, Житомир, Черкаси, Чернігів, Кіровоград, Дніпропетровськ, Рівне, Кременчук, Івано-Франківськ, Хмельницький, Полтава, Львів, Чернівці, Тернопіль, Вінниця, Харків, Ужгород, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.